ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการทดสอบ Pre NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2
ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3
(คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบนักเรียนชั้น ป.3 จากคะแนนเต็มวิชาละ 35 คะแนน)
4
ที่โรงเรียนอำเภอ
จำนวนนักเรียน
คะแนนเฉลี่ยการประเมินความสามารถ (นักเรียนปกติ)คิดเป็นร้อยละ
5
ปกติที่เข้าสอบ
การอ่าน (35)
คำนวณ (35)
เหตุผล (35)
รวม (105)
6
1บ้านป่าแงะป่าแดด1919.1614.6220.685451.87
7
2บ้านสักพัฒนาป่าแดด924.3324.1120.226965.39
8
3บ้านแม่พุงป่าแดด521.215.7521.25855.38
9
4โรงช้างวิทยาป่าแดด1216.258.6312.913835.99
10
5บ้านโป่งป่าแดด1918.0512.1414.324542.39
11
6ศรีโพธิ์เงินวิทยาป่าแดด1517.810.718.34744.57
12
7วังวิทยาป่าแดด2519.0414.617.25148.42
13
8ชุมชนบ้านสันมะค่าป่าแดด1818.3915.8223.065754.54
14
9เจริญเมืองวิทยาพาน102015215653.33
15
10บ้านเจริญเมืองพาน32110215249.52
16
11บ้านป่าตึงพาน81711154340.59
17
12บ้านป่าบงพาน142122206259.45
18
13บ้านสิบสองพาน6201764341.12
19
14บ้านจำคาวตองพาน18692321.90
20
15สันหนองควายพาน61712154442.14
21
16ร่องธารวิทยาพาน82217145249.41
22
17บ้านโป่งแดงพาน112431338783.29
23
18ทานตะวันวิทยาพาน102113185249.52
24
19ธารทองวิทยา (ป่ารวก)พาน231715195148.35
25
20บ้านป่าหัดป่าแขมพาน000000.00
26
21บ้านศาลาพาน1q1418134441.52
27
22บ้านปางเกาะทรายพาน101511164240.00
28
23ริมวัง ๑พาน6229๒๐3129.41
29
24ริมวัง ๒พาน61715124441.90
30
25บ้านม่วงคำพาน121813154644.20
31
26บ้านสันต้นผึ้งพาน424.5013.2523.506158.33
32
27บ้านฝั่งตื้นพาน91621165350.48
33
28บ้านหนองบัวพาน122016235854.91
34
29บ้านป่าส้านพาน72214165249.51
35
30
อนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)
พาน242214205653.33
36
31พานพสกสวัสดิ์พาน1001816195350.78
37
32
ปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
พาน231813174946.22
38
33บ้านร่องคตสันปูเลยพาน52015124845.43
39
34บ้านจำผักกูดพาน2101293028.90
40
35โป่งทะลายใหม่เจริญพาน16772019.29
41
36บ้านแม่แก้วเด่นชัยพาน51518195249.38
42
37บ้านแม่แก้วเหนือพาน41912205148.87
43
38บ้านแม่แก้วพาน22112225653.10
44
39บ้านแม่แก้วใต้พาน22724217167.62
45
40บ้านแม่อ้อนอกพาน152719307672.28
46
41บ้านแม่อ้อพาน61912194946.93
47
42บ้านปอเรียงพาน52112225653.10
48
43เวียงห้าววิทยาพาน8148133533.34
49
44สันกลางวิทยาพาน42318216259.05
50
45บ้านถ้ำพาน81913185047.94
51
46บ้านป่าต้ากพาน172425267571.43
52
47บ้านเหมืองง่าพาน2192294946.67
53
48บ้านสันติวันพาน82921297974.89
54
49บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงพาน91914154845.46
55
50ชุมชนสันมะเค็ดพาน5168113533.05
56
51บ้านสันต้นดู่พาน81716144744.76
57
52บ้านกล้วยพาน191916215653.05
58
53บ้านป่าแดงงามพาน82015185350.60
59
54บ้านป่าคาพาน22120226360.12
60
55ป่าแดงวิทยาพาน231917175350.48
61
56บ้านป่าตึงงามแม่สรวย91722165552.59
62
57บ้านร้องบงแม่สรวย182221216460.95
63
58เจดีย์หลวงพิทยาแม่สรวย241916185350.15
64
59บ้านห้วยหมอเฒ่าแม่สรวย171919185653.39
65
60บ้านสันก้างปลาแม่สรวย91615184946.67
66
61บ้านแม่ตาแมวแม่สรวย32711145148.98
67
62บ้านดินดำแม่สรวย132220206259.05
68
63บ้านแม่ผักแหละแม่สรวย182418216359.78
69
64
บ้านป่าถ่อน (วิทยาสมิทธิ์)
แม่สรวย62117226056.82
70
65บ้านแม่ต๋ำแม่สรวย201719155148.88
71
66ท่าก๊อพลับพลาพิทยาแม่สรวย152015175249.78
72
67บ้านปางหลวงแม่สรวย4219215148.10
73
68บ้านปางหกแม่สรวย51810154340.95
74
69ห้วยน้ำขุ่นวิทยาแม่สรวย59011142523.81
75
70บ้านห้วยมะแกงแม่สรวย61614184845.24
76
71บ้านห้วยสะลักวิทยาแม่สรวย15159113533.08
77
72
บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์)
แม่สรวย441811144340.95
78
73ชุมชนบ้านโป่งแม่สรวย142019226158.09
79
74บ้านดอนสลีแม่สรวย152118236158.38
80
75บ้านหัวฝายแม่สรวย152018205955.79
81
76บ้านห้วยหญ้าไซแม่สรวย391819185552.48
82
77บ้านแม่ตาช้างแม่สรวย42424237167.62
83
78บ้านปางอ้อยแม่สรวย42222186258.98
84
79บ้านป่าเมี่ยงแม่พริกแม่สรวย41912235451.43
85
80
บ้านแม่พริก (เมืองยศพิทยานุกุล)
แม่สรวย12189184542.86
86
81ชุมชนบ้านสันจำปาแม่สรวย372013195350.08
87
82บ้านโป่งปูเฟืองแม่สรวย71714154643.62
88
83บ้านหนองผำแม่สรวย10157133633.90
89
84
บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
แม่สรวย81711174542.86
90
85อนุบาลแม่สรวยแม่สรวย392018205855.58
91
86
บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
แม่สรวย232213175249.52
92
87บ้านวาวีแม่สรวย812012164845.34
93
88บ้านมังกาล่าแม่สรวย13151293634.29
94
89บ้านเลาลีแม่สรวย29149174038.10
95
90
บ้านปางกิ่ว (ศุภสิทธิ์มหาคุณ)
แม่สรวย9141493735.24
96
91บ้านแม่โมงเย้าแม่สรวย62210195148.53
97
92ดอยเวียงวิทยาแม่สรวย7159164038.10
98
93โป่งกลางน้ำประชาสรรค์แม่สรวย221920195855.24
99
94บ้านขุนสรวยแม่สรวย121410113533.33
100
95บ้านห้วยไคร้แม่สรวย27129123331.10