ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
2
4
ЗВІТ
5
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма№ 4-3д, № 4-3м)
6
За І квартал 2020 рік
8
коди
9
УстановаКУ СРР ЛО "ЦОЗО"за ЄДРПОУ41829167
10
Територіям.Сокаль, вул Шашкевича,86за КОАТУУ
11
Організаційно-правова форма господарюванняОрган місцевого самоврядуванняза КОПФГ
12
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0
13
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
14
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів02-
15
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядуван0211020ЗЗСО І-ІІІ ступенів Соснівський ліцей №1
16
Періодичність: місячна, квартальна, річна
17
Одиниця виміру: грн, коп.
18
ПоказникиКЕКВ та/або ККККод рядкаЗатверджено
на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)1Залишок на початок звітного рокуПерера-ховано залишокНадійшло коштів за звітний період (рік)Касові за звітний період (рік)Залишок на кінець звітного періоду (року)
19
усьогоу тому числі на рахунках в установах банківусьогоу тому числі перера-ховані з рахунків в установах банківусьогоу тому числі на рахунках в установах банків
20
21
12345678910111314
22
Видатки та надання кредитів - усьогоХ010----------
23
у тому числі:
24
Поточні видатки2000020----------
25
Оплата праці і нарахування на заробітну плату2100030----------
26
Оплата праці 2110040----------
27
Заробітна плата2111050----------
28
Грошове забезпечення військовослужбовців2112060----------
29
Нарахування на оплату праці2120070----------
30
Використання товарів і послуг2200080----------
31
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2210090----------
32
Медикаменти та перев’язувальні матеріали2220100----------
33
Продукти харчування2230110----------
34
Оплата послуг (крім комунальних)2240120----------
35
Видатки на відрядження2250130----------
36
Видатки та заходи спеціального призначення2260140----------
37
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270150----------
38
Оплата теплопостачання2271160----------
39
Оплата водопостачання та водовідведення2272170----------
40
Оплата електроенергії2273180----------
41
Оплата природного газу2274190----------
42
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг2275200----------
43
Оплата енергосервісу2276210----------
44
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280220----------
45
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281230----------
46
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282240----------
47
Обслуговування боргових зобов’язань 2400250----------
48
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410260----------
49
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420270----------
50
Поточні трансферти2600280----------
51
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610290----------
52
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620300----------
53
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630310----------
54
Соціальне забезпечення2700320----------
55
Виплата пенсій і допомоги2710330----------
56
Стипендії 2720340----------
57
Інші виплати населенню2730350----------
58
Інші поточні видатки2800360----------
59
Капітальні видатки3000370----------
60
Придбання основного капіталу3100380----------
61
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110390-------
62
Капітальне будівництво (придбання)3120400----------
63
Капітальне будівництво (придбання) житла3121410----------
64
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122420----------
65
Капітальний ремонт3130430----------
66
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131440----------
67
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132450-------
68
Реконструкція та реставрація 3140460----------
69
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141470----------
70
Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142480----------
71
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143490----------
72
Створення державних запасів і резервів3150500----------
73
Придбання землі та нематеріальних активів3160510----------
74
Капітальні трансферти3200520----------
75
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210530----------
76
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220540----------
77
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230550----------
78
Капітальні трансферти населенню3240560----------
79
Внутрішнє кредитування4100570----------
80
Надання внутрішніх кредитів4110580----------
81
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів4111590----------
82
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям4112600----------
83
Надання інших внутрішніх кредитів4113610----------
84
Зовнішнє кредитування4200620----------
85
Надання зовнішніх кредитів4210630----------
86
Інші видатки5000640X-XXXXXXXX
95
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
96
98
Керівник М.І.Мисак
99
(підпис)(ініціали, прізвище)
100
Головний бухгалтерН.С.Чорна
101
(підпис)(ініціали, прізвище)
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111