Přehled financování Rekonstrukce státu 2014-17
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
Přehled nákladů a zdrojů financování Rekonstrukce státu v roce 2014
2
3
Rozpočtová kapitola (typ položek)Náklady celkem (v Kč)Hrazeno z grantů a vlastních příjmů (Frank Bold)Hrazeno z darů
4
1. Koordinační tým1 561 968780 600781 368
5
(koordinace projektu, PR a práce s médii, koordinace ambasadorů, koordinace expertů a lobbingového týmu, produkce akcí, fundraising)
6
2. Expertní a lobbingová činnost1 338 184868 670469 514
7
(garanti, interní právníci, lobbingový tým, příprava stanovisek, setkání a činnost platformy, externí odborníci, konzultace, kulaté stoly a semináře)
8
3. Propagace, PR, akce1 696 180258 3231 437 857
9
(tvorba webů, náklady na tiskové konference a mediální akce, propagační a informační materiály, materiály pro ambasadory, akce a happeningy, tisk a distribuce letáků, spoty atd.)
10
4. Administrace a režie865 305865 3050
11
(hovorné, nájmy, poštovné, cestovné, administrativa, kancelářské potřeby atd.)
12
Celkem5 461 6372 772 8982 688 739
13
14
15
Přehled grantů (institucionálních donorů) Frank Bold, z nichž byly v roce 2014 hrazeny náklady na Rekonstrukci státu
16
17
Fond Otakara Motejla (Nadace OSF Praha)
18
Foundation Open Society Institute
19
Think Tank Fund of the Open Society Foundations
20
Evropská komise DG HOME
21
Fond pro NNO, Nadace rozvoje občanské společnosti (v rámci EHP fondů)
22
US embassy Prague
23
British Embassy in Prague
24
Embassy of Canada in Prague
25
Nadace Karla Janečka (zahrnuto mezi dary)
26
Nadace VIA, Fond T-mobile Mluvme spolu
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...