Wijzigingen_voor_Brabants_Vennenpad_2edruk_2005
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCD
1
b|k|rWelke tekst moet gewijzigd?Tekst wijzigen in
2
3
4
b35|k5|r►1 e.v.Eeneind - WasvenpadEinde linksaf,spoorwegovergang oversteken. Rechtdoor, Eeneind. Waar weg naar rechts buigt, links aanhouden, Oude Dijk. Bij verkeersweg (Geldropsedijk) linksaf, fietspad op en viaduct over. Eerste weg linksaf, fietspad langs sportvelden. Op splitsing links aanhouden, op volgende splitsing rechts. Op kruising linksaf, fietspad, Opwettenseweg volgen langs Opwettense Molen. Wordt voorbij brug Wolvendijk. Bij 'witte huizen' naar rechts oversteken, zandpad. Pad maakt flauwe bocht naar rechts en gaat daarna met bocht naar links het bos in. 240m na een slagboom, linksaf.Voor weiland rechtsaf, smal bospad. Einde rechtsaf en na 50 m linksaf, pad langs hek volgen tot slagboom. Rechtdoor langs slagboom, asfaltweggetje oversteken en na 40 m rechtsaf. Pad langs Dommel volgen tot fietspad (Wasvenpad). Fietspad oversteken.19-4-2013
5
Einde linksaf, spoorwegovergang.......Op fietspad rechtsaf naar brug (Wasvenpad)
6
b35|k5|r◄1 e.v.Wasvenpad-Eeneind
7
Aan overzijde brug........naar asfaltweg. OverstekenHet fietspad oversteken en rechtdoor langs Dommel. Op tegelpad vóór asfaltweg linksaf. Asfaltweggetje oversteken, links aanhouden langs slagboom. Pad blijven volgen, bij splitsing rechts aanhouden en op breder pad rechtsaf. Na 50 m linksaf, bospad langs weiland. op kruising bij einde weiland linksaf. Einde rechtsaf. Breder pad volgen, sloot oversteken en rechtdoor langs slagboom. Pad buigt naar rechts langs bosrand, fietspad naar rechts negeren en links aanhouden naar asfaltweg19-4-2013
8
9
b37|k6|r>1 e.v.NS Eindhoven-Wasvenpad
10
Aanlooproute vanaf NS Eindhoven:...........en een bruggetje (Wasvenpad)Station aan de Noordzijde verlaten en schuin rechts tussen de hoge gebouwen door. Bij verkeerslichten linksaf, Prof.Dr.Dorgelolaan oversteken. Schuin rechts over de golvende brug langs gebouw 'Kennispoort'. Dommel oversteken, meteen na de brug fietspad links. Dit fietspad blijven volgen (Dommel aan de linkerhand), steeds rechtdoor. Bij Het Eeuwsel linksaf brug over en rechtdoor door het tunneltje. Waar het fietspad naar links buigt, een trap op en direct scherp rechtsaf over het gras naat het trottoir langs de ventweg van de Ring. Bij een infobord ( Sportpark De Hondsheuvels ) links aanhouden over het gras en voor een muurtje langs lopen tot een slagboom. Steeds pad langs Dommel volgen, tot Orpheuslaan. Hier schuin naar rechts oversteken en aan de andere kant van de Dommel verder lopen. U bereikt een fietspad en een bruggetje (Wasvenpad)8-6-2014
11
Richting Son & Breugel:
12
linksaf brug over en meteen rechtsaf, kaart 08.
13
Richting Geldrop:
14
fietspad oversteken en rechtdoor langs Dommel, kaart 05
15
b37|k6|r►1 e.v.Wasvenpad-NS EindhovenFietspad (Wasvenpad) oversteken, pad langs Dommel volgen tot Orpheuslaan. Hier schuin naar rechts oversteken en aan de andere kant van de Dommel verder lopen. Voorbij volgende slagboom via een klein hellinkje bij een muurtje ( links ) naar beneden en in dezelfde richting over het gras doorlopen naar een infobord ( Sportpark De Hondsheuvels ). Over het trottoir langs ventweg van de Ring doorlopen tot een soort brugleuning. Hier rechtsaf, graspad langs een hek. Aan het einde van het hek scherp linksaf een trap af. Op het fietspad rechtdoor, het tunneltje onder de Ring door en langs het Studenten Sportcentrum. De brug over de Dommel over ( Eeuwsel ) en dafarna rechtaFietspad blijven volgen (Dommel aan rechterhand) tot breder fiets-en wandelpad. Rechtsaf Dommel oversteken en langs gebouw 'Kennispoort'. Op kruispunt bij verkeerslichten Prof.Dr.Dorgelolaan oversteken. Op het plein schuin naar rechts tussen hoge gebouwen door naar station Eindhoven8-6-2014
16
Aftakroute naar NS Eindhoven:Rechtsaf brug over.......door naar station Eindhoven.
