Factor-E overzicht
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ACDEFHJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQAR
1
UITLEG
VZ IG 23187
MZ 23181
PW 23183
SW 23185
2
ISBNTitel
met link naar methodesite docentengedeelte
Let op: eerst inloggern op methodesite!
Link 24boost
Soortopleiding
Verwachte leverdatum
VZ
basis


B
VZ
VVT


P1
VZ
GGZ


P3
VZ
GHZ


P2
VZ
KZ


P4
MZBB
MZ
BGZ
3

P1
MZ
BSD3


P2
MZ
PBGZ
4

P3
MZ
AM
GGZ4

P4
MZ
TB4


P5
MZ
PBSD 4


P6
PWBB
PMKOP1
GPMP2
OA4P3
SW BB
SMDP1
SCWP2
Koppeling Examen P2MKoppeling Examen ConsortiumKennis en vaardighedenHoofddoelenTitel theoriebronnenKernwoordenOnderdeel kwalificatiedossier
3
Mobiliteit, slapen en waken
4
9789037240665
Aanbieden ontwikkelingsgerichte activiteiten VVE
Aanbieden ontwikkelingsgerichte activiteiten VVE
CPWLx- heeft brede en specialistische kennis van begrippen en theorieën m.b.t. taalontwikkeling, -achterstanden, -stimulering, culturele verschillen
- heeft brede en specialistische kennis van begrippen en theorieën m.b.t. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en de sociale context van VVE
- heeft brede en specialistische kennis van erkende VVE methodieken: doelstelling, aanpak, inhoud, resultaten
- heeft brede en specialistische kennis van het belang van spel om de ontwikkeling te stimuleren
- heeft brede en specialistische kennis van mogelijkheden van ontwikkelingsstimulering van kinderen
- heeft kennis van speel-, spel- en ontwikkelingsmaterialen te behoeve van de uitvoering van activiteiten
- kan de ontwikkeling van kinderen stimuleren d.m.v. methodische interventies
- kan ontwikkelingsgericht werken: signaleren, creëren en benutten van kansen op cognitief, motorisch, zintuigelijk en sociaal-emotioneel gebied
Je kunt ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbieden en evalueren op het gebied van de taalontwikkeling/ontluikende geletterdheid
- Je kunt ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbieden en evalueren op het gebeid van de (senso)motorische ontwikkeling
- Je kunt ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbieden en evalueren op het gebied van het denken/het ontluikend rekenen
- Je kunt ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbieden en evalueren op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling
- Je kunt ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbieden en evalueren rond een prentenboek of thema
- Kansen grijpen
- Kansen creëren
- Ouderbetrokkenheid
- Creativiteit
- Materialen en technieken
Ontwikkelingsstimulering, ontwikkeling, sociaal- emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling, denkontwikkeling, taalontwikkeling, ontluikende geletterdheid, ontluikend rekenen, vrij spel, begeleid spel, activiteiten aanbieden, kansen grijpen, kansen creëren, buiten spelen, herhaling, verzorging, materiaal, creativiteitPW-P1-K1-W4
5
9789037232813Activiteit organiseren
Activiteit organiseren
PVZMZLxx- kan kennis van muziek, tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen, audiovisuele vorming, belevingsgerichte, ontwikkelingsgerichte en arbeidsmatige activiteiten toepassen
- kan reflectievaardigheden toepassen
- kan feedbackvaardigheden toepassen.
- Je kunt twee vrijetijdsactiviteiten kiezen die aansluiten bij de mogelijkheden en wensen van de doelgroep ouderen.
- Je kunt een draaiboek maken voor een activiteitenochtend of -middag.
- Je kunt de juiste middelen gebruiken en inzetten.
- Je kunt twee activiteitenplannen schrijven voor twee vrijetijdsactiviteiten.
- Je kunt de twee activiteiten uitvoeren, waarbij je let op veiligheid.
- Je kunt de cliënten doelbewust motiveren, zodat gestelde doelen behaald kunnen worden.
- Je kunt de uitgevoerde activiteiten evalueren.
- Activiteiten binnen het sociaal werk
- Activiteiten ontwikkelen
- Activiteiten voorbereiden
- Sociale activiteiten
- Recreatieve activiteiten
- Sportieve activiteiten
- Educatieve activiteiten
- Behoefteonderzoek
Activiteitenplan maken,
draaiboek maken, motiveren,
uitvoeren activiteit,
veiligheid, evalueren
VZ-B1-K1W6
MZ-B1-K1 WP4
6
9789037241396
Activiteit voor een moeilijk bereikbare doelgroep
Activiteit voor een moeilijk bereikbare doelgroep
PSWLx- Je kunt de wensen en behoeften van een moeilijk bereikbare doelgroep in kaart brengen.
- Je kunt een plan van aanpak schrijven voor een activiteit voor een moeilijk bereikbare doelgroep.
