לוח מבחנים
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAK
1
שבתבגרותחופשהל. בקרGoogle Sheets Androidציפי / מלכהיוסייוסייוסישלומית ו.יוסייוסייוסירפאל ב.נאור לוישבתבגרותחופשהל. בקריוסייוסייוסירויטליוסייוסייוסיטלינעמיבגרותחופשהל. בקר
2
משג'ארכיוןלח. בגרס. עבודההערותהשתלמויות מורים. מקוון, כיתהחברתיט1ט2ט3ט עוליםחברתיי1י2י3י תלםי מקדמתמשג'ארכיוןלח. בגרס. עבודהחברתייא1יא2יא3יא תלםחברתייב1יב2יב3יב תלםיב עוליםארכיוןלח. בגרס. עבודה
17
ראשוןט"ו15/09/20193ראשוןט"ו15/09/20193נופי גולן 15:30ראשוןט"ו15/09/2019
18
שניט"ז16/09/2019סיום לימודים 17:40סיום לימודים 17:40שניט"ז16/09/2019סיום לימודים 17:40תנ"ך - דמויות מופתתנ"ךסיום לימודים 17:40שניט"ז16/09/2019
19
שלישיי"ז17/09/2019בחירותבחירותבחירותשלישיי"ז17/09/2019בחירותבחירותשלישיי"ז17/09/2019
20
רביעיי"ח18/09/2019בערב - פעילות פנימיה - שיתופיתהלימודים יתחילו בשעה 10:00בערב - פעילות פנימיה - שיתופיתהלימודים יתחילו בשעה 10:00רביעיי"ח18/09/2019בערב - פעילות פנימיה - שיתופיתאנגליתאנגליתבערב - פעילות פנימיה - שיתופיתאנגליתרביעיי"ח18/09/2019
21
חמישיי"ט19/09/2019גמראגמראחמישיי"ט19/09/2019גמראחמישיי"ט19/09/2019
22
שישיכ'20/09/2019שישיכ'20/09/2019שישיכ'20/09/2019
23
שבתכ"א21/09/2019כי תבואשבתכ"א21/09/2019שבתכ"א21/09/2019
24
ראשוןכ"ב22/09/20194אנגליתראשוןכ"ב22/09/20194לשוןחפירותראשוןכ"ב22/09/2019
25
שניכ"ג23/09/2019בית היוצר 11:00-15:3018:00 ערב הכנה לר"ה בשיתוף קהילת הגולן18:00 ערב הכנה לר"ה בשיתוף קהילת הגולןשניכ"ג23/09/201918:00 ערב הכנה לר"ה בשיתוף קהילת הגולןמתמטיקהמתמטיקה18:00 ערב הכנה לר"ה / חפירותשניכ"ג23/09/2019
26
שלישיכ"ד24/09/2019מתמטיקהתנ"ך - שופטיםשלישיכ"ד24/09/2019תנךחפירותמגמותשלישיכ"ד24/09/2019
27
רביעיכ"ה25/09/2019אנגליתרביעיכ"ה25/09/2019לשוןגמרארביעיכ"ה25/09/2019
28
חמישיכ"ו26/09/2019תנ"ךמתמטיקהחמישיכ"ו26/09/2019גמראאזרחות (1 ש')חמישיכ"ו26/09/2019
29
שישיכ"ז27/09/2019שישיכ"ז27/09/2019שישיכ"ז27/09/2019
30
שבתכ"ח28/09/2019ניצביםשבתכ"ח28/09/2019שבתכ"ח28/09/2019
31
ראשוןכ"ט29/09/2019ערב רוה"שערב רוה"שערב רוה"שערב רוה"שערב רוה"שראשוןכ"ט29/09/2019ערב רוה"שערב רוה"שערב רוה"שערב רוה"שראשוןכ"ט29/09/2019
32
תשרי תשרי תשרי תשרי תשרי תשרי תשרי תשרי תשרישניא'30/09/2019רוה"שרוה"שרוה"שרוה"שרוה"שתשרי תשרי תשרי תשרי תשרי תשרי תשרי תשרי תשרישניא'30/09/2019רוה"שרוה"שרוה"שרוה"ששניא'30/09/2019
33
שלישיב'01/10/2019רוה"שרוה"שרוה"שרוה"שרוה"ששלישיב'01/10/2019רוה"שרוה"שרוה"שרוה"ששלישיב'01/10/2019
