Plan lekcji nauczyciele
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
M.BasiagaA.BelczykM.BerowskaA.BuczowskaM.ChlebekM.DąbrowskaM.DomaszewskiA.DzięgielB.Fulara E.GabryśA.Gajczewska W.GłówczykJ.GowgielH.GóraB.GórnickaW.HojdysG.JanekI.JanuszJ.JarzębakM.JarzębakA.Kacprzycka-GaworuchaA.KadyszewskiM.KaletaA.KiełbasaA.Klag-RyczekA.KonecznyS.KonopkaA.Kostecka K.KościółekE.KowalskaB.KrajE.Kryń A.Krzeszowska
2
ggBeMBabMCMDADFuEGAGGYJGwVGBWHJ_IJJJJakgKDkoKIRKWASK_KK_klbrVwaa
3
OPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOP
4
Poniedziałek 1 8:00- 8:45 8auZ Rew Ogól21A
3bu
Z Rew Ogól
26A2bufunkc.osob.25Bod 8.00od 6.308AL
e_dla_bezp
22A7buZ Rew Ogól0aB
4au
Z Rew KWW12A8du
Z Rew KWP
15Bod 7.305-6ALZ Rew KWP1A
6bu
Z Rew Ogól
25A
4bu
funkc.osob.
24A
5
2 8:55- 9:40 7cuZ Rew KWP15B8cuwf1A7burozw_kreat16A
3bu
funkc.osob.
26A2burozw_kreat25Bbiblioteka s.4ado 9.502du
Z Rew Ogól
24B3auwf1aAM świetlica s. 9A8auZ Rew KWP
0aB
6bu
funkc.osob.
25A
4bu
z.kszt.kreat
24A
6
3 9:50-10:35 GŁ D. Miechur 1 g.7cuwf15B8cuwf2A7burozw_kreat16A
3bu
rozw_kreat
26A2burozw_kreat25Bbiblioteka s.4a5-6ALj.polski14Aod 10.00
8au
zaj_roz_kom
21A3auwf3Ado 9.50
4au
funkc.osob.
12A
6bu
rozw_kreat
25A
4bu
z.kszt.kreat
24A
7
4 10:45-11:30
3au
Z Rew Ogól
21BGŁ D. Miechur 0,5 g.
8cu
z.kszt.kreat
2A7cuwf1A1auwf15B7burozw_kreat16A
3bu
rozw_kreat
26A2buZ Rew KWW25Bbiblioteka s.4aod 11.207ALhistoria14ApsychologGŁ J. Kowalczyk 1g.
2bu
Z Rew Ogól
27B
4au
zaj_roz_kom
12A
6bu
rozw_kreat
25A
4bu
z.kszt.kreat
24A
8
5 11:40-12:25
3au
funkc.osob.
21Bod 12.002buwf0B7bu
funkc.osob.
23Abiblioteka s.4aS świetlica s.8A8ALhistoria14Aod 12.00psychologGŁ J. Kowalczyk 1g.6bu
zaj_roz_kom
25Aod 12.25
6au
Z Rew Ogól
1Mod 12.25
4au
rozw_kreat12A
2cu
zaj_roz_kom
15A7ALj.polski22A
9
6 12:40-13:25
3au
rozw_kreat
21BGŁ D. Szczecina 1 g.Świetlica ZRW2buwf0B7bu
rozw_kreat
23Abiblioteka s.4aS świetlica s.8Apedagog s. 25CpsychologGŁ P. Hajduk 1g.3buPpP0aBGŁ P. Gonciarz 1 g.M świetlica s. 9A
6au
funkc.osob.
1MS świetlica s. 8A
4au
rozw_kreat12A5-6AL
informatyka
22A6bu
rozw_kreat
25A
8cu
funkc.osob.
10
7 13:30-14:15
3au
rozw_kreat
21BGŁ D. Szczecina 1 g.Świetlica ZRW7bu
rozw_kreat
23Abiblioteka s.4aS świetlica s.8Apedagog s. 25CpsychologGŁ P. Hajduk 1g.2bu
Z Rew Ogól
0aBGŁ P. Gonciarz 1 g.M świetlica s. 9A
6au
rozw_kreat
1MS świetlica s. 8A
8du
Z Rew KWW25B8ALj.polski22A6bu
rozw_kreat
25A
8cu
funkc.osob.
11
8 14:20-15:05 Świetlica ZRWbiblioteka s.4ado 14.45pedagog s. 25Cdo 15.00GŁ P. Hajduk 1g.M świetlica s. 9A
6au
rozw_kreat
1MS świetlica s. 8A
8du
Z Rew KWW25B5-6AL
Z Rew Ogól
14A
8cu
z.kszt.kreat
12
9 15:10-15:55 do 15.25do 15.30do 16.007-8AL
zaj. rom
15Ado 16.00do 16.456au
Z Rew Ogól
14A
13
14
Wtorek 1 8:00- 8:45
3au
funkc.osob.
21BGŁ D. Szczecina 1 g.
4au
wf6Aod 8.00od 6.305-6ALZ Rew Ogól14Aod 8.00od 7.30NI S. Frączek 1 g.
15
2 8:55- 9:40
3au
rozw_kreat
21BGŁ D. Szczecina 1 g.
8cu
z.kszt.kreat
2A
4au
wf6A2auwf15B8burozw_kreat21Abiblioteka s.4aS świetlica s.8A5-6ALj.polski14ApsychologM świetlica s. 9ANI S. Frączek 0,5 g.
4bu
funkc.osob.
24A
16
3 9:50-10:35
3au
rozw_kreat
21B
8cu
z.kszt.kreat
2A
1au
PpP0aB3buwf6A8burozw_kreat21Abiblioteka s.4ado 10.455-6ALhistoria14Apsycholog6buwf0BM świetlica s. 9A
4au
funkc.osob.
12A
4bu
z.kszt.kreat
24A
17
4 10:45-11:30
8cu
Z Rew Ogól
2A
2du
Z Rew KWP0B3buwf6A7curozw_kreat16Abiblioteka s.4a8ALhistoria14Apsycholog
2bu
zaj_roz_kom
25B
6au
zaj_roz_kom
1M6buwf1Ado 11.40
4au
rozw_kreat12A
7au
rozw_kreat22B
4bu
z.kszt.kreat
24A
18
5 11:40-12:25 GŁ D. Miechur 1 g.od 12.002duwf0cB7curozw_kreat16A
3bu
rozw_kreat
5A2bufunkc.osob.25Bbiblioteka s.4aM
12.25 św
9Ado 12.00GŁ J. Kowalczyk 1g.3au
Z Rew Ogól
0aB
2cu
zaj_roz_kom
11Aod 12.25
6au
funkc.osob.
1M
4au
rozw_kreat12A
7au
rozw_kreat22B
6bu
funkc.osob.
25A8ALj.polski22A
8cu
funkc.osob.
19
6 12:40-13:25 GŁ D. Miechur 1 g.Świetlica ZRW2duwf0cB7bu
funkc.osob.
23A
3bu
rozw_kreat
5A2burozw_kreat25Bbiblioteka s.4aM
13.45 św
9A
4au
Z Rew KWW12A3au
Z Rew Ogól
0aB
6cu
zaj_roz_kom
26A
5,6,8AL
wf1AM świetlica s. 9Aod 13.25
7au
godz dyr22B
6bu
rozw_kreat
25A4bu
Z Rew Ogól
14A
8cu
funkc.osob.
20
7 13:30-14:15 GŁ D. Miechur 1 g.Świetlica ZRW7bu
funkc.osob.
23A2burozw_kreat25Bdo 14.00od 14.00
4au
Z Rew KWW12A4au
Z Rew Ogól
0aB
7au
zaj_roz_kom
22B
5,6,8AL
wf1AM świetlica s. 9A
6au
rozw_kreat
1MS świetlica s. 8A
3bu
godz dyr5A
6bu
rozw_kreat
25A7ALj.polski22A6cu
Z Rew Ogól
14A
8cu
z.kszt.kreat
21
8 14:20-15:05 GŁ D. Miechur 0,5 g.Świetlica ZRW7bu
rozw_kreat
23Apedagog s. 25C2auPpP0cB8du
Z Rew KWP
3AM świetlica s. 9A
6au
rozw_kreat
1MS świetlica s. 8A
8bu
Z Rew KWW21A
6bu
Z Rew Ogól
0aB5-6AL
wych.rodz.
14A
8cu
z.kszt.kreat
22
9 15:10-15:55 do 15.257bu
rozw_kreat
23Ado 16.00do 16.00do 16.45
23
24
Środa 1 8:00- 8:45
3au
funkc.osob.
21BGŁ D. Szczecina 1 g.7bu
rozw_kreat
5A
3bu
funkc.osob.
26A2buZ Rew KWW25Bod 8.007ALZ Rew Ogól14A4auPpP12A7auwf1Aod 7.30od 6.30
8au
Z Rew Ogól
0aB
8cu
funkc.osob.
25
2 8:55- 9:40
3au
rozw_kreat
21BGŁ D. Szczecina 1 g.7bu
rozw_kreat
5A
3bu
funkc.osob.
26A2burozw_kreat25Bbiblioteka s.4a5-6ALj.polski14A4buPpP0aB
6au
zaj_roz_kom
1M7auwf3AM świetlica s. 9Ado 8.55
4au
funkc.osob.
12A
6bu
funkc.osob.
25A
8cu
zaj_roz_kom
26
3 9:50-10:35 7bu
rozw_kreat
5A2burozw_kreat25Bbiblioteka s.4a5-6ALhistoria14Aod 10.00
2au
zaj_roz_kom
23B
7au
zaj_roz_kom
22B3auwf15Bdo 9.50
4au
funkc.osob.
12A
6bu
rozw_kreat
25A
8cu
z.kszt.kreat
27
4 10:45-11:30
3bu
rozw_kreat
26Abiblioteka s.4aod 11.30pedagog s. 25Cod 11.00
3au
zaj_roz_kom
21B7au
Z Rew Ogól
0aBGŁ K. Łęczycki 1 g.8ALZ Rew KWP0cB
4au
rozw_kreat5AZRW V8AL
Z Rew Ogól
22A6bu
rozw_kreat
25A
28
5 11:40-12:25
3au
funkc.osob.
21Bod 12.00
7bu
wf6A2duwf0B
3bu
Z Rew Ogól
21A2bufunkc.osob.25Bbiblioteka s.4aS świetlica s.8A8au
rozw_kreat
12Apedagog s. 25CpsychologGŁ J. Kowalczyk 1g.GŁ K. Łęczycki 1 g.
6au
funkc.osob.
1Mod 12.25
4au
rozw_kreat5A8ALj.polski22A6bu
rozw_kreat
25A
29
6 12:40-13:25
2cu
Z Rew Ogól
21AŚwietlica ZRW
7bu
wf3A1auwf15B2burozw_kreat25Bdo 13.00S świetlica s.8A8du
z.kszt.kreat
12Ado 13.00psychologGŁ J. Kowalczyk 1g.od 13.25
6au
funkc.osob.
1MS świetlica s. 8A5-6ALZ Rew KWP1A
4au
rozw_kreat5A7ALj.polski22A
4bu
funkc.osob.
24A6bu
rozw_kreat
25A
30
7 13:30-14:15
4au
Z Rew Ogól
5AŚwietlica ZRW7cuZ Rew KWP3A1auwf15B7cuZ Rew Ogól16AS świetlica s.8AM
od 13.35
9ApsychologGŁ P. Hajduk 1g.8cu
Z Rew Ogól
0aBM świetlica s. 9A
6au
rozw_kreat
1MS świetlica s. 8A8auZ Rew KWP6A
8bu
Z Rew KWW21A7AL
informatyka
22A
4bu
z.kszt.kreat
24A5-6AL
Z Rew Ogól
14A
31
8 14:20-15:05
7au
Z Rew Ogól
22BŚwietlica ZRW7cuZ Rew Ogól16AS świetlica s.8A7ALmuzyka12AMświetlica9ApsychologGŁ P. Hajduk 1g.M świetlica s. 9AS świetlica s. 8A
8bu
Z Rew KWW21A
4bu
z.kszt.kreat
24A6au
Z Rew Ogól
14A
32
9 15:10-15:55 do 15.25do 15.457ALgodz dyr12AM
do 16.00
9Ado 16.00do 15.50do 16.456cu
Z Rew Ogól
14A
33
34
Czwartek 1 8:00- 8:45
3au
Z Rew Ogól
21BGŁ D. Szczecina 1 g.8cuwf1A7bu
funkc.osob.
23A
3bu
funkc.osob.
26Aod 6.307ALmuzyka15A7ALZ Rew Ogól0aBNI K. Iwan 1 g.7auwf15Bod 7.308ALZ Rew KWP6A
8du
Z Rew KWW27B
6bu
funkc.osob.
25A5-6AL
Z Rew Ogól
14A
35
2 8:55- 9:40
3au
rozw_kreat
21BGŁ D. Szczecina 1 g.
2du
Z Rew KWP6A8cuwf1A7bu
funkc.osob.
23A
3bu
rozw_kreat
26Aod 9.00do 9.508du
z.kszt.kreat
27B5-6ALZ Rew Ogól14Aod 9.005au
Z Rew Ogól
0aBNI K. Iwan 0,5 g.7auwf15BM świetlica s. 9A
6au
Z Rew Ogól
1M
4au
rozw_kreat12A
6bu
rozw_kreat
25A4bu
z.kszt.kreat
24A
36
3 9:50-10:35
3au
rozw_kreat
21B
4au
wf6A2auwf15B7bu
rozw_kreat
23A
3bu
rozw_kreat
26Abiblioteka s.4aod 9.50 Mł. 9A5-6ALmuzyka12A7ALhistoria14Aod 10.00psycholog2buPpP0aBM świetlica s. 9A
6au
funkc.osob.
1M
8du
godz dyr27B
6bu
rozw_kreat
25A4bu
z.kszt.kreat
24A
8cu
z.kszt.kreat
37
4 10:45-11:30
8cu
Z Rew Ogól
2A
4au
wf6A2auwf15B7bu
rozw_kreat
23A
3bu
rozw_kreat
26A2buZ Rew KWW25Bbiblioteka s.4ado 10.45 Mł. 9A8au
rozw_kreat
12Apedagog s. 25Cpsycholog
3au
zaj_roz_kom
21B2cu
Z Rew Ogól
0aBdo 11.40
6au
rozw_kreat
1M
7au
rozw_kreat22B
6bu
rozw_kreat
25A8AL
informatyka
22A4bu
z.kszt.kreat
24A
38
5 11:40-12:25
3au
funkc.osob.
21Bod 12.007cuwf1A7bu
rozw_kreat
23A8burozw_kreat21A
3bu
rozw_kreat
26A2bufunkc.osob.25Bbiblioteka s.4a8au
rozw_kreat
12A5-6ALj.polski14Ado 12.00psychologGŁ J. Kowalczyk 1g.
6au
rozw_kreat
1Mod 12.25
4au
rozw_kreat5A7ALj.polski22A
4bu
funkc.osob.
24A
8cu
z.kszt.kreat
39
6 12:40-13:25
3au
Z Rew Ogól
21BŚwietlica ZRW7cuwf1A8burozw_kreat21A
3bu
Z Rew Ogól
26A2burozw_kreat25Bbiblioteka s.4a5-6ALzaj. wych.14AM
od 12.25
9Ado 13.00GŁ J. Kowalczyk 1g.GŁ A. Mastalerz 1 g.S świetlica s. 8A
4au
funkc.osob.
12A8ALj.polski22A
4bu
z.kszt.kreat
24A
8cu
z.kszt.kreat
40
7 13:30-14:15 Świetlica ZRW7cuZ Rew Ogól16Azaj. romskie2burozw_kreat25Bbiblioteka s.4aMświetlica9AGŁ P. Hajduk 1g.1au
zaj_roz_kom
26BGŁ A. Mastalerz 1 g.S świetlica s. 8A
4au
funkc.osob.
12A8ALgodz.dyr.22A
4bu
z.kszt.kreat
24A
41
8 14:20-15:05 Świetlica ZRW7cuZ Rew Ogól16Abiblioteka s.4aMświetlica9AGŁ P. Hajduk 1g.
2au
zaj_roz_kom
23BS świetlica s. 8A
4au
zaj_roz_kom
12A8AL
Z Rew Ogól
22A
4bu
Z Rew Ogól
24A
42
9 15:10-15:55 do 15.25do 15.30M
do 16.00
9Ado 16.458AL
Z Rew Ogól
22A
43
44
Piątek 1 8:00- 8:45
3au
rozw_kreat
21BGŁ D. Szczecina 1 g.7bu
funkc.osob.
23Aod 8.008buZ Rew Ogól0aB6buwf1Aod 7.30
6au
rozw_kreat
1Mod 6.30
4au
rozw_kreat12A
4bu
Z Rew Ogól
24A4bu
Z Rew Ogól
14A
8cu
z.kszt.kreat
45
2 8:55- 9:40
3au
rozw_kreat
21BGŁ D. Szczecina 1 g.NI S. Frączek 1 g.2buwf15B7bu
funkc.osob.
23Abiblioteka s.4a5-6ALj.polski14A
8au
zaj_roz_kom
15A6buwf1Ado 8.55
6au
rozw_kreat
1MS świetlica s. 8A
4au
rozw_kreat12A7ALj.polski22A
4bu
godz dyr24A
8cu
funkc.osob.
46
3 9:50-10:35
3au
rozw_kreat
21BNI S. Frączek 0,5 g.7bu
rozw_kreat
23Abiblioteka s.4aod 10.30 ped. 25Cod 10.00
2bu
zaj_roz_kom
25B6bu
zaj_roz_kom
25A
6cu
zaj_roz_kom
26A
6au
rozw_kreat
1Mdo 9.50
4au
rozw_kreat12A8ALzaj. wych.22A
4bu
funkc.osob.
24A
8cu
funkc.osob.
47
4 10:45-11:30
7bu
wf6A3buwf1A7curozw_kreat16Abiblioteka s.4ado 11.30 ped. 25CpsychologGŁ K. Łęczycki 1 g.
6au
funkc.osob.
1M
3au
godz dyr21B
6bu
funkc.osob.
25A8ALj. polski22A
4bu
funkc.osob.
24A
8cu
zaj_roz_kom
48
5 11:40-12:25 od 12.00
7bu
wf3A7curozw_kreat16A
3bu
funkc.osob.
26Abiblioteka s.4aod 12.25M
od 11.30
9ApsychologGŁ P. Hajduk 1g.1au
zaj_roz_kom
26BGŁ K. Łęczycki 1 g.
5,6,8AL
wf1Aod 12.25
4au
godz dyr12A
6bu
funkc.osob.
25A
8cu
z.kszt.kreat
49
6 12:40-13:25 Świetlica ZRW8burozw_kreat21A
3bu
rozw_kreat
26A2bufunkc.osob.25Bdo 13.00S świetlica s.8AMświetlica9ApsychologGŁ P. Hajduk 1g.
5,6,8AL
wf1AS świetlica s. 8A
7au
rozw_kreat22B
50
7 13:30-14:15 Świetlica ZRW7cuZ Rew KWP6A8burozw_kreat21A2burozw_kreat25BS świetlica s.8AMświetlica9Ado 14.00GŁ P. Hajduk 1g.#Ja.PpP0aB8du
Z Rew KWP
1Ado 14.20
51
8 14:20-15:05 Świetlica ZRWS świetlica s.8AMświetlica9A
52
9 15:10-15:55 do 15.20do 16.45M
do 16.00
9A
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...