Dátová mapa mesta_01.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
Shared Cities: Creative Momentum je európskou kultúrnou platformou, ktorá adresuje aktuálne výzvy európskych miest. SCCM je spoločným projektom partnerov Goethe-Institut (DE), Česká centra (CZ), reSITE (CZ), Vysoká škola výtvarných umení (SK), Association of Belgrade Architects (RS), Hungarian Contemporary Architecture Centre – KÉK (HU), Katowice City of Gardens (PL), KUNSTrePUBLIK (DE), Mindspace (HU), Aliancia Stará Tržnica (SK), Res Publica – Cities Magazine (PL). Spolufinancované z programu Európskej únie Kreatívna Európa.
3
4
Kategória dátSubkategória dátTagyMajiteľ dát/zverejňovateľPopis dátFormát dátČasové obdobieSamplingSprístupnenie dátPoplatokTyp použitia dátLinkAlternatívny link DokumentáciaPoznámkaVzťah k projektu
5
Hrubá kategória dátSubkategória dátAkékoľvek tagy, ktoré dávajú zmysel v súvislosti s daným data setom.Kto je majiteľom, resp. zverejňovateľom dát (ak nie je jasné vlastníctvo dát)Stručný popis dát, aby bolo možné dáta odlišovať od ostatných dátFormát, štruktúra: štrutkúrované (csv, xlsx), semi-štruktúrované, neštruktúrované (pdf, jpeg...)Odkedy sú dané dáta zbierané, v akých intervalochStatické, semi-dynamické, dynamické dátaPrístupné, sprístupniteľné, neprístupné, nesprístupniteľné, neznámeS poplatkom, zadarmoAký je rozsah danej licencie?HTTP (orig. dokumenty/ datasety)Webstránka, kde sú umiestnené dokumenty. (príp. word)Link na dokumentáciu k dátam, ak nejaký je.RôzneVzťah ku Kamennému nám. alebo Nám. SNP
6
DopravaZoznam komunikácií na území Hlavného mesta SR BratislavyMZoznam ulíc spolu s ich triedou.neštruktúrované (pdf)2/1/2017dynamicprístupnéZadarmozoznam komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy má len informatívny charakter
a nie je použiteľný pre právne úkony
http://bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11053087http://bratislava.sk/zoznam-komunikacii/d-75911/p1=11050290NIEZoznam je priebežne aktualizovaný a dopĺňaný.
7
Zoznam komunikácií, na ktorých hlavné mesto zabezpečuje výkon cestného správneho orgánuMZoznam komunikácií, na ktorých hlavné mesto zabezpečuje výkon cestného správneho orgánu - Bratislava-Staré Mestotext11/30/2005staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bratislava.sk/zoznam-komunikacii-na-ktorych-hlavne-mesto-zabezpecuje-vykon-cestneho-spravneho-organu/d-71412#SMNIE
8
Automatizovaný systém riadenia mestskej cestnej dopravysemafóryMV súčasnom období je v Bratislave 135 križovatiek riadených cestnou svetelnou signalizáciou. V Bratislave bola prvá cestná svetelná signalizácia zriadená na križovatke Kamenné námestie v roku 1953. textN/AstaticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bratislava.sk/automatizovany-system-riadenia-mestskej-cestnej-dopravy/d-11016580NIEKamenné námestie
9
Návrh opráv miestnych komunikácií a prejazdných úsekov ciest na území Hlavného mesta SR Bratislava v súvislosti s predsedníctvom Slovenska v Rade EÚ v roku 2016MZoznam komunikácií spolu s plochou, dĺžkou úseku a počtom prejazdných pruhov. Medzi opravovanými úsekmi bola aj Klobučnícka ulica (oprava dlažby) a Uršulínska ulica (oprava dlažby).neštruktúrované (pdf)2/12/2016staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11050303http://www.bratislava.sk/oprava-ciest/ds-11007115/p1=11078898http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11050279Medzi opravovanými úsekmi bola aj Klobučnícka ulica (oprava dlažby) a Uršulínska ulica (oprava dlažby) - viď 23 a 24.
10
Koordinačný plán rozkopávok na komunikáciách v hlavnom meste SR Bratislava pre rok 2017MPlán rozkopávok na komunikáciách mesta. Informácie o investorovi, názov stavby, obdobie výkonu, druh činnosti a pod.neštruktúrované (pdf)1/1/2017staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11053093http://bratislava.sk/rozkopavky-a-uzavierky/d-11035891/p1=11050279NIENeplánujú sa rozkopávky v skúmanej oblasti.
11
Rozkopávky a uzávierkyMAktuálne informácie o rozkopávkach a uzávierkach.textN/Asemi-dynamicprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://bratislava.sk/rozkopavky-a-uzavierky/ds-11007114/archiv=0&p1=11049958NIEOd 7.11.2016 do 20.11.2016 bola na Námestí SNP uzávierka z dôvodu vybudovania dočasnej zastávky pre električkovú dráhu - Námestie SNP (oproti Starej tržnici v smere na Šafárikovo námestie) - nástupný ostrovček z betónových cestných panelov 3 000 x 2 000 x 150 mm.