34
רביעיג'02/10/2019צום גדליהצום גדליהצום גדליהצום גדליהצום גדליהרביעיג'02/10/2019צום גדליהצום גדליהצום גדליהצום גדליהרביעיג'02/10/2019
35
חמישיד'03/10/2019יום הכנה ישיבתי ליו"כ בירושליםיום הכנה ישיבתי ליו"כ בירושליםיום הכנה ישיבתי ליו"כ בירושליםיום הכנה ישיבתי ליו"כ בירושליםחמישיד'03/10/2019יום הכנה ישיבתי ליו"כ בירושליםיום הכנה ישיבתי ליו"כ בירושליםיום הכנה ישיבתי ליו"כ בירושליםיום הכנה ישיבתי ליו"כ בירושליםחמישיד'03/10/2019
36
שישיה'04/10/2019שישיה'04/10/2019שישיה'04/10/2019
37
שבתו'05/10/2019וילך (שובה)-ישיבה שבתו'05/10/2019שבתו'05/10/2019
38
ראשוןז'06/10/2019הלכהראשוןז'06/10/2019מחש"ימתמטיקה?ראשוןז'06/10/2019
39
שניח'07/10/201921:00 ערב הכנה ישיבתי ליו"כגמרא21:00 ערב הכנה ישיבתי ליו"כגמראשניח'07/10/201921:00 ערב הכנה ישיבתי ליו"כתנ"ך - דמויות מופת21:00 ערב הכנה ישיבתי ליו"כתנ"ך - יחידת הגמולשניח'07/10/2019
40
שלישיט'08/10/2019ערב יוה"כערב יוה"כערב יוה"כערב יוה"כערב יוה"כשלישיט'08/10/2019ערב יוה"כערב יוה"כערב יוה"כערב יוה"כשלישיט'08/10/2019
41
רביעיי'09/10/2019יוה"כיוה"כיוה"כיוה"כיוה"כרביעיי'09/10/2019יוה"כיוה"כיוה"כיוה"כרביעיי'09/10/2019
42
חמישיי"א10/10/2019גשרגשרגשרגשרגשרחמישיי"א10/10/2019גשרגשרגשרגשרחמישיי"א10/10/2019
43
שישיי"ב11/10/2019שישיי"ב11/10/2019שישיי"ב11/10/2019
44
שבתי"ג12/10/2019האזינושבתי"ג12/10/2019שבתי"ג12/10/2019
45
ראשוןי"ד13/10/2019ערב סוכותסוכותסוכותראשוןי"ד13/10/2019סוכותסוכותראשוןי"ד13/10/2019
46
שניט"ו14/10/2019סוכותשניט"ו14/10/2019שניט"ו14/10/2019
47
שלישיט"ז15/10/2019סוכותשלישיט"ז15/10/2019שלישיט"ז15/10/2019
48
רביעיי"ז16/10/2019סוכותרביעיי"ז16/10/2019רביעיי"ז16/10/2019
49
חמישיי"ח17/10/2019סוכותחמישיי"ח17/10/2019חמישיי"ח17/10/2019
50
שישיי"ט18/10/2019סוכותשישיי"ט18/10/2019שישיי"ט18/10/2019
51
שבתכ'19/10/2019שבת חוה"מ סוכותשבתכ'19/10/2019שבתכ'19/10/2019
52
ראשוןכ"א20/10/20195שמיני עצרתראשוןכ"א20/10/20195ראשוןכ"א20/10/2019
53
שניכ"ב21/10/2019אסרו חגשניכ"ב21/10/2019שניכ"ב21/10/2019
54
שלישיכ"ג22/10/2019בערב - שלישי בפיג'מה - סרטבערב - שלישי בפיג'מה - סרטשלישיכ"ג22/10/2019בערב - שלישי בפיג'מה - סרטבערב - שלישי בפיג'מה - סרטשלישיכ"ג22/10/2019
55
רביעיכ"ד23/10/2019בערב - פעילות פנימיה - נושאיתבערב - פעילות פנימיה - נושאיתרביעיכ"ד23/10/2019בערב - פעילות פנימיה - נושאיתבערב - פעילות פנימיה - נושאיתאזרחותרביעיכ"ד23/10/2019
56
חמישיכ"ה24/10/2019חמישיכ"ה24/10/2019חמישיכ"ה24/10/2019
57
שישיכ"ו25/10/2019שישיכ"ו25/10/2019שישיכ"ו25/10/2019
58
שבתכ"ז26/10/2019בראשיתשבתכ"ז26/10/2019שבתכ"ז26/10/2019
59
ראשוןכ"ח27/10/20196שעון חורףראשוןכ"ח27/10/20196ספרותראשוןכ"ח27/10/2019
60
שניכ"ט28/10/2019לשוןשניכ"ט28/10/2019מתמטיקה?שניכ"ט28/10/2019
61
שלישיל'29/10/2019מדעבערב - מגמת תיאטרון בהצגהשלישיל'29/10/2019בערב - מגמת תיאטרון בהצגהמגמותבערב - מגמת תאטרון בהצגהבחו"משלישיל'29/10/2019
62
חשוון חשוון חשוון חשוון חשוון חשוון חשוון חשווןרביעיא'30/10/2019בערב - פעילות פנימיה - שיתופיתבערב - פעילות פנימיה - שיתופיתחשוון חשוון חשוון חשוון חשוון חשוון חשוון חשווןרביעיא'30/10/2019בערב - פעילות פנימיה - שיתופיתבערב - פעילות פנימיה - שיתופיתרביעיא'30/10/2019
63
חמישיב'31/10/2019שביל הגולןשביל הגולןשבת מחזור בנווה מיום חמישי בבוקרשבת מחזורחמישיב'31/10/2019חמישי בלילה מירבתנ"ךחמישיב'31/10/2019
64
שישיג'01/11/2019שביל הגולןשבת מחזורשישיג'01/11/2019מלכישועשישיג'01/11/2019
65
שבתד'02/11/2019נח-ישיבהנח-ישיבהנח-ישיבהשבתד'02/11/2019נח-ישיבהנח-ישיבהשבתד'02/11/2019
66
ראשוןה'03/11/20197מחשבים א 8:45-11:15ראשוןה'03/11/20197תנ"ךראשוןה'03/11/2019
67
שניו'04/11/201918:00 ערב הורים- מדברים חינוך18:00 ערב הורים- מדברים חינוךשניו'04/11/201918:00 ערב הורים- מדברים חינוךתנ"ך18:00 ערב הורים- מדברים חינוךשניו'04/11/2019
68
שלישיז'05/11/2019מתמטיקהשלישיז'05/11/2019שלישיז'05/11/2019
69
רביעיח'06/11/2019בערב - פעילות פנימיה - נושאיתבערב - פעילות פנימיה - נושאיתתנ"ךרביעיח'06/11/2019בערב - פעילות פנימיה - נושאיתבערב - פעילות פנימיה - נושאיתגמרארביעיח'06/11/2019
70
חמישיט'07/11/2019בקר כתהתנ"ךמסע פ"ט-בנ"עחמישיט'07/11/2019ספרות - בקיאותאזרחות (2 ש')חמישיט'07/11/2019
71
שישיי'08/11/2019שישיי'08/11/2019שישיי'08/11/2019
72
שבתי"א09/11/2019לך לךשבתי"א09/11/2019שבתי"א09/11/2019
73
ראשוןי"ב10/11/20198טורניר שחמט בספריה בערבאנגליתאנגליתטורניר שחמט בספריה בערבראשוןי"ב10/11/20198טורניר שחמט בספריה בערבספרותטורניר שחמט בספריה בערבראשוןי"ב10/11/2019
74
שניי"ג11/11/2019טורניר שחמט בספריה בערבטורניר שחמט בספריה בערבשניי"ג11/11/2019טיול דו יומיטיול דו-יומיטורניר שחמט בספריה בערבשניי"ג11/11/2019
75
שלישיי"ד12/11/2019טורניר שחמט בספריה בערבטורניר שחמט בספריה בערבשלישיי"ד12/11/2019טיול דו יומיטיול דו-יומיטורניר שחמט בספריה בערבשלישיי"ד12/11/2019
76
