ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1
2
3
4
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ GMĐCTT
5
6
Ngày cập nhậtSTTNội dungLoại phát sinh Số tiền ACB Số tiền MB Số dư tài khoản Quỹ
(từ khi chuyển sang tài khoản 155943509)
Quỹ Light Charity trong Quỹ GMĐCTTGhi chú/Chứng từ
7
Light OneLight TwoChương trình 10k Xây trườngĐóng góp khác
8
Tổng cộng-327.396.762 đ0 đ79.714.903 đ284.494.900 đ407.111.665 đ1.068.963.915 đ66.980.000 đ
9
10
11
12
10656
13
10655
14
10654
15
10653
16
10652
17
10651
18
10650
19
10649
20
10648
21
11/4/202410647Trần Thị Ngọc Tuyết đồng hành 1-1 Thu 2.000.000
22
11/4/202410646Nguyễn Thị Duyên hỗ trợ bệnh nhi Thu 50.000
23
11/4/202410645Trần Tuấn Anh hỗ trợ 1-1 Thu 1.000.000
24
11/4/202410644Tạ Minh Tuấn hỗ trợ 1-1 Thu 1.000.000
25
11/4/202410643Ủng hộ ẩn danh bệnh nhi Thu 10.000
26
10/4/202410642Lê Thị Hồ Thanh góp quỹ xây trường Thu 10k xây trường 500.000 500.000 500.000
27
10/4/202410641Anh Tuấn, My Phương hỗ trợ 1-1 Thu 1.000.000
28
10/4/202410640Ủng hộ ẩn danh bệnh nhi Thu 10.000
29
9/4/202410639Lê Chí Hoàng hỗ trợ 1-1 Thu 2.000.000
30
9/4/202410638Nguyễn Vũ Khánh Linh hỗ trợ 1-1 Thu 2.000.000
31
9/4/202410637Ủng hộ ẩn danh bệnh nhi Thu 10.000
32
9/4/202410636Nguyễn Hà Phương hỗ trợ bệnh nhi Thu 9.080
33
9/4/202410635Ủng hộ ẩn danh bệnh nhi Thu 10.000
34
9/4/202410634Ủng hộ ẩn danh bệnh nhi Thu 100.000
35
8/4/202410633Trần Thảo Trà đồng hành 1-1 Thu 1.000.000
36
8/4/202410632Ủng hộ ẩn danh bệnh nhi Thu 10.000
37
7/4/202410631Chi hỗ trợ bệnh nhi Thiên Ân Chi -2.000.000
38
7/4/202410630Chi hỗ trợ bệnh nhi Khải An Chi -1.000.000
39
7/4/202410629Lê Thị Kim Thơm Thu 20.000
40
7/4/202410628Gia đình Ái Thu hỗ trợ 1-1 Thu 1.000.000
41
7/4/202410627Công ty CP dịch vụ di động trực tuyến Thu 10k xây trường 50.000 50.000 50.000
42
7/4/202410626Ủng hộ ẩn danh bệnh nhi Thu 10.000
43
7/4/202410625Quý Vinh góp quỹ GMĐCTT Thu 2.000.000
44
7/4/202410624Trương Xuân Huy 10k xây trường Thu 10k xây trường 10.000 10.000 10.000
45
7/4/202410623Ngân hàng trả lãi tiền gửi Thu 1.691.836
46
7/4/202410622Dương Ngọc Linh 10k xây trường Thu 10k xây trường 200.000 200.000 200.000
47
6/4/202410621Dương Thị Oanh hỗ trợ 1-1 Thu 2.000.000
48
6/4/202410620Ủng hộ ẩn danh hỗ trợ bệnh nhi Thu 10.000
49
5/4/202410619Chi hỗ trợ bệnh nhi Duy Tuấn Chi -1.000.000
50
5/4/202410618Chi hỗ trợ bệnh nhi Quốc Khang Chi -2.000.000
51
5/4/202410617Chi hỗ trợ bệnh nhi Đức Thiện Chi -1.000.000
52
5/4/202410616Chi hỗ trợ bệnh nhi Huy Hoàng Chi -2.000.000
53
5/4/202410615Chi hỗ trợ bệnh nhi Yến Nhi Chi -1.000.000
54
5/4/202410614Chi hỗ trợ bệnh nhi Huy Khánh Chi -1.000.000
55
5/4/202410613Chi hỗ trợ bệnh nhi Việt Cường Chi -1.000.000
56
5/4/202410612Chi hỗ trợ bệnh nhi Thanh Trúc Chi -1.000.000
57
