ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1
2
3
4
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ GMĐCTT
5
6
Ngày cập nhậtSTTNội dungLoại phát sinh Số tiền ACB Số tiền MB Số dư tài khoản Quỹ
(từ khi chuyển sang tài khoản 155943509)
Quỹ Light Charity trong Quỹ GMĐCTTGhi chú/Chứng từ
7
Light OneLight TwoChương trình 10k Xây trườngĐóng góp khác
8
Tổng cộng583.040.474 đ0 đ806.646.151 đ284.494.900 đ223.605.677 đ680.977.927 đ66.980.000 đ
9
10
23/6/20223477Chuyển trả chi phí Email Marketing app Thiền Thức Tỉnh chuyển nhầm Chi -4.054.000
11
23/6/20223476Nguyễn Lan Hương Thu 50.000
12
20/6/20223475Đặng Thị Hoa 10k xây trường
Thu - Chiến dịch 10k xây trường
300.000 300.000 300.000
13
19/6/20223474Nguyễn Thị Hường hỗ trợ 1-1 bé Quân Thu - Hỗ trợ 1:1 5.000.000
14
19/6/20223473Trả lãi tiền gửi Thu 61.884
15
18/6/20223472Nguyễn Thị Duyên 10k xây trường
Thu - Chiến dịch 10k xây trường
10.000 10.000 10.000
16
18/6/20223471Nguyễn Thị Duyên Thu 10.000
17
18/6/20223470Tạ Công Tiêu Hạnh đóng góp Quỹ GMĐCTT Thu 1.000.000
18
17/6/20223469Hồ Thị Thu Hiền Thu 100.000
19
16/6/20223468Nguyễn Thị Kim Dung đóng góp Quỹ GMĐCTT Thu 500.000
20
16/6/20223467Phạm Thanh Thất 10k xây trường
Thu - Chiến dịch 10k xây trường
300.000 300.000 300.000
21
16/6/20223466Nguyễn Thị Hoàng Cầm 10k xây trường
Thu - Chiến dịch 10k xây trường
300.000 300.000 300.000
22
16/6/20223465Võ Thị Bạch Lan hỗ trợ 1-1 bé Tình Thu - Hỗ trợ 1:1 1.000.000
23
15/6/20223464Võ Hoàng An, Nguyễn Ngọc Trâm hỗ trợ 1-1 bé Giang Thu - Hỗ trợ 1:1 1.000.000
24
15/6/20223463Ủng hộ ẩn danh 10k xây trường
Thu - Chiến dịch 10k xây trường
600.000 600.000 600.000
25
14/6/20223462Nguyễn Hiếu Thuận 10k xây trường
Thu - Chiến dịch 10k xây trường
2.000.000 2.000.000 2.000.000
26
11/6/20223461Chi phí Email Marketing app Thiền Thức Tỉnh (chuyển nhầm) Thu 4.054.000
27
11/6/20223460Nguyễn Phạm Hoàng Lân đóng góp quỹ GMĐCTT Thu 100.000
28
11/6/20223459Thu Thảo hỗ trợ bé Bảo Yến Thu - Hỗ trợ 1:1 300.000
29
8/6/20223458Gia đình cô chú Thu Hường 10k xây trường
Thu - Chiến dịch 10k xây trường
300.000 300.000 300.000
30
7/6/20223457Nguyễn Thị Khả Tú hỗ trợ 1-1 bé Tú Thu - Hỗ trợ 1:1 1.000.000
31
6/6/20223456Chuyển tiền hỗ trợ bé Trường An Chi -1.000.000
32
6/6/20223455Chuyển tiền hỗ trợ bé Minh Thư Chi -2.000.000
33
6/6/20223454Chuyển tiền hỗ trợ bé Ngọc Tuyên Chi -2.000.000
34
6/6/20223453Chuyển tiền hỗ trợ bé Vĩnh Thông Chi -2.000.000
35
6/6/20223452Chuyển tiền hỗ trợ bé Y Hữu MLô Chi -1.000.000
36
6/6/20223451Chuyển tiền hỗ trợ bé Y Ảnh Chi -1.000.000
37
6/6/20223450Chuyển tiền hỗ trợ bé Xuân Tình Chi -1.000.000
38
6/6/20223449Chuyển tiền hỗ trợ bé Quốc Khang Chi -2.000.000
39
6/6/20223448Chuyển tiền hỗ trợ bé Hoàng Thái và Ngọc Trâm Chi -2.000.000
40
6/6/20223447Chuyển tiền hỗ trợ bé Công Bằng Chi -2.000.000
41
6/6/20223446Chuyển tiền hỗ trợ bé Tú Nhi Chi -1.000.000
42
6/6/20223445Chuyển tiền hỗ trợ bé Lê Hoàng Chi -1.000.000
43
6/6/20223444Chuyển tiền hỗ trợ bé Nhựt An Chi -2.000.000
44
6/6/20223443Chuyển tiền hỗ trợ bé Anh Tuấn Chi -1.000.000
45
6/6/20223442Chuyển tiền hỗ trợ bé Ánh và Yến Nhi Chi -2.000.000
46
6/6/20223441Chuyển tiền hỗ trợ bé Châu Nhi Chi -1.000.000
47
6/6/20223440Chuyển tiền hỗ trợ bé Huy Khánh Chi -1.000.000
48
6/6/20223439Chuyển tiền hỗ trợ bé Bảo Yến Chi -2.000.000
49
6/6/20223438Chuyển tiền hỗ trợ bé Việt Cường Chi -1.000.000
50
6/6/20223437Chuyển tiền hỗ trợ bé Thanh Trúc Chi -1.000.000
51
6/6/20223436Chuyển tiền hỗ trợ bé Y Kíp Chi -2.000.000
52
6/6/20223435Chuyển tiền hỗ trợ bé Khánh Linh Chi -1.000.000
53
6/6/20223434Chuyển tiền hỗ trợ bé Bảo Nam Chi -1.000.000
54
6/6/20223433Chuyển tiền hỗ trợ bé Như Ý Chi -1.000.000
55
6/6/20223432Chuyển tiền hỗ trợ bé Công Thành Chi -2.000.000
56
6/6/20223431Chuyển tiền hỗ trợ bé Khánh Duy Chi -2.000.000
57
6/6/20223430Chuyển tiền hỗ trợ bé Ngọc Hải Chi -1.000.000
58
6/6/20223429Chuyển tiền hỗ trợ bé Lò Văn Quốc Chi -1.000.000
59
6/6/20223428Chuyển tiền hỗ trợ bé Lê Thị Duyên Chi -1.000.000
60
6/6/20223427Chuyển tiền hỗ trợ bé Như Bình Chi -2.000.000
61
6/6/20223426Chuyển tiền hỗ trợ bé Ngọc Hà Chi -1.000.000
62
6/6/20223425Chuyển tiền hỗ trợ bé Hương Giang Chi -1.000.000
63
6/6/20223424Chuyển tiền hỗ trợ bé Hồng Ánh Chi -1.000.000
64
6/6/20223423Chuyeển tiền hỗ trợ bé Thanh Tú Chi -1.000.000
65
6/6/20223422Chuyển tiền hỗ trợ bé Khánh Vy Chi -2.000.000
66
6/6/20223421Chuyển tiền hỗ trợ bé Trung Quân Chi -1.000.000
67
6/6/20223420Chuyển tiền hỗ trợ bé Quang Thịnh Chi -2.000.000
68
6/6/20223419Chuyển tiền hỗ trợ bé Trung Kiên Chi -1.000.000
69
6/6/20223418Chuyển tiền hỗ trợ bé Quỳnh Anh Chi -1.000.000
70
6/6/20223417Đào Văn Đạt đóng góp quỹ GMĐCTT Thu 1.000.000
71
6/6/20223416Doãn Hoàng Yến 10k xây trường
Thu - Chiến dịch 10k xây trường
300.000 300.000 300.000
72
6/6/20223415Lý Hải Bằng hỗ trợ 1-1 5 bé Thu - Hỗ trợ 1:1 5.000.000
73
