เดือน ธันวาคม 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
หนังสือรับ วันที่ 2 ธันวาคม 2562
2
ที่
เลขทะเบียนรับ
ปีที่
ลงวันที่ตามหนังสือต้นฉบับ
จากถึงเรื่อง
มอบให้กลุ่มงานที่ปฏิบัติ
บุคคลปฏิบัติ (สารบรรณกลาง)
หมายเหตุ
วันที่ลงทะเบียนรับหนังสือ
3
1193112562ศธ 04135.113/154
29 พย 2562
วัดร้องธาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
2 ธค 2562
คลิก
4
2193122562ศธ 04135.015/314
29 พย 2562
บ้านดงสักงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
2 ธค 2562
คลิก
5
3193132562ศธ 04135.035/210
29 พย 2562
บ้านป่าคา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารประกอบการส่งเบิกจ้างธุรการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายทรงพล เตจ๊ะ ผู้ส่ง
2 ธค 2562
คลิก
6
4193142562ศธ 04135.087/273
29 พย 2562
บ้านห้วยน้ำดิบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (พ.ย.)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. อิสริยาภรณ์ ชัยสมภาร ผู้ส่ง
2 ธค 2562
คลิก
7
5193152562ศธ 04135.113/153
29 พย 2562
วัดร้องธาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารประกอบการจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อัตราจ้าง 9,000 บาท) ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. ปราณปริยา พิมพา ผู้ส่ง
2 ธค 2562
คลิก
8
6193162562ศธ 04135.053/270
27 พย 2562
บ้านแม่ป้อก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายวนศาสตร์ บุตรศาสตร์ ผู้ส่ง
2 ธค 2562
คลิก
9
7193172562ศธ 04135.047/478
28 พย 2562
บ้านม่วงสามปี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอลี้ ประจำเดือน พ.ย. 62
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด (รปภ. เขต ผู้ถือมา)
2 ธค 2562
คลิก
10
8193182562ศธ 04135.067/190
2 ธค 2562
บ้านวงศ์ษาพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำเดือน พ.ย. 62
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. อังควิภา ธิยะ ผู้ส่ง
2 ธค 2562
คลิก
11
9193192562ศธ 04135.053/231
29 พย 2562
บ้านแม่แนต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเบิกสัญญาจ้างเหมาธุรการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายวันชัย กองแสง ผู้ส่ง
2 ธค 2562
คลิก
12
10193202562ศธ 04135.003/372
28 พย 2562
อนุบาลวังดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอรับเงินฝากส่วนราชการผู้เบิกเงินอาหารกลางวัน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสุวิชา เมืองมูล ผู้ส่ง
2 ธค 2562
คลิก
13
11193212562ศธ 04135.003/373
29 พย 2562
อนุบาลวังดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสุวิชา เมืองมูล ผู้ส่ง
2 ธค 2562
คลิก
14
12193222562ศธ 04135.003/374
1 ธค 2562
อนุบาลวังดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เอกสารลับ (ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2)
กลุ่มกฎหมายและคดี
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสุวิชา เมืองมูล ผู้ส่ง
2 ธค 2562
คลิก
15
13193232562ศธ 04135.045/302
29 พย 2562
บ้านผาลาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน บุคลากรคณิศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางถิรนันท์ พิมพ์กะภีร์ ผู้ส่ง
2 ธค 2562
คลิก
16
14193242562ศธ 04135.045/295
20 กย 2562
บ้านผาลาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางถิรนันท์ พิมพ์กะภีร์ ผู้ส่ง
2 ธค 2562
คลิก
17
15193252562ศธ 04135.019/292
29 ตค 2562
สามัคคีศรีวิชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งข้อมูลรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด ว่าที่ ร.ต. หญิงรวีวรรณ มณีวรรณ ผู้ส่ง
2 ธค 2562
คลิก
18
16193262562
ศธ 04135.019/ว072
29 พย 2562
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอทุ่งหัวช้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การเสนอรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา ในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด ว่าที่ ร.ต. หญิงรวีวรรณ มณีวรรณ ผู้ส่ง
2 ธค 2562
คลิก
19
17193272562ศธ 04227/2826
29 พย 2562
สพป.เลย เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2019-12-02 09:02:13)
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
2 ธค 2562
คลิก
20
18193282562
ที่ ศธ 04267/ว6050
2 ธค 2562
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย และรับโอนข้าราชการครูฯตามมาตรา 38 ค.(2)ฯ (2019-12-02 09:26:25)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
2 ธค 2562
คลิก
21
19193292562ศธ 04135.003/371
27 พย 2562
อนุบาลวังดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขออนุญาตลาป่วย
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสุวิชา เมืองมูล ผู้ส่ง
2 ธค 2562
คลิก
22
20193302562ศธ 04279/ว631
29 พย 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การสำรวจข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV (2019-12-02 10:06:12)
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
2 ธค 2562
คลิก
23
21193312562
ที่ ศธ 04113/3262
29 พย 2562
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย (2019-12-02 10:26:19)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
2 ธค 2562
คลิก
24
22193322562ศธ 04135.036/340
2 ธค 2562
บ้านปาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขออนุญาตไปราชการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
2 ธค 2562
คลิก
25
23193332562ศธ 04265.32/1749
27 พย 2562
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเชิญเป้นเกรียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด พี่แอ๋วห้องอำนวยการถือมาให้ลงรับ
2 ธค 2562
คลิก
26
24193342562ศธ 04135.180/186
29 พย 2562
บ้านดอยแดน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าจ้างธุรการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายนิมิต ปัญญายอง ผู้ส่ง
2 ธค 2562
คลิก
27
25193352562ศธ 04135.114/191
28 พย 2562
วัดวังสะแกง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งมอบงานจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางรุ่งอรุณ กาบบัว ผู้ส่ง
2 ธค 2562
คลิ
28
26193362562ศธ 04047/4385
28 พย 2562
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การนิเทศ ติดตามของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ สพท.สังกัด สพฐ.
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
2 ธค 2562
คลิก
29
27193372562ว 152/2562
27 พย 2562
สำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตอบขอบคุณ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
2 ธค 2562
คลิก
30
28193382562ชพค 163/2562
20 พย 2562
ช.พ.ค. ลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีและฐานะการเงินประจำปี 2562
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
2 ธค 2562
คลิก
31
29193392562สธ 0911.07/ว2194
25 พย 2562
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
2 ธค 2562
คลิก
32
30193402562ศธ 04004/ว1492
27 ตค 2562
สพฐ. สำนักทดสอบทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การให้บริการข้อสอบมาตรฐาน ระดับชั้น ป.6 และม.3
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
2 ธค 2562
คลิก
33
31193412562สธ 0911.07/ว2241
27 พย 2562
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอแจ้งแผนการเยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนและองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
2 ธค 2562
คลิก
34
32193422562ศธ 0206.2/ว13
26 ตค 2562
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
2 ธค 2562
คลิก
35
33193432562
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/5887
25 พย 2562
สพฐ. สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
2 ธค 2562
คลิก
36
34193442562ศธ 04135.092/352
2 ธค 2562
บ้านห้วยแพ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอมีบัตรประจำตัวใหม่
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายพิเชษฐ์ บุญสุ ผู้ส่งและถือเอกสารไปให้บุคคลเอง
2 ธค 2562
คลิก
37
35193452562ศธ 04135.107/229
2 ธค 2562
บ้านโฮ่งศีลาภรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายจรูญ หวันยอง ผู้ส่ง
2 ธค 2562
คลิก
38
36193462562ศธ 04135.092/351
29 พย 2562
บ้านห้วยแพ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งใบเสร็จรับเงิน เงินอุดหนุนทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 กรณีได้รับจัดสรรประมาณไม่ครบตามจำนวน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายพิเชษฐ์ บุญสุ ผู้ส่ง
2 ธค 2562
คลิก
39
37193472562ศธ 04135.092/353
2 ธค 2562
บ้านห้วยแพ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขออนุญาตเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาวิชาการสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายพิเชษฐ์ บุญสุ ผู้ส่ง
2 ธค 2562
คลิก
40
38193482562ศธ 04135.092/354
2 ธค 2562
บ้านห้วยแพ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเบิกเงินค่าเช่าอินเตอร์เน็ต (เดือน ต.ค. - พ.ย. )
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายพิเชษฐ์ บุญสุ ผู้ส่ง
2 ธค 2562
คลิก
41
39193492562ศธ 04135.050/293
2 ธค 2562
บ้านแม่เทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานการส่งตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย้ายไปดำรงตำแหน่งครู
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
2 ธค 2562
คลิก
42
40193502562ศธ 04135.115/377
2 ธค 2562
วัดวังหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขออนุญาตเดินทางไปราชการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
2 ธค 2562
คลิก
43
41193512562ศธ 04135.015/315
29 พย 2562
บ้านดงสักงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
2 ธค 2562
คลิก
44
42193522562ศธ 04135.058/176
2 ธค 2562
บ้านแม่แสม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 27 พ.ย. 62
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
2 ธค 2562
คลิก
45
43193532562ศธ 04135.092/351
29 ตค 2562
บ้านห้วยแพ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน เดือน ต.ค. 62
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
2 ธค 2562
คลิ
46
44193542562
ที่ ศธ 04154/ว3635
2 ธค 2562
สพป.สระแก้ว เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา (2019-12-02 10:37:27)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
2 ธค 2562
คลิก
47
45193552562
ที่ ศธ 04154/ว3635
2 ธค 2562
สพป.สระแก้ว เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา (2019-12-02 10:42:47)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS ซ้ำ19354
2 ธค 2562
คลิก
48
46193562562ศธ 04216/ว1754
2 ธค 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563 (2019-12-02 11:05:53)
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
2 ธค 2562
คลิก
49
47193572562ศธ 04112/4256
2 ธค 2562
สพป.มหาสารคาม เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สพป.มหาสารคาม เขต 1 (2019-12-02
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
2 ธค 2562
คลิก
50
48193582562ศธ 04009/ว7169
29 พย 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายชื่อรอง ผอ.สพท. จำนวน 304 ราย (2019-12-02 11:35:01)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
2 ธค 2562
คลิก
51
49193592562ศธ 04135.038/306