12
Sadzobník správnych poplatkov týkajúcich sa ciest mestaMSadzobník správnych poplatkov týkajúcich sa: Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií I. alebo II. triedy – prenosné reklamné zariadenia na chodníkoch pred prevádzkou žiadateľa, – propagačno – komerčné podujatia .. Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky miestnych komunikácií I. a II. triedy a pod.neštruktúrované (pdf)1/1/2017semi-dynamicprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11052939http://bratislava.sk/cennik-poplatkov/d-918/p1=11050288NIE
13
Úpravy cestnej premávky, určenie dopravného značeniaMZápisnice operatívnych komisií o úpravách cestnej premávky, o určení dopravného značenia v meste.neštruktúrované (pdf)2/10/2017dynamicprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11053156http://bratislava.sk/dopravne-znacenia/d-11025443/p1=11050289http://bratislava.sk/dopravne-znacenia/d-11025443/p1=11050289Operatívna komisia pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení - zápisnica č. 03 - 17.01.2017 na str. 16 - Námestie SNP.
14
Parkovacie automaty v Starom mesteMapa parkovacích automatov. V zóne BPS Park v Starom Meste je v prevádzke 54 parkovacích automatov. Tarifný systém umožňuje vodičom zaplatiť parkovné aj na kratší čas ako doterajších 60 minút. Základné parkovné parkovacia spoločnosť stanovila na 30 minút za 0,50 eura.mapaN/Asemi-dynamicprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1h8rerTAJyTO3a4wMx7deKA61Zn0&ll=48.145880461538106%2C17.1134055&z=15http://www.staremesto.sk/sk/content/parkovacie-automaty/section:citizenNIE
15
Oprava parkovacích boxovMV 2013 opravoval Magistrát na námestí SNP parkovacie boxy (obnova vodorovného značenia) + osadil značky s informáciou pre domácich i mimobratislavských vodičov, aby sa tieto miesta nechali v sobotu prázdne (inak odtiahnuté).text9/26/2013staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bratislava.sk/na-namesti-snp-budu-v-sobotu-obnovovat-parkovacie-boxy-cez-den-tu-nebude-mozne-parkovat/d-11038683NIENámestie SNP
16
Nahlásené výtlky v Starom mestecestyNahlásené výtlky - ulica, dátum podnetu, zdroj náhlásenia text2/7/2017semi-dynamicprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.staremesto.sk/sk/content/nahlasene-vytlky/section:citizenNIE
17
Opravené výtlky v Starom mestecestyOpravené výtlky - ulica, realizácia odstránenia výtlkov, počet opravených výtlkovtextN/Asemi-dynamicprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.staremesto.sk/sk/content/opravene-vytlky/section:citizenNIE
18
Čistenie cestných komunikáciícestyČistenie 2 x týždenne Zóna: Zóna: 29.augusta - Kollárovo nám. - Hodžovo nám. - Palisády - Zámocká - Nám.SNP - Palackého - nábrežie --- po rozkliknutí bez Námestia SNPtext8/15/2016staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/34/34551/Cistenie2xtyzdenne.pdfhttp://www.staremesto.sk/sk/content/cistenie-cestnych-komunikacii/section:citizenhttp://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/154/154487/SM_Z_2016_511_A_I_I_Technicke_sluzby_ZoPS_Zml_445_Zverejnen%C3%A1.pdfPo rozkliknutí bez Námestia SNP.Námestie SNP
19
Cestovné poriadkyDPBCestovné poriadky pre električky, trolejbusy, autobusy, regionálne autobusy a nočné linky.web1/1/2017dynamicprístupnéZadarmoCopyright © mhd.sk, občianske združenie, 2017http://www.dpb.sk/pre-cestujucich/cestovne-poriadky/http://www.mhd.sk/
20
Schéma autobusových liniek MHD - denné linkyautobusyMAktuálne schémy denného linkového vedenia autobusovej dopravy.schéma (png)2/1/2017semi-dynamicprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11053083http://bratislava.sk/denne-linky-mhd/d-77243/p1=11050218NIE
21
Schéma trolejbusových liniek MHD - denné linkytrolejbusyMAktuálne schémy denného linkového vedenia trolejbusovej dopravy.schéma (png)7/7/2016semi-dynamicprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11051489http://bratislava.sk/denne-linky-mhd/d-77243/p1=11050218NIE
22
Schéma električkových liniek MHD - denné linkyelektričkyMAktuálne schémy denného linkového vedenia električkovej dopravy.schéma (png)10/19/2016semi-dynamicprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11052215http://bratislava.sk/denne-linky-mhd/d-77243/p1=11050218NIE