5/6/20223414Nguyễn Thị Ngọc Thúy hỗ trợ Khánh Vy Thu 5.000.000
74
5/6/20223413Nguyễn Vũ Khánh Linh 0938185*** 10k xây trường
Thu - Chiến dịch 10k xây trường
300.000 300.000 300.000
75
4/6/20223412Lê Phương Thảo hỗ trợ 1-1 Thu - Hỗ trợ 1:1 500.000
76
4/6/20223411Nguyễn Ngọc Ngân hỗ trợ 1-1 Thu - Hỗ trợ 1:1 1.000.000
77
4/6/20223410Tạ Minh Tuấn hỗ trợ 1-1 Thu - Hỗ trợ 1:1 1.000.000
78
4/6/20223409Hà Thu Minh hỗ trợ 1-1 bé Nam Thu - Hỗ trợ 1:1 2.000.000
79
4/6/20223408Hoàng Thị Hiếu đồng hành 1-1 bé An Thu - Hỗ trợ 1:1 1.000.000
80
3/6/20223407Dương Quỳnh Nga 10k xây trường
Thu - Chiến dịch 10k xây trường
4.000.000 4.000.000 4.000.000
81
3/6/20223406Mai Lê Hồng Duyên hỗ trợ 1-1 bé Thông Thu - Hỗ trợ 1:1 2.000.000
82
3/6/20223405Nguyễn Hiếu Thuận đóng góp Quỹ GMĐCTT Thu 2.000.000
83
3/6/20223404Hồ Thị Diệu Linh hỗ trợ 1-1 bé Thịnh Thu - Hỗ trợ 1:1 1.000.000
84
2/6/20223403Trần Thị Ngọc Tuyết hỗ trợ 1-1 bé Châu Nhi và Yến Nhi Thu - Hỗ trợ 1:1 2.000.000
85
1/6/20223402Lê Chí Hoàng hỗ trợ 1-1 bé Như Bình Thu - Hỗ trợ 1:1 2.000.000
86
1/6/20223401Phạm Xuân Yên 10k xây trường
Thu - Chiến dịch 10k xây trường
50.000 50.000 50.000
87
1/6/20223400Mai Thị Voc 10k xây trường
Thu - Chiến dịch 10k xây trường
10.000 10.000 10.000
88
1/6/20223399Hà Thu 10k xây trường
Thu - Chiến dịch 10k xây trường
19.667 19.667 19.667
89
1/6/20223398Tạ Thị Hồng Bích 10k xây trường
Thu - Chiến dịch 10k xây trường
200.000 200.000 200.000
90
1/6/20223397Mai Lê Song Hương 10k xây trường
Thu - Chiến dịch 10k xây trường
100.000 100.000 100.000
91
1/6/20223396Ủng hộ ẩn danh 10k xây trường
Thu - Chiến dịch 10k xây trường
14.172 14.172 14.172
92
1/6/20223395Dương Thị Hồng Vân 10k xây trường
Thu - Chiến dịch 10k xây trường
300.000 300.000 300.000
93
1/6/20223394Lý Hải Bằng hỗ trợ 1-1 bé Trung Quân Thu - Hỗ trợ 1:1 1.000.000
94
1/6/20223393Dương Thị Hồng Vân hỗ trợ bé Bảo Nam (-> Bé Yến Nhi) Thu - Hỗ trợ 1:1 1.000.000
95
1/6/20223392Quách Thị Phương 10k xây trường
Thu - Chiến dịch 10k xây trường
20.000 20.000 20.000
96
1/6/20223391Lê Thị Minh Nguyệt ủng hộ Quỹ GMĐCTT Thu 150.000
97
31/5/20223390Ủng hộ ẩn danh 10k xây trường
Thu - Chiến dịch 10k xây trường
50.000 50.000 50.000
98
31/5/20223389Vũ Văn Tuyến 10k xây trường
Thu - Chiến dịch 10k xây trường
10.000 10.000 10.000
99
31/5/20223388Võ Thị Kim Ngân đóng góp Quỹ GMĐCTT Thu 100.000
100
31/5/20223387Nguyễn Tuấn Linh 10k xây trường
Thu - Chiến dịch 10k xây trường
100.000 100.000 100.000