แบบรายงานHI CI โพนเมือง 60.xls.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
แบบสรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปีงบประมาณ 2561
2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเมือง ต.ไม้กลอน อ. พนา จ.อำนาจเจริญ
3
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
4
5
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวน
หลังคาเรือนทั้งหมด
ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายค่าเฉลี่ยรายเดือน
6
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4
7
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
8
1ไม้กลอน138701521.43481225.005247.69#DIV/0!170.0031.0018.24
9
2โพนเมือง158502040.0050612.005024.00#DIV/0!150.0028.0018.67
10
3ดอนชาด7430310.003525.713600.00#DIV/0!101.005.004.95
11
7โนนทุ่ง1124524.444037.504000.00#DIV/0!125.005.004.00
12
9จิก95251248.0025520.007856.41#DIV/0!128.0022.0017.19
13
11โพนเมือง175802632.50561323.21160116.88#DIV/0!296.0050.0016.89
14
13จิก87451533.33301136.67661116.67#DIV/0!141.0037.0026.24
15
14ดอนหวาย80301033.3335925.716169.84#DIV/0!126.0025.0019.84
16
จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด888
17
จำนวนหมู่บ้านที่มีค่า HI < 10127
18
ร้อยละ12.52587.5#DIV/0!#DIV/0!
19
20
ชื่อหน่วยงานผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายค่าเฉลี่ยรายเดือน
21
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4
22
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
23
โรงเรียนบ้านโพนเมือง29517.2429517.2429517.24#DIV/0!87.0015.0017.24
24
โรงเรียนไม้กลอนดอหวาย3525.713525.713525.71#DIV/0!105.006.005.71
25
โรงเรียนบ้านจิก23521.7423521.7423521.74#DIV/0!69.0015.0021.74
26
โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด3000.003000.003000.00#DIV/0!90.000.000.00
27
ศูนย์เด็กเล็กบ้านโพนเมือง1000.001000.001000.00#DIV/0!30.000.000.00
28
ศูนย์เด็กเล็กวัดโสภนาราม15213.3315213.3315213.33#DIV/0!45.006.0013.33
29
ศูนย์เด็กเล็กบ้านดอนหวาย1200.001200.001200.00#DIV/0!36.000.000.00
30
ศูนย์เด็กเล็กวัดสุคันธาราม2000.002000.002000.00#DIV/0!60.000.000.00
31
จำนวนหน่วยงานทั้งหมด888
32
จำนวนหน่วยงานที่มีค่า CI = 0555
33
ร้อยละ62.562.562.5#DIV/0!#DIV/0!
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ต.ค.59
พ.ย59
ธ.ค.59
ม.ค.60
ก.พ.60
มี.ค.60
เม.ย.60
พ.ค.60
มิ.ย.60
ก.ค.60
ส.ค.60
ก.ย.60
 
 
Main menu