T823-2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560
S 30281
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษา-ภาษาคณิต
จิตพิสัย
ห้อง 823
3
ครูที่ปรึกษา
For1sumFor2F2รวมbehaviorFinalTotalผลการเรียน
4
1030ซ่อม105520103010043.532.521.510
5
153867น.ส.กชกรพีรพัฒนภูมิ8211055201059
6
253892น.ส.กรุณาสุมาลศักดิ์6221055201058
7
353910น.ส.กัญญาวีร์จิตตาศิรินุวัตร81810501541
8
453940น.ส.คณภรณ์โพธิ์ขำ615101055201051
9
553970น.ส.จิราภาอินทบุหรั่น615111055201051
10
653971น.ส.จิวสาพึ่งแย้ม7251055201062
11
753984น.ส.ชนกนันท์จันทร์เรือง6191055201055
12
853999น.ส.ชนิดาภาจันทร์ประภาส7231055201060
13
954042น.ส.ญาณิศาวิบูลย์ธัญญ์8151055201053
14
1054048น.ส.ญาตากันตะเพ็ชร8151055201053
15
1154049น.ส.ญานิกา
อภิศักดิ์ศิริกุล
815121055201053
16
1254062น.ส.ฐิติพรดีหลกเจริญ6251055201061
17
1354088น.ส.ณัฏฐพรบารมี6161055201052
18
1454119น.ส.ณัฐพัชร์วชิรมน6161055201052
19
1554164น.ส.ทัศนาพรรณแทนชื่น815121055201053
20
1654197น.ส.ธัญญ์นิษฐ์เอกพินิจพิทยา7161055201053
21
1754199น.ส.ธัญญารัตน์สะพรั่ง515141055201050
22
1854209น.ส.ธันย์ชนกกิจรุ่งเรืองศรี715111055201052
23
1954234น.ส.นภัทรอดุลยานุภาพ8231055201061
24
2054294น.ส.ปรัชุญ์กรบุญปลอด7151410501537
25
2154371น.ส.พรหมพรกลิ่นสุวรรณ6241055201060
26
2254402น.ส.พิณระวีอธิประยูร6171055201053
27
2354452น.ส.แพรนภัสนิ่มนวลกุล6221055201058
28
2454462น.ส.ภคอรโรจน์ฤทธากร6151055201051
29
2554512น.ส.รติมาสุขาทิพย์8231055201061
30
2654514น.ส.รมย์ชลีสุวรรมณี1015141055201055
31
2751707น.ส.ศวัสมนอำไพยืนยง001010ลพ
32
2854617น.ส.ศุภกานต์ศิริเศรษฐ์615141055201051;
33
2954682น.ส.อติเรขาบุญนาค715141055201052
34
3054764นายกฤตินไทยเสรีกุล615131055201051
35
3154802นายคณยศธนาคมชาคร815111055201053
36
3254887นายณภัทรกรจุไล7211055201058
37
3354930นายทิชานนท์อ่อนแสงงาม715121055201052
38
3454932นายแทนคุณดวงโสมา101591055201055
39
3554951นายธนพลรุจิรไพบูลย์6161055201052
40
3654968นายธนากูลวิวัฒนสินชัย5261055201061
41
3754997นายเธียรฐิรโฆไท7171055201054
42
3855059นายปุณยตว์เรืองยังมี7161055201053
43
3955090นายพสินฉันทชัยวัฒน์615141055201051
44
4055128นายภควัตเขมัษเฐียร61571055201051
45
4155148นายภาสวิชญ์สมประเสริฐศรี81551055201053
46
4255188นายรัฐวิชญ์ศรีพงศโรจน์5191055201054
47
4355283นายสัณหวัชรามพูล7241055201061
48
49
50
10301055201030100
51
52
คะแนน F2 รวม ประกอบด้วย I..ทัศนศึกษานครปฐม =10 J..นำเสนองานหน้าห้องเรียน=5
53
และเดี่ยว...K..ช่องสุดงานรีวิวสถานที่เคยไปเที่ยว=5 คะแนน รวมเป็น ๒๐ คะแนน
54
ตรวจสอบว่า ส่งแล้วยัง ส่งแล้วถูกเมล์ ถูกที่หรือไม่ และ ตรวจสอบคะแนนให้เรียบร้อยก่อน 15 สิงหาคม 2560
55
paek2551@gmail.com or LineID=0917091253
56
ขาดสอบ สอบ,สอบซ่อม คาบ 8-9...ตึก 9 ปี ชั้น 2
57
ผู้ที่กลับจากแลกเปลี่ยน หรือไม่ไปทัศนศึกษา สอบข้อมูลจากหนังสือทัศนศึกษาวังสนามจันทร์
58
สิ้นสุดการตรวจสอบคะแนน 01-09-2560
59
paek2551@gmail.com
ID Line
60
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(จิตพิสัย)
61
1 รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
62
63
6.มุ่งมั่นในการทำงาน
7.รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. รู้จักปรับตัว
10.เป็นผู้นำ
64
65
ข้อละ 1 คะแนน
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ท่องเที่ยว
 
 
Main menu