24. แบบสอบถามงานบริการวิชาการ วิจัย บทความตีพิมพ์ ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร (1 พฤศจิกายน 2557 – 30 เมษายน 2558)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ลำดับที่ชื่อผู้ทำบริการวิชาการชื่องานบริการวิชาการลักษณะการบริการวิชาการเจ้าของโครงการค่าตอบแทนชม.ภาระงาน/งวดวันที่เริ่มวันที่สิ่นสุดFile ประกอบLink ที่เกี่ยวข้องบันทึกเพิ่มเติม
2
ไม่ต้องใส่เลือกรายการจากปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณขวาบนในช่องรายการใส่ชื่องานเลือกรายการจากปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณขวาบนในช่องรายการใส่เจ้าของใส่ค่าตอบแทนไม่ต้องใส่วันเดือนปีวันเดือนปีวิธีทำใส่ Linkตามต้องการ
3
1ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทรกรรมการตรวจผลงานและตัดสินทักษะงานออกแบบสถาปัตยกรรม3.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น1510122557http://goo.gl/bbvYq6
4
2ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทรวิทยากร การสร้างสรรค์แนวคิดทางด้านนวัตกรรมสีเขียว3.3 วิทยากรพิเศษ อาจารย์บรรยายพิเศษสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ302312557http://goo.gl/UIpwgq
5
3ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทรวิทยากรโครงการอบรมสัมมนา อาคารเขียว3.3 วิทยากรพิเศษ อาจารย์บรรยายพิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น303112558http://goo.gl/Ht26N9
6
4ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทรบทความ การใช้กระจกในส่วนของช่องเปิดอาคาร U-SAVE 6/589.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร ที่ไม่ใช่ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น20112558
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29
32
30
33
ค่าตอบแทนรวมรวมชม.
34
095
Loading...
 
 
 
งานบริการวิชาการ ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
งานวิจัย ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
บทความตีพิมพ์วารสาร ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
บทความตีพิมพ์การประชุม ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
รวมคะแนน
data basic