5/4/202410611Chi hỗ trợ bệnh nhi Công Thành Chi -2.000.000
58
5/4/202410610Chi hỗ trợ bệnh nhi Ngọc Hân Chi -2.000.000
59
5/4/202410609Chi hỗ trợ bệnh nhi Ksor Y Kip Chi -2.000.000
60
5/4/202410608Chi hỗ trợ bệnh nhi Trường An Chi -1.000.000
61
5/4/202410607Chi hỗ trợ bệnh nhi Xuân Tình 2 đợt Chi -2.000.000
62
5/4/202410606Chi hỗ trợ bệnh nhi Ngọc Hà Chi -1.000.000
63
5/4/202410605Chi hỗ trợ bệnh nhi Hồng Ánh
Chi -1.000.000
64
5/4/202410604Chi hỗ trợ bệnh nhi Thanh Tú Chi -1.000.000
65
5/4/202410603Chi hỗ trợ bệnh nhi Khánh Vy Chi -2.000.000
66
5/4/202410602Chi hỗ trợ bệnh nhi Trung Quân Chi -1.000.000
67
5/4/202410601Chi hỗ trợ bệnh nhi Ngọc Bích Chi -1.000.000
68
5/4/202410600Nguyễn Hiếu Thuận góp quỹ GMĐCTT Thu 1.000.000
69
5/4/202410599Ủng hộ ẩn danh bệnh nhi Thu 500.000
70
5/4/202410598Ủng hộ ẩn danh bệnh nhi Thu 10.000
71
4/4/201410597Ủng hộ ẩn danh bệnh nhi Thu 10.000
72
4/4/201410596Ủng hộ ẩn danh 10k xây trường Thu 10k xây trường 10.000 10.000 10.000
73
3/4/201410595Ủng hộ ẩn danh 10k xây trường Thu 10k xây trường 10.000 10.000 10.000
74
3/4/201410594Trần Thị Thảo 10k xây trường Thu 10k xây trường 300.000 300.000 300.000
75
2/4/202410593Ngo Le Linh Vien góp quỹ Thu 200.000
76
2/4/202410592Nguyễn Thị Minh Hằng ủng hộ GMĐCTT Thu 3.000.000
77
2/4/202410591Phan Ái Cẩm Tú hỗ trợ 1-1 Thu 5.000.000
78
2/4/202410590Lê Phương Thảo hỗ trợ 1-1 Thu 500.000
79
2/4/202410589Nguyễn Ngọc Ngân hỗ trợ 1-1 Thu 1.000.000
80
2/4/202410588Ủng hộ ẩn danh 10k xây trường Thu 10k xây trường 10.000 10.000 10.000
81
1/4/202410587Ủng hộ ẩn danh 10k xây trường Thu 10k xây trường 10.000 10.000 10.000
82
31/3/202410586Lê Thùy Trâm góp quỹ Thu 100.000
83
31/3/202410585Ủng hộ ẩn danh bệnh nhi Thu 10.000
84
30/3/202410584Đào Văn Đạt ủng hộ bệnh nhi Thu 300.000
85
30/3/202410583Đào Văn Đạt 10k xây trường Thu 300.000
86
30/3/202410582Lê Kim Minh Châu hỗ trợ 1-1 Thu - Hỗ trợ 1:1 1.000.000
87
30/3/202410581Thùy Liên góp quỹ Thu 500.000
88
30/3/202410580Phạm Nguyễn Quỳnh Anh 10k xây trường Thu 10k xây trường 300.000 300.000 300.000
89
30/3/202410579Ủng hộ ẩn danh bệnh nhi Thu 10.000
90
29/3/202410578Ủng hộ ẩn danh bệnh nhi Thu 10.000
91
28/3/202410577Phí SMS Banking Chi 2.000
92
28/3/202410576Phí SMS Banking Chi 20.000
93
28/3/202410575Trương Xuân Trường hỗ trợ 1-1 Thu - Hỗ trợ 1:1 1.000.000
94
28/3/202410574Phan Quốc Trường 10k xây trường Thu 10k xây trường 100.000 100.000 100.000
95
28/3/202410573Phan Quốc Trường ủng hộ bệnh nhi Thu 100.000
96
28/3/202410572Hồng Vân hỗ trợ 1-1 Thu - Hỗ trợ 1:1 1.000.000
97
28/3/202410571Ủng hộ ẩn danh bệnh nhi Thu 10.000
98
27/3/202410570Vũ Thị Hương ủng hộ quỹ Thu - Hỗ trợ 1:1 1.000.000
99
27/3/202410569Ủng hộ ẩn danh bệnh nhi Thu 10.000
100
27/3/202410568Ủng hộ ẩn danh bệnh nhi Thu 10.000