23
Schéma liniek MHD - nočné linkyMAktuálne schémy linkového vedenia autobusovej a trolejbusovej dopravy v nočných hodinách.schéma (png)8/2/2011semi-dynamicprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11029108http://bratislava.sk/nocne-linky-mhd/d-80142/p1=11050219NIE
24
Automaty na cestovné lístkyN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
25
Automaty na cestovné lístky umožňujúce platbu bezkontaktnou platobnou kartouMDo konca marca 2017 sa umožní na najfrekventovanejších miestach na 15-tich vybraných automatoch na cestovné lístky platbu bezkontaktnou platobnou kartou - aj na zastávke Cintorínska.text3/6/2017staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bratislava.sk/platba-kartou-uz-aj-v-automatoch-na-cestovne-listky/d-11053305NIEZastávka Cintorínska
26
Informácie k dočasnej zastávke na Námestí SNPelektričkyMOd 07.12.2016 funguje na Námestí SNP pred Starou tržnicou dočasná zastávka, kým dôjde k vybudovaniu trvalej zastávky v priestore pod Manderlákom, ktoré je naplánované na jar 2017 (náklady na vybudovanie 20.000 EUR, vrátane osadenia zábradlia a dopravného značenia, bezbariérové). -linky električiek č. 1 a 8 v smere jazdy z Hlavnej stanice do Petržalky a tiež z Ružinova na Nám. Ľ. Štúratext12/6/2016staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bratislava.sk/otvorenie-novej-docasnej-zastavky-na-namesti-snp/d-11052663NIENámestie SNP
27
Zastávka pod ManderlákomelektričkyMPredpokladaná doba realizácie je jar 2017. Trvalá zastávka pod Manderlákom bude mať 34 m a ide o zastávku Viedenského typu, ako je zastávka Blumentál (zastávka pri Blumentálskom kostole) na Floriánskom námestí. Dve dočasné zastávky – na Námestí SNP pred Starou Tržnicou a priamo oproti súčasnej zastávke električky na Kamennom námestí- budú zrušené.text8/16/2016staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://bratislava.sk/v-bratislave-pribudne-nova-elektrickova-zastavka/d-11051698/p1=11049947NIENámestie SNP
28
Stav dopravy - waze mapapremávka, zápchywazevyhľádavanie podľa adriesinteraktívna mapaN/AdynamicprístupnéZadarmoneznámehttps://www.waze.com/sk/livemapNIE"Po zadaní adresy používateľ len šoféruje so spustenou aplikáciou na svojom telefóne, čím pasívne prispieva dátami o premávke, no môže tiež zintenzívniť svoju aktivitu zdieľaním hlásení z ciest o nehodách, policajných hliadkach a iných nebezpečenstvách, čím ostatných používateľov varuje pred tým, čo ich čaká. Okrem miestných komunít používateľov je tiež Waze domovom pre aktívnu komunitu editorov máp, ktorí vo svojich oblastiach takmer okamžite aktualizujú svoje okolie."
29
PLÁN DOPRAVNEJ OBSLUŽNOSTI - Časť: Ročný projekt organizácie MHD v Bratislave na rok 2016MČinnosti závažne ovplyvňujúce prevádzku MHD v roku 2016, prevádzkové režimy MHD v roku 2016, zmeny v organizácii, Výhľad km na rok 2017 a na rok 2018 a pod.neštruktúrované (pdf)11/1/2015staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/5997.pdfNIE
30
Výsledky celoštátneho sčítania dopravy SR v roku 2015 - BratislavapremávkaSlovenská správa ciest, Výskumný ústav dopravný, Centrum dopravního výzkumumapa (pdf)7/7/1905staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.ssc.sk/files/documents/dopravne-inzinierstvo/csd_2015/ba/scitanie_bratislava_2015.pdfPoužité podkladové dáta: © Model cestnej siete, Slovenská správa ciest,Cestná databanka 01.07.2015, © Administratívne členenie, Central European Data Agency,a.s., © Budovy, vodstvo, železnice,Open Street Map contributors
31
Parkovanie - prieskumM, Centrum dopravního výzkumuParkovanie - počet miest, nelegálne parkovanie v noci, potreba častého dohľadu, potreba inteligentného parkovania, + garáž Uršulínska info, a pod. - PRÍLOHA ÚZEMNÉHO GENERELU DOPRAVY HL. M. SR BRATISLAVY, Príloha 3.3.4.3.b - Statická dopravaneštruktúrované (pdf)1/1/2015staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bratislava.sk/ugd/UGD%20BA/Priloha%203.3.4.3.b.pdfNIEStr. 11, 12, 19 -- Klobučnícka na str. 12, Uršulínska na str. 14 atď.Kamenné námestie, Námestie SNP
32
Garáž Uršulínska (PHC Garáže s.r.o.)M, PHC Garáže s.r.o.Prevádzkový poriadok, Špecifikácia udržiavacích prác k zmluve o poskytovaní služieb
medzi zmluvnými stranami, ceny a pod.
