ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
CDANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN TU VIỆN TƯỜNG VÂN
TUONG VAN MONASTERY FOUNDATION DONOR LIST
2
Danh sách sẽ liên tục được cập nhật theo ngày (Daily Updated)
3
4
HỌ TÊN
(Full name)
PHÁP DANHQUỐC GIA
(Country)
SỐ TIỀN ỦNG HỘ
(Amount)
ĐƠN VỊ
(Unit)
MỤC ĐÍCH ỦNG HỘ
(Purpose)
NGÀY THÁNG
(Date)
5
6
1MAN TRUNG TRAN USA200USD ỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 7/7/2023
7
2LÊ HIỀN VIỆT NAM 200,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
8
3GIÁC QUÝVIỆT NAM 500,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
9
4DIỆU PHIVIỆT NAM 100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
10
5MINH HỨNGVIỆT NAM 100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
11
6MINH DŨNGVIỆT NAM 100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
12
7THẾ HẢIVIỆT NAM 100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
13
8NGỌC CÔNGVIỆT NAM 200,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
14
9DIỆU HOAVIỆT NAM 200,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
15
10NGUYỄN KHANG VIỆT NAM 500,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
16
11NHƯ TRÍVIỆT NAM 100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
17
12HOA TÂM VIỆT NAM 200,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
18
13TƯỜNG THANH VIỆT NAM 2,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
19
14NHƯ TRUNGVIỆT NAM 100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023CHÚ THÍCH
20
15TƯỜNG BẠCHVIỆT NAM 100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023VNDVIỆT NAM ĐỒNG
21
16THIỆN PHƯỚCVIỆT NAM 1,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023USDĐÔ LA USA
22
17NGỌC TRƯỜNGVIỆT NAM 1,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023EUREURO
23
18TƯỜNG HÒAVIỆT NAM 500,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023AUDĐÔ LA ÚC
24
19MIINH HÙNG VIỆT NAM 300,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023NOKCURON NA UY
25
20DIỆU TÂMVIỆT NAM 100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023CADĐÔ LA CANADA
26
21NGỌC MAIVIỆT NAM 200,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023Mẹo: Nhấn Ctrl + F, sau đó gõ tên
(hoặc pháp danh) vào ô để tìm kiếm
27
22CHÚC HƯƠNGVIỆT NAM 500,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
28
23CHIẾU TƯỜNGVIỆT NAM 500,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
29
24PHÚC TƯỜNG VIỆT NAM 500,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
30
25HOA THÔNGVIỆT NAM 100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
31
26NHƯ DUNGVIỆT NAM 200,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
32
27BÍCH TRÂMVIỆT NAM 100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
33
28CẨM NHUNGVIỆT NAM 100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
34
29DIỆU NGAVIỆT NAM 100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
35
30TƯỜNG HIỆUVIỆT NAM 100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
36
31TƯỜNG LINHVIỆT NAM 100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
37
32TƯỜNG HUỆVIỆT NAM 100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
38
33TƯỜNG HƯƠNG VIỆT NAM 100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
39
34DIỆU TIÊUVIỆT NAM 200,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
40
35QUẢNG GIÁCVIỆT NAM 100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
41
36VĂN THÔIVIỆT NAM 100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
42
37HOA TÂM VIỆT NAM 200,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
43
38TƯỜNG LƯƠNG VIỆT NAM 250,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
44
39DIỆU LỆVIỆT NAM 100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
45
40DIỆU THÀNHVIỆT NAM 200,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
46
41DIỆU THUVIỆT NAM 100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
47
42DIỆU ĐĂNG VIỆT NAM 1,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
48
43CHÂN PHƯƠNG VIỆT NAM 1,200,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
49
44TƯỜNG CHƠN VIỆT NAM 5,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 9/7/2023
50
45TƯỜNG QUYÊN VIỆT NAM 1,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 12/7/2023
51
46GĐPT . TỊNH HỶ VIỆT NAM 500CADỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 12/7/2023
52
47TRẦN XUÂN QUANG VIỆT NAM 1,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 12/7/2023
53
48TRẦN THẢO LINH VIỆT NAM 4,700,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 25/7/2023
