วิชาเพิ่มเติม ม.3 ภาค 2 ปีก.ศ.56
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFG
1
ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
3
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 (ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)ห้องเรียน
4
ระดับชั้นวิชาหน่วยกิตครูผู้สอนจำนวน (คน)รวม
5
ม.301ค20210 ความรู้พื้นฐานสำหรับการแก้ปัญหาทางคอมบินาทอริก1.0ถาวร1322334
6
ว20209 เทคนิคปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น1.0ธวัช,สมศักดิ์ 3226
7
ง20215 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการนำเสนอ1.0ฐปนวัฒน์6245
8
9
10
ข้อมูลการเปิดเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2
11
ระดับชั้นวิชาหน่วยกิตครูผู้สอนจำนวน (คน)รวมห้องเรียน
12
ม.302-ม.304จ20213 ภาษาจีน 4 0.5Ms. Li Chunmei4968217
13
ญ20214 ภาษาญี่ปุ่น 4 0.5วราภรณ์12232
14
ต20215 ภาษาเกาหลี 4 0.5จารุวรรณ7222
15
ฝ20216 ภาษาฝรั่งเศส 4 0.5ราตรี0
16
17
18
19
20
21
Loading...
Main menu