neštruktúrované (pdf)1/27/2014staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bratislava.sk/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=29036NIEUršulínska
33
Mapa parkovísk v centre BratislavyBPS.skParkovanie, semafóry a pod.mapasemi-dynamicprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bps.sk/mapa/http://www.bps.sk/NIE
34
Testovanie svetelnej signalizácie Kamenné námestiesemafóryPZ SR, iMHD.sk, MVyhodnotenie experimentu - porovnanie dopravnej situácie spracované magistrátomtext4/26/2012staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)https://imhd.sk/ba/doc/sk/10728/Policia-predcasne-ukoncila-testovanie-v-krizovatke-Kamenne-nam-po-rokovani-s-mestom-sa-v-teste-pokracujeNIEKamenné námestie
35
Vyhodnotenie dotazníka "Spokojnosť cestujúcich s Pilotným projektom nočnej dopravy v Bratislave"M, mhd.skZávery: napr. zaviesť linku cez Námestie SNP - neuskutočnili.text8/1/2007staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11015598NIENámestie SNP - str. 10 a 23.Námestie SNP
36
Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy pre rok 2017MSchválený MZ. Návrh zmien pre územný plán v oblasti cyklodopravy, Mapa hlavných cyklotrás Bratislavy (ÚGD) a pod. -- 2015 http://www.bratislava.sk/MsZ/Archiv/MsZ_14_09_25/58_Zasady_rozvoja_cyklistickej_a_pesej_dopravy.pdftext (pdf), mapa12/8/2016staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/12846.pdfNIEŠtúrova 13,15,35; Kamenné námestie - tri trasy (R16 Ružinovská radiála, R17 Prievozská radiála, R18 Petržalská radiála) na str. 35, Námestie SNP - okruh "O1" str. 34Kamenné námestie, Námestie SNP
37
Nosný systém MHD – prevádzkový úsek JD – ŠN v Bratislave : Hluková štúdiaMŠtúrova - Dopravné zaťaženie existujúcej cestnej siete v roku 2008 a 2018 (str. 8), hladina hluku (str. 18)text (pdf)7/1/2005staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=4014069NIE
38
Veľký prieskum - Mestská cyklistika v Bratislave 2011cyklistikacyklokoalícia, MAkými miestami jazdia? - Námestie SNP, Kamenné nám. (40 %)text (pdf)1/1/2011staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.cyklokoalicia.sk/wp-content/uploads/2011/03/prezentacia-velky-prieskum-2011.pdfNIE
39
Životné prostredie a vizuálny smogKvalita vzduchu - emisieSHMÚ, Národný emisný informačný systém (NEIS)Inventarizácia emisií stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia SR: spracovanie údajov z prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania ovzdušia. Správa sa podáva za skleníkové plyny: oxid uhličitý (CO2), oxid uhličitý z biomasy (CO2 biomasa), metán (CH4), oxid dusný (N2O), fluórované plyny (PFCs, HFCs a SF6) a za znečisťujúce látky: oxidy dusíka (NOx), prchavé organické látky s výnimkou metánu (NMVOC), oxidy síry (SOX), amoniaku (NH3), oxidu uhoľnatého (CO) a tuhých častíc (PM10, PM2,5)štruktúrované (csv, xls)N/Adynamicprístupnépoplatokneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.air.sk/neiscu/main.phpNIE
40
Znečistenie ovzdušia Bratislavy v rokoch 1965-2005SHMÚPodrobnosti o Kamennom námestí (1992-2005) - úroveň SO2, NOX, koncentrácia TSP a pod.text9/17/2007staticprístupnéZadarmocit. Střelcová, K., Škvarenina, J. & Blaženec, M. (eds.): “BIOCLIMATOLOGY AND NATURAL HAZARDS”
International Scientific Conference, Poľana nad Detvou, Slovakia, September 17 - 20, 2007, ISBN 978-80-228-17-60-8
http://cbks.cz/SbornikPolana07/pdf/Zavodsky.pdfNIEKamenné námestie
41
Kvalita vodyBVSKvalita vody - Bratislava, Staré Mesto, Cintorínska 16, Nemocnica Svätého Michala, a.s., prízemie recepcia neštruktúrované (pdf)12/13/2016staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bvsas.sk/topdf/kvalita-pitnej-vody.pdf?forward=tmp_pdf.jsp&docid=1043&odberId=6767&insets=60http://www.bvsas.sk/sk/o-vode/voda-ako-napoj/?odberneMiesto=Star%C3%A9+mesto&search=true&search=Vyh%C4%BEada%C5%A5&_sourcePage=HlUXOGypMu3TfC42MXTWz98MP8FiOS-W-9JPYUYfyuo%3D&__fp=zxOG16Djz_g%3DNIENajbližšie odberné miesto.