- Je kunt een wervingsmethode toepassen om de activiteit te promoten.
- Je kunt in contact komen met een moeilijk bereikbare doelgroep middels een outreachende methodiek.
- Je kunt een bij jouw doelgroep passende methodiek inzetten om wensen en behoeften in kaart te brengen.
- Je kunt de wensen en behoeften van jouw doelgroepen vertalen naar een passende activiteit.
- Je kunt een plan van aanpak schrijven.
- Je kunt diverse wervingsmethodes met elkaar vergelijken en voor- en nadelen afwegen.
- Je kunt promoten passend bij je doelgroep en je activiteit.
N.v.t.Moeilijke doelgroepen, activiteiten, outreachende methodieken.P2-K1- W1
7
9789037241198Activiteiten ontwikkelen
Activiteiten ontwikkelen
CSWLx- Je hebt kennis van activiteiten binnen het sociaal werk.
- Je hebt kennis van het ontwikkelen van activiteiten.
- Je hebt kennis van het voorbereiden van activiteiten.
- Je hebt kennis van sociale activiteiten.
- Je hebt kennis van recreatieve activiteiten.
- Je hebt kennis van sportieve activiteiten.
- Je hebt gennis van educatieve activiteiten.
- Je hebt kennis van het begrip ‘behoefteonderzoek’.
- Activiteiten binnen het sociaal werk
- Activiteiten ontwikkelen
- Activiteiten voorbereiden
- Sociale activiteiten
- Recreatieve activiteiten
- Sportieve activiteiten
- Educatieve activiteiten
- Behoefteonderzoek
Activiteiten, sport, recreatie, educatie, behoefteonderzoek, participatie.P2-K1-W1 & W2
8
9789037240535Activiteitenprogramma
Activiteitenprogramma
PPWLx- heeft kennis van het belang van spel voor de ontwikkeling van het kind
- heeft kennis van speel-, spel-, en ontwikkelingsmateiralen ten behoeve van de uitvoering van activiteiten
- kan de ontwikkeling van kinderen stimuleren d.m.v. methodische interventies
- kan feedbackvaardigheden toepassen in relattei tot haar werkzaamheden
- kan sociale vaardigheden toepassen in relatei tot haar werkzaamheden
Je kunt:
- een VVE-programma kort inhoudelijk beschrijven
- verschillende manier benoemen van kinderparticpatie binnen de kinderopvang
- kinderen en pedagogische medewerkers actief betrekken tijdens het ontwerpen van activiteiten
-op een passende manier communiceren naar kinderen en pedagogisch medewerkers toe
-een activiteitenprogramma ontwikkelen dat aansluit bij een VVE-programma
- een activiteitenprogramma ontwikkelen dat aansluit bij de ontwikkeling en behoeften van kinderen
- pedagogisch medewerkers informeren over het project door middel van een filmpje of diapresentatie
- een presentatie geven over het activiteitenprogramma aan pedagogisch medewerkers.
Ontwikkelingsstimulering, ontwerpen van activiteiten, wensen inventariseren, preseneteren, plannen en organiseren, samenwerkenPW-P1-K1-W2
9
9789037232820
Activiteitenprogramma en zinvolle dagbesteding
Activiteitenprogramma en zinvolle dagbesteding
PMZLx- kan kennis van muziek, tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen, audiovisuele vorming, belevingsgerichte, ontwikkelingsgerichte en arbeidsmatige activiteiten toepassen
- kan reflectievaardigheden toepassen
- kan feedbackvaardigheden toepassen.
- Je kunt een doelgroepomschrijving en behoefte analyse maken.
- Je kunt een draaiboek maken, met daarin een planning, een materiaallijst en een begroting.
- Je kunt een activiteitenplan schrijven.
- Je kunt de juiste materialen en middelen kiezen voor een activiteit.
- Je kunt een presentatie geven over jullie themaweek.
- Je kunt een individueel reflectieverslag schrijven.
