לוח מבחנים
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAK
1
בגרותשבתחופשהלמודי בקר#גורם מנהל=>ר' טישלריוסיר' טישלריוסיטלינעמי#ר' טישלריוסידקלהר' טישלריוסירפאל#
2
חדשיוםתאריךתאריךהערותט חברתיט1ט2ט3יוםי חברתיי1י2י3י תלםי עוליםתאריךתאריךיוםיא חברתייא1יא3יא4יא תל"םיא עוליםיוםיב חברתייב1יב2יב3יב תל"םיוםתאריךתאריך
17
ראשוןכ"ו17/09/20173ראשוןבקר חשיפת התנדבות עד 12כ"ו17/09/20173ראשוןבקר חשיפת התנדבות עד 12ראשוןבקר חשיפת התנדבות עד 12תנ"ך 3 יח"לראשון3כ"ו17/09/2017
18
שניכ"ז18/09/2017שניכ"ז18/09/2017שניתנ"ךשנישניכ"ז18/09/2017
19
שלישיכ"ח19/09/2017לימודים עד 16:3016:30 יציאה לרוה"ששלישי16:30 יציאה לרוה"ששפהכ"ח19/09/2017שלישי16:30 יציאה לרוה"ששלישי16:30 יציאה לרוה"ששלישיכ"ח19/09/2017
20
רביעיכ"ט20/09/2017ערב רוה"שערב רוה"שרביעיערב רוה"שכ"ט20/09/2017רביעיערב רוה"שרביעיערב רוה"שרביעיכ"ט20/09/2017
21
תשרי תשרי תשרי תשרי תשרי תשרי תשרי תשרי תשריחמישיא'21/09/2017רוה"שרוה"שחמישירוה"שא'21/09/2017חמישירוה"שחמישירוה"שחמישיא'21/09/2017
22
שישיב'22/09/2017שישיב'22/09/2017שישישישישישיב'22/09/2017
23
שבתג'23/09/2017האזינו (שובה)שבתג'23/09/2017שבתשבתשבתג'23/09/2017
24
ראשוןד'24/09/2017צום גדליה-חזרה למנחה קטנהצום גדליהראשוןצום גדליהד'24/09/2017ראשוןצום גדליהראשוןצום גדליהראשוןד'24/09/2017
25
שניה'25/09/2017שניה'25/09/2017שנישנישניה'25/09/2017
26
שלישיו'26/09/201716:00 יציאה לסיום רמב"םערב הורים 17:15תנ"ךשלישיערב הורים 17:15תנ"ךתושבעו'26/09/2017שלישיערב הורים 17:15תנ"ךתנ"ךשלישיערב הורים 17:15אזרחותאזרחותשלישיו'26/09/2017
27
רביעיז'27/09/2017רביעיז'27/09/2017רביעיתע"ירביעירביעיז'27/09/2017
28
חמישיח'28/09/2017גמראחמישיגמראתנ"ךמתמטיקהח'28/09/2017חמישיגמראחמישי18:00 הכנה ליו"כ בצפתגמראתושב"ע- מעגלי משנהחמישיח'28/09/2017
29
שישיט'29/09/2017ערב יוה"כשישיט'29/09/2017שישישישישישיט'29/09/2017
30
שבתי'30/09/2017יוה"כשבתי'30/09/2017שבתשבתשבתי'30/09/2017
31
ראשוןי"א01/10/2017גשרגשרראשוןגשרי"א01/10/2017ראשוןגשרראשוןגשרראשוןי"א01/10/2017
32
שניי"ב02/10/2017שניי"ב02/10/2017שנישנישניי"ב02/10/2017
33
שלישיי"ג03/10/2017שלישיי"ג03/10/2017שלישישלישישלישיי"ג03/10/2017
34
רביעיי"ד04/10/2017ערב סוכותערב סוכותרביעיערב סוכותי"ד04/10/2017רביעיערב סוכותרביעיערב סוכותרביעיי"ד04/10/2017
35
חמישיט"ו05/10/2017סוכותסוכותחמישיסוכותט"ו05/10/2017חמישיסוכותחמישיסוכותחמישיט"ו05/10/2017
36
שישיט"ז06/10/2017שישיט"ז06/10/2017שישישישישישיט"ז06/10/2017
37
שבתי"ז07/10/2017שבתי"ז07/10/2017שבתשבתשבתי"ז07/10/2017
38
ראשוןי"ח08/10/2017ראשוןי"ח08/10/2017ראשוןראשוןראשוןי"ח08/10/2017
39
שניי"ט09/10/2017שניי"ט09/10/2017שנישנישניי"ט09/10/2017
40
שלישיכ'10/10/2017שלישיכ'10/10/2017שלישישלישישלישיכ'10/10/2017
41
רביעיכ"א11/10/2017רביעיכ"א11/10/2017רביעירביעירביעיכ"א11/10/2017
42
חמישיכ"ב12/10/2017חמישיכ"ב12/10/2017חמישיחמישיחמישיכ"ב12/10/2017
43
שישיכ"ג13/10/2017שישיכ"ג13/10/2017שישישישישישיכ"ג13/10/2017
44
שבתכ"ד14/10/2017בראשיתשבתכ"ד14/10/2017שבתשבתשבתכ"ד14/10/2017
45
ראשוןכ"ה15/10/20174ישיבת מורי טראשוןכ"ה15/10/20174ראשוןראשוןראשון4כ"ה15/10/2017
46
שניכ"ו16/10/2017שניכ"ו16/10/2017שניאנגליתשניאנגליתשניכ"ו16/10/2017
47
שלישיכ"ז17/10/2017שלישימתמטיקהתנ"ךכ"ז17/10/2017שלישימגמות מגמותספרותשלישימגמותשלישיכ"ז17/10/2017
48
רביעיכ"ח18/10/2017ישיבת התאמות ימתמטיקה 12:40-14:15רביעיכ"ח18/10/2017רביעימתמטיקהמתמטימתמטיקהרביעירביעיכ"ח18/10/2017
49
חמישיכ"ט19/10/2017שביל גולןחמישיכ"ט19/10/2017חמישיחמישיחמישיכ"ט19/10/2017
50
שישיל'20/10/2017שביל גולןשישיל'20/10/2017שישישישישישיל'20/10/2017
51
חשוון חשוון חשוון חשוון חשוון חשוון חשוון חשוון חשוון שבתא'21/10/2017נח (ישיבה)שבתא'21/10/2017שבתשבתשבתא'21/10/2017
52
ראשוןב'22/10/20175אנגליתראשוןתנ"ךב'22/10/20175ראשוןראשוןראשון5ב'22/10/2017
53
שניג'23/10/2017יום בימ"ד שניאנגליתאנגליתג'23/10/2017שניתנ"ךספרותשנימתמטיקהשניג'23/10/2017
54
שלישיד'24/10/2017שלישישביל גולןד'24/10/2017שלישישפהשלישישלישיד'24/10/2017
55
רביעיה'25/10/2017רביעישביל גולןה'25/10/2017רביעילשוןלשוןרביעירביעיה'25/10/2017
56
חמישיו'26/10/2017חמישישביל גולןו'26/10/2017חמישיתנ"ךחמישיתנ"ךחמישיו'26/10/2017
57
שישיז'27/10/2017שישיז'27/10/2017שישישישישישיז'27/10/2017
58
שבתח'28/10/2017לך לך (פתיחת חודש ארגון)שבתח'28/10/2017שבתשבתשבתח'28/10/2017
59
ראשוןט'29/10/20176שעון חורףראשוןט'29/10/20176ראשוןראשוןבעקבות לוחמיםטיולראשון6ט'29/10/2017
60
שניי'30/10/2017שנימדעהסטוריהי'30/10/2017שניתושב"עאנגליתשניאנגליתשניי'30/10/2017
61
שלישיי"א31/10/2017תנ"ךשלישיי"א31/10/2017שלישיתע"יתע"ישלישישלישיי"א31/10/2017
62
רביעיי"ב01/11/2017רביעימדעמדעיםי"ב01/11/2017רביעיספרותרביעירביעיי"ב01/11/2017
63
חמישיי"ג02/11/2017שבת מחזור בחברוןשבת מחזורחמישיהלכהתנ"ךי"ג02/11/2017חמישיאנגליתחמישיאזרחותחמישיי"ג02/11/2017
64