29 พย 2562
บ้านป่าจี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด (รปภ. เขต ผู้ถือมา)
2 ธค 2562
คลิก
52
501936025622697/2562
18 พย 2562
สหกรณ์ออม ทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งปิดบัญชีสิ้นปี
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด พี่บีบุคคลถือเอกสารมาให้
2 ธค 2562
คลิก
53
511936125622715/2562
18 ตค 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลื่อกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด พี่บีบุคคลถือเอกสารมาให้
2 ธค 2562
คลิก
54
52193622562ศธ 04135.120/293
2 ธค 2562
บ้านหนองปลาสะวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งโครงการขอใช้เงินค่าปรับงานก่อสร้าง
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายจำรัส มูลรัตน์ ผู้ส่ง
2 ธค 2562
คลิก
55
53193632562ศธ 04135.120/290
29 พย 2562
บ้านหนองปลาสะวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายจำรัส มูลรัตน์ ผู้ส่ง
2 ธค 2562
คลิก
56
54193642562ศธ 04135.120/291
29 พย 2562
บ้านหนองปลาสะวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งสัญญาจ้างพนักงานราชการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายจำรัส มูลรัตน์ ผู้ส่ง
2 ธค 2562
คลิก
57
55193652562
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02108/ว2290
2 ธค 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด อ้าย 1 ห้องแผนถือมาส่ง
2 ธค 2562
คลิก
58
56193662562ศธ 02108/2287
29 พย 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญก
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด FB พี่บีห้องบุคคล
2 ธค 2562
คลิก
59
57193672562
ที่ ศธ 04109/ว 4362
2 ธค 2562
สพป.แพร่ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) (2019-12-02 14:00:21)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
2 ธค 2562
คลิก
60
58193682562ลพ 0017.5/20865
2 ธค 2562
ศาลากลางจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประชุมวีดีทัศน์ทางไกล video conference Systemกลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบจังหวัด
2 ธค 2562
คลิก
61
59193692562ศธ 04002/ว5349
2 ธค 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2019-12-02 15:30:05)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
2 ธค 2562
คลิก
62
60193702562ศธ 04135.092/353
2 ธค 2562
บ้านห้วยแพ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งรายชื่อผู้เข้า อบรมนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
2 ธค 2562
คลิก
63
61193712562ศธ 04135.050/293
2 ธค 2562
บ้านแม่เทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานการส่งตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย้ายไปดำรงตำแหน่งครู
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
2 ธค 2562
คลิก
64
62193722562ศธ 04135.088/188
2 ธค 2562
บ้านห้วยบง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
2 ธค 2562
คลิก
65
63193732562ศธ 04135.088/187
2 ธค 2562
บ้านห้วยบง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขออนุญาตไปราชการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
2 ธค 2562
คลิก
66
64193742562ศธ 04135.079/171
2 ธค 2562
บ้านหนองสูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส ธีรนันท์ ศรัทิใจ ผู้ส่ง
2 ธค 2562
คลิก
67
65193752562ศธ 04135.085/631
29 พย 2562
บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารกลางวัน ประจำเดือน พ.ย. 62
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางกาญจนา การเงิน ผู้ส่ง
2 ธค 2562
คลิก
68
66193762562ศธ 04135.011/265
2 ธค 2562
บ้านดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งส่งตัวอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
2 ธค 2562
คลิก
69
67193772562ศธ 04135.115/379
29 ตค 2562
วัดวังหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
2 ธค 2562
คลิก
70
68193782562ศธ 02108/ว2263
28 พย 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น้องหน่อย บุคคลผู้ส่ง
2 ธค 2562
คลิก
71
69193792562ศธ 04135.036/339
29 พย 2562
บ้านปาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. สุพรรษา สุรินทร์ ผู้ส่ง
2 ธค 2562
คลิก
72
70193802562ศธ 04135.022/201
29 พย 2562
บ้านท่าช้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งเอกสารประกอบการจ้างธุรการโรงเรียนบ้านท่าช้าง ประจำเดือน พ.ย. 62
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. ชนัญธิดา วรรณศรี ผู้ส่ง
2 ธค 2562
คลิก
73
71193812562ศธ 04135.058/175
2 ธค 2562
บ้านแม่แสม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอส่งเอกสารการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส.ณัฐชาชัญญา ยศเมา ผู้ส่ง
2 ธค 2562
คลิก
74
72193822562ที่ ศธ 04055/
2 ธค 2562
สพป.ตาก เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) (2019-12-02 15:56:48)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
2 ธค 2562
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...