42
územný plán zóny Dunajská - ZeleňMmapa (jpeg)10/7/2005staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=4014413http://bratislava.sk/prerokovanie-dokumentacie-uzemny-plan-zony-dunajska-zmeny-a-doplnky-2005/d-75209NIE
43
Zeleň na námestí SNP MMapa zelene (Námestie SNP). Závery z vyšetrenia zdravotného stavu 19 stromov nachádzajúcich sa na Námestí SNP. Vzhľadom na kritický stav 4 stromov v správe mestskej organizácie Marianum (3 sofory japonské a 1 breza previsnutá) arborista odporučil ich nahradenie novými a revitalizáciu zelene v danej lokalite. neštruktúrované (pdf), mapa2/17/2017staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11053189http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11053188NIEMesto má zeleň vo svojej starostlivosti prostredníctvom príspevkovej organizácie PAMING.Námestie SNP
44
Orezávanie stromovHarmonogram orezávania stromov v Starom mestetextN/Asemi-dynamicprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.staremesto.sk/sk/content/orezavanie-stromov/section:citizenhttp://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/154/154487/SM_Z_2016_511_A_I_I_Technicke_sluzby_ZoPS_Zml_445_Zverejnen%C3%A1.pdf
45
Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov - 1. polrok 2017Dátum a miesto pristaveniatext1/1/2017staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.staremesto.sk/sk/content/i-polrok-2017/section:citizenNIE
46
Kontajnery a smetné košeN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
47
Údržba zelene - základné informácie MZakládné informácie o tom, kto zabezpečuje starostlivosť o zeleň v meste.text staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bratislava.sk/udrzba-zelene/d-11022376/p1=11050307NIE
48
Výsadba zelene 2015MVýsadba zelene v BA v 2015 (aj na Štúrovej - vysadenie nízkeho živého plota, 168 kusov dráčov červenolistých, 20 kusov trvaliek a 50 cibuľovín)text11/19/2015staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bratislava.sk/v-meste-pribudne-takmer-180-stromov/d-11049784NIE
49
Zberné miesta odpaduMZoznam zberných miest odpadu.neštruktúrované (pdf)1/2/2015semi-dynamicprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11046139http://www.bratislava.sk/zberne-miesta-odpadu/d-79732/p1=198101NIEZber batérií a akumulátorov - TESCO STORES, Kamenné námestie, str. 3
50
Reklamy/bilboardy na Kamennom námestíDenníkNZoznam reklamných plôch na Kamennom námestí (63). text, mapa (png)11/22/2016staticprístupnéZadarmo /predplatnéhttps://dennikn.sk/613802/bratislavske-bilbordy-zmapovali-peso-aj-tak-ako-to-robia-auta-google-mapy/NIEKamenné námestie
51
Odstraňovanie graffitiMMesto začalo na jar 2016 vo svojej réžii odstraňovať graffiti z budov základných umeleckých škôl a centier voľného času, rovnako ako z budov v historickom centre mesta napr. aj na Klobučníckej ulici.(aj trojnožiek v októbri http://bit.ly/2liLRRW).text3/3/2016staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bratislava.sk/nesrovnal-graffiti-v-meste-riesime-systemovo/d-11050424NIEKlobučnícka ulica.
52
Verejné službyÚrad pre verejné obstarávanieÚVOProfil obstarávateľa - Hlavné mesto SR Bratislava; Mestská časť Bratislava - Staré Mesto (viď Alternatívny link)textN/Asemi-dynamicprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?); © 2015 ÚVO – Úrad pre verejné obstarávanie. Všetky práva vyhradené.http://bit.ly/2n39ATKhttp://bit.ly/2mPPThkNIE
53
Verejné obstarávanie - MČ Bratislava-Staré mestoZverejnenie, predmet, cena a pod.textN/Asemi-dynamicprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.staremesto.sk/sk/content/verejne-obstaravania/section:citizenNIE
54
Verejné obchodné súťaže - MČ Bratislava-Staré mestoVyhlásenie verejnej obchodnej súťaže, Oznámenie o výsledkoch VOS, Zápis z konania obchodnej verejnej súťaže a pod.textN/Asemi-dynamicprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.staremesto.sk/sk/content/verejne-obchodne-sutaze/section:citizenNIE
55
Zadávanie zákaziek prostredníctvom prieskumu trhu - archívMArchív zákaziek o verejnom obstarávaní s nízkou hodnotou (postup podľa §9 ods. 9).text7/11/2013semi-dynamicprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=21753NIE
56
Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017-2019MRozpočetpdf12/21/2016staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11052787http://www.bratislava.sk/rozpocet-hlavneho-mesta-sr-bratislavy-na-roky-2017-2019/d-11052784/p1=11050320NIEKamenné námestie str. 22, Námestie SNP str. 22, 111, 121
57
Dotácia zo ŠR na obnovu pamätníka SNPMRozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017-2019 str. 111 a 121 -- 3 240 EURpdf12/21/2016staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11052787http://www.bratislava.sk/rozpocet-hlavneho-mesta-sr-bratislavy-na-roky-2017-2019/d-11052784/p1=11050320NIE
58
Rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2017RozpočetpdfstaticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/getItemFile/id:8751http://www.staremesto.sk/sk/content/rozpocet-mestskej-castiNIE