17
b44|k7|r-NS Eindhoven - NS Eindhoven Beukenlaan v.v.De juiste trajectafstand bedraagt 5,3 km. Er wordt gewerkt aan een alternatief voor deze route15-4-2008
18
De vermelde trajectafstand van 3,0 km is onjuist.Deze route wordt niet meer onderhouden
19
b47|k8|r►1 e.v.Wasvenpad-Hooidonkse WatermolenFietspad linksaf brug over en na brug meteen rechtsaf langs slagboom17-4-2012
20
Fietspad (Wasvenpad).........langs slagboom
21
b47|k8 |r►9 e.v.Wasvenpad-Hooidonkse Watermolen
22
weer langs bosrand.........Einde linksaf,langs Dommelweer langs bosrand. Einde haaks naar rechts. Tweede pad linksaf,graspad. Rechtsaf stenen bruggetje over. Op splitsing rechtdoor naar Dommel, pad langs Dommel. Linksaf richting visvijver. Op splitsing rechtsaf, u volgt het pad met de bocht mee naar rechts. Einde linksaf, langs Dommel4-3-2013
23
Pad is vanaf hier drassig in de wintermaanden:
24
Vanaf hier kunt u een alternatieve gemarkeerde route volgen via de Italienlaan
25
b47|k8|r◄1 e.v.Hooidonkse Watermolen-WasvenpadGraspad langs Dommel volgen.U volgt het pad met de bocht mee naar links, langs visvijver. Einde linksaf. Einde rechtsaf langs Dommel. Einde,voorbij stenen brug linksaf,graspad. Einde rechtsaf, breedpad, met aan uw rechterzijde knotwilgen.Eerste weg links,graspad u volgt het pad met de bocht mee naar rechts. Einde rechtsaf, na25 m bij bankje linksaf.15-8-2012
26
Circa 150 m voorbij bank.........na 25 m bij bankje linksaf
27
b47|k8|r◄13 e.v.Hooidonkse Watermolen-Wasvenpadfietspad(Wasvenpad).Op fietspad linksaf en na bruggetje meteen rechtsaf17-4-2012
28
fietspad(Wasvenpad).....
29
b49|k9|r◄11 e.v.Son en Breugel-Hooidonkse WatermolenPad is vanaf hier drassig in de wintermaanden:4-3-2013
30
Asfaltweg volgen........rechtsaf door klaphekjeVanaf hier kunt u een alternatieve gemarkeerde route volgen tot in de Italienlaan.
31
b51|k10|r►1 e.v.Son en Breugel - Vressels BosRechtsaf voor rotonde,parallelweg langs N265.Vierde weg (doodlopende weg meegeteld ) rechtsaf.Brug over de Dommel overgaan,Watermolenstraat. Op vijfsprong voor picknicktafel schuin linksaf dijkje op.Voor open veld linksaf.Op splitsing pad langs de Dommel volgen.Op breder zandpad linksaf. Einde linksaf langs bosrand.Bij ijzeren hek rechtsaf, breed bospad.Voor open veld linksaf, even verder weer linksaf, half verhard pad.Linksaf Vresselseweg.Na 250 m rechtsaf Stokvenweg.Op splitsing linksaf Vressels Bos in.Rechtsaf ruiterpad.Linksaf, breder pad schuin naar links oversteken.Pad langs groot ven aan uw rechterzijde.Linksaf op splitsing.Op kruising schuin rechtdoor, Ostayweg.Eerste pad rechtsaf langs ven.Tussen de vennen door, rechts aanhouden.Op splitsing rechtsaf, ven aan uw rechterhand.Op viersprong rechtdoor, links aanhouden.Op kruising met breed bospad rechtdoor.Op splitsing rechtdoor, bocht naar rechts en rechtdoor, zijpaden negeren.Einde linksaf langs slagboom ( Strobolse-Heidesteeg).Rechtsaf, half verhard pad wordt klinkerweg (Hazeputten). Overzijde Lieshoutseweg rechtsaf, fietspad ruim 100 m volgen tot eerste pad links.29-10-2014
32
Rechtsaf voor rotonde.......fietspad ruim100 m volgen tot eerste pad links.
33
b51|k10|r◄1 e.v.Vressels Bos - Son en BreugelRechtsaf fietspad volgen langs Lieshoutseweg.Linksaf op brede klinkerweg,Hazeputten.Op splitsing links aanhouden zandpad, wordt half verhard.Voorbij bocht naar links: rechtsaf langs slagboom,Vressels Bos in, rechtdoor, zijpaden negeren, bocht naar links.Op splitsing rechtdoor.Op kruising rechtdoor, rechts aanhouden.Op viersprong rechtdoor, na 100 m linksaf langs ven.Pad tussen de twee vennen door, rechts aanhouden, ven aan uw rechterzijde.Linksaf, zandweg ( Ostayweg ).Op kruising schuin rechtdoor.Op splitsing rechts aanhouden, bochtig pad met aan uw linkerzijde een groot ven.Op kruising met breder pad schuin oversteken. Einde rechtsaf, ruiterpad.Einde ruiterpad linksaf, zandweg.Op splitsing voor open veld rechtsaf, Stokvenweg.Linksaf Vresselseweg.Na 250 m rechtsaf.Voorbij S-bocht op splitsing rechts aanhouden, zandweg langs open veld.Rechtsaf op splitsing , breed zandpad.Bij ijzeren hek linksaf.Voorbij bocht naar links: rechtsaf, smal pad langs de Dommel.Ga 50 m voorbij open veld rechtsaf.Op vijfsprong met picknicktafel eerste zandweg rechtsaf, Watermolenstraat.Brug over de Dommel overgaan.Einde linksaf,parallelweg langs N265.Rotonde rechtdoor oversteken.29-10-2014
34
Rechtsaf fietspad volgen ..........Rotonde rechtdoor oversteken.
35
b55|k12|r►12 e.v.Markt Sint Oedenrode - Dommeldal OllandLaarzenpad: Eerste pad linksaf. Bocht naar rechts volgen, zijpad negeren. Vóór bosje linksaf, sloot volgen. Vóór volgend bosje rechtsaf. Pad volgen, door draaihekje linksaf langs de Dommel.Over vlonder, weerszijde riet. Na 30 m einde pad rechtsaf, bocht naar links, daarna bocht naar rechts langs visvijver. Voorbij visvijver linksaf (Morgenstraatje). Alternatieve route komt hier van rechts op de route.8-9-2008
36
Laarzenpad: Eerste pad linksaf .... Alternatieve route komt hier (van rechts) op de route
37
b55|k12|r◄24 e.v.Dommeldal Olland - Markt Sint OedenrodeLaarzenpad: Op splitsing rechtsaf, bocht naar links langs visvijver. Bocht naar rechts volgen, eerste pad linksaf, weerszijde riet, na 30 m over vlonder door draaihekje. Langs de Dommel,rechtsaf, pad volgen. Bij bosje linksaf, sloot volgen, na volgend bosje rechtsaf. Bocht naar links volgen, zijpad negeren. Einde pad rechtsaf. Alternatieve route komt hier van links op de route.8-9-2008
38
Laarzenpad: Op splitsing rechtsaf .... Hier komt de alternatieve route (van links) op de hoofdroute.
39
b59|k14|rDuitse lijntje - Omleidingskanaal v.v.De juiste trajectafstand bedraagt 3,3 km. Door De Geelders is de afstand 5,8 km9-3-2010
40
De vermelde trajectafstand van 4,2 km is onjuist.
41
b59|k14|r1 e.v.Duits Lijntje-OmleidingskanaalEinde, bij café Het Groene Woud linksaf en spoor overgaan. Meteen rechtsaf, De Geelders in, langs een slagboom rechtdoor en bij een ijzeren hek linksaf. Aan het einde weer linksaf. ( Wij volgen nu de blauwe paaltjesroute ongeveer 3 km tot aan een bankje.) Aan het eind linksaf. Na een wildrooster, rechtsaf, rechtdoor over het grasveld ( kan soms erg nat zijn ) Hier het bos in. Na 50m bij splitsing rechts, Bij volgende splitsing links. Bij een kruising en een bankje rechts aanhouden. Aan het einde linksaf. Dit pad volgen tot het einde. Bij bankje rechtsaf ( blauwe route gaat hier links ). Over bruggetje.Steeds rechtdoor. Bij knooppunt 15 linksaf richting knooppunt 14. Door klaphek rechtdoor over bruggetje. Aan het eind rechtsaf door klaphek. Pad volgen tot asfaltweg.Savendonksestraat ,rechtsaf. Zandpad Hoogstraat in. Op de splitsing rechtsaf Koppenhoefstraat. Eerste weg linksaf, De Vennekes. Vóór de boerderij, rechtsaf nog steeds De Vennekes. Op asfaltweg, Schijndelse Dijk, linksaf naar viaduct over het Omleidingskanaal en de A219-5-2016
42
Einde, bij café linksaf...... Omleidingskanaal en de A2
43
b59|k14|r1 e.v.Omleidingskanaal-Duits LijntjeAan overzijde viaduct, Schijndelse Dijk, rechtsaf, zandpad,De Vennekes. Op asfaltweg linksaf. Einde weg rechtsaf, Koppenhoefstraat. Tweede weg linksaf, zandpad, Hoogstraat.Op splitsing linksaf graspad op. Einde op asfaltweg eerste pad linksaf langs slagboom doorlopen tot aan bordje, Geelders, daar linksaf. U passeert een klaphekje,een bruggetje en klaphek Bij knooppunt 15 rechtsaf richting knooppunt 34, over bruggetje. Bij een bankje linksaf ( blauwe route volgen, paaltjes aan de linkerkant ) Steeds rechtdoor. aan het einde rechtsaf. Rechtdoor. Na bankje naar links Na een bocht naar rechts en na een vlonder rechtsaf en direct weer linksaf, Over een grasveld ( kan soms erg nat zijn ). Aan het einde linksaf over een wildrooster en het eerste pad rechtsaf. Pad volgen, aan einde pad rechtsaf bij ijzeren hek. Pad volgen, langs slagboom. Op asfaltweg Savendonkseweg linksaf. over het spoor en na café Het Groene Woud rechtsaf..19-5-2016
44
Aan de overzijde viaduct.......tot aan de spoorwegovergang.
45
b61|k15|r <6Omleidingskanaal-NS BoxtelViaduct over Omleidingskanaal en A2 oversteken en fietspad aan linkerzijde volgen. Rotonde oversteken en rechtsaf. Fietspad aan linkerzijde van de Schijndelseweg volgen, Brederodeweg oversteken en daarna 1ste fietspad linksaf naar parkeerplaats Kloosterweide. Op parkeerterrein rechtdoor langs voorkant huizen aan Duinendaalen. Bij bordje 'wandelpad', schuin links door park.20-11-2017
46
Viaduct over Omleidingskanaal........ Bij bordje `wandelpad` schuin links door parkje
47
b61|k15|r15NS Boxtel - OmleidingskanaalDe Kleine Aarde is gesloten.22-9-2011
48
Route naar de Kleine Aarde
49
b61|k15|r9 e.vNS Boxtel-OmleidingskanaalLinksaf langs voorkant huizen aan Duinendaalen, over parkeerterrein aan Kloosterweide, rechtdoor naar rotonde. Bij de rotonde rechtsaf en fietspad aan rechterzijde van de Schijndelseweg volgen naar rotonde. Daarna linksaf naar viaduct over de A2 en Omleidingskanaal. Viaduct aan rechterzijde oversteken20-11-2017
50
Linksaf op verharde weg........Viaduct over A2 en Omleidingskanaal oversteken
51
b69|k16|r►1 e.v.NS Boxtel-MelaniedreefU verlaat het station aan de centrumzijde en gaat linksaf, Stationsplein parallel aan het spoor. Wordt Parallelweg Noord. Waar de weg rechts van het spoor afbuigt, gaat u rechtdoor, voetpad langs het spoor. Einde bij cafe D`n Uitvoerder linksaf Spoorstraat. Op driesprong de weg volgen Brugstraat. Einde linksaf Breukelsestraat. Bij Y-9825 linksaf: Tongerensestraat. Twee spoorwegovergangen oversteken en bij Y-9824-1 rechtsaf Kapelweg. (hier is het cafe `t Tweespan de enige horeca de komende 10 km). Na 250 m bij P-22648 linksaf14-7-2013
52
U verlaat het station aan centrumzijde.......Na 250 m bij P-22648 linksaf
53
b69|k16|r◄8 e.v.Melaniedreef - NS Boxtelgaat over in Spoorstraat. Tegenover cafe D`n Uitvoerder rechtsaf voetpad langs het spoor in slaan. Komt uit op de parallelweg Noord wordt Stationsplein en komt uit bij station Boxtel.14-7-2013
54
Tegenover huisnr.22........komt u uit bij station Boxtel
55
b71|k17|r1 e.v.>Melaniedreef - MorgenroodPad ca. 800 m volgen. Einde pad linksaf, slingerend pad over de Kampina.15-5-2008
56
Na 200 m linksaf ... driesprong rechtsaf, slingerend pad.
57
b71|k17|r8 e.v.<Morgenrood - Melaniedreefbochtig pad volgen over de Kampina.Voor het bos,pad rechtsaf en na ca 800 m linksaf, Melaniedreef15-5-2008
58
bochtig pad volgen ..... Na 200 m linksaf, Melaniedreef.
59
b73/k18/r8 e.v.<Morgenrood - NS Oisterwijk20-9-2015
60
Bij Boshuis Venkraai.......brug over Achterste StroomBij Boshuis Venkraai.Vlak voor het Boshuis Venkraai staat paal 38 van het wandelknooppuntroute.(vanaf hier is de bewegwijzering deels aangebracht op de paaltjes van de wandelknooppuntenroute ) u gaat hier rechtsaf de asfaltweg op. Na ongeveer 300 m, bij knooppuntpaal 41, gaat u linksaf het bos in en blijft het pad volgen tot de tweede kruising (knooppuntpaal 40). Hier gaat u rechtsaf. Op de volgende kruising steekt u de asfaltweg recht over de van Tienhovenlaan in ( Links aan de overzijde van de kruising loopt schuin een grindpad naar het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten "Natuurpoort Groot Speijk".Wie een bezoek aan het centrum brengt, loopt daarna dezelfde weg terug over het grindpad en gaat op de kruising linksaf de Van Tienhovenlaan in ) volg de Van Tienhovenlaan. Na 150 m gaat het wandelpad verder rechts achter de bomenrij langs de asfaltweg. Aan het einde daarvan rechtsaf Van Tienhovenlaan-Bosweg. Op deze kruising ligt rechts van u Brasserie Kleijn Speijck. Ga hier rechtsaf de Bosweg op, bij knooppuntpaal 43 gaat u linksaf, een half verhard fietspad.Op een splitsing links aanhouden. ( hier eindigt de bewegwijzering via de wandelknooppunte route ) brug over Achterste Stroom.
61
62
b73/k18/r5 e.v.>NS Oisterwijk - Morgenrood20-9-2015
63
Brug over Achterste stroom over.............Voor ven rechtsafBrug over Achterste Stroom over. Bocht naar rechts volgen.(Vanaf hier is de bewegwijzering deels aangebracht op de paaltjes van de wandelknooppuntenroute ) hier staat paal 27 van het wandelknooppunt, pad volgen richting knooppunt 43. Hier rechtsaf asfaltweg ( Bosweg ).Bij knooppunt 44 ( links van u ligt Brasserie Klein Speijk ) linksaf Van Tienhovenlaan richting knooppunt 42.( het wandelpad ligt links van de asfaltweg achter de bomenrij ) Ga op de T-kruising van de twee asfaltwegen rechtdoor het bospad op. ( Rechts op deze kruisingloopt een grindpad naar het bezoekerscentrum van Natuur Monumenten in Oisterwijk. "Natuurpoort Groot Speijk".Wie een bezoek aan het centrum brengt loopt daarna over dezelfde weg over het grindpad en gaat bij de kruising rechtsaf het bospad op ) Ga het bospad in richting knooppunt 40.Bij dit knooppunt de eerste kruising, gaat u linksaf richting knooppunt 41. Hier komt u weer uit op de verharde Bosweg, ga hier rechtsaf richting knooppunt 38, deze knooppuntpaal staat voor Boshuis Venkraai. ( hier eindigt de bewegwijzering via de wandelknooppuntenroute ) Ga hier linksaf langs sloot. Voor ven rechtsaf
64
b079/k21/r>1Afslag Moergestel - Wilhelminakanaal
65
Viaduct over de A58 oversteken .......Kanaal oversteken en direct linksaf Viaduct over de A58 oversteken, linksaf naar wandelknooppunt 37 en 38. Bij knooppunt 38 rechtsaf naar knooppunt 35. Heizensche Dijk oversteken en rechtdoor een smal pad nemen ( naar wandelknooppunt 32 ). U komt dan bij het Wilhelminakanaal uit. Hier rechtsaf ( met het kanaal aan uw linkerhand ), naar knooppunt 09. Kanaal oversteken en direct linksaf.26-9-2014
66
b079/k21/r<3Wilhelminakanaal - Afslag Moergestel
67
Kanaal oversteken en direct rechtsaf ............Viaduct over de A58 overstekenKanaal oversteken en direct rechtsaf, naar wandelknooppunt 32. Hier linksaf naar knooppunt 35 ( op de Servennenstraat rechts ). Heizensche Dijk oversteken en rechtdoor, naar wandelknooppunt 38. Hier linksaf tot T-kruising, dan rechtsaf viaduct over de A58 oversteken.26-9-2014
68
69
b81|k22|r◄7 e.v.Wilhelminakanaal-Vrijthof Hilvarenbeek31-1-2014
70
Op de kruising rechtsaf.......rechtsaf langs een slagboom het bos inWillekensdreef, zandweg, na 1 km op de kruising rechtsaf Koppestraat, u passeert de brug over de Reusel. Zandweg wordt asfaltweg en na 150 m klinkerweg, einde weg rechtsaf asfaltweg (Biestsedijk), na 200 m linksaf langs een slagboom het bos in
71
b81|k22|r◄7 e.v.Vrijthof Hilvarenbeek-WilhelminakanaalEinde rechtsaf,asfaltweg(Biestse dijk) na 200m linksaf klinkerweg wordt na 200m asfaltweg en na 150m zandweg op kruising rechtsaf Koppestraat, u passeert de brug over de Reusel.Op kruising linksaf Willekensdreef, zandweg.Einde linksaf, zandpad met fietspad langs Wilhelminakanaal31-1-2014
72
Einde linksaf,asfaltweg.......Einde linksaf, zandpad met fietspad langs Wilhelminakanaal
73
b89|k23|r►3 e.v.Vrijthof Hilvarenbeek - GorpVoor sloot rechtsaf,graspad, bosje aan uw rechterhand.Einde linksaf, weer graspad. Eerste pad linksaf. Tweede zandpad rechtsaf. Eerste zandweg rechtsaf. Einde weg linksaf. Einde weg rechtsaf. Bij informatiebord en bank rechtsaf. Eerste weg linksaf, langs slagboom. Landgoed Gorp en Roovert17-8-2013
74
Bij bosrand sloot oversteken en rechtsaf......Landgoed Gorp en Roovert in
75
b89|k23|r◄5 e.v.Gorp - Vrijthof HilvarenbeekBreed pad met fietspad, hier rechtsaf. Bij inlichtingenbord en bank linksaf. Vóór hek linksaf. Eerste pad rechtsaf. Einde weg linksaf. Einde weg linksaf,zandpad. Einde pad rechtsaf, graspad. Eerste pad rechtsaf langs bosje aan uw linkerhand, bocht naar links.17-8-2013
76
Breedpad met fietspad kruisen........Eerste pad linksaf, sloot oversteken
77
b91|k24|r►5 e.v.Gorp - RovertAan uw rechterhand een huis.Hier gaat u linksaf, langs een open veld (aan uw rechterhand).Eerste weg rechts. Bij splitsing (en paddestoel 21311) rechtdoor, langs hoeve "Leenhof". Tweede pad rechtsaf. Voorbij (Paradijs)brug direct linksaf.14-7-2013
78
Aan uw rechterhand een huis.......Voorbij (Paradijs)brug direct linksaf
79
b91|k24|r◄5 e.v.Rovert - GorpBij hoeve "Leenhof" en paddenstoel 21311 rechtdoor. Eerste weg links, verderop loopt u langs een open veld aan uw linkerhand. Op T-splitsing, bij een huis rechtsaf.Even later loopt u met de Leij aan uw linkerhand14-7-2013
80
Voor hoeve "Leenhof" met torentje.......langs Leij(aan uw linkerhand).
