Rukouksen apostolaatti 2017
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABC
1
SUOMIRUOTSIENGLANTI
2
TammikuuJanuariJanuary
3
Lähetystyö: Rukoilkaamme kaikkien kristittyjen puolesta, jotta he Herran opetukselle uskollisina pyrkisivät rukouksen ja veljellisen rakkauden avulla palauttamaan täyden kirkollisen yhteyden ja vastaisivat yhdessä ihmiskunnan haasteisiin.Evangelisationen: Att alla kristna ska förbli trogna Herrens undervisning och genom bön och barmhärtighet arbeta för att återupprätta kyrkans fulla gemenskap, så att de kristna tillsammans kan möta de utmaningar som mänskligheten står inför.Evangelization: That all Christians may be faithful to the Lord’s teaching by striving with prayer and fraternal charity to restore ecclesial communion and by collaborating to meet the challenges facing humanity.
4
5
HelmikuuFebruariFebruary
6
Yleinen: Rukoilkaamme kaikkien niiden puolesta, joilla on koettelemuksia, erityisesti köyhien, pakolaisten ja syrjäytyneiden puolesta, niin että he olisivat tervetulleita yhteisöissämme ja saisivat osakseen huolenpitoa.Universell: Att alla som lider under prövningar, särskilt fattiga, flyktingar och marginaliserade, får möta öppenhet och stöd i våra församlingar.Universal: That all those who are afflicted, especially the poor, refugees, and marginalized, may find welcome and comfort in our communities.
7
8
MaaliskuuMarsMarch
9
Lähetystyö: Rukoilkaamme vainottujen kristittyjen puolesta, että koko kirkko tukisi heitä sekä rukouksin että aineellista apua antaen.Evangelisationen: Att de kristna som lider förföljelse får stöd av hela kyrkan, genom hennes förbön och materiella hjälp.Evangelization: That persecuted Christians may be supported by the prayers and material help of the whole Church.
10
11
HuhtikuuAprilApril
12
Yleinen: Rukoilkaamme nuorten puolesta, että he avoimin mielin vastaisivat omaan kutsumukseensa ja harkitsisivat vakavasti myös mahdollisuutta pyhittää itsensä Herralle pappeudessa tai Jumalalle vihityssä elämässä.Universell: Att ungdomar ska kunna ge ett generöst svar på sin kallelse och även på allvar kan tänka sig möjligheten att kallas till präst eller ordenslivet.Universal: That young people may respond generously to their vocations and seriously consider offering themselves to God in the priesthood or consecrated life.
13
14
ToukokuuMajMay
15
Lähetystyö: Rukoilkaamme Afrikan kristittyjen puolesta, jotta he laupiaan Jeesuksen esimerkin mukaisesti voisivat antaa profeetallisen todistuksen sovituksesta, oikeudenmukaisuudesta ja rauhasta.Evangelisationen: Att Afrikas kristna, genom att följa den barmhärtige Jesus, ger ett profetiskt vittnesbörd om försoning, rättvisa och fred.Evangelization: That Christians in Africa, in imitation of the Merciful Jesus, may give prophetic witness to reconciliation, justice, and peace.
16
17
KesäkuuJuniJune
18
Yleinen: Rukoilkaamme kansojen johtajien puolesta, että he ottaisivat tehtäväkseen asekaupan lopettamisen, sillä se aiheuttaa niin monia viattomia uhreja.Universell: Att folkens styrande ska fatta kraftfulla beslut för att stoppa vapenhandeln, som orsakar så många oskyldigas lidande.Universal: That national leaders may firmly commit themselves to ending the arms trade, which victimizes so many innocent people.
19
20
HeinäkuuJuliJuly
21
Lähetystyö: Rukoilkaamme veljiemme ja sisartemme puolesta, jotka ovat etääntyneet uskosta, että he rukoustemme ja evankeliumista antamamme todistuksen kautta löytäisivät uudelleen laupiaan Herran läheisyyden ja kristillisen elämän kauneuden.Evangelisationen: Att våra bröder och systrar som kommit bort från tron, genom vår förbön och vårt vittnesbörd om evangeliet, ska kunna komma tillbaka till den barmhärtige Fadern, och så återfinna trons skönhet.Evangelization: That our brothers and sisters who have strayed from the faith, through our prayer and witness to the Gospel, may rediscover the merciful closeness of the Lord and the beauty of the Christian life.
22
23
ElokuuAugustiAugust
24
Yleinen: Rukoilkaamme oman aikamme taiteilijoiden puolesta, että he lahjakkuuttaan hyödyntäen auttaisivat kaikkia ihmisiä havaitsemaan luomakunnassa vallitsevan kauneuden.Universell: Att konstnärer genom sin konst och kreativitet ska hjälpa världen att upptäcka skapelsens skönhet.Universal: That artists of our time, through their ingenuity, may help everyone discover the beauty of creation.
25
26
SyyskuuSeptemberSeptember
27
Lähetystyö: Rukoilkaamme seurakuntiemme puolesta, jotta ne lähetystyön hengen innoittamina olisivat aina paikkoja, joissa uskoa välitetään eteenpäin ja annetaan hyvä todistus laupeudesta.Evangelisationen: Att våra församlingar, genom sin längtan att sprida evangeliet, ska kunna bli platser där tron förmedlas och kärleken till nästan blir synlig.Evangelization: That our parishes, animated by a missionary spirit, may be places where faith is communicated and charity is seen.
28
29
LokakuuOktoberOctober
30
Yleinen: Rukoilkaamme työelämässä mukana olevien puolesta, että heitä kunnioitettaisiin ja heidän oikeuksistaan pidettäisiin huolta, ja työttömien puolesta, että he saisivat mahdollisuuden osallistua yhteisen hyvän rakentamiseen.Universell: Att alla ska behandlas med respekt på arbetet och få sina rättigheter tillgodosedda och att de arbetslösa ska ges möjlighet att vara med i uppbyggandet av det gemensamma goda.Universal: That all workers may receive respect and protection of their rights, and that the unemployed may receive the opportunity to contribute to the common good.
31
32
MarraskuuNovemberNovember
33
Lähetystyö: Rukoilkaamme Aasian kristittyjen puolesta, että he sanoillaan ja teoillaan evankeliumista todistaen edistäisivät vuoropuhelua, rauhaa ja yhteisymmärrystä varsinkin niiden kanssa, jotka kuuluvat toisiin uskontoihin.Evangelisationen: Att Asiens kristna, genom att vittna om evangeliet i ord och handling, ska verka för dialog, fred och ömsesidig förståelse, särskilt mellan dem som tillhör olika religioner.Evangelization: That Christians in Asia, bearing witness to the Gospel in word and deed, may promote dialogue, peace, and mutual understanding, especially with those of other religions.
34
35
JoulukuuDecemberDecember
36
Yleinen: Rukoilkaamme vanhusten puolesta, niin että he perheidensä ja kristillisten yhteisöittensä tukemina antaisivat viisauttaan ja kokemustaan käyttöön uskon välittämisessä ja uusien sukupolvien opettamisessa.Universell: Att våra äldre med stöd från sina familjer och församlingar, genom sin vishet och erfarenhet kan bidra till att tron ges vidare till nya generationer.Universal: That the elderly, sustained by families and Christian communities, may apply their wisdom and experience to spreading the faith and forming the new generations.
37
38
Loading...
Main menu