-Dagbesteding doelgroepomschrijving, behoefteanalyse, draaiboek, planning, materiaallijst, begroting, activiteitenplan, presentatieB1-K1 WP4
10
9789037240719Activiteitenprogramma opstellen
Activiteitenprogramma opstellen
PPWLx- heeft brede en specialistische kennis van begrippen en theorieën m.b.t. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en
de sociale context van VVE (2e taalverwerving, sociaal economische achtergrond, leefomgeving/buurt)
- heeft brede en specialistische kennis van erkende VVE methodieken: doelstelling, aanpak, inhoud, resultaten
- heeft brede en specialistische kennis van het belang van spel om de ontwikkeling te stimuleren
- heeft brede en specialistische kennis van mogelijkheden van ontwikkelingsstimulering van kinderen
- heeft kennis van speel-, spel- en ontwikkelingsmaterialen ten behoeve van de uitvoering van activiteiten
- kan adviesvaardigheden toepassen gericht op ouders, kinderen, leerlingen/studenten
-
Je kunt:
- vier verschillende VVE-programma’s kort inhoudelijk beschrijven
- een keuze maken uit de verschillende VVE-programma’s en deze keuze motiveren
- de ontwikkeling en ontwikkelingsachterstanden benoemen van de kinderen uit de doelgroep
- de wensen van kinderen en pedagogisch medewerkers betrekken in het ontwerpen van activiteiten
- inventariseren welke activiteiten passend zijn voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben
- passend spel- en ontwikkelingsmateriaal kiezen om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren
- een activiteitenprogramma ontwikkelen dat aansluit bij een VVE-programma
- een activiteitenprogramma ontwikkelen dat aansluit bij de ontwikkeling en behoeften van kinderen
- activiteitenkaarten ontwerpen die de ontwikkeling stimuleren van kinderen met specifiek gedrag
- ouders informeren en tips geven door middel van een filmpje of diapresentatie
- op een passende manier communiceren met kinderen, pedagogisch medewerkers en ouders
VVE-programma’s, Informatie verzamelen, Analyseren, Ontwikkelingsstimulering, Activiteiten ontwikkelen, Advisering, Plannen & organiseren, Samenwerken.P2-K1-W2
P2-K1-W7
11
9789037232837Actuele ontwikkelingen
Actuele ontwikkelingen
PVZMZLxxxxxxxxxxGedrag bij werkproces B1-K2-W1
- verkent actief mogelijkheden om kennis te vergaeren, te delen en samen te ontwikkelen
- daargt eigen kennis en expertise begrijpelijk over
De studenten gaan in een groepje onderzoek doen naar een actuele ontwikkeling in de VVT, gekoppeld aan een praktijksituatie. Zij doen vooronderzoek en werken hun gekozen actuele ontwikkeling uit in een projectplan, waarvoor zij een ‘go’ krijgen van de begeleidend docent. Zij presenteren de gekozen actuele ontwikkeling in de VVT aan de groep door een zelfgekozen presentatievorm, waarbij gebruikgemaakt is van social media. Ze maken een flyer die ze uitdelen aan het publiek, hierin geven ze de informatie kort en bondig weer. Het proces, planning en afspraken tijdens het werken aan de opdracht wordt vastgelegd in een logboek.Werken aan eigen deskundigheid, onderzoekende leerhouding, actuele ontwikkelingen in de VVT, voorlichting en advies geven, aandachtspunten voor de VVT, afstemmen van de zorg.VZ-B1-K2-W1
MZ-B1-K2-W1
12
9789037241693
Actuele ontwikkelingen omzetten in beleid
Actuele ontwikkelingen omzetten in beleid
CSWLx- Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen in de samenleving in relatie met veranderende tijdsbeelden en generaties.
- Je hebt kennis van informatiebronnen waarin je actuele onderwerpen en ontwikkelingen op het gebied van SCW kunt vinden.
- Je hebt kennis van beïnvloeden via beleidsvoorstellen.
- Je hebt kennis van beleid en het beleidsvoorstel.
- Actuele ontwikkelingen, generaties en tijdsbeelden
- Ontstaan en herkennen van maatschappelijke onrust
- Beïnvloeden van veranderingen
- Beleid en beleidsvoostel
Actuele ontwikkelingen, maatschappelijke onrust, spanningen, beïnvloeden, beleid, beleidsvoorstel.P2-K1-W1
13
9789037232868ADL en zelfredzaamheid
ADL en zelfredzaamheid
CPWLx- heeft kennis en inzicht in de consequenties van haar handelen
- heeft kennis van gezonde voeding
- kan educatieve interactievaardigheden toepassen: praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering, begeleiden van
interacties
- kan motivatietechnieken toepassen in relatie tot haar werkzaamheden
- kan sociale vaardigheden toepassen in relatie tot haar werkzaamheden
- kan voorbeeldgedrag tonen in doen en laten
- heeft kennis en inzicht in belang en waarde van stimulering van de ontwikkelign van een kind en van haar eigen rol daarin
- kan ontwikkelingsgericht werken: signaleren, breëren en benutten van kansen op cognitief, motorische, zintuigelijk en sociaal-emotioneel gebied
- Je kunt beschrijven wat de volgende begrippen inhouden: persoonlijke verzorging, ADL, zelfredzaamheid.
- Je kunt uitleggen wat het belang is van vertrouwelijkheid en respect bij de persoonlijke verzorging.
- Je kunt beschrijven waarom zelfredzaamheid belangrijk is
- Je kunt manieren noemen om de zelfredzaamheid van kinderen en jongeren te bevorderen.
- Je kunt beschrijven hoe je de persoonlijke verzorging en ADL voorbereidt, uitvoert en afrondt
- Je kunt verschillende protocollen op het gebeid van persoonlijke verzorging en ADL beschrijven.
- Je kunt manieren noemen om de zelfredzaamheid van een kind of jongere op het gebied van de persoonlijke verzorging methodisch te stimuleren. Hierbij sluit je aan op de ontwikkeling en behoeften van het kind of de jongere.
- Je kunt manieren noemen om de seksuele ontwikkeling bespreekbaar te maken. Je kunt beschrijven op welke manier je hierbij waarden en normen bewaakt.
- Persoonlijke verzorging en ADL bij kinderen
- Vertrouwen en respect tijdens de persoonlijke verzorging
- Zelfredzaamheid bij de persoonlijke verzorging
- Stappenplan in de persoonlijke verzorging
- Persoonlijke verzorging bij kinderen: wassen, aan- en uitkleden, haarverzorging
- Persoonlijke verzorging bij kinderen:mondverzorging, verschonen, zindelijkheid
- Protocollen bij de persoonlijek verzorging
- Methodisch werken bij de persoonlijke verzorging
- Kinderen begeleiden in hun seksuele ontwikkeling
ADL, persoonlijke verzorging, kinderen stimuleren op methodische wijze, seksuele ontwikkeling, protocol, stappenplan, zelfredzaamheid.PW-B1-K1-W6
PW-P1-K1-W5
PW-P2-K1-W5
14
9789037236057Administratieve werkzaamheden
Administratieve werkzaamheden
TSWLx- Je hebt kennis van administratieve werkzaamheden.
- Je kunt op een professionele wijze verslagleggen en rapporteren.
- Je kunt samen met een cliënt een kasboek opstellen voor de cliënt.
- Je kunt samen met een cliënt een budget opstellen voor de cliënt.
- Je kunt samen met een cliënt een begroting opstellen voor de cliënt.
- Je kunt een factuur en een offerte opstellen voor een cliënt of een organisatie.
- Administratie
- Verslagleggen en rapporteren
- Kasboek
- Budget
- Begroting
- Factuur
Administratie, taken, vaardigheden, wetgeving, vertrouwelijke informatie, verslagleggen, rapporteren, kasboek, inkomsten, uitgaven, budget, begroting, factuur, offerte.B1-K1-W7 & W8
15
9789037241327Adviseren en voorlichten
Adviseren en voorlichten
TSWLx- Je hebt kennis van adviseren en voorlichten.
- Je kunt gedrag op diverse wijze positief beïnvloeden.
- Je kunt op diverse wijze voorlichting geven.
- Je kunt op diverse wijze adviseren.
- Voorlichting en advisering
- Gedragsbeïnvloeding
- Voorlichting geven
- Advies geven
Advies, voorlichting, communicatiemiddelen. P2-K1-W1
16
9789037234732Afstemming en samenwerking
Afstemming en samenwerking
TVZMZLxx- heeft kennis van de taken en rollen van andere disciplines in de branch en weet wanneer op wie een beroep gedaan kan worden
- kan kennis van de sociale kaart en maatschappelijke steunsystemen toepassen
- heeft kennis van werkvelden en doelgroepen in relatie tot de beroepsuitoefening - heeft kennis van interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken
- kan reflectievaardigheden toepassen
- kan kennis van gesprekstechnieken toepassen bij verschillende doelgroepen
- kan sociaal vaardig optreden in functionele contacten-
- De student kan het doel en de voorwaarden voor een optimale samenwerking benoemen en weet wat nodig is om een goede samenwerking te onderhouden.
- De student kan kennis van de sociale kaart en maatschappelijke steunsystemen toepassen.
De student kan werkvelden en doelgroepen in relatie tot de beroepsuitoefening aangeven.
- De student kan kennis van taken en rollen van andere disciplines in de branche (ook ketenzorg) benoemen en aangeven op wie wanneer een beroep gedaan kan worden.
- De student kan verkregen informatie verwerken, afstemmen en uitvoeren.
- De student kan een teamoverleg voorbereiden, tijdens een teamoverleg werk afstemmen en notulen maken.
- De student kan verschillende vergader- en besluitvormingstechnieken benoemen en toepassen. De student kan deelnemen aan een multidisciplinair overleg.
- De student kan interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken, sociale vaardigheden binnen samenwerkingsrelaties toepassen.
- De student is in staat gemaakte afspraken na te komen.
- De student kan reflecteren en de invloed van het eigen professionele handelen op een samenwerkingsrelatie aangeven.-
- Samenwerking aangaan en onderhouden
- Kennis van diverse samenwerkingspartners
- De sociale kaart
- Het samenstellen van een sociale kaart
- Verkregen informatie verwerken, afstemmen en uitvoeren
- Het voorbereiden en deelnemen aan een formeel overleg
- Gemaakte afspraken afstemmen en uitwisselen met anderen
- Reflectievaardigheden-
Afstemming, samenwerkingVZ-B1-K1-W9
VZ-B1-K1-W10
MZ-B1-K1-W6
17
BPJ5000514
Als kraamverzorgende instructie, voorlichting en advies geven
Als kraamverzorgende instructie, voorlichting en advies geven
CVZLx- heeft kennis van multiculturele gezinssituaties en gebruiken
- kan kennis van voorlichting en instructie toepassen
- Je kunt voorlcihting en advies geven over onderwerpen binnen de prenatale- en kraamzorg
- Je kunt instructie geven over onderwerpen binnen de preneale- en kraamzorg
- Voorlichtig en advies geven
- Instructie geven
- Kennis opbouwen over onderwerpen rondom zwangerschap en bevalling
- Kennis opbouwen over onderwerpen met betrekking tot de baby
- Kennis opbouwen over werk gerelateerde wetgeving voor moeders
Stappenplan, inventariseren, organiseren, voorbereiden, uitvoeren, nazorg, voeding, schadelijke stoffen, besmettelijke ziektes, vaccinatie, consultatiebureau, slapen, voorkeurshoudingen, wiegendood, huilbaby, weer aan het werkVZ-P4-K1-W2
VZ-P4-K1-W3
18
9789037232899Ambulante zorg
Ambulante zorg
CVZMZLxxxxx- kan kennis van gesprekstechnieken toepassen bij verschillende doelgroepen
- heeft kennis van financieringsvormen en voorzieningen voor de doelgroepen
- kan specialistische kennis van branchespecifieke methodieken toepassen
- heeft specialistische kennis van motivatietechnieken
Je kunt uitleggen wat ambulante zorg inhoudt, welke visie en opvattingen achter ambulante zorg zitten en hoe ambulante zorg kan bijdragen aan kwaliteit van leven en wonen.
- Je kunt uitleggen hoe de zorg en ondersteuning binnen ambulante zorg georganiseerd zijn.
- Je kunt aangeven voor welke cliënten ambulante zorg geschikt is en welke vorm van ambulante zorg passend is bij welke cliënten/doelgroepen met welke ondersteuningsbehoeften.
Je kunt cliënten begeleiden binnen ambulante zorg.-
Ambulante Zorg
- De decentralisatie
- De financiering van de Ambulante Zorg
- Vaardigheden van de ambulant hulpverlener
- Verschillen in cliënten en hulpvragen
- Gesprekstechnieken
- Ondersteunen in Zelfstandigheid
- Motiverende Gespreksvoering
- Oplossingsgericht werken
Ambulante Zorg, licht verstandelijke beperking, psychiatrische stoornis, decentralisatie, financiering, vaardigheden ambulant hulpverlener, hulpvragen, voorbijganger, zoeker, klant, gesprekstechnieken, participatie, ondersteunen bij zelfstandigheid, motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken.VZ- P3-K1-W1-
MZ- P2-K1-W1-
MZ - P2-K1-W3-
MZ - P4-K1-W1-
MZ - P4-K1-W2-
MZ - P5-K1-W3-
MZ - P6-K1-W2-
MZ-P6-K1-W3
19
9789037232905
Anatomie, fysiologie en pathologie deel 1
Anatomie, fysiologie en pathologie deel 1
CVZMZLxxbasisbegrippen anatomie, fysiologie en pathologie
cellen en weefsels
infectieziekten en tumoren
de basisbegrippen van anatomie en fysiologie begrijpen en toepassen
de anatomie en fysiologie van de cel beschrijven
de anatomie van weefsels beschrijven en herkennen
de basisbegrippen van pathologie beschrijven en toepassen
de basisbegrippen uit de geneeskunde begrijpen en toepassen
het ontstaan en het verloop van infectieziekten uitleggen
uitleggen hoe tumoren kunnen ontstaan en welke behandelingen en prognoses er zijn.
Inleiding anatomie en fysiologie
Orgaanstelsels
Onderzoeksmethodes in de fysiologie
De cel van binnen
Transoprt in en uit de cel
De ontwikkeling van de cel
Processen in de cel
Weefsels
Inleiding Pathologie
Ontstaan van ziekten
Ziekteverloop
Erfelijke aandoeningen
Geneeskunde algemeen
Laboratoriumonderzoeken
Werking geneesmiddelen
Verloop van een infectie
ontstaan en behandeling van tumoren
anatomie, fysiologie, pathologie, cellen, weefsels, geneeskunde, infectieziekten, tumorenB1-K1 WP overstijgend
23
9789037232912
Anatomie, fysiologie en pathologie deel 2
Anatomie, fysiologie en pathologie deel 2
CVZMZLxxAnatomie, fysiologie en pathologie van circulatie, bloed en lymfe en ademhalingsstelselJe kunt de anatomie en fysiologie van het circulatiestelsel beschrijven.
Je kunt oorzaken, symptomen, beloop en behandeling van pathologie in het circulatiestelsel beschrijven en benoemen.
Je kunt uitleggen wat de functie van verschillende bloedcellen is en hoe die samen zorgen voor bloedstolling en afweer.
Je kunt oorzaken, symptomen, beloop en behandeling van pathologie in bloed en lymfe beschrijven en benoemen.
Je kunt de anatomie en fysiologie van het ademhalingsstelsel beschrijven.
Je kunt oorzaken, symptomen, beloop en behandeling van pathologie in het ademhalingsstelsel beschrijven en benoemen.
Anatomie bloedvatenstelsel,
Werking van het hart,
Bloeddruk,
Uitwisseling van stoffen,,
Hartaandoeningen,
Samenstelling van het bloed,
Bloedgroepen, Afweer,
Bloedstolling,
Lymfevatenstelsel,
Ziektebeelden bloed,
Ademhalingsstelsel, ,
Astma,
Ademhalingsstoornissen,
Andere longaandoening
circulatie, ademhaling, bloed, lymfe, hart, bloedsomloopB1-K1 WP overstijgend
24
9789037232929
Anatomie, fysiologie en pathologie deel 3
Anatomie, fysiologie en pathologie deel 3
CVZMZLxxAnatomie, fysiologie en pathologie van het verteringsstelsel en uitscheidingsstelselJe kunt uitleggen hoe voedingsstoffen worden afgebroken en welke rol ze spelen in het lichaam.
Je kunt de anatomie en fysiologie van het spijsverteringsstelsel beschrijven.
Je kunt oorzaken, symptomen, beloop en behandeling van pathologie van het spijsverteringsstelsel beschrijven en benoemen.
Je kunt de anatomie en fysiologie van de nieren en urinewegen beschrijven.
Je kunt oorzaken, symptomen, beloop en behandeling van pathologie van het uitscheidingsstelsel beschrijven en benoemen.
Voedingsstoffen Afbraak van stoffen
Spijsverteringsstelsel
Afbraak van voedsel Van de darmen naar het bloed
Pathologie van mond, keel en slokdarm
Maagaandoeningen
Darmaandoeningen
Lever- en galaandoeningen
Symptomen van aandoeningen in het spijsverteringskanaal
Functies van de lever
Bouw van de nieren V
an voorurine naar urine Urinewegen
Infecties in de urinewegen
Retentie, incontinentie en nierinsufficiëntie
Samenstelling van de urine 57
vertering, voedingsstoffen, uitscheiding, urinewegen, darmen, maag, leverB1-K1 WP overstijgend
25
9789037232936
Anatomie, fysiologie en pathologie deel 4
Anatomie, fysiologie en pathologie deel 4
CVZMZLxxAnatomie, fysiologie en pathologie van het zenuwstelsel en bewegingsstelselKan de anatomie en fysiologie van het zenuwstelsel beschrijven,
Kan oorzaken, symptomen, beloop en behandeling van pathologie van het zenuwstelsel beschrijven en benoemen,
Kan de anatomie en fysiologie van het beenderstelsel beschrijven,
Kan de anatomie en fysiologie van het spierstelsel beschrijven, Kan oorzaken, symptomen, beloop en behandeling van pathologie van het bewegingsstelsel beschrijven en benoemen
Het zenuwstelsel, Zenuwcellen,
Anatomie van hersenen en ruggenmerg,
Indeling van het zenuwstelsel,
Pathologie van het zenuwstelsel 42,
Het skelet 46, De bouw van botten 51,
Verbindingen tussen botten 53,
Anatomie en fysiologie van de spier 56,
Pathologie van de botten en gewrichten 60,
Pathologie van spieren 63
zenuwstelsel, botten, spieren, gewrichten, bewegingsstelselB1-K1 WP overstijgend
26
9789037240221
Anatomie, fysiologie en pathologie deel 5
Anatomie, fysiologie en pathologie deel 5
CVZMZLxxAnatomie, fysiologie en pathologie de huid en de zintuigen.Je kunt de anatomie en fysiologie van de zintuigen beschrijven.
Je kunt oorzaken, symptomen, beloop en behandeling van pathologie van de zintuigen beschrijven en benoemen.
Je kunt de anatomie en fysiologie van de huid beschrijven.
Je kunt oorzaken, symptomen, beloop en behandeling van pathologie van de huid beschrijven en benoemen.
Je kunt psychische functies van de mens beschrijven en in verband brengen met symptomen, beloop en behandeling van de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen.
Het oor 28,
Ruiken en proeven 31,
Het oog 33,
Pathologie van het oor 35,
Pathologie van de neus en tong 37, Pathologie van het oog 38,
Anatomie en fysiologie van de huid 41, Brandwonden 44,
Decubitus 46,
Overige huidaandoeningen 48,
Psychisch functioneren van de mens 50, Psychische stoornissen 51
zintuigen, huid, psychische functiesB1-K1 WP overstijgend
27
9789037240238
Anatomie, fysiologie en pathologie deel 6
Anatomie, fysiologie en pathologie deel 6
CVZMZLxxAnatomie, fysiologie en pathologie van het hormoonstelsel en voortplantingsstelsel.Na het doorlopen van deze module kun je:- de anatomie en fysiologie van het hormoonstelsel beschrijven - oorzaken, symptomen, beloop en behandeling van pathologie van het hormoonstelsel beschrijven en benoemen - de anatomie en fysiologie van het voortplantingsstelsel beschrijven - oorzaken, symptomen, beloop en behandeling van pathologie van het voortplantingsstelsel beschrijven en benoemen.Hormonen , Belangrijke hormonen, Pathologie hormoonstelsel 33, Voortplantingsstelsel 37, Menstruatiecyclus 40, Pathologie voortplantingsstelsel 43, Seksueel overdraagbare aandoeningenhormoonstelsel, voortplanting, zwanger, menstruatieB1-K1 WP overstijgend
28
9789037241068Arbowetgeving
Arbowetgeving
TSWLx- Je weet wat de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling zijn en je kunt de verplichtingen van werkgevers en werknemers benoemen.
- Je kunt hygiënisch, milieubewust en ergonomisch werken en kunt basistilvaardigheden toepassen.
- Je kunt missstanden rond arbowetgeving signaleren in de eigen situatie en in de situatie van de cliënt.
- Je kunt op diverse wijze misstanden rond arbowetgeving aankaarten.
- Je kunt een protocol opstellen waardoor werknemers veilig en gezond kunnen werken.
- Arbowetgeving
- Hygiëne
- Ergonomisch werken en tilvaardigheden
- De klokkenluiderregeling
Arbowet, Arbobesluit, Arboregeling, tilvaardigheden, HACCP, misstanden, signaleren, gezondheid.P1-K1-W1 & W2
29
9789037234763Autistisch spectrum
Autistisch spectrum
CVZMZLxxxxxxxheeft kennis van specifieke leer- en ondersteuningsbehoeften bij cliënten
- heeft kennis van lichamelijk, verstandelijke en zintuigelijk functioneren en het sociaal-emotioneel, adaptief en cognitief vermogen van de cliënten
- kan de mogelijkheden en beperkingen van cliënten inschatten en de begeleiding hierop aanpassen- kan kennis van branchespecifieke methodieken toepassen
- heeft kennis van randvoorwaarden en ondersteuning die nodig is voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid van voorzieningen en media vor cliënten
- kan actuele benaderingswijze toepassen in de ondersteuning van cliënten
- heeft brede kennis van de factoren die van invloed zijn op de geestelijke gezondheid
- heeft brede kennis van psychische en psychiatrische ziektes en stoornissen in relatie tot de sociale context
- Je kunt omschrijven wat bekend is over de oorzaak van een autismespectrumstoornis, wat onder een autismespectrumstoornis verstaan wordt en de belangrijkste subtypes omschrijven. Per subtype kun je de belangrijkste kenmerken en gedragingen omschrijven.
- Je kunt de andere manier van denken en informatieverwerking van cliënten met een autismespectrumstoornis uitleggen.
- Je kunt benoemen welke gevolgen een autismespectrumstoornis kan hebben op de ontwikkeling en het functioneren van de cliënt (met een verstandelijke beperking).
- Je kunt omschrijven waar cliënten met een autismespectrumstoornis terechtkunnen voor hulp. Je kunt behandelvormen bij autismespectrumstoornissen omschrijven.
- Je kunt cliënten met een autismespectrumstoornis (en een verstandelijke beperking) begeleiden en begeleidingsmethodieken toepassen.
- Je kunt de juiste voorwaarden bieden en de begeleiding afstemmen op de behoeften en wensen van de cliënt (en zijn omgeving)
- Kenmerken en oorzaken van een autismespectrumstoornis
- Informatieverwerking bij mensen met een autismespectrumstoornis
- Autisme en communicatie
- Het effect van autisme op het functioneren
- Autisme en verstandelijke beperking- Hulp voor mensen met autisme en hun omgeving
- Aandachtspunten in de begeleiding van mensen met autisme en een verstandelijke beperking
- Begeleidingsmethodieken ter ondersteuning van mensen met autisme
Autisme, autismespectrumstoornis,
kenmerken, communicatie,
sociale interactie, begeleiden,
informatieverwerking, verstandelijke beperking,
hulp, begeleidingsmethodieken,
Geef me de 5, TEACCH
VZ-P2-K1 W overstijgend
MZ - P1-K1-W overstijgend
MZ P2-K1-W overstijgend
MZ P3-K1-W overstijgend-
M<Z P4-K1-W overstijgend
MZ P5-K1-W overstijgend
MZ P6-K1-W overstijgend
30
9789037240344Basis Gesprekstechnieken PW
Basis gesprekstechnieken PW
TPWLx- kan educatieve interactievaardigheden toepassen: praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering, begeleiden van
interacties
- kan gesprekstechnieken toepassen in relatie tot haar werkzaamheden
- kan sociale vaardigheden toepassen in relatie tot haar werkzaamheden
- Je hebt algemene kennis van methoden om gegevens te verzamelen.
- Je kunt mondelinge rapportagevaardigheden toepassen in relatie tot jouw werkzaamheden.
- Je kunt kennis van gesprekstechnieken toepassen in relatie tot jouw werkzaamheden.
- Je kunt brede kennis van communicatiemogelijkheden en -methoden toepassen.
- informatie verzamelen
- communicatie
- gesprekken voeren en interactievaardigheden
- gesprekstechnieken
Gesprekken voeren, communicatie, gesprekstechniekenPW-B1-K1-W overstijgend
31
9789037232967Begeleiden
Begeleiden
TPWLx- heeft brede en specialistische kennis van begrippen en theorieën van ontwikkelingspsychologie
- heeft kennis en inzicht in de consequenties van haar handelen
- heeft kennis van begrippen en theorieën m.b.t. (ortho) pedagogiek
- Je herkent de verschillende begeleidingsstijlen.
- Je herkent de verschillende opvoedingsstijlen.
- Je kunt verschillende theorieën over begeleiding toepassen.
- Je kunt handelingsgericht werken
- Je weet wie jij bent als onderwijsassistent of pedagoog.
- Begeleidingsstijlen
- Opvoedingsstijlen
- Theorieen over begeleiding
- Handelingsgericht werken
- Jij als onderwijsassistent of pedagogisch medewerker
Begeleidingsstijlen: coach, helper, leraar en instructeur Opvoedingsstijlen: permissief, autoritatief, laissez-faire, autoritair Theorieën: behoeftepiramide, zone van de naaste ontwikkeling, situationeel begeleiden en Reggio Emilia. Handelingsgericht werken Waarden, talenten.PW-B1-K1-W overstijgend
32
9789037232974
Begeleiden bij belangrijke levensgebeurtenissen
Begeleiden bij belangrijke levensgebeurtenissen
PMZLxxxx- kan brede kennis van verlies- en rouwverwerking toepassen en steun organiseren en bieden
- heeft specialitische kennis van het begeleiden van cliënten bij veranderingsprocessen
- kan axtuele benaderingswijzen toepassen in de ondersteuning van cliënten
- Je kunt omschrijven wat het begrip ‘belangrijke levensgebeurtenissen’ inhoudt.
- Je kunt eigen ervaringen bespreken en aandachtig luisteren naar de eigen ervaringen van medestudenten.
- Je kunt benoemen welke ondersteuning en begeleiding de cliënt heeft ervaren of gemist bij de door hem ervaren levensgebeurtenis.
- Je kunt op grond van eigen ervaringen bedenken welke vorm van ondersteuning en/of begeleiding bijdraagt aan de verwerking van de belangrijke levensgebeurtenis van de cliënt.
- Je kunt relevante voorbeelden geven uit de praktijk of eigen beleving tijdens stage of werk.
- Je kunt aangeven welke mogelijke signalen een cliënt kan uitzenden na een belangrijke levensgebeurtenis
- Je houdt rekening met de gevolgen van de levensgebeurtenis, zoals invloed op het gedrag.
- Je houdt rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt of zijn netwerk.
- Je houdt rekening met de gevoelens van de cliënt of zijn netwerk
- Je kunt methodisch voorbereiden en werken.
- Je weet welke middelen en methoden toegepast kunnen worden in de begeleiding of voorlichting.
- Je kunt een begeleidingsgesprek voeren met een cliënt na een door hem ervaren belangrijke levensgebeurtenis
- Je kunt je eigen leerdoelen hiervoor formuleren.
- Je kunt je eigen leerdoelen hiervoor formuleren.

Begeleiden, levensgebeurtenissen, onderzoeken, tips geven
MZ-P3-K1-W2
MZ-P4-K1-W2
MZ-P5-K1-W2
MZ-P6-K1-W2
33
9789037240375
Begeleiden bij belangrijke levensgebeurtenissen PW
Begeleiden bij belangrijke levensgebeurtenissen PW
PPWLx- kan een afwijkende ontwikkeling van kinderen herkennen
-kan gesprekstechnieken toepassen in relatie tot haar werkzaamheden
- kan observatiemethodieken toepassen om informatie te verzamelen
- kan sociale vaardigheden toepassen in relatie tot haar werkzaamheden
- Je kunt uitleggen wat belangrijke levensgebeurtenissen voor kinderen kunnen zijn en hier voorbeelden van geven.
- Je kunt beschrijven welke invloed een belangrijke levensgebeurtenis kan hebben op het socialