DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN TU VIỆN TƯỜNG VÂN
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN TU VIỆN TƯỜNG VÂN
TUONG VAN MONASTERY FOUNDATION DONOR LIST
2
Danh sách sẽ liên tục được cập nhật theo ngày (Daily Updated)
3
TRỞ VỀ TRANG CHỦ (Back to Home)
4
5
STT
(No)
HỌ TÊN
(Full name)
PHÁP DANH
(Buddhist name)
QUỐC GIA
(Country)
SỐ TIỀN ỦNG HỘ
(Amount)
ĐƠN VỊ
(Unit)
MỤC ĐÍCH ỦNG HỘ
(Purpose)
NGÀY THÁNG
(Date)
6
1PHÙNG NGỌC ĐOAN VIETNAM400,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
7
2NGUYỄN THỊ KIM LOAN VIETNAM300,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017CHÚ THÍCH
8
3PHẠM THU HƯƠNG VIETNAM500,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017VNDVIỆT NAM ĐỒNG
9
4NGUYỄN THỊ THU HẰNG TƯỜNG NHƯ VIETNAM500,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017USDĐÔ LA USA
10
5TRẦN THI THÙY LINH VIETNAM2,000,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017EUREURO
11
6ĐỖ THỊ THANH TRÀ GIÁC HƯƠNG HIỆP VIETNAM1,000,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017AUDĐÔ LA ÚC
12
7NGUYỄN VĂN NGỌC VIETNAM2,000,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017NOKCURON NA UY
13
8KHUYẾT DANH VIETNAM500,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017CADĐÔ LA CANADA
14
9MINH TUỆ VIETNAM1,000,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017Mẹo: Nhấn Ctrl + F, sau đó gõ tên
(hoặc pháp danh) vào ô để tìm kiếm
15
10KHUYẾT DANH VIETNAM500,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
16
11DINH HOANG DON VIETNAM700,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
17
12KHUYẾT DANH VIETNAM500,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
18
13KHUYẾT DANH VIETNAM400,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
19
14NGUYỄN THI THU HƯƠNG VIETNAM1,000,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
20
15TRẦN VĂN KHÁNH VIETNAM322,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
21
16KHUYẾT DANH VIETNAM500,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
22
17KHUYẾT DANH VIETNAM500,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
23
18NGUYỄN VĂN KHƯƠNG VIETNAM322,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
24
19KHUYẾT DANH VIETNAM600,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
25
20NGUYỄN THIỊ AN HIẾU DIỆU TUỆ VIETNAM522,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
26
21GIANG TÚ SANG VIETNAM2,000,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
27
22TRẦN THANH THẢO VIETNAM300,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
28
23NGUYỄN THỊ TRÚC GIANG VIETNAM300,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
29
24NGUYỄN ĐÌNH NHU VIETNAM1,000,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
30
25ĐOÀN THỊ KHANH VIETNAM500,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
31
26NGUYỄN THỊ BÍCH NGA VIETNAM3,000,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
32
27BÙI THỊ THU VIETNAM2,000,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
33
28NGUYỄN QUỐC TUẤN VIETNAM300,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
34
29TRẦN THỊ DIỄM PHƯƠNG VIETNAM300,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
35
30QUÁCH MỘNG LẦN VIETNAM100,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
36
31BÙI THỊ BẠCH TUYẾT VIETNAM100,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
37
32HANG TIRAMITSU VIETNAM1,000,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
38
33TRẦN THỊ NGỌC THÚYVIETNAM1,000,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
39
34BÙI LÊ THÀNH TRÚC VIETNAM600,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
40
35DIỆU ÂM KHÁNH TÂM PHƯƠNG VIETNAM500,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
41
36HỒNG THỊ ANH THU VIETNAM3,000,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
42
37VAN , SUMI,,TIN,NGUYETANH ,LANANHVIETNAM1,900,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
43
38HUỲNH THỊ KIM NGỌC KOREA3,000,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
44
39NGUYỄN THỊ KIM HOÀN VIETNAM1,000,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
45
40HUỲNH THỊ THANH TRÚC VIETNAM2,000,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
46
41NGUYỄN TUẤN ANH MINH ĐỨC VIETNAM2,200,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
47
42HỒ NGỌC CƯỜNG VIETNAM300,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
48
43MAI TRANG VIETNAM500,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
49
44KHUYẾT DANH VIETNAM100,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/29/2017
50
45PHAM THI BICH PHUONG VIETNAM300,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
51
46TANG CHANH DAI VIETNAM600,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
52
47TƯỜNG PHƯƠNG VIETNAM1,860,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
53
48HOÀNG HẢI ( TRÀ VINH ) VIETNAM500,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)1/2/2017
54
49LÂM THỊ NHI VIETNAM2,000,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)12/7/2017
55
50TRẦN THỊ KIM LOAN TƯỜNG AN ( K/S ANGELLA)VIETNAM100,000,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)04/08/2017
56
51YEN THI PHAM USA500USDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)4/8/2017
57
52PHẠM THI BÍCH NHẠN VIETNAM50VND TẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)4/8/2017
58
53VẠN THANH HOA + MINH THÀNHVIETNAM900,000VND TẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)4/8/2017
59
54PHẬT TỬ ANGELLAVIETNAM5,000,000VND TẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)4/8/2017
60
55HANG LA USA500USDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)5/8/2017
61
56VAN MAI NGUYEN USA600USDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)5/8/2017
62
57HỒNG LOANVIETNAM200,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)05/08/2017
63
58DIỆU THUẬNVIETNAM200,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)05/08/2017
64
59CHIẾU TƯỜNGVIETNAM1,000,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)05/08/2017
65
60TƯỜNG HẠNHVIETNAM1,000,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)05/08/2017
66
61TƯỜNG ĐỊNHVIETNAM300,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)05/08/2017
67
62LÂM MINH NHUỆVIETNAM500,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)05/08/2017
68
63TƯỜNG SENVIETNAM1,000,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)05/08/2017
69
64CHÂN PHƯƠNGVIETNAM2,000,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)05/08/2017
70
65HOÀNG THU NGATƯỜNG HẰNGVIETNAM2,000,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)05/08/2017
71
66PHẠM THỊ BẠCH NHẠNVIETNAM50,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)05/08/2017
72
67VẠN THANH HOA+ MINH THÀNHVIETNAM900,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)05/08/2017
73
68HUỲNH ANH ĐÀOTRUNG HOAVIETNAM500,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)05/08/2017
74
69
TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO+ LIÊN THẢO MY
VIETNAM2,000,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)05/08/2017
75
70DIỆU HOAVIETNAM300,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)05/08/2017
76
71TƯỜNG NHÃVIETNAM300,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)05/08/2017
77
72TƯỜNG DUNGVIETNAM300,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)05/08/2017
78
73MINH TOÀNVIETNAM300,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)05/08/2017
79
74TƯỜNG PHƯỢNGVIETNAM1,300,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)05/08/2017
80
75TƯỜNG MAIVIETNAM300,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)05/08/2017
81
76KHUYẾT DANHVIETNAM300,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)05/08/2017
82
77HANG LEUSA300USDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)05/08/2017
83
78KHUYẾT DANHVIETNAM1,200,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)05/08/2017
84
79DIỆU DUNGVIETNAM800,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)05/08/2017
85
80TƯỜNG SEN + MINH PHÁTVIETNAM500,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)05/08/2017
86
81KHUYẾT DANHVIETNAM500,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)7/8/2017
87
82HIEN TRUONGUSA500USDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)7/8/2017
88
83NGUYỄN HỮU PHÚ MINH TỪ VIETNAM10,000,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)7/8/2017
89
84NGUYỄN THỊ HIỀN DIỆU TÂM USA500USD TẶNG QUÀ MÙA VU LAN (NHẬN TẠI VĂN PHÒNG)7/8/2017
90
85NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI VIETNAM3,000,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)4/8/2017
91
86KHUYẾT DANH VIETNAM300,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)4/8/2017
92
87KHUYẾT DANH VIETNAM1,500,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)4/8/2017
93
88TƯỜNG NHƯ VIETNAM800,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)4/8/2017
94
89QUAN THUY PHUNG VIETNAM300,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)4/8/2017
95
90QUAN TUYẾT NGOC VIETNAM300,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)4/8/2017
96
91
QUAN TU VAN - THANH TUAN - THANH TAN
VIETNAM900,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)4/8/2017
97
92QUAN TUYẾT LOAN VIETNAM300,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)4/8/2017
98
93KHUYẾT DANH VIETNAM600,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)4/8/2017
99
94KHUYẾT DANH VIETNAM400,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)4/8/2017
100
95KHUYẾT DANH VIETNAM200,000VNDTẶNG QUÀ MÙA VU LAN (CHUYỂN KHOẢN VIB)4/8/2017
Loading...
 
 
 
DS ỦNG HỘ TT MÙA VU LAN 2017
DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ_THÁNG 7-8-9.2017
DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ
Sheet2