54
49TƯỜNG CHÂU VIỆT NAM 2,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 25/7/2023
55
50TƯỜNG CHƠN VIỆT NAM 1,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 25/7/2023
56
51TƯỜNG THUỶ VIỆT NAM 300,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 25/7/2023
57
52KIM CHIVIỆT NAM 200,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 25/7/2023
58
53MINH PHÚC -MINH ĐỨCVIỆT NAM 2,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 25/7/2023
59
54ĐỖ THỊ THANH TÂM TƯỜNG THANHVIỆT NAM 1,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 31/7/2023
60
55LÂM HƯƠNG THUỶVIỆT NAM 500,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 31/7/2023
61
56TRẦN BÉMINH PHÚCVIỆT NAM 5,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 31/7/2023
62
57TƯỜNG HOAVIỆT NAM 500,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 31/7/2023
63
58TƯỜNG VẠNVIỆT NAM 10,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 2/8/2023
64
59NGUYỄN THỊ CHÍNTƯỜNG SENVIỆT NAM 10,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 2/8/2023
65
60TƯỜNG KIMVIỆT NAM 20,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 2/8/2023
66
61VIÊN MINHVIỆT NAM 10,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 2/8/2023
67
62TƯỜNG CHƠNVIỆT NAM 10,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 2/8/2023
68
63LE THỊ CẨM THUÝDIỆU HOAVIỆT NAM 3,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 2/8/2023
69
64KHÁNH TUYẾTVIỆT NAM 5,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 2/8/2023
70
65NGUYỄN THỊ CẨM XOÀNTƯỜNG ĐỨCVIỆT NAM 30,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 2/8/2023
71
66TƯỜNG HUỆVIỆT NAM 5,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 2/8/2023
72
67BÙI THỊ THUÝ ANH DIỆU BẢOVIỆT NAM 3,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 2/8/2023
73
68TRẦN THỊ PHÚCDIỆU TRÍVIỆT NAM 50,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 2/8/2023
74
69MINH PHÁPVIỆT NAM 10,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 2/8/2023
75
70MINH ANH - TƯỜNG HỒNG VIỆT NAM 5,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 2/8/2023
76
71NGUYỄN HỮU PHÚMINH TỪVIỆT NAM 50,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 2/8/2023
77
72NGUYỄN THỊ HỨNGDIỆU TRANGVIỆT NAM 10,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 2/8/2023
78
73CHÚC PHÁTVIỆT NAM 5,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 2/8/2023
79
74GĐPT TƯỜNG HẠNHVIỆT NAM 5,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 2/8/2023
80
75LAM LÂM TÂM THIỆNVIỆT NAM 100,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 6/8/2023
81
76TƯỜNG QUYÊNVIỆT NAM 1,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 6/8/2023
82
77MÌNH TÂNVIỆT NAM 287,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 6/8/2023
83
78DIỆU NGAVIỆT NAM 100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 6/8/2023
84
79TƯỜNG HIẾUVIỆT NAM 100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 6/8/2023
85
80CHÚC HƯƠNGVIỆT NAM 200,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 6/8/2023
86
81TƯỜNG HƯƠNGVIỆT NAM 100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 6/8/2023
87
82TƯỜNG HUỲNHVIỆT NAM 400,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 6/8/2023
88
83TƯỜNG CHIVIỆT NAM 100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 6/8/2023
89
84TÍN HẠNH / CHUNG TỐNGDIỆU HUỆ / DIỆU HẠNHVIỆT NAM 100USDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 6/8/2023
90
85TÍN HẠNH / CHUNG TỐNGDIỆU HUỆ / DIỆU HẠNHVIỆT NAM 100USDẤN TỐNG KINH (NHẬN TẠI VP) 6/8/2023
91
86NGỌC TRƯỜNGVIỆT NAM 1,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 6/8/2023
92
87TƯỜNG THẢOVIỆT NAM 100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 6/8/2023
93
88MINH HÙNGVIỆT NAM 300,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 6/8/2023
94
89DIỆU TIÊUVIỆT NAM 100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 6/8/2023
95
90NHƯ TRUNGVIỆT NAM 100,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 6/8/2023
96
91HUỆ THUỶVIỆT NAM 300,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 6/8/2023
97
92CHIẾU TƯỜNGVIỆT NAM 500,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 6/8/2023
98
93THIỆN PHƯỚCVIỆT NAM 1,000,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 6/8/2023
99
94TƯỜNG THANHVIỆT NAM 200,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 6/8/2023
100
95LIÊN HỒNGVIỆT NAM 200,000VNDỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN (NHẬN TẠI VP) 6/8/2023