เก็บคะแนน_t2c1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ห้อง4.1
หน่วยที่
1เรื่องสมบัติของวัสดุ
2
รายการ25ตคสาร สสารวัสดุ1พย8พย29พย13ธคแบบฝึกท้ายบท
3
เลขที่ชื่อ - สกุลคะแนน25522226020
4
1
เด็กชายธัญเทพ เทพทองดี (s)
2662222695
5
2เด็กชายภาณุกฤษณ ใจสมัคร26622229315
6
3เด็กชายธนบดี วงษ์นุช24522228112
7
4เด็กชายณรภัทร ตุงคะสูต26622229116
8
5
เด็กชายนพอินทร์ อินทร์สิทธิ์
ย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้าย
9
6เด็กชายธนธรณ์ นิลจันทร์ย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้าย
10
7เด็กชายนครินทร์ คงหนู27722229518
11
8
เด็กชายภามคริษฐ์ อิ่มกระจ่าง
25522227915
12
9
เด็กชายพีรวัส วงศ์ประชารัตน์
26522229117
13
10
เด็กชายชาร์ลี เลย์ตั้น บราวน์
ย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้าย
14
11เด็กชายชนินทร ทองสิน (s)2662222769
15
12เด็กชายธีรภัทร เธียรธนู25422229212
16
13
เด็กหญิงพิชญ์พีรยา บุณยสาระ
26622228918
17
14เด็กหญิงวีรยา บัวสำเริง26622229117
18
15
เด็กหญิงสิร์นริน เสนายุติธรรม
26622229012
19
16
เด็กหญิงกัญญวรา กลิ่นเกษร
25522227815
20
17เด็กหญิงรณีรัตน์ บัวโคก27722229016
21
18เด็กหญิงชมชฎา รักเรือง2662222888
22
19
เด็กหญิงกนกพร พีระพันธุ์
26622229113
23
20
เด็กหญิงปรีดานุช บำรุงพงษ์
2452222719
24
21เด็กหญิงภัทราพร ทิณเสวก2662222918
25
22
เด็กหญิงศิริกมล สัทธานนท์
27722229419
26
23เด็กหญิงกรกนก คุณวุฒิดี27722229014
27
24เด็กหญิงทัศพร มีไชโย26622229113
28
25เด็กหญิงภัคจิรา มณีสาร24422226016
29
26เด็กหญิงคุณัญญา อินฟูลำ26622229113
30
27เด็กหญิงขวัญรัก ทองสนธิ26622229216
31
28
เด็กหญิงกฤตจญภรณ์ เถื่อนเค
25722228314
32
29เด็กหญิงอัคคณัฐ พันมา26622229011
33
30
เด็กหญิงณัฐกฤตา สำราญวงค์
26622229219
34
31เด็กหญิงปภาดา กาวีวงศ์26622229113
35
32เด็กหญิงฬีญากรณ์ ธูปหอม26622229113
36
33
เด็กหญิงอารีรัตน์ อ่อนทอง
26622229116
37
34เด็กหญิงณัฐชยา ภู่อ่ำ26622228416
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...