179.บ้านหนองผักแว่น
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBW
1
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374
2
ผลการประเมินภาวะการเจริญเติบโต สุขภาพอนามัย และสุขนิสัยที่ดี (แบบบันทึกผล 1/1)ผลการประเมินภาวะการเจริญเติบโต สุขภาพอนามัย และสุขนิสัยที่ดี (แบบบันทึกผล 1/1)ผลการประเมินชุดกิจกรรมการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (แบบบันทึกผล 1/2)ผลการประเมินชุดกิจกรรมการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (แบบบันทึกผล 1/2)ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ (แบบบันทึกผล 2)ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ (แบบบันทึกผล 2)ผลการประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ (แบบบันทึกผล 3)ผลการประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ (แบบบันทึกผล 3)ผลการประเมินชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ (แบบบันทึกผล 4)ผลการประเมินชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ (แบบบันทึกผล 4)ผลการประเมินชุดกิจกรรมเสรี (แบบบันทึกผล 5)ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง (แบบบันทึกผล 6)ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง (แบบบันทึกผล 6)ผลการประเมินชุดกิจกรรมเกมการศึกษา (แบบบันทึกผล 7)
3
ภาวะการเจริญเติบโตสุขภาพอนามัยสุขนิสัยที่ดี
ด้านอารมณ์ - จิตใจ
ด้านสังคมด้านสังคมด้านอารมณ์ - จิตใจ
ด้านอารมณ์ - จิตใจ
ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา
ด้านอารมณ์-จิตใจ
ด้านสติปัญญาด้านสติปัญญาด้านร่างกายด้านอารมณ์ - จิตใจด้านสังคมด้านสติปัญญาด้านอารมณ์ - จิตใจด้านสังคม
ด้านสติปัญญา
ด้านร่างกาย
ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์-จิตใจ
ด้านสังคมด้านสติปัญญา
4
ผิวหนัง
ล้างมือก่อน
ล้างมือหลังจาก
แปรงฟัน
รับประทานอาหาร
ใช้น้ำ ใช้สิ่งของ
รับประทานราดน้ำ
ปู/เก็บที่นอน
ทิ้งขยะ
ทำความสะอาด
ดูแล
ใช้วาจาสุภาพ
แสดงความเคารพ
แสดงอาการขอบคุณ
ยืนตรงรอคอย
ร่าเริง สดชื่น แจ่มใส
แสดงความรู้สึกและอารมณ์
ชื่นชมและแสดงออก
ชื่นชมและแสดงออก
เคลื่อนไหวอย่างมีจินตนาการ
มีความมั่นใจในตนเอง
สนทนาโต้ตอบ
ฟังแล้วนำมาพูด
เปิดและทำท่าอ่าน
ร่วมกิจกรรมด้วย
ถามคำถามตัดกระดาษเขียนรูป
แสดงความพึงพอใจ
แสดงความพึงพอใจ
มุ่งมั่นทำงาน
ชื่นชมและ
ทำงานร่วมกัน
สร้างผลงานศิลปะ
เล่าเรื่องจากผลงาน
เขียนชื่อจัดเก็บ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
เล่นร่วมกัน
ตัดสินใจและ
กระโดดขาเดียว
กระโดดเท้าคู่
รับลูกบอลโยนลูกบอล
วิ่งซิกแซก
เดินต่อเท้าถอยหลัง
เล่นถูกวิธีและปลอดภัย
เล่นร่วมกับผู้อื่น
ชื่นชมและแสดงออก
ปฏิบัติ
บอกหรือชี้
จำแนกสิ่งของ
บอกเหตุผล
เปรียบเทียบ
5
ลำดับที่
ชื่อโรงเรียน
จังหวัด / เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขนาดของโรงเรียน
สังกัด / ประเภท
ชื่อ - สกุล
เพศอายุ
น้ำหนัก (กก.)
ส่วนสูง (ซม.)
ผมและศีรษะ
หูและใบหู
มือและเล็บมือ
เท้าและเล็บเท้า
ปาก ลิ้น และฟัน
จมูกตาและใบหน้าเสื้อผ้า
รับประทานอาหาร
ใช้ห้องน้ำ/ห้องส้วม
หลังรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์
เครื่องใช้
อาหารหลังใช้ด้วยตนเองถูกที่
ห้องเรียน/บริเวณ
รักษาต้นไม้
เหมาะสมกับวัย
เมื่อพบผู้ใหญ่
เมื่อรับของ
เมื่อได้ยินเสียง
ตามลำดับอารมณ์ดี
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ทางดนตรีในการ
เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี
และสร้างสรรค์
และกล้าแสดงออก
/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวได้
หนังสือพร้อม
ความสนใจ ตั้งแต่
/แสดงความคิดเห็น
ตามแนวเส้นได้
สามเหลี่ยม
เมื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ในผลงานให้สำเร็จแสดงออกเป็นกลุ่ม
อย่างสร้างสรรค์
ศิลปะที่สร้างขึ้น
ของตนเอง
ของเล่นของใช้
แบ่งปันเป็นกลุ่มแก้ปัญหา
ไปข้างหน้า
ข้ามสิ่งกีดขวาง
ที่กระดอน
ไปที่เป้าหมาย
อ้อมสิ่งกีดขวาง
ตามแนวเส้น
อย่างปลอดภัย
ในการออกกำลังกาย
ตามข้อตกลง
ความสัมพันธ์ของ
ตามสี ขนาด
ในการจำแนก
จำนวน
6
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ
อย่างประหยัด
ด้วยตนเองอย่างถูกวิธี
ห้องน้ำ/ห้องส้วม
ที่ทำกิจกรรม
จากผู้ใหญ่
เพลงชาติก่อน-หลัง
เคลื่อนไหว
ทั้งเล่าเรื่องไปด้วย
ต้นจนจบอย่างมีความสุข
เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ
มีมุมชัดเจน
สำเร็จ
ของผู้อื่น
ขณะทำงานศิลปะ
ตามจินตนาการได้
ตามแบบเข้าที่
ของเล่นของใช้
ด้วยตนเอง
ไปข้างหน้า
จากพื้น
ตำแหน่งสิ่งของ
รูปทรงสิ่งของ
ขนาด น้ำหนัก
7
1
บ้านหนองผักแว่น
48325
ด.ช.ชินพัฒน์ คำจุลลา
16052012033323333311113111111111133333333333333333333333333333333333113333
8
2
บ้านหนองผักแว่น
48325
ด.ช.ธนกฤษฎ์ ธนาตย์ภัทรวงศ์
16032011533223333311113111111111133333333333332333333332333333333333113333
9
3
บ้านหนองผักแว่น
48325
ด.ช.ธนโชติ จันทะแดง
16062212033333333311113111111111133333332223332333333323333333333333112333
10
4
บ้านหนองผักแว่น
48325
ด.ช.ธนวิชญ์ ชูรัตน์
16092011733333333311113111111111133333333333333333333333333333333333113333
11
5
บ้านหนองผักแว่น
48325
ด.ช.พัสกร ใคร่นุ่นภา
17022011932333333311113111111111133333333333333333333333333333333333113333
12
6
บ้านหนองผักแว่น
48325
ด.ช.ภาคิน สว่างวงษ์
16072212333223333311113111111111133333333333333333333333333333333333113333
13
7
บ้านหนองผักแว่น
48325
ด.ช.ศิริวัฒน์ คงอินทร์
16071811532222233311113111111111133333332222323333333333333333333333112333
14
8
บ้านหนองผักแว่น
48325
ด.ช.ศุภกานต์ บัวนาค
17012011633333333311113111111111133333333333333333333333333333333333113333
15
9
บ้านหนองผักแว่น
48325
ด.ช.สิรวัฒน์ สุขเกิด
16051911533333333311113111111111133333333333333333333333333333333333113333
16
10
บ้านหนองผักแว่น
48325
ด.ช.อดิเทพ สว่างวงษ์
17022311833223333311113111111111133333333333333333333323333333333333113333
17
11
บ้านหนองผักแว่น
48325
ด.ช.อิทธิพล อุทะสี
16072112233333333311113111111111133333332322323333333333333333333333112333
18
12
บ้านหนองผักแว่น
48325
ด.ญ.เกศริน ภาละพล
27011811733333333311113111111111133333333333333333333333333333333333113333
19
13
บ้านหนองผักแว่น
48325
ด.ญ.จีรัฎฐ์ เสริมวงศ์
26092011733333333311113111111111133333333333332333333332333333333233112333
20
14
บ้านหนองผักแว่น
48325
ด.ญ.จิราวรรณ มณีกัญย์
26061911733333333311113111111111133333333333333333333333333332333333112233
21
15
บ้านหนองผักแว่น
48325
ด.ญ.ฐิติกา ศิริสุข
26061911733333333311113111111111133333333333333333333333333333333333113333
22
16
บ้านหนองผักแว่น
48325
ด,ญ,นันทิชา เพ็ญจันทร์
26051811332233333311113111111111133333333333333333333333333332333333113333
23
17
บ้านหนองผักแว่น
48325
ด.ญ.ปภาวรินทร์ เชาว์ชาญ
27001911833333333311113111111111133333333333333333333333333333223333113333
24
18
บ้านหนองผักแว่น
48325
ด.ญ.ผโลทัย โคตทาริน
26022911833333333311113111111111133333333222322333333322333322332333112333
25
19
บ้านหนองผักแว่น
48325
ด.ญ.พรนิภา โพธิบุปผา
26063912933333333311113111111111133333333333333333333333333333333333113333
26
20
บ้านหนองผักแว่น
48325
ด.ญ.พิชชาอร ศรีโนนยาง
26071811613333333311113111111111133333333333333333333333333323333333113333
27
21
บ้านหนองผักแว่น
48325
ด.ญ.สุชาวดี มณีกัญญ์
26061711133333333311113111111111133333333222322333333323333322332333112333
28
22
บ้านหนองผักแว่น
48325
ด.ญ.สุรดา ชินคำ
26072812433333333311111133333333333333333333333333323331113311113
29
23
บ้านหนองผักแว่น
48325
ด.ญ.สุรภา มาโยธา
26112513133333333311113111111111133333333333333333333333333333333333113333
30
24
บ้านหนองผักแว่น
48325
ด.ญ.อรอุมา พิมพ์นาแซง
26061611223233333311113111111111133333333333333333333333333323222233113333
31
25
บ้านหนองผักแว่น
48325
ด.ญ.ฐิติพร บุบผัง
26071711233333333311113111111111133333333333333333333333333333323333113333
32
26
บ้านหนองผักแว่น
48325
ด.ญ.ชุตินันท์ พะโยธร
26091811333333333311113111111111133333333333333333333333333333333333113333
33
27
บ้านหนองผักแว่น
48325
ด.ญ.ธมลวรรณ กลิ่นสอน
21911233333333311113111111111133333333333333333333323333323332233113333
34
28
35
29
36
30
37
31
38
32
39
33
40
34
41
35
42
36
43
37
44
38
45
39
46
40
47
41
48
42
49
43
50
44
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu