ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
CDANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN TU VIỆN TƯỜNG VÂN
TUONG VAN MONASTERY FOUNDATION DONOR LIST
2
Danh sách sẽ liên tục được cập nhật theo ngày (Daily Updated)
3
4
HỌ TÊN
(Full name)
PHÁP DANH
QUỐC GIA
(Country)
SỐ TIỀN ỦNG HỘ
(Amount)
ĐƠN VỊ
(Unit)
MỤC ĐÍCH ỦNG HỘ
(Purpose)
NGÀY THÁNG
(Date)
5
6
1GĐ CHIẾU TÂM VIỆT NAM200,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP)19/10/2021
7
2 TƯỜNG DUNG VIỆT NAM1,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP)19/10/2021
8
3 BÙI THỊ HOÀNG OANH TƯỜNG KIM VIỆT NAM10,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP)23/10/2021
9
4PHẠM THỊ HỒNG MAI TƯỜNG MAI VIỆT NAM10,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP)23/10/2021
10
5 KHÁNH NHÃ VIỆT NAM1,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP)23/10/2021
11
6VO VAN HUA VIỆT NAM500,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)01/10/2021
12
7LUONG THI BICH MAI VIỆT NAM500,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)01/10/2021
13
8NHOM AN TRU VIỆT NAM800,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)01/10/2021
14
9TANG NGOC MAI VIỆT NAM5,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)01/10/2021
15
10NGUYEN HUU BANG VIỆT NAM500,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)01/10/2021
16
11KHUYET DANH VIỆT NAM100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)01/10/2021
17
12KHUYET DANH VIỆT NAM500,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)01/10/2021
18
13NGUYEN THI NGOC HOA VIỆT NAM1,400,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)01/10/2021CHÚ THÍCH
19
14TRAN THI HOAI ANH VIỆT NAM100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)01/10/2021VNDVIỆT NAM ĐỒNG
20
15TRAN MINH TUAN VIỆT NAM40,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)01/10/2021USDĐÔ LA USA
21
16KHUYET DANH VIỆT NAM100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)01/10/2021EUREURO
22
17HUYNH THI KIM MO VIỆT NAM1,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)01/10/2021AUDĐÔ LA ÚC
23
18HUYNH THI KIM MO VIỆT NAM1,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)01/10/2021NOKCURON NA UY
24
19KHUYET DANH VIỆT NAM550,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)02/10/2021CADĐÔ LA CANADA
25
20KHUYET DANH VIỆT NAM300,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)02/10/2021Mẹo: Nhấn Ctrl + F, sau đó gõ tên
(hoặc pháp danh) vào ô để tìm kiếm
26
21NGUYEN THI HOANG TRUC VIỆT NAM300,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)03/10/2021
27
22NGUYEN TUAN VIỆT NAM150,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)04/10/2021
28
23TRAN QUANG VY VIỆT NAM300,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)04/10/2021
29
24KHUYET DANH VIỆT NAM110,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)04/10/2021
30
25TRINH NHA HAN VIỆT NAM200,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)04/10/2021
31
26KHUYET DANH VIỆT NAM1,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)04/10/2021
32
27KHUYET DANH VIỆT NAM4,528,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)04/10/2021
33
28LE CHI QUYEN VIỆT NAM10,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)04/10/2021
34
29NGUYEN THI NGUYET THAO VIỆT NAM200,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)04/10/2021
35
30LE THI NGOC ANH VIỆT NAM10,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)04/10/2021
36
31KHUYET DANH VIỆT NAM1,500,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)04/10/2021
37
32KHUYET DANH VIỆT NAM500,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)04/10/2021
38
33HONG DIEM VIỆT NAM1,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)5/10/2021
39
34KHUYET DANH VIỆT NAM5,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)5/10/2021
40
35LAM LÂM TÂM THIỆN VIỆT NAM200,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)5/10/2021
41
36DO XUAN THANG VIỆT NAM131,879VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)5/10/2021
42
37PHAM HOANG TUNG VIỆT NAM500,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)5/10/2021
43
38NGUYEN TAN NGOC VIỆT NAM250,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)5/10/2021
44
39TUONG OANH VIỆT NAM500,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)5/10/2021
45
40NGUYEN TAN NGOC VIỆT NAM1,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)5/10/2021
46
41KHUYET DANH VIỆT NAM100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)5/10/2021
47
42KHUYET DANH VIỆT NAM1,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)5/10/2021
48
43NGUYEN MINH SON VIỆT NAM1,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)5/10/2021
49
44DINH HUYNH VIỆT NAM1,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)5/10/2021
50
45LE MANH HUNG VIỆT NAM300,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)06/10/2021
51
46LUU THU TRANG VIỆT NAM10,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)06/10/2021
52
47TRUNG HIEU VIỆT NAM2,.000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)06/10/2021
53
48KHUYET DANH VIỆT NAM2,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)06/10/2021
54
49TUONG MAI VIỆT NAM4,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)06/10/2021
55
50KHUYET DANH VIỆT NAM200,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)06/10/2021
56
51LAM PHAM VIỆT NAM2,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)06/10/2021
57
52NGUYEN THI DUNG VIỆT NAM500,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)06/10/2021
58
53KHUYET DANH VIỆT NAM500,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)06/10/2021
59
54NGUYEN TUAN VIỆT NAM100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VIB)06/10/2021
60
55HUỲNH HỒ QUANG TÙNG DIỆU THANH VIỆT NAM2,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP)24/10/2021
61
56TƯỜNG TRANG VIỆT NAM1,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP)24/10/2021
62
57
63
58
64
59
65
60
66
61
67
62
68
63
69
64
70
65
71
66
72
67
73
68
74
69
75
70
76
71
77
72
78
73
79
74
80
75
81
76
82
77
83
78
84
79
85
80
86
81
87
82
88
83
89
84
90
85
91
86
92
87
93
88
94
89
95
90
96
91
97
92
98
93
99
94
100
95