เก็บคะแนน_t2c1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ห้อง4.1
หน่วยที่
1เรื่องสมบัติของวัสดุ
2
รายการ24ตค31ตค7พย14พย21พยสารสสารสมบัติแบบฝึกท้ายบทแลค
3
เลขที่ชื่อ - สกุลคะแนน2222255602010
4
1
เด็กชายวรภัร บัวอิ่มพันธ์
2222244471710
5
2
เด็กชายพุทธภูมิ วิเชียรสรรค์
22122334199
6
3
เด็กชายติณณ์ แต้มประสิทธิ์
2222255621610
7
4เด็กชายศรณ์จุฑา นาคนวล2222266381710
8
5
เด็กชายนวพรรษ เขียวเอี่ยม
222226634710
9
6
เด็กชายณัฐนนท์ เนียมเหลี่ยม
2222233261210
10
7เด็กชายปัญณวิชญ์ ฟักแฟง2222244461510
11
8เด็กชายณชพล บุญวังแร่2222277711510
12
9
เด็กชายพลวรรธน์ ชัยพันธุ์
ย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้าย
13
10
เด็กชายจิรวัฒณ์ เอี่ยมกร่าง
22224440148
14
11เด็กชายยิ่งคุณ ทองทา2222244921410
15
12เด็กชายบุรินทร์ มีชาวนา222223352710
16
13
เด็กชายชยธร ถิ่นเครือจีน
2222266561510
17
14เด็กชายธนกร นาคะอภิ2224452166
18
15เด็กชายภัทรพล ช้างเผือก22223320158
19
16เด็กชายธนยศ กุคำอู่221226643149
20
17เด็กชายปัณณทัต สืบจิตต์2222243451110
21
18
เด็กชายรัชชานนท์ แร้งเกี้ยว
2222244421310
22
19เด็กหญิงชนิสรา ทองพาน2222335498
23
20
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ระยาภักดิ์
2222266391410
24
21เด็กหญิงภัทรศยา ทองทา2222267921910
25
22
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร ฟักเอม
2222266861710
26
23
เด็กหญิงพิชญาภา เฉลิมวัฒนชัย
222214432119
27
24เด็กหญิงจิรัชยา ภาพติ๊บ2222255641510
28
25
เด็กหญิงรดา พิพัฒน์ศาสตร์
2222266711410
29
26เด็กหญิงแพรไหม สิงห์สอน2222266531310
30
27
เด็กหญิงวรรณลักษณ์ สมบัติสวั
2222266621810
31
28เด็กหญิงณัฎฐา อารีย์2222255491410
32
29
เด็กหญิงอภิชาดา ณ พัทลุง
2222244551310
33
30
เด็กหญิงฑิณัชฌา พุ่มนุ่ม
222223338910
34
31เด็กหญิงนันท์สินี น้ำวน2222267671210
35
32
เด็กหญิงอัยยวรรณ เขียวดอกน้อย
22223337108
36
33
เด็กหญิงภิญญลัคน์ ธนาสิทธิ์นิติ
2222255351610
37
34เด็กหญิงวเรณยา ม่วงน้อย2222255841410
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...