59
Dotácie poskytnuté MČ Bratislava-Staré mestoSchválené dotácie a pod.textN/Asemi-dynamicprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.staremesto.sk/sk/content/dotacie-poskytnute-mestskou-castou/section:citizenNIE
60
Vodovody (Územné plánovanie - Dunajská)územný plán zóny Dunajská - vodovody (7_Vykres_voda)výkres/mapa - ZIP, 140 MB12/1/2007staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/35/35029/UPN-ZDunajska.ziphttp://www.staremesto.sk/sk/content/uzemne-planovanie/section:citizenNIEKamenné námestie
61
Kanalizácia (Územné plánovanie - Dunajská)územný plán zóny Dunajská - kanalizácia (8_Vykres_kanalizácia)výkres/mapa - ZIP, 140 MB12/1/2007staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/35/35029/UPN-ZDunajska.ziphttp://www.staremesto.sk/sk/content/uzemne-planovanie/section:citizenNIEKamenné námestie
62
Elektrické káble (Územné plánovanie - Dunajská)územný plán zóny Dunajská - káble (9_Vykres_elektro)výkres/mapa - ZIP, 140 MB12/1/2007staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/35/35029/UPN-ZDunajska.ziphttp://www.staremesto.sk/sk/content/uzemne-planovanie/section:citizenNIEKamenné námestie
63
Plyn (Územné plánovanie - Dunajská)územný plán zóny Dunajská - plynovody (10_Vykres_plyn)výkres/mapa - ZIP, 140 MB12/1/2007staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/35/35029/UPN-ZDunajska.ziphttp://www.staremesto.sk/sk/content/uzemne-planovanie/section:citizenNIEKamenné námestie
64
Teplo, horúcovody (Územné plánovanie - Dunajská)územný plán zóny Dunajská - horúcovody (11_Vykres_teplo)výkres/mapa - ZIP, 140 MB12/1/2007staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/35/35029/UPN-ZDunajska.ziphttp://www.staremesto.sk/sk/content/uzemne-planovanie/section:citizenNIEKamenné námestie
65
Telekomunikačné trasy (Územné plánovanie - Dunajská)územný plán zóny Dunajská - horúcovody (12_Vykres_telekom)výkres/mapa - ZIP, 140 MB12/1/2007staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/35/35029/UPN-ZDunajska.ziphttp://www.staremesto.sk/sk/content/uzemne-planovanie/section:citizenNIEKamenné námestie
66
Zoznam zdrojov tepla s výkonom vyšším ako 1MWMZOZNAM ZDROJOV TEPLA S VÝKONOM VYŠŠÍM AKO 1MW (na Námestí SNP až 5) - Slovenská sporiteľňa a. s., Národné osvetové centrum, Fakultná nemocnica s poliklinikou, DUNAJ , obchodné domy, a.s., VUB,a.s. - aj presná adresa a výkon.neštruktúrované (pdf)N/AstaticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11019176NIENámestie SNP
67
Zoznam súkromných škôl/školských zariadení a cirkevných škôl/školských zariadení, ktorým hlavné mesto SR Bratislavy v kalendárnom roku 2014 a v roku 2015 poskytlo dotácie na mzdy a prevádzkuDotácia v roku 2014 vo výške 19 8616,00 EUR a v roku 2015 27 904,00 EUR pre Súkromnú jazykovú školu International House Bratislava.textN/AstaticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11045935http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11049947NIENámestie SNP
68
Dáta o obyvateľoch a ich majetku Hustota obyvateľstva - SR, oblasti, kraje, okresy, mesto, vidiekSťatistický úrad SRIba po úrveň BA I.štruktúrované (csv, xls)N/Asemi-dynamicprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://bit.ly/2meCyja
69
Prehľad pohybu obyvateľstva - SR, oblasti, kraje, okresy, mesto, vidiek (ročne) Sťatistický úrad SRIba po úrveň BA I. Sobáše, rozvody, živonarodení, mrtvonarodení, narodení, narodení v manželstve a pod.štruktúrované (csv, xls)N/Asemi-dynamicprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://bit.ly/2meCyja
70
Vekové zloženie obyvateľstvaSťatistický úrad SRIba po úrveň BA I. Ženy, muži...štruktúrované (csv, xls)N/Asemi-dynamicprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://bit.ly/2meCyja
71
Evidencia psovPrehľad prihlásených psov (adresa, číslo známky, farba, rasa) 1/1/2017semi-dynamicprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.staremesto.sk/sk/content/zoznam-psov/section:citizenNIE
72
Podujatia, eventyPodujatia v Bratislave - vyhľadávaniePodujatiaKamdomestaVyhľadávanie - dátum, typ podujatia (festival výstava a pod.)textN/Asemi-dynamicprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.kamdomesta.sk/bratislava/NIE
73
Podujatia v mestskej časti Bratislava - Staré MestoPodujatiaMiesto konania; Typy podujatí: koncert, divadlo, výstava, kurz, inétextN/Asemi-dynamicprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.staremesto.sk/sk/eventsNIE
74
Podujatia v Bratislave -BKISPodujatiaM, BKISVšetky podujatia, aktuálne, prebiehajúce, nadchádzajúce, archív podujatítextN/Asemi-dynamicprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bkis.sk/sk/podujatia/NIE
75
Zdravotné dátaSpráva o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2011MIba po úroveň MČ2/7/2013staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bratislava.sk/MsZ/Archiv/MsZ_13_02_07/26_Zdrav_stav_obyv.pdfNIE
76
Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2015Národné centrum zdravotníckych informáciíIba po úroveň BA IstaticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.nczisk.sk/Documents/rocenky/2015/rocenka_2015.pdfNIE
77
Územné plánovanie a verejný majetokStavebné povolenia - Kamenné námestie Stavebné povolenia udelené MČ (Stavebný úrad) - názov stavby, číslo stavebného povolenia a pod.textN/Asemi-dynamicprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?http://www.staremesto.sk/sk/buildingpermissions/index/street:1403/section:citizenNIEKamenné námestie
78
Stavebné povolenia - Námestie SNPStavebné povolenia udelené MČ (Stavebný úrad) - názov stavby, číslo stavebného povolenia a pod.textN/Asemi-dynamicprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?http://www.staremesto.sk/sk/buildingpermissions/index/street:1502/section:citizenNIENámestie SNP
79
Územné plánovanie - Dunajská územný plán zóny Dunajská - dáta ku Kamennému námestiu (17_9a_Snp - Verejný mestský priestor výmera, rozloha zelene, parkovanie, civilná ochrana - jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne), katastrálna mapa (0_Vykres_kataster), územný plán a limity (2_Vykres_limity; 3_Vykres_komplexny)ZIP, 140 MB12/1/2007staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?http://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/35/35029/UPN-ZDunajska.ziphttp://www.staremesto.sk/sk/content/uzemne-planovanie/section:citizenNIE
80
Územné plánovanie - Dunajská - hmotno priestorovýMZakreslená povolená nadstavba objektu a pod.mapa (jpeg)10/7/2005staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?http://bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=4014414http://bratislava.sk/prerokovanie-dokumentacie-uzemny-plan-zony-dunajska-zmeny-a-doplnky-2005/d-75209NIE
81
Pozemky mestskej časti Bratislava - Staré MestoPOZEMKY MESTSKEJ ČASTI - parcelytextN/AstaticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?http://www.staremesto.sk/sk/content/pozemky-mestskej-castiNIE
82
Oprava zábradlíMHlavné mesto začalo s obnovou zábradlí - čiastkový projekt z projektu „Milión pre Bratislavu“, ktorý obsahuje niekoľko menších projektov s cieľom zlepšenia kvality života v meste.text8/24/2016staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?http://www.bratislava.sk/hlavne-mesto-zacalo-s-obnovou-zabradli/d-11051762/p1=11050276NIENatieranie zábradlia na námestí SNP.Námestie SNP
83
Samozavlažovacie nádoby ako kvetináče na Kamennom námestíMSamozavlažovacie kvetináče - Kamenné námestie popri električke (70 ks), Kamenné námestie popri cyklochodníku (39 ks), Námestie SNP (18 ks), Spolu: 127 ks. (Štúrova ulica (5 ks))text5/20/2016staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?http://www.bratislava.sk/betonove-kvetinace-vystriedaju-efektivnejsie-samozavlazovacie-nadoby/d-11051096/p1=11050318NIEMesto inštalovalo samozavlažovacie nádoby popri električkovej trati na Kamennom námestí, ktoré nahradili pôvodné betónové kvetináče.Kamenné námestie
84
Verejné toalety - UršulínskaMPrevádzka sa začala v polovici júna 2008. Nachádzajú sa v budove magistrátu oproti vjazdu do podzemnej garáže Centrum na Uršulínskej ulici. Stavbu realizoval víťaz súťaže spoločnosť In vest, s.r.o. s nákladom 10 miliónov korún. (4 ks pisoáre, 4 ks kabínky, 4 ks umývadla s teplou vodou, v časti pre ženy 4 ks kabínky, 4 ks umývadla s teplou vodou, prebaľovací pult)text7/4/2008staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bratislava.sk/magistrat-vybudoval-nove-verejne-toalety/d-11018044NIE
85
Mapový portál Katastra nehnuteľností SRKataster nehnuteľnostívyhľadávanie podľa adresyinteraktívna mapaN/Asemi-dynamicprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://mapka.gku.sk/mapovyportal/http://bit.ly/2n96xuZNIE
86
Osadenie máp pre turistovMBratislava Tourist Board (BTB) v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy osadila v septembri 2016 v uliciach centra Bratislavy 24 aktualizovaných máp s popisom v dvoch jazykových mutáciách - jeden na Kamennom námestí a jeden na námestí SNP.text9/22/2016staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bratislava.sk/orientacia-turistov-v-bratislave-bude-o-cosi-jednoduchsia/d-11051999NIE
87
Fontány v správe Hlavného mesta BratislavaMZoznam fontán v správe hlavného mesta - medzi nimi jedna s pitnou vodou na Námestí SNP (prevádzkuje prostredníctvom svojej organizácie GIB) a jedna klasická fontána (fontána s figúrou leva na Námestí SNP pred Starou tržnicou). // K 16.4.2016 - Hlavné mesto Bratislava sa prostredníctvom mestskej organizácie Generálny investor Bratislavy stará o 55 zariadení. Z nich je 41 fontán, 11 pitných fontánok a tri studne. text9/29/2015staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://bratislava.sk/nova-pitna-fontanka-na-nadvori-primacialneho-palaca/d-11049356/p1=11049947http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/1057602-obrazom-fontany-v-centre-bratislavy-opat-ozivaju/NIENámestie SNP