רביעיט"ו13/11/2019בערב - פעילות פנימיה - אורחא פנימיהבערב - פעילות פנימיה - אורחא פנימיהאנגליתרביעיט"ו13/11/2019בערב - פעילות פנימיה - אורחא פנימיהאנגליתבערב - פעילות פנימיה - אורחא פנימיהרביעיט"ו13/11/2019
77
חמישיט"ז14/11/2019הלכהמתמטיקהחמישיט"ז14/11/2019ספרותחמישיט"ז14/11/2019
78
שישיי"ז15/11/2019שישיי"ז15/11/2019שישיי"ז15/11/2019
79
שבתי"ח16/11/2019וירא-פתיחת חודש ארגוןשבתי"ח16/11/2019שבתי"ח16/11/2019
80
ראשוןי"ט17/11/20199תע"יתע"יראשוןי"ט17/11/20199לשוןנופי גולן 15:30ראשוןי"ט17/11/2019
81
שניכ'18/11/2019שניכ'18/11/2019בוקר חשיפה לישיבותאנגליתשניכ'18/11/2019
82
שלישיכ"א19/11/2019בערב - שלישי בפיג'מה - פעילותבערב - שלישי בפיג'מה - פעילותשלישיכ"א19/11/2019בערב - שלישי בפיג'מה - פעילותמגמותבערב - שלישי בפיג'מה - פעילותמגמותשלישיכ"א19/11/2019
83
רביעיכ"ב20/11/2019בערב - פעילות פנימיה- שיתופיתגמרא/יום תלמידים מ16:30בערב - פעילות פנימיה- שיתופיתגמרא/יום תלמידים מ16:30רביעיכ"ב20/11/2019בערב - פעילות פנימיה- שיתופיתגמרא/יום תלמידים מ16:30בערב - פעילות פנימיה- שיתופיתגמרא/יום תלמידים מ16:30רביעיכ"ב20/11/2019
84
חמישיכ"ג21/11/2019יציאה בשעה 13:00יציאה בשעה 13:00יציאה בשעה 13:00חמישיכ"ג21/11/2019יציאה בשעה 13:00יציאה בשעה 13:00חמישיכ"ג21/11/2019
85
שישיכ"ד22/11/2019שבת בימ"דשבת בימ"דשישיכ"ד22/11/2019שבת בימ"דשבת בימ"דשישיכ"ד22/11/2019
86
שבתכ"ה23/11/2019חיי שרה-בימ"דחיי שרה-שבת בימ"דחיי שרה-שבת בימ"דשבתכ"ה23/11/2019חיי שרה-שבת בימ"דחיי שרה-שבת בימ"דשבתכ"ה23/11/2019
87
ראשוןכ"ו24/11/201910מחשבים ב' (01) 8:45-11:15ראשוןכ"ו24/11/201910ספרותראשוןכ"ו24/11/2019
88
שניכ"ז25/11/2019לשוןלשוןשניכ"ז25/11/2019מתמטיקהשניכ"ז25/11/2019
89
שלישיכ"ח26/11/2019בערב - שלישי בפיג'מה - סרטמדעבערב - שלישי בפיג'מה - סרטמגמותשלישיכ"ח26/11/2019בערב - שלישי בפיג'מה - סרטשבו"ש ראשוןשבו"ש Iשלישיכ"ח26/11/2019
90
רביעיכ"ט27/11/2019חג הסיגד / מועד בחג הסיגדלשוןהלכהרביעיכ"ט27/11/2019שבו"ש ראשוןשבו"ש Iרביעיכ"ט27/11/2019
91
חמישיל'28/11/2019תנ"ךתנ"ךחמישיל'28/11/2019שבו"ש ראשוןשבו"ש Iחמישיל'28/11/2019
92
כסלו כסלו כסלו כסלו כסלו כסלו כסלו כסלושישיא'29/11/2019כסלו כסלו כסלו כסלו כסלו כסלו כסלו כסלושישיא'29/11/2019שבו"ש ראשוןשישיא'29/11/2019
93
שבתב'30/11/2019תולדותשבתב'30/11/2019שבו"ש ראשוןשבתב'30/11/2019
94
ראשוןג'01/12/201911מתמטיקהלשוןראשוןג'01/12/201911ראשוןג'01/12/2019
95
שניד'02/12/2019שניד'02/12/2019תנ"ךבחו"משניד'02/12/2019
96