81
b93|k25|r►9 e.v.Rovert - GrenswegVoorbij witte slagboom schuin rechtdoor, Roovertse Baan. Hier passeert u een roodwitte slagboom. Dit is een asfaltweg. Voor de volgende slagboom en een open veld gaat u rechtsaf. Aan het einde van het veld gaat u linksaf. Daarna rechts aanhouden. Einde, op T-splitsing, linksaf. Ca. 900 m doorlopen tot aan een splitsing14-7-2013
82
Op asfaltweg rechtsaf.........en 1,2 km doorlopen tot aan een splitsing
83
b93|k25|r◄1 e.v.Grensweg - RovertNa ca 900 m rechtsaf. Op splitsing, voor open veld, links aanhouden. Eerste pad rechts, nog steeds langs het open veld aan uw rechterhand. Op asfaltweg (Roovertse Baan) linksaf. Bij de eerste kruising, voorbij rood-witte slagboom schuin rechtdoor, langs witte slagboom. Na 250 m bij rood-witte slagboom rechtsaf.14-7-2013
84
Na 1,2 km op asfaltweg rechtsaf........Na 250 m bij witrode slagboom rechtsaf.
85
b111|k32|r1>e.v.Cartierheide - Witrijt grensBij P-6282/002 linksaf en direct het zandpad rechts naast het fietspad volgen.Voor het verharde fiestpad volgt u het zandpad met bocht naar rechts.Op de kruising bij P-22344 linksaf.Ruiterpad kruisen.Op volgende rechtsaf.Bij de Hapertse Heide bankje passeren,(smal weglaten) pad langs de heide volgen.Fietspad kruisen.Einde heide op kruising rechtsaf.Tweede pad rechtsaf.Op vijfsprong voor bankje linksaf en direct rechtsaf.Einde na 750 meter linksaf.Brede zandweg parallel aan fietspad blijven volgen,bocht naar rechts en bij bankje bij de Goorloop weer naar rechts.Waar het fietspad naar links gaat,ga je rechtdoor.Het eerste pad linksaf.Langs het open veld (aan rechterhand).Op kruising met slagboom linksaf.U loopt langs de grens met Belgie.Op de asfaltweg (Witrijt) bij Herberg in het Zwijn,schuin links oversteken.14-3-2016
86
Bij P-62682/002 linksaf en direct bij P-23447 zandpad rechts..........bij restaurant Dennenlucht schuin links oversteken.
87
b111|k32|r1< e.v.Witrijt grens - CartierheideAsfaltweg (Witrijt) oversteken langs Herberg in het Zwijn.U loopt langs de grens met Belgie.Op de kruising met slagboom rechtsaf.Voorbij open veld (aan linkerhand) rechtsaf.Fietspad kruisen en bij de kruising linksaf,zandpad parallel aan fietspad volgen.Bocht naar links,fietspad blijven volgen.Eerste zandweg naar rechts.Na 750 meter op vijfsprong het tweede pad rechtsaf.Einde linksaf.Op kruising rechtdoor,Hapertse Heide aan de rechterhand.Fietspad kruisen.De heide volgen aan uw rechterhand.Einde schuin links bospad.Op kruising linksaf.Ruiterpad kruisen.Bij P-22344 fietspad oversteken en direct rechtsaf,zandpad.Voorbij bocht naar links de weg volgen tot aan P-6282/00214-3-2016
88
Asfaltweg (Witrijt) oversteken......linksaf naar P-62682/002
89
b113|k33|r5Witrijt grens-Postelse Heide eikenlaantje.Einde rechtsaf langs slagboomeikenlaantje, op driesprong linksaf, einde rechtsaf langs slagboom23-3-2009
90
b115|k34|r1 en 2Postelse Heide - Kerkstraat LuyksgestelVolg LINKSOM de rand van het heideveld tot u weer op de route komt.4-9-2007
91
Het heideveld vlak na het startpunt is een schietterrein. Als de rode vlaggen zijn gehesen, wordt er geschoten. U moet dan omlopen!
92
b115|k34|r7 - 9Kerkstraat Luyksgestel - Postelse HeideVolg RECHTSOM de rand van het heideveld tot u weer op de route komt4-9-2007
93
Het heideveld even voor het eindpunt is een schietterrein. Als de rode vlaggen zijn gehesen, wordt er geschoten. U moet dan omlopen!
94
b119|k36|r►1 e.v.Liskensbrug - De plateaux GP 184Aan overzijde brug rechtdoor, zandweg. Bocht naar links volgen. Na circa 1 km eerste weg rechtsaf.Op asfaltweg ( Burg.Aartslaan ) rechtsaf, fietspad volgen. Na 200 m linksaf oversteken, pad langs bosrand.Rechtsaf, bospad. Einde rechtsaf asfaltweg ( Burg.Aartslaan ) oversteken en linksaf, fietspad langs Burg.Aartslaan. Drukke Luikerweg oversteken en door klaphek recht het bos in.Na tweede klaphek linksaf over zandpad.Volg dit kronkelig pad tussen de berkenbomen tot driesprong. Rechtsaf. Eerste weg rechts. Pad volgen, twee zandwegen oversteken. Op driesprong linksaf. Bij heideveld rechtsaf het bos in, bochtig pad. voor een open veld, linksaf langs bankje. U volgt de grens met Belgie. Bij grenspaal 185 schuin linksaf. Einde Rechtsaf.Pad loopt over zand, brug en plankier naar hangbrug over de Dommel, daarna verder over de plankier, door klaphekje rechtsaf. Pad buigt naar links. Weer door klaphek en linksaf. Einde linksaf.Pad draait naar rechts. Eerste pad linksaf. Op asfaltweg linksaf, Groote Heide. Brug over de Dommel passeren en door klaphekje natuurgebied Plataux-Hageven in. Bij grenspaal 184 bent u weer in Nederland29-7-2013
95
Aan overzijde brug rechtsaf ... Bij grenspaal 184 bent u weer in Nederland.
96
b119|k36|r◄1e.v.De Plateaux Gp 184 - LiskesbrugBij grenspaal 184 betreedt u Belgie. Via klaphekje natuurgebied Plateaux-Hageven verlaten brug over de Dommel passeren. Asfaltweg volgen, Groote Heide. Op kruising met zandpad rechtsaf. Einde rechtsaf. Voorbij bocht naar links: rechtsaf. Na ruim 300m rechtsaf door klaphek. Pad buigt naar rechts. Door klaphek en over plankier naar hangbrug over de Dommel. Daarna verder over plankier, brug en zandpad. Pad buigt naar links. Bij Grenspaal 185 schuin rechtsaf.Einde bij open veld rechtsaf voorbij bankje. U bent weer in Nederland.Bochtig pad volgen, bij heideveld links aanhouden.Op driesprong rechts aanhouden.Kronkelig zandpad volgen Twee zandwegen oversteken en bospad in .Einde weg linksaf.Op driesprong linksaf pad tussen berkenbomen. Einde rechtsaf door klaphek en drukke Luikerweg oversteken. aan overzijde fietspad langs weg ( Burg.Aartslaan )volgen. Bij eerste bospad rechts weg oversteken en bospad in. Eerste pad linksaf. Steeds rechtdoor. Einde voor open veld linksaf, bosrand volgen. Na 250 m asfaltweg ( Burg.Aartslaan ) oversteken en direct rechtsaf, fietspad.Linksaf, zandpad. Einde weg linksaf,zandweg ca 1 km volgen, met bocht naar rechts tot Liskesbrug.29-7-2013
97
Bij Grenspaal 184...... direct linksaf naar Liskesbrug.
98
b121|k37|r►3 e.v.De Plateaux Gp 184 - BorkelBij de bosrand rechtdoor het bos in, langs bordje Natuurmonumenten. Bij de Dommel linksaf pad langs de oever volgen. Asfaltweg oversteken en pad langs Dommel blijven volgen.15-1-2014
99
Bij de bosrand linksaf ... brug linksaf, oever van de Dommel volgen.
100
Voor dit trajectdeel is er een alternatief. Zie hiernaast.
Loading...
 
 
 
Blad1