บันทึกการส่งสมุดประเมินผลรายวิชา(BookMark) ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 (ระหว่างภาค) (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลาที่อยู่อีเมล
Teacher name : ชื่อ-สกุล ผู้สอน
สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
ไฟล์ BookMark (บีดอัดไฟล์ทุกไฟล์ในโฟลเดอร์ Txxx ให้เป็นไฟล์เดียว นามสกุล .zip หรือ .rar ก่อนส่ง)
การตรวจสอบข้อมูล
2
7/1/2019, 10:55:02
tc-301@krasaesin.ac.th
301_นางอัจฉราภรณ์ ศรีไสยเพชร
วิทยาศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1sqDtRuEoGlHsOxoIq_c0K9dcvh7piPz_
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
3
7/1/2019, 15:28:03
tc-206@krasaesin.ac.th
206_นายเอกชัย มงชูคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=13Z9Doldzj6jnwRfrqfqCEpnauLt_LiQ0
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
4
7/1/2019, 21:06:40
tc-858@krasaesin.ac.th
858_Mr.Herbert C.Donguinesภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=1ROKJzm_vFp3Mn198kXtEQZWQy2q0rsh5
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
5
7/1/2019, 21:10:18
tc-803@krasaesin.ac.th
803_นางสาวสุทธิพร แกล้วทนงค์
ภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=1dNXHro7i_SWxDzmahQhtyaSdG29wTq-E
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
6
7/1/2019, 21:20:58
tc-551@krasaesin.ac.th
551_นางสาวอรจิรา ทะลิทองสุขศึกษา ฯ
https://drive.google.com/open?id=1pdXR7Z48kKPuYXoGPfJhGuJWyd5rymvb
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
7
8/1/2019, 9:57:14
tc-802@krasaesin.ac.th
802_นายสมพร สุขเกษมภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=1p9uTseBHzKC5VKqka5Gv9BMAN3jOPstt
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
8
8/1/2019, 10:06:30
tc-105@krasaesin.ac.th
105_นางสาวอมร ช่วยพันธ์ภาษาไทย
https://drive.google.com/open?id=19ZrabHjf0Gry412M5_pg1FuPeGd5JtAL
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
9
8/1/2019, 13:33:26
tc-859@krasaesin.ac.th
859_นางสาวอาริษา สีเต็มภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=1j8qOE5aOJ6H7wuFjPIurh0gqbw24Ds7F
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
10
8/1/2019, 13:48:54
tc-304@krasaesin.ac.th
304_นายวิรัตน์ ขุนราชวิทยาศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1V1-RbPg7BdPojyKJ-G6DdGEf2AK7drEi
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
11
8/1/2019, 18:11:47
tc-203@krasaesin.ac.th
203_นางจุรีภรณ์ น้อยเสงี่ยม
คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1y5UYeXJyPz6GsZolt3n62mooRwt4bgCm
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
12
9/1/2019, 8:35:26
tc-707@krasaesin.ac.th
555_นายวิรัช หวังสปสุขศึกษา ฯ
https://drive.google.com/open?id=1a7RS8LxSMy9p_N9TA0O_gJewQymJmSpo
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
13
9/1/2019, 8:42:54
st06382@krasaesin.ac.th
707_นายแวรอนิง แวเด็งการงานอาชีพ ฯ
https://drive.google.com/open?id=1vDD1RS3PYW5nSM3g2C5Z9Ze3NUxGmRXO
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
14
9/1/2019, 10:19:50
tc-102@krasaesin.ac.th
102_นายบุญพา สิทธิศักดิ์ภาษาไทย
https://drive.google.com/open?id=1xfh4_iYJNvq1A7F4DLvP6bafmseX0N1-
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
15
9/1/2019, 10:59:09
tc-656@krasaesin.ac.th
656_นางสาวภัทราวดี สุวรรณมณี
ศิลปะ
https://drive.google.com/open?id=1e30R1fVegt1eH7flpHaUVIhaiSi_zkiq
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
16
9/1/2019, 12:49:15
tc-305@krasaesin.ac.th
305_นายสุธน ขวัญแก้ววิทยาศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1oQtVOz3D7x7Mtbt1_F348ApBCtrVrEY1
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
17
9/1/2019, 13:41:53
tc-306@krasaesin.ac.th
306_นางอรทัย คงสุวรรณวิทยาศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1eGdJ0YfiNwESYyoNifbUnjcVJMWTEsum
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
18
9/1/2019, 14:14:10
tc-303@krasaesin.ac.th
303_นายไพศาล คงสุวรรณวิทยาศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1OqLMDpgv2cMf4LGAEQEH7xKLvD3P9gtZ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
19
9/1/2019, 15:12:03
tc-251@krasaesin.ac.th
251_นางสาวนาซีเราะห์ ตาเยะ
คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1gun9lh1pQETGQp2-BvcgqPAdI69JsWxu
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
20
9/1/2019, 16:26:07
tc-401@krasaesin.ac.th
401_นางสาวสุดสวาท ประสานสงฆ์
สังคมศึกษา ฯ
https://drive.google.com/open?id=1-lJV1Fj5-p0tKH6a_VUBnMzat0UEepYz
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
21
9/1/2019, 16:30:49
tc-402@krasaesin.ac.th
402_นางสาวอรพิน เรืองศรีสังคมศึกษา ฯ
https://drive.google.com/open?id=1EcMmu-DIjN5GzPzKqZSmU_1mFsl_Q2f8
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
22
9/1/2019, 16:33:36
tc-403@krasaesin.ac.th
403_นางประนอม ประยูรสังคมศึกษา ฯ
https://drive.google.com/open?id=1X-iUSSJxWCvxP6WIlOPt6TmZUR9W36fp
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
23
9/1/2019, 17:39:36
tc-701@krasaesin.ac.th
701_นางสาวพิษณา บัวชุมการงานอาชีพ ฯ
https://drive.google.com/open?id=1ZxZtYJXEYgBAR1edyK76E9ZfisgJ0lYu
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
24
9/1/2019, 18:01:59
tc-302@krasaesin.ac.th
302_นางสาวกาญจนา เจียรติ้ว
วิทยาศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1ApgDF1nNY8iz2sE_r80VLO1_qkirt382
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
25
14/1/2019, 10:05:54
tc-603@krasaesin.ac.th
603_นายพุทธิพงษ์ เอี่ยวสกุล
ศิลปะ
https://drive.google.com/open?id=1-E6WCzb0deG2FxbkO94SUYt9EcASYAme
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
26
14/1/2019, 13:43:49
tc-655@krasaesin.ac.th
655_นายวรากร โรจนรักษ์ศิลปะ
https://drive.google.com/open?id=10p0SUCbHbIPQoljbMGnE7H5g3vvd3qOp
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu