Arviointilomake_vanha ja uusi
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
VANHA VERSIOUUSI VERSIO22.5.2012 käydyn keskustelun pohjalta tehdyt muutokset:
2
REITITIN-HANKKEEN ITSEARVIOINTILOMAKE, TAMMIKUU 2012Lkm.KaKhMinMaxYhteistyö-osio siirrettiin toiseksi
3
SUUNNITELMALLISUUS JA ORGANISOITUMINENSUUNNITELMALLISUUS JA ORGANISOITUMINENKokonaisuus- ja Projektin toimintamallit -osiot siirrettiin loppuun
4
1Projektille on selkeästi osoitettavissa oleva tarve54,80.447451Projektille on selkeästi osoitettavissa oleva tarve
5
2Projekti reagoi riittävän nopeasti toimintaympäristössä (kumppanien ja muiden toimijoiden verkosto)53,60.548342Projekti reagoi riittävän nopeasti toimintaympäristössä (kumppanien ja muiden toimijoiden verkosto)Palautteen hyödyntäminen -osio sisällytettiin osioon Seuranta, arviointi ja oppiminen
6
3Projekti kykenee vaikuttamaan toimintaympäristöönsä54,20.447453Projekti kykenee vaikuttamaan toimintaympäristöönsäYhteistyö-osiosta irroitettiin uusi osio Tiedon jakaminen ja tiedottaminen
7
4Projektilla on selkeä yhteisesti jaettu toiminta-ajatus54,20.447454Projektilla on selkeä yhteisesti jaettu toiminta-ajatusUusi osio Integrointi opintoihin ja opetukseen <= väittämät ja sijainti lomakkeessa auki
8
5Projektin tavoitteet ovat realistisia (haastavia, mutta saavutettavissa)54,60.548455Projektin tavoitteet ovat realistisia (haastavia, mutta saavutettavissa)Sosiaalinen media -osio − mukaan vai ei, jäi vielä auki.
9
6Projektin resurssit ovat riittävät54,51356Projektin resurssit ovat riittävätVanhan lomakkeen väittämä 20 "Hankearviointiopas" siirrettiin uuteen lomakkeeseen SEURANTA, ARVIOINTI JA OPPIMINEN -osion alle, jolloin väittämä oli muokattava:"Hankearviointiopas on vakiinnutettavissa osaksi pysyvää toimintaa"(väittämä 42)
10
7Työlleni hankkeessa on varattu riittävä työaikaresurssi54,60.548457Työlleni hankkeessa on varattu riittävä työaikaresurssi
11
8Projektin suunnitelmat ovat ajantasalla54,40.548458Projektin suunnitelmat ovat ajantasalla
12
9Projektissa toimitaan toimintasuunnitelman mukaisesti54,20.447459Projektissa toimitaan toimintasuunnitelman mukaisesti
13
10Projektin kehittämiskumppaneiden roolit ja tehtävät ovat selkeät ja niitä noudatetaan53,660.5773410Projektin kehittämiskumppaneiden roolit ja tehtävät ovat selkeät ja niitä noudatetaan
14
11Projektin projektiryhmä (operatiivisten toimijoiden tiimi) toimii tarkoituksensa mukaisesti54,40.5484511Projektin projektiryhmä (operatiivisten toimijoiden tiimi) toimii tarkoituksensa mukaisesti
15
12Osaamistani hyödynnetään projektissa tarkoituksenmukaisesti54,40.5484512Osaamistani hyödynnetään projektissa tarkoituksenmukaisesti
16
13Olen sitoutunut projektissa tehtävään kehitystyöhön54,80.4474513Olen sitoutunut projektissa tehtävään kehitystyöhön
17
18
KOKONAISUUS YHTEISTYÖ
19
14Projektin toimintamallit muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden54,250.54514Projektissa ovat mukana oikeat tahot tavoitteen saavuttamiseksi
20
15 Loppukäyttäjät (opiskelijat, opettajat, työelämä) ovat riittävällä tavalla mukana kehitystyössä530.8372415Tunnen riittävästi kehittämiskumppaneiden toimintaa
21
16Luotan kumppaneihin ja osallistujiin
22
PROJEKTIN TOIMINTAMALLIT OVAT VAKIINNUTETTAVISSA OSAKSI PYSYVÄÄ TOIMINTAA:17Yhteistyö sujuu hyvin projektin sisällä
23
16Uusi rekrytoinnin ja työelämään siirtymisen joustava ja nopea toimintamalli54,40.8943518Oma panokseni yhteistyöhön on riittävää
24
17Verkkopohjainen, kollektiivinen opiskelu-/opinnäytetyöympäristö, joka toteutetaan wiki-ajattelua hyödyntäen54,60.8943519Kansainvälinen yhteistyö hyödyttää projektia
25
18Työkalupakki (ensisijaisesti pedagoginen) kohderyhmien ja henkilöstökoulutuksen käyttöön54,80.4474520Yhteistyö projektin ulkoisten tahojen kanssa on onnistunutta
26
19Yritysmentoroinnin toimintamalli53,751,52521Projekti on onnistunut luomaan monialaisen yhteistyöverkoston kulttuurialalla
27
20Hankearviointiopas54,41.34225
28
TIEDON JAKAMINEN JA TIEDOTTAMINEN
29
TOIMINTATAVAT22Projektin sisäinen tiedottaminen on riittävää
30
21 Opiskelijoiden integrointi hankkeeseen on onnistunut tapa toteuttaa hanketta54,60.5484523Projektin koordinaatiota hoidetaan onnistuneesti
31
22Hanketyöskentelyyn osallistuminen hyödyttää opiskelijoiden opintoja540.7073524Projekti toteuttaa emo-organisaationi intressit
32
25Projekti tunnetaan toiminta-alueella hyvin
33
SOSIAALINEN MEDIA
34
23Sosiaalisen median käyttö tukee projektin työskentelyä55055(PROJEKTIN TOIMINTAMALLIT)
35
24Projektin käyttöön on valittu tarkoituksenmukaiset sosiaalisen median keinot 54,40.89435TOIMINTATAVAT
36
25Sosiaalisen median käyttöä tulisi projektissa laajentaa53,51.9151526 Opiskelijoiden integrointi hankkeeseen on onnistunut tapa toteuttaa hanketta
37
27Hanketyöskentelyyn osallistuminen hyödyttää opiskelijoiden opintoja
38
26PALAUTTEEN HYÖDYNTÄMINEN: Tehtävässa suunnittelutyössä hyödynnetään riittävästi palautetietoa53,80.83735
39
27INNOVATIIVISUUS: Projektissa tehtävä kehitystyö on luonteeltaan innovatiivista54,40.54845SOSIAALINEN MEDIA - muoto auki
40
28??
41
YHTEISTYÖ29??
42
28Projektissa ovat mukana oikeat tahot tavoitteen saavuttamiseksi53,50.7073430??
43
29Tunnen riittävästi kehittämiskumppaneiden toimintaa53,21.09525
44
30Luotan kumppaneihin ja osallistujiin 53,80.4473431PALAUTTEEN HYÖDYNTÄMINEN: Tehtävässa suunnittelutyössä hyödynnetään riittävästi palautetietoa
45
31Projektin sisäinen tiedottaminen on riittävää53,80.4473432INNOVATIIVISUUS: Projektissa tehtävä kehitystyö on luonteeltaan innovatiivista
46
32Projektin koordinaatiota hoidetaan onnistuneesti54,20.44745
47
33Yhteistyö sujuu hyvin projektin sisällä53,80.44734
48
34Oma panokseni yhteistyöhön on riittävää54135SEURANTA, ARVIOINTI JA OPPIMINEN
49
35Projekti toteuttaa emo-organisaationi intressit 54,60.5484533Projektissa seurataan asetettujen tavoitteiden saavuttamista
50
36Kansainvälinen yhteistyö hyödyttää projektia54,20.8373534Toimintaa kehitetään arviointitiedon pohjalta
51
37Yhteistyö projektin ulkoisten tahojen kanssa on onnistunutta53,30.5773435Projektissa annetaan rakentavaa palautetta toisille
52
38Projekti on onnistunut luomaan monialaisen yhteistyöverkoston kulttuurialalla52,31.1551336Arviointi/itsearviointi toimii henkilökohtaisen oppimisen välineenä projektissa
53
39Projekti tunnetaan toiminta-alueella hyvin53,513537Käytetty arviointimenetelmä tukee projektin kehittyvää etenemistä
54
38Projektissa on saavutettu hyviä tuloksia kuluneen lukukauden aikana
55
SEURANTA, ARVIOINTI JA OPPIMINEN39Ulkoinen mielenkiinto projektia kohtaan on lisääntynyt
56
40Projektissa seurataan asetettujen tavoitteiden saavuttamista54,20.4474540Kiinnostus projektia kohtaan on lisääntynyt organisaatiossa
57
41Toimintaa kehitetään arviointitiedon pohjalta53,60.5483441Oma motivaationi osallistua projektiin on parantunut
58
42Projektissa annetaan rakentavaa palautetta toisille530.7072342Hankearviointiopas on vakiinnutettavissa osaksi pysyvää toimintaa
59
43Arviointi/itsearviointi toimii henkilökohtaisen oppimisen välineenä projektissa54044
60
44Käytetty arviointimenetelmä tukee projektin kehittyvää etenemistä54044KOKONAISUUS
61
45Projektissa on saavutettu hyviä tuloksia kuluneen lukukauden aikana54,513543Projektin toimintamallit muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden
62
46Ulkoinen mielenkiinto projektia kohtaan on lisääntynyt54,20.8373544 Loppukäyttäjät (opiskelijat, opettajat, työelämä) ovat riittävällä tavalla mukana kehitystyössä
63
47Kiinnostus projektia kohtaan on lisääntynyt organisaatiossa54,50.57745
64
48Oma motivaationi osallistua projektiin on parantunut54,40.54845PROJEKTIN TOIMINTAMALLIT OVAT VAKIINNUTETTAVISSA OSAKSI PYSYVÄÄ TOIMINTAA:
65
45Uusi rekrytoinnin ja työelämään siirtymisen joustava ja nopea toimintamalli
66
46Verkkopohjainen, kollektiivinen opiskelu-/opinnäytetyöympäristö, joka toteutetaan wiki-ajattelua hyödyntäen
67
47Työkalupakki (ensisijaisesti pedagoginen) kohderyhmien ja henkilöstökoulutuksen käyttöön
68
48Yritysmentoroinnin toimintamalli
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu