ชื่อส่ง สพฐ..xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
บุคคลที่ีมีสถานะเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ขอให้เตรียมเอกสารของตัวเองให้พร้อม เพือรอรับการเรียกรายงานตัวจากเขตพื้นที่ โดยเฉพาะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2
ต้องเร่งติดตามให้เรียบร้อย สำหรับสัญญา สามารถติดต่อขอรับได้ด้วยตนเองในกรณีเร่งด่วน (ผู้ที่จบและส่งชื่อไป สพฐ.แล้ว) ส่วนที่ยังไม่จบ สสวท. จะส่งไปยังมหาวิทยาลัย
3
สำหรับผู้ที่มีสถานะคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เมื่อมีเอกสารครบ ขอให้ส่งให้มหาวิทยาลัยส่งต่อให้ สสวท. เพื่อส่งยืนยันกับ สพฐ. ว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว ต่อไป
4
รายละเอียดเอกสาร และการเตรียมตัวดังแนวปฏิบัติสำหรับการบรรจุ ในชี้ทถัดไป
เมื่อได้บรรรจุแล้วต้องรายงานตัวพร้อมแนบคำสั่งบรรจุด้วย เพื่อนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอบแทนทุนต่อไป
5
รุ่น
ภูมิลำเนา
คำนำหน้า
ชื่อ - นามสกุล
สาขาวิชาเอก
ศูนย์มหาวิทยาลัยสถานะคาดจบ
สำเร็จการศึกษา ส่งชื่อ สพฐ. บรรจุ
105
2นครพนมนายปราโมทย์ รังศรีฟิสิกส์มหาสารคาม
สำเร็จการศึกษา
ส่งบรรจุ 15 ก.ย.60
195
3นครพนมน.ส.ประกายวรรณ สุริยนต์เคมี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คาดจบ ธ.ค.60
209
3นครพนมนายรามินทร์ ราชิวงศ์ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คาดจบ ม.ค.61
235
3นครพนมนายชวิศ สว่างไพศาลกุลเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คาดจบ ส.ค.61
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
Loading...
 
 
 
ชื่อขออัตรา
แนวปฏิบัติการบรรจุ
สพม42แห่ง
สพฐ.จัดสรรอัตรา
 
 
Main menu