293 М ФМПВ 19 ФМПВ НП маг. (293 МП) 2017 fin
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWYAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBH
1
2
Національний університет "Одеська юридична академія"
3
4
5
ЗАТВЕРДЖЕНОВВЕДЕНО В ДІЮ НАКАЗОМ ПЕРШОГО ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА, РЕКТОРА
6
вченою радою
Національного університету «Одеська юридична академія»
(протокол № _____ від ___________________ )
Національного університету
«Одеська юридична академія»
№ ________ від ____________
7
8
9
10
11
Голова ___________ С.В. КіваловПерший віце-президент,
ректор ___________ В.В. Завальнюк
12
13
14
1-2 курси
15
Факультет підготовки слідчих
Факультет міжнародно-правових відносин
16
Освітньо-професійна програма: «Міжнародне право»
17
Підготовки магістрів з галузі знань 29 «Міжнародні відносини» __ Кваліфікація магістр міжнародного права
18
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня) (шифр і назва галузі знань ) (назва)
19
за спеціальністю____________293 «Міжнародне право»___________ Строк навчання 1 рік 4 місяці ________
20
(шифр і назва спеціальності)(роки і місяці)
21
Форма навчання денна на основі бакалавр, спеціаліст
22
(денна, вечірня, заочна (дистанційна) (зазначається освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень)
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu