Tematy prac zaliczeniowych - 2017.02 - 2017.06
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ó 0SEMESTRPrzedmiotNauczycielTemat 1Temat 2Temat 3Temat 4
2
1R.03 - Prowadzenie produkcji rolniczejIIPodstawy działalności gospodarczej w rolnictwieMarcin PruskoRodzaje przedsiębiorstw w rolnictwieRodzaje umów występujących w rolnictwieSposoby zakładania przedsiębiorstwa
3
2Język obcy w rolnictwie - Jęzieyk ckniemiUrszula ZaborowskaMini słownik polsko-niemiecki w rolnictwie.
4
3Prowadzenie produkcji roślinnejTadeusz GogaczCharakterystyka najważniejszych chorób buraka cukrowego oraz ich zwalczanie.Zasady nawożenia trwałych użytków zielonych.
5
4Prowadzenie produkcji zwierzęcejOskar KanasInnowacyjne rozwiązania w produkcji zwierzęcejPorównanie systemu alkierzowego i pastwiskowego w chowie zwierzątDziałalność pozarolnicza szansą na poprawę konkurencyjności gospodarstwaWady i zalety grup producenckich w produkcji zwierzęcej
6
5Prowadzenie działalności gospodarczejMonika BrodowskaFormy wsparcia dla grup producentów rolnych wg PROW 2014 - 2020.Działy specjalne produkcji rolnej i ich opodatkowanie w 2017 roku.Analiza SWOT w rolnictwie.Podatek VAT w rolnictwie.
7
R.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, GRUPA 1IOrganizacja produkcji zwierzęcejEwa Jeleniewicz
8
Organizacja produkcji roślinnejEwa Jeleniewicz
9
Organizacja produkcji roslinnej - PraktykaOskar KanasSprzedaż produktów roślinnych z własnego gospodarstwaCharakterystyka wybranej rośliny na poplonPorównanie wartości obornika z wartością nawozów zielonychSeradela jako poplon
10
Praktyka zawodowa: Działalność gospodarcza w produkcji rolniczej Andrzej WszeborowskiProwadzenie gospodarstwa agroturystycznego Procedura rejestracji rolnika w ewidencji producentów rolnychUbezpieczenia społeczne w rolnictwieStawki podatku od towaru i usług (VAT) w rolnictwie
11
Praktyka zawodowa – Działalność gospodarcza w produkcji rolniczejMonika BrodowskaProcedura założenia działalności gospodarczej.Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.Formy organizacyjno - prawne przedsiębiorstwa.Rodzaje umów o pracę.
12
Praktyka zawodowa – wykonywanie prac w produkcji roślinnejEwa Jeleniewicz
13
Praktyka zawodowa – wykonywanie prac w produkji zwierzęcejEwa Jeleniewicz
14
Organizacja produkcji zwierzęcej praktykaEwa Jeleniewicz
15
R.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, GRUPA 2IKompetencje personalne i społeczneCecylia ChylińskaScharakteryzuj krótko trzy typowe zachowania ludzi: bierne, agresywne i asertywne.Rodzaje stresu i skutki stresu negatynego.Na czym polega przestrzeganie norm etycznych w miejscu pracy.
16
Organizacja produkcji roslinnejEwa Jeleniewicz
17
Organizacja produkcji roślinnej - praktykaOskar KanasSprzedaż produktów roślinnych z własnego gospodarstwaCharakterystyka wybranej rośliny na poplonPorównanie wartości obornika z wartością nawozów zielonychSeradela jako poplon
18
Organizacja produkcji zwierzęcejEwa Jeleniewicz
19
Organizacja produkcji zwierzęcej - prkatykaEwa Jeleniewicz
20
Organizacja małych zespołówCecylia ChylińskaNa czym polega dobór osób do wykonywania zadań. Podaj 3 przykłady zadań zawodowych, właściwych dla Twojego zawodu, do wykonania których właściwe byłoby posiadanie określonych predyspozycji. Jakie to predyspozycje.Co bierzemy pod uwagę planując pracę zespołu.
21
Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwieJerzy GołębiewskiGłówne przyczyny i skutki wypadków w rolnictwieZasady BHP przy obsłudze zwierząt gospodarskichWypadki i świadczenia po wypadkowe
22
Język obcy w rolnictwie język angielskiBarbara Grajewska
23
Prowadzenie działalności gospodarczej w rolnictwieMonika BrodowskaInstytucje wspierajace rozwój rolnictwa w Polsce.Procedura założenia działalności gospodarczej.Formy organizacyjno - prawne przedsiębiorstwa.Rodzaje umów o pracę.
24
Prowadzenie działalności gospodarczej w rolnictwieAndrzej WszeborowskiRodzaje podatków w działalności rolniczejDziały specjalne produkcji rolnejZalesianie gruntów rolnych Producja wina w gospodarstwie rolnym
25
11Opiekun medycznyIIM2.J2 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych Cecylia ChilińskaJa- opiekun medyczny.Na czym polega komunikacja wyrażajaca troskę.Rola opiekuna medycznego w codziennym życiu chorego.
26
12M3.J1 Planowanie i organizowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnychKrystyna GojlikWyjaśnij jaki jest związek pomiędzy pojęciami: potrzeba czystości i higiena osobistaOpisz zmiany zachodzące w strukturze potrzeb w okresie starościScharakteryzuj powikłania ze strony układu oddechoweo u chorych leżących
27
13M3.J2 Wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnychKrystyna GojlikPrzedstaw problemy pielęgnacyjne u osoby chorej na chorobę Alzheimera.Zasady jakich powinien przestrzegać opiekun medyczny podczas wykonywania zabiegów higienicznychOmów fizyczne środki przeciwzapalne stosowane jako ciepło wilgotne o działaniu miejscowym
28
14M3.J3 Wykonywanie zabiegów przeciwzapalnych i kąpieli leczniczychKrystyna GojlikScharakteryzuj wpływ zimna na poszczególne układy człowiekaJakich wskazówek udzielisz pacjentowi po przystawieniu baniek lekarskich
29
15M4.J1 Planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej Krystyna GojlikProblemy opiekuńcze u chorych po przebytym udarze mózguZnaczenie potrzeby bezpieczeństwa dla osoby chorej i niesamodzielnejWpływ choroby na sytuację społeczną jednostki
30
16M4.J2 Organizowanie systemu wsparciaKrystyna GojlikRola opiekuna medycznego w opiece nad chorym w oddziale szpitalnym Jakie wskazówki edukacyjne należy przekazać starszym osobom z nietrzymaniem moczuWskaż, jakie formy może przybierać wsparcie oferowane starszym osobom
31
17M4.J3 Aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej Krystyna GojlikWyjaśnij pojęcie ,,usprawniania”. Podaj ogólne zasady obowiązujące w usprawnianiu pacjenta.Wyjaśnij, na czym polega gimnastyka oddechowa. Jakie ma znaczenie dla usprawniania oddychaniaScharakteryzuj ogólne zasady usprawniania skóry
32
18Opiekun medycznyIM1.J1 Prowadzenie działalności gospodarczej Marcin PruskoSystem ubezpieczeń zdrowotnych w PolsceSystemy wynagrodzeń pracowników.Wydajność pracy
33
19M1.J2 Posługiwanie się technologią informatyczną w ochronie zdrowia Jan GrzybProfilaktyka antywirusowaOrganizacja pracy na stanowisku komputerowymPodstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnych
34
20M1.J3 Planowanie i organizowanie systemu opieki Krystyna GojlikOkreśl zasady etyczne właściwe dla zawoduPrzedstaw jakie umiejętności powinien opanować opiekun medyczny, aby być partnerem w zespole terapeutycznymScharakteryzuj zakres świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego
35
21M1.J4 Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia Jan Grzyb
36
22M1.J5 Posługiwanie się językiem obcym zawodowym w ochronie zdrowia j. niemieckiUrszula ZaborowskaMini słownik polsko-niemiecki w zakresie słownictwa w ochronie zdrowia.
37
23M1.J6 Posługiwanie się językiem migowym Agnieszka Olszewska
38
24M2.J1 Określanie psychofizycznych aspektów zdrowia i choroby Krystna GojlikCzynniki ryzyka, przyczyny i objawy chorób układu krążeniaScharakteryzuj przyczyny i skutki odwodnienia organizmuWyjaśnij podstawy fizjologiczne procesu oddychania
39
25M2.J2 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych Cecylia ChilińskaZnaczenie Kompetencji personalnych i społecznych w pracy opiekuna medycznego.Odpowiedzialność moralna w pracy opiekuna medycznego.Problemy i dylematy etyczne w pracy opiekuna medycznego.
40
27Ochrona fizyczna osób i mieniaIVM4.J2 Podejmowanie działań niezbędnych do zorganizowania ochrony transportu wartości pieniężnych Tomasz JeglińskiWyposażenie grup konwojowych.Obowiązki konwojenta kierunkowego.Urzadzenia i pojemniki specjalistyczne stosowane podczas konwoju.
41
28M5.J1 Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas ochrony osób i mieniaMarcin PruskoCzynniki szkodliwe dla życia i zdrowia człowiekaZapobieganie zagrożeniom życia i zdrowiaPierwsza pomoc przed medyczna w stanach zagrożenia życia i zdrowia
42
M5.J2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej dotyczącej ochrony osób i mienia.Marcin PruskoRejestrowaie firmyBadanie potrzeb klientówStruktura organizacyjna przedsiębiorstw
43
M5.J4. Posługiwanie się bronią palną podczas ochrony osób i mienia.Tomasz JeglińskiBudowa i zasada działania pistoletu P-99.Elementy techniki strzeleckiej wpływajace na celnośc strzelania.Postawy strzeleckie.Zasady bezpiecznego strzelania.
44
29M5.J3. Posługiwanie się językiem obcym w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia. Urszula ZaborowskaMini slownik polsko-niemiecki w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia (50 słów)
45
30Ochrona fizyczna osób i mieniaIIPodstawy prawa w ochronie osób i mienia Andrzej WszeborowskiStatus prawny przedsiębiorstwa działającego w branży ochrona osób i mienia Dokumentacja związana z uzyskaniem zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowejUprawnienia pracowników ochronyObowiązki pracowników ochrony
46
31BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej Jan GrzybNadzór prawny nad warunkami pracyZagrożenia na stanowisku pracownika ochronyOcena stanu poszkodowanego
47
32Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń Tomasz JeglińskiObiekty podlegające obowiązkowej ochronie. Charakterystyka technicznych środków zabezpieczeń.Podstawowe elementy systemu alarmowego
48
33Zabezpieczenie imprez masowych Tomasz JeglinskiZadania służby porządkowej na imprezie masowej.Zadania słuzby informacyjnej na imprezie masowej.0Algorytm doboru liczby służb porządkowych i informacyjnych organizatora imprezy masowej w oparciu o planowaną liczbę jej uczestników.
49
34Techniki interwencyjne i samoobrona Tomasz JeglińskiZaliczenie praktyczne: Obezwładnienie osoby za pomocą poznanych dźwigni.Zaliczenie praktyczne : Wybrane elementy techniki posługiwania się pałką wielofunkcyjną TONFA.Zaliczenie praktyczne: Zakłądanie kajdanek w róznych postawach.Zaliczenie praktyczne:Pady i przewroty.
50
35
57
42MasażystaIIM1.J1 Marcin PruskoSystemy wynagrodzeń pracowników.Formy pozyskiwania kapitału. Etyczno-prawne uwarunkowania zawodu
58
43M1.J3 Posługiwanie się językiem migowym Agnieszka Olszewska
59
M2.J1 Charakteryzowanie anatomicznych aspektów zdrowia czowieka  Agnieszka Żegaczewska"Wpływ hormonów na organizm człowieka"Rola układu pokarmowego""Rola układu krwionośnego i oddechowego"
60
M2.J2 Charakteryzowanie przebiegu klinicznego jednostek chorobowych Agnieszka Żegaczewskav1. „Charakterystyka i postępowanie leczniczo rehabilitacyjne w chorobie zwyrodnieniowej stawów”2. „Choroby naczyń - etiopatogeneza, objawy i postępowanie lecznicze”„Charakterystyka uszkodzenia nerwów obwodowych”
61
M3.J1 Wykonywanie Masażu KlasycznegoKarol BogdanskiFazy w masażu izometrycznymFazy masażu centryfugalnego.Zasady wykonywania masażu Shantala.
62
44M3.J2 Wykonywanie Masażu w środowisku wodnymKarol BogdanskiWłaściwości fizyczne i chemiczne wody.Charakterystyka kąpieli leczniczych.Sprzęt używany do masażu w środowisku wodnym.
63
45Bezpieczeństwo i higiena pracyIIPodstawy prawa pracyAndrzej WszeborowskiŻródła prawa pracy w Polsce Dokumentacja związana z zatrudnieniem pracownikaRodzaje umów o pracęPodstawowe prawa pracownicze
64
46Techniczne bezpieczeństwo pracy Jan GrzybŚrodki ochrony przy pracach na wysokościŚrodki transportu wewnętrznegoOrganizacja pomieszczeń i stanowisk pracy
65
47Ocena ryzyka zawodowego Marcin PruskoZagrożenia wynikające z niewłaściwej organizacji pracy.Ocena zagrożeń czynnikami biorąc pod uwagę oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy.Analiza stanu bhp na poszczególnych stanowiskach pracy jako podstawowy element analizy i oceny stanu bhp w zakładzie.
66
48Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych Jan GrzybPodstawowe przyczyny wypadków przy pracyMetodyka pracy zespołu powypadkowegoOrganizacja pierwszej pomocy w zakładzie pracy
67
49Zarządzenie systemem bezpieczeństwa i higieny pracy Jan GrzybOrganizacja służby bhp w przedsiębiorstwieObowiązkowe szkolenia w dziedzinie bhpOchrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy
68
50Ergonomia w procesie pracyMarcin PruskoWpływ aktywności ruchowej na układ kostno-stawowy.Metody pomiaru wydatku energetycznego.Preferencje człowieka, preferencje maszyny.
69
51Zagrożenia w środowisku pracyJan GrzybZagrożenia na stanowisku pracy sprzataczkiCzynniki niebezpieczne i szkodliwe w procesie pracyWpływ stresu na zdrowie pracownika
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
Loading...
 
 
 
Arkusz1
2017.02 - 2017.06
Tabela przestawna 1