ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
מאגר סקרי הבחירות שפורסמו בישראל החל מינואר 2014Israel 2015 Elections Polls Resourceאין להעתיק נתונים ללא הסכמה בכתבהסקרים מסודרים בסדר כרונולוגי הפוך: הסקר האחרון מופיע בשורה העליונההשימוש המסחרי במאגר המידע אסור ללא אישור בכתב.
5
מידע: תחקירים, מידענות, איסוף מודיעין גלוי, מודיעין עסקי, זכויות יוצרים, ליווי ליטיגציהחלוקת מנדטים בכנסת ה-20:306811100672451320th Knesset Seat Breakdown1561434
7
תאריךגוף מזמיןגוף מבצעסוג הסקרכמות נסקריםהליכודישראל ביתנוהבית היהודייש עתידכולנויחדיהדות התורהש"סהמחנה הציונימרצהרשימה המשותפתאחוז החסימה בסקרטעות הדגימההעבודההתנועהקדימהרע"מ תע"לבל"דחד"ש
8
13/03/2015ערוץ 2מדגם - גבע וצמחפאנל50022511128567265133.25%4.50%
9
13/03/2015ערוץ 10קמיל פוקספאנל500205121210577245133.25%4.50%
10
12/03/2015רשת ברפי סמיתמדגם50021611119469255133.25%4.50%
11
12/03/2015וואלהטלסקרמדגם100023611129477254123.25%3.10%
12
12/03/2015מעריב-סופהשבועפאנלס פוליטיקספאנל1038214111310567255133.25%2.50%
13
12/03/2015ידיעות אחרונותמדגם - גבע וצמחמדגם103222512128467265133.25%2.50%
14
11/03/2015ערוץ 1טלסקרמדגם100022611129478254123.25%3.10%
15
11/03/2015קול ברמהמאגר מוחותמדגם100021513138577245123.25%3.00%
16
11/03/2015גלובסרפי סמיתמדגם50020612129469245133.25%4.50%
17
11/03/2015מעריב-סופהשבועפאנלס פוליטיקספאנל108321512139477245133.25%3.00%
18
11/03/2015הארץקמיל פוקסמדגם714214111211567246133.25%3.00%
19
10/03/2015גל"צשילוב Millward Brown ומדגםמדגם60021613128477246123.25%4.30%
20
09/03/2015ערוץ 2מדגם - גבע וצמחפאנל100321613128467255133.25%3.00%
21
09/03/2015ערוץ הכנסתפאנלס פוליטיקספאנל102721512149467245133.25%3.00%
22
08/03/2015I24גיאוקרטוגרפיהמדגם50026713128088215123.25%4.50%
23
05/03/2015וואלהטלסקרמדגם50024611128478244123.25%4.50%
24
05/03/2015מעריב-סופהשבועפאנלס פוליטיקספאנל50022512138467246133.25%4.50%
25
05/03/2015רשת ברפי סמיתמדגם50023512128469235133.25%4.50%
26
05/03/2015ישראל היוםהגל החדשמדגם50023612139466235133.25%4.50%
27
04/03/2015ערוץ 1טלסקרמדגם50024611137478244123.25%4.50%
28
04/03/2015מעריב-סופהשבועפאנלס פוליטיקספאנל50022512138477236133.25%4.50%
29
03/03/2015ערוץ 10קמיל פוקספאנל952235111310467235133.25%3.10%
30
03/03/2015ערוץ 2מדגם - גבע וצמחמדגם79023612128466246133.25%3.50%
31
02/03/2015ערוץ הכנסתפאנלס פוליטיקספאנל80021512138477246133.25%4.00%
32
02/03/2015גל"צשילוב Millward Brown ומדגםמדגם60022712128476246123.25%4.00%
33
01/03/2015קול ברמהמאגר מוחותמדגם50023612118577245123.25%4.50%
34
01/03/2015I24גיאוקרטוגרפיהמדגם50024514119584226123.25%4.50%
35
26/02/2015וואלהטלסקרמדגם50023613137577234123.25%4.50%
36
26/02/2015רשת ברפי סמיתמדגם50022612129468235133.25%4.20%
37
25/02/2015מעריב-סופהשבועפאנלס פוליטיקספאנל57623511128477255133.25%4.20%
38
25/02/2015גלובסרפי סמיתמדגם50022612119478235133.25%4.50%
39
25/02/2015ערוץ 10קמיל פוקספאנל50021612139577235123.25%4.50%
40
25/02/2015ערוץ 1טלסקרמדגם50024612127577244123.25%4.50%
41
24/02/2015מעריב-סופהשבועפאנלס פוליטיקספאנל50023512128477245133.25%4.50%
42
23/02/2015ערוץ 2מדגם - גבע וצמחפאנל61422612127577246123.25%3.80%
43
23/02/2015הארץקמיל פוקסמדגם51423612129477235123.25%4.20%
44
23/02/2015ערוץ הכנסתפאנלס פוליטיקספאנל50024511128477245133.25%4.50%
45
22/02/2015i24גיאוקרטוגרפיהמדגם50027711119574234123.25%4.50%
46
19/02/2015וואלהטלסקרמדגם50024613128477234123.25%4.50%
47
19/02/2015רשת ברפי סמיתמדגם50024513108478245123.25%4.50%
48
19/02/2015ערוץ 1טלסקרמדגם50024613118477244123.25%4.50%
49
18/02/2015מעריב-סופהשבועפאנלס פוליטיקספאנל50022513128477246123.25%4.50%
50
18/02/2015ערוץ 10קמיל פוקספאנל860225131210477235123.25%3.20%
51
16/02/2015ערוץ הכנסתפאנלס פוליטיקספאנל76023612127477246123.25%3.60%
52
15/02/2015ערוץ 2מדגם - גבע וצמחפאנל70024711117576255123.25%3.60%
53
15/02/2015I24גיאוקרטוגרפיהמדגם5002761187487246123.25%4.50%
54
12/02/2015רשת ברפי סמיתמדגם5002551397478245133.25%4.50%
55
12/02/2015וואלהטלסקרמדגם5002571398477235123.25%4.50%
56
11/02/2015גלובסרפי סמיתמדגם5002461398478245123.25%4.20%
57
11/02/2015מעריב-סופהשבועפאנלס פוליטיקספאנל50024611127576236133.25%4.20%
58
10/02/2015ערוץ 1טלסקרמדגם60027711107486235123.25%4.20%
59
09/02/2015ערוץ הכנסתפאנלס פוליטיקספאנל69023512129577235123.25%4.20%
60
08/02/2015ערוץ 10קמיל פוקספאנל863235141010566235133.25%3.00%
61
05/02/2015ערוץ 1טלסקרמדגם50027611117486235123.25%4.50%
62
05/02/2015רשת ברפי סמיתמדגם50026514973.589255123.25%4.50%
63
05/02/2015מקור ראשוןמאגר מוחותמדגם50025414118466246123.25%4.50%
64
05/02/2015ידיעות אחרונותמינה צמחפאנל70024612117477255123.25%4.20%
65
04/02/2015מעריב-סופהשבועפאנלס פוליטיקספאנל53826513117486226123.25%4.50%
66
04/02/2015וואלהטלסקרמדגם50026712108477234123.25%4.50%
67
04/02/2015קול ברמהמאגר מוחותמדגם53024514118466246123.25%4.50%
68
03/02/2015Times of Israelסטיבן מילרמדגם824237111110475274113.25%3.10%
69
02/02/2015ערוץ הכנסתפאנלס פוליטיקספאנל51125513118476245123.25%4.50%
70
01/02/2015הארץקמיל פוקסמדגם5142561498486235123.25%4.20%
71
29/01/2015רשת ברפי סמיתמדגם5002651587079265123.25%4.50%
72
29/01/2015וואלהטלסקרמדגם5002761287477264123.25%4.50%
73
28/01/2015ערוץ 1טלסקרמדגם5002771486087265123.25%4.50%
74
28/01/2015גלובסרפי סמיתמדגם5002451698088255123.25%4.50%
75
28/01/2015מעריב-סופהשבועפאנלס פוליטיקספאנל50025514118087246123.25%4.50%
76
27/01/2015ערוץ 10קמיל פוקספאנל86923416109466255123.25%3.50%
77
26/01/2015ערוץ הכנסתפאנלס פוליטיקספאנל50023615118077256123.25%4.50%0
78
25/01/2015ערוץ 2מדגם - גבע וצמחפאנל5752371598077266123.25%4.50%0
79
22/01/2015רשת ברפי סמיתמדגם5002551697079255123.25%4.50%0
80
21/01/2015ערוץ 1טלסקרמדגם5002671587089245113.25%4.50%05.505.5
81
21/01/2015מעריב-סופהשבועפאנלס פוליטיקספאנל50022615118476246113.25%4.50%0605
82
20/01/2015וואלהטלסקרמדגם5002461698088255113.25%4.50%0704
83
19/01/2015ערוץ הכנסתפאנלס פוליטיקספאנל51323516118475246113.25%4.50%05.505.5
84
15/01/2015רשת ברפי סמיתמדגם5002461688078266113.25%4.50%0605
85
15/01/2015וואלהטלסקרמדגם5002451888087265113.25%4.50%05.505.5
86
15/01/2015ערוץ 1טלסקרמדגם5002551789086265113.25%4.50%0704
87
15/01/2015ערוץ 2מדגם - גבע וצמחפאנל50023716118077255113.25%4.50%05.505.5
88
15/01/2015ערוץ 10קמיל פוקסמדגם860205161010476246123.25%3.50%0606
89
14/01/2015גלובסרפי סמיתמדגם5002461599078256113.25%4.50%05.505.5
90
14/01/2015מעריב-סופהשבועפאנלס פוליטיקספאנל50022617119076256113.25%4.50%05.505.5
91
12/01/2015ערוץ הכנסתפאנלס פוליטיקספאנל50923716129076246103.25%4.50%0505
92
11/01/2015וואלהטלסקרמדגם500247151010086236113.25%4.50%05.505.5
93
08/01/2015רשת ברפי סמיתמדגם5002471698077256113.25%4.50%0506
94
08/01/2015וואלהטלסקרמדגם60025615910086246113.25%4.10%05.505.5
95
08/01/2015גלי ישראלפאנלס פוליטיקספאנל50024715119076236123.25%4.50%0606
96
05/01/2015הארץקמיל פוקסמדגם51222616129475236103.25%4.20%0505
97
05/01/2015ערוץ הכנסתפאנלס פוליטיקספאנל50024715128086236113.25%4.50%05.505.5
98
04/01/2015ערוץ 1טלסקרמדגם15002571598086247113.25%3.20%05.505.5
99
01/01/2015וואלהטלסקרמדגם5002671698076237113.25%4.50%05.505.5
100
01/01/2015רשת ברפי סמיתמדגם5002371699077247113.25%4.50%05.505.5
101
31/12/2014גלי ישראלפאנלס פוליטיקספאנל50024616109086236123.25%4.50%0606
102
30/12/2014מקור ראשוןמאגר מוחותמדגם500237178848624683.25%4.50%0404
103
30/12/2014גלובסרפי סמיתמדגם50022716910077247113.25%4.50%0506
104
30/12/2014ערוץ 10קמיל פוקספאנל50021717910475236113.25%4.50%05.505.5