שישיי"ד03/11/2017חברוןשישיי"ד03/11/2017שישישישישישיי"ד03/11/2017
65
שבתט"ו04/11/2017ויראשבת מחזורשבתט"ו04/11/2017שבתשבתשבתט"ו04/11/2017
66
ראשוןט"ז05/11/20177ראשוןט"ז05/11/20177ראשוןתע"יראשוןראשון7ט"ז05/11/2017
67
שניי"ז06/11/2017תע"ישניתע"יי"ז06/11/2017שניתושב"עשניאנגליתשניי"ז06/11/2017
68
שלישיי"ח07/11/2017מדעשלישישפהי"ח07/11/2017שלישיגמראתנ"ךספרותשלישישלישיי"ח07/11/2017
69
רביעיי"ט08/11/2017רביעילשוןי"ט08/11/2017רביעילשוןלשוןרביעירביעיי"ט08/11/2017
70
חמישיכ'09/11/2017גמראחמישיגמראמתמטיקהכ'09/11/2017חמישישבת מחזור בית אל + יד ושםחמישיגמראחמישיכ'09/11/2017
71
שישיכ"א10/11/2017שישיכ"א10/11/2017שישישבת מחזור בית אלשישישישיכ"א10/11/2017
72
שבתכ"ב11/11/2017חיי שרה (ישיבה)1/5 בביתשבתכ"ב11/11/2017שבתשבת מחזור בית אלשבתשבתכ"ב11/11/2017
73
ראשוןכ"ג12/11/20178לשוןראשוןכ"ג12/11/20178ראשוןסיור מגמת ארץראשוןמגמותראשון8כ"ג12/11/2017
74
שניכ"ד13/11/2017שניכ"ד13/11/2017שנישנישניכ"ד13/11/2017
75
שלישיכ"ה14/11/2017שלישימתמטיקהתנ"ךכ"ה14/11/2017שלישימגמותמגמותשפהשלישיבית חינוך ומשפחהשלישיכ"ה14/11/2017
76
רביעיכ"ו15/11/2017מתמטיקה Iרביעיכ"ו15/11/2017רביעימתמטיקהמתמטיקהרביעירביעיכ"ו15/11/2017
77
חמישיכ"ז16/11/2017מתמטיקה IIחמישיתע"יגמראתושב"עכ"ז16/11/2017חמישימחש"יתנ"ךחמישיתנ"ךחמישיכ"ז16/11/2017
78
שישיכ"ח17/11/2017שישיכ"ח17/11/2017שישישישישישיכ"ח17/11/2017
79
שבתכ"ט18/11/2017תולדותשבתכ"ט18/11/2017שבתחג הסיגדשבתשבתכ"ט18/11/2017
80
כסלו כסלו כסלו כסלו כסלו כסלו כסלו כסלו ראשוןא'19/11/20179מועד ב'אנגליתראשוןא'19/11/20179ראשוןספרותחג הסיגדראשוןראשון9א'19/11/2017
81
שניב'20/11/2017שניאנגליתאנגליתב'20/11/2017שניספרותשניאנגליתשניב'20/11/2017
82
שלישיג'21/11/2017שלישיספרותספרותג'21/11/2017שלישיתע"ישלישישלישיג'21/11/2017
83
רביעיד'22/11/2017יציאה 18:00רביעיספרותד'22/11/2017רביעירביעירביעיד'22/11/2017
84
חמישיה'23/11/2017שבת ארגון/סוף הגשת ציוניםשבת ארגוןחמישישבת ארגוןה'23/11/2017חמישישבת ארגוןחמישישבת ארגוןחמישיה'23/11/2017
85
שישיו'24/11/2017שבת ארגוןשישיו'24/11/2017שישישישישישיו'24/11/2017
86
שבתז'25/11/2017ויצא (שבת ארגון)שבתז'25/11/2017שבתשבתשבתז'25/11/2017
87
ראשוןח'26/11/201710חזרה 21:00חזרה 21:00ראשוןחזרה 21:00ח'26/11/201710ראשוןחזרה 21:00ראשוןחזרה 21:00ראשון10ח'26/11/2017
88
שניט'27/11/2017שניט'27/11/2017שנישנישניט'27/11/2017
89
שלישיי'28/11/2017תנ"ךשלישיתנ"ךשפהי'28/11/2017שלישיתנ"ךתושב"עתושב"עשלישיאזרחותשלישיי'28/11/2017
90
רביעיי"א29/11/2017רביעימדעיםי"א29/11/2017רביעיתע"ישפהרביעירביעיי"א29/11/2017
91
חמישיי"ב30/11/2017סוף שליש א-אסיפת הוריםסוף שליש א-אסיפת הוריםחמישיסוף שליש א-אסיפת הוריםי"ב30/11/2017חמישיסוף שליש א-אסיפת הוריםחמישיסוף שליש א-אסיפת הוריםחמישיי"ב30/11/2017
92
שישיי"ג01/12/2017שישיי"ג01/12/2017שישישישישישיי"ג01/12/2017
93
שבתי"ד02/12/2017וישלחשבתי"ד02/12/2017שבתשבתשבתי"ד02/12/2017
94
ראשוןט"ו03/12/201711טורניר שחמט בספריה בערבטורניר שחמט בספריה בערבראשוןטורניר שחמט בספריה בערבט"ו03/12/201711ראשוןטורניר שחמט בספריה בערבראשוןטורניר שחמט בספריה בערבמתכ. תיאטרוןראשון11ט"ו03/12/2017
95
שניט"ז04/12/2017שניט"ז04/12/2017שנישנימתמטיקהשניט"ז04/12/2017
96
שלישיי"ז05/12/2017שלישיהסטוריהי"ז05/12/2017שלישישלישיסדנא לימודי סביבהשלישיי"ז05/12/2017
97
רביעיי"ח06/12/2017שביל גולןרביעיי"ח06/12/2017רביעירביעירביעיי"ח06/12/2017
98
חמישיי"ט07/12/2017שביל גולןחמישיי"ט07/12/2017חמישיאנגליתחמישיחמישיי"ט07/12/2017
99
שישיכ'08/12/2017שביל גולןשישיכ'08/12/2017שישיטיול/ הכנה להצגהשישישישיכ'08/12/2017
100
שבתכ"א09/12/2017וישב (ישיבה)שבתכ"א09/12/2017שבתשבתשבתכ"א09/12/2017
101
ראשוןכ"ב10/12/201712ראשוןתנ"ךכ"ב10/12/201712ראשוןראשוןמגמות, בגר. עיונית תיאטרוןראשון12כ"ב10/12/2017
102
שניכ"ג11/12/2017שניכ"ג11/12/2017שניתנ"ךשניבוקר חשיפה למוסדות המשךתנ"ך/ מתכ. תנ"ך 3שניכ"ג11/12/2017
103
שלישיכ"ד12/12/2017גמראשלישיגמראכ"ד12/12/2017שלישיגמראשלישיגמראשלישיכ"ד12/12/2017
104
רביעיכ"ה13/12/2017חנוכהחנוכהרביעיחנוכהכ"ה13/12/2017רביעיחנוכהרביעיחנוכהרביעיכ"ה13/12/2017
105
חמישיכ"ו14/12/2017חנוכהחנוכהחמישיחנוכהכ"ו14/12/2017חמישיחנוכהחמישיחנוכהחמישיכ"ו14/12/2017
106
שישיכ"ז15/12/2017שישיכ"ז15/12/2017שישישישישישיכ"ז15/12/2017
107
שבתכ"ח16/12/2017שבתכ"ח16/12/2017שבתשבתשבתכ"ח16/12/2017
108
ראשוןכ"ט17/12/2017ראשוןכ"ט17/12/2017ראשוןראשוןראשוןכ"ט17/12/2017
109
שניל'18/12/2017שניל'18/12/2017שנישנישניל'18/12/2017
110
טבת טבת טבת טבת טבת טבת טבת טבת שלישיא'19/12/2017שלישיא'19/12/2017שלישישלישישלישיא'19/12/2017
111
רביעיב'20/12/2017רביעיב'20/12/2017רביעירביעירביעיב'20/12/2017
112
חמישיג'21/12/2017גשרגשרחמישיגשרג'21/12/2017חמישיגשרחמישיגשרחמישיג'21/12/2017
113
שישיד'22/12/2017שישיד'22/12/2017שישישישישישיד'22/12/2017
114
שבתה'23/12/2017ויגששבתה'23/12/2017שבתשבתשבתה'23/12/2017
Loading...
 
 
 
תשע"ח
בקשות לקראת שנה"ל תשע"ח