88
Pamätná tabuľa k 17. výročiu "Nežnej revolúcie"MInformácie k osadeniu pamätnej tabule k 17. výročiu "Nežnej revolúcie".text11/16/2006staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bratislava.sk/pamatna-tabula-k-17-vyrociu-neznej-revolucie/d-78959NIENámestie SNP
89
Bezpečnosť Rozmiestnenie bezpečnostných kamier v uliciach BratislavyMRozmiestnenie bezpečnostných kamier v uliciach Bratislavyneštruktúrované (jpg)2/1/2004staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=4015119http://www.bratislava.sk/rozmiestnenie-bezpecnostnych-kamier-v-uliciach-bratislavy/d-2106NIEKamenné námestie
90
Informácie o zásahoch Mestskej polície BratislavaMestské políciaPodrobné informácie o zásahoch mestskej polície podľa týždňom, možnosť vyhľadávania podľa kľúčových slov - Kamenné námestie a pod.text2/14/2017dynamicprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.msp.bratislava.sk/vismo/fulltext.asp?hledani=1&id_org=700011&p1=1178&id_ktg=1003&n=stalo-sa&query=kamenn%C3%A9+n%C3%A1mestie&submit.x=0&submit.y=0http://www.msp.bratislava.sk/stalo-sa/ds-1003/p1=1178NIE
91
Dostupné analýzy, manuály, plány a zámery Kamenné námestie - urbanistická štúdia - prvá časťMUrbanistická štúdia - textová časť neštruktúrované (pdf)9/19/2013staticprístupnéZadarmohttp://bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11039388http://bratislava.sk/verejna-prezentacia-urbanistickej-studie-kamenne-namestie/d-11039386/p1=11050343NIEKamenné námestie
92
Kamenné námestie - urbanistická štúdia - druhá časťMUrbanistická štúdia - analytická časťneštruktúrované (pdf)9/19/2013staticprístupnéZadarmohttp://bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11039389http://bratislava.sk/verejna-prezentacia-urbanistickej-studie-kamenne-namestie/d-11039386/p1=11050343NIEKamenné námestie
93
Parkovacia garáž, Kamenné námestie, BratislavaMÚčelom navrhovaného zámeru bola prevádzka verejnej samostatnej prevádzkovej garáže pozostávajúcej z troch podzemných podlaží (295 parkovacích stojísk), ktorá mala slúžiť najmä pre účely návštevníkov administratívy a obchodnej vybavenosti v okolí.text9/29/2009staticprístupnéZadarmohttp://www.bratislava.sk/parkovacia-garaz-kamenne-namestie-bratislava/d-11022198http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11022199Kamenné námestie
94
Návrh riešenie aktuálneho stavu Kamenného námestia a jeho okolia MMateriál na rokovanie MZ - Prieskum GfK (o Kamennom námestí aj o námestí SNP), Zmluva o spolupráci Lordship + Tesco.text (pdf)6/26/2014staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bratislava.sk/MsZ/Archiv/MsZ_14_07_03/007a_Navrh_riesenia_stavu%20Kamenneho_namestia.pdfNIEKamenné námestie, Námestie SNP
95
Manuál pre osadzovanie a posudzovanie predajných stánkov vo verejnom priestore HM SR BratislavyÚtvar hlavného architektaManuál pre osadzovanie a posudzovanie predajných stánkov vo verejnom priestore HM SR Bratislavy - poloha, veľkosť, tvar, proporcietext3/1/2016staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11051166NIEstr. 3,7 a 13Kamenné námestie
96
Orientačný plán Bratislavy - 1961Ústredná správa geodézie a kartografieParkoviská, autotaxi, električkové trate, autobusové trate, mapatext, mapa (pdf)1/1/1961staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11035880NIEstr. 15, 17, 18, 45Kamenné námestie
97
Územný plán zóny Dunajská, Bratislava - Zmeny a doplnky rok 2005MZákladné údaje územného plánu zónytext (pdf)3/1/2007staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bratislava.sk/msz/Archiv/MsZ_07_11_22/Bod_03/10_Dunajska_text_052007.pdfhttp://bit.ly/2lhNADTNIEPredchádzajúci územný plán pochádza z roku 1996.
98
Územný plán zóny Dunajská, Bratislava - Zmeny a doplnky rok 2010MZákladné údaje územného plánu zóny - Zmeny a doplnky 2010/2. Materiálna na rokovanie MZ.text (pdf)6/27/2012staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.bratislava.sk/MsZ/Archiv/MsZ_12_06_27_28/Dunajska/Material_msz_anonymiz_pdf.pdfNIE
99
Deň pre námestie - Záverečná správa z participatívneho plánovania na Kamennom námestí v BratislavePaulíniová, et al. (pre M)Anketa, Emočná mapa, Urban Walk, Priestorový model, lavička, zistenia, vízia, odporúčania a pod.text (pdf)2/1/2013staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)https://issuu.com/ultra.belanska/docs/kamenn___n__mestie_sprava_2013NIEKamenné námestie
100
Analýza statickej dopravydoprava, parkovaniePrezentácia Analýzy statickej dopravy a návrhu zóny plateného parkovania v Starom meste. text (pdf)6/20/2012staticprístupnéZadarmoneznáme (zákonný default - verejná doména?)http://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/8/8624/Anal%C3%BDza%20statickej%20dopravy%20a%20n%C3%A1vrh%20z%C3%B3ny%20platen%C3%A9ho%20parkovania.pdfhttp://www.staremesto.sk/sk/content/analyza-statickej-dopravy/section:citizenNIE
Loading...
 
 
 
kategorie dat
medialne vystupy
zmluvy
 
 
Main menu