שלישיה'03/12/2019בערב - שלישי בפיג'מה - פעילותבערב - שלישי בפיג'מה - פעילותשלישיה'03/12/2019בערב - שלישי בפיג'מה - פעילותבערב - שלישי בפיג'מה - פעילותשלישיה'03/12/2019
97
רביעיו'04/12/2019יציאה בשעה 18:00בערב - פעילות פנימיה - נושאיתבערב - פעילות פנימיה - נושאיתרביעיו'04/12/2019בערב - פעילות פנימיה - נושאיתמחש"יבערב - פעילות פנימיה - נושאיתתנ"ךמתכ. תנ"ך Iרביעיו'04/12/2019
98
חמישיז'05/12/2019סוף שליש א / תפילת גשם בגולןסוף שליש אסוף שליש אחמישיז'05/12/2019סוף שליש אסוף שליש אחמישיז'05/12/2019
99
שישיח'06/12/2019שישיח'06/12/2019שישיח'06/12/2019
100
שבתט'07/12/2019ויצא-שבת ארגון בנ"עויצא-שבת ארגון בנ"עויצא-שבת ארגון בנ"עשבתט'07/12/2019ויצא-שבת ארגון בנ"עויצא-שבת ארגון בנ"עשבתט'07/12/2019
101
ראשוןי'08/12/201912חוזרים בערבמחשבים א 8:45-11:15חוזרים בערבחוזרים בערבראשוןי'08/12/201912חוזרים בערבחוזרים בערבראשוןי'08/12/2019
102
שניי"א09/12/2019שניי"א09/12/2019שניי"א09/12/2019
103
שלישיי"ב10/12/2019לשוןשלישיי"ב10/12/2019מת ספרותנופי גולן 15:00מתכ. מתמטיקה Iשלישיי"ב10/12/2019
104
רביעיי"ג11/12/2019בערב - פעילות פנימיה - נושאיתבערב - פעילות פנימיה - נושאיתאנגליתרביעיי"ג11/12/2019בערב - פעילות פנימיה - נושאיתאנגליתבערב - פעילות פנימיה - נושאיתרביעיי"ג11/12/2019
105
חמישיי"ד12/12/2019אסיפת הורים / תעודותאסיפת הורים / תעודותאסיפת הורים / תעודותחמישיי"ד12/12/2019אסיפת הורים / תעודותמתכ. גמראאסיפת הורים / תעודותמתכ. גמראחמישיי"ד12/12/2019
106
שישיט"ו13/12/2019שישיט"ו13/12/2019שישיט"ו13/12/2019
107
שבתט"ז14/12/2019וישלחשבתט"ז14/12/2019שבתט"ז14/12/2019
108
ראשוןי"ז15/12/201913מחשבים ב' (02) 8:45-11:15ראשוןי"ז15/12/201913ראשוןי"ז15/12/2019
109
שניי"ח16/12/2019שניי"ח16/12/2019מתמטיקהאנגליתשניי"ח16/12/2019
110
שלישיי"ט17/12/2019בערב - סרט - גמרתון עד 13:00בערב - סרט - גמרתון עד 13:00שלישיי"ט17/12/2019בערב - סרט - גמרתון עד 13:00בערב - סרט - גמרתון עד 13:00שלישיי"ט17/12/2019
111
רביעיכ'18/12/2019גמרתון כל היוםגמרתון כל היוםרביעיכ'18/12/2019גמרתון כל היוםגמרתון כל היוםרביעיכ'18/12/2019
112
חמישיכ"א19/12/201921:00 ערב אור ישיבתיערב "אור"גמרתון כל היוםערב "אור"גמרתון כל היוםחמישיכ"א19/12/2019ערב "אור"גמרתון כל היוםערב "אור"גמרתון כל היוםמתכ. תנ"ך IIחמישיכ"א19/12/2019
113
שישיכ"ב20/12/2019שביל הגולןשישיכ"ב20/12/2019שישיכ"ב20/12/2019
114
שבתכ"ג21/12/2019וישב-ישיבהוישב-ישיבהוישב-ישיבהשבתכ"ג21/12/2019וישב-ישיבהוישב-ישיבהשבתכ"ג21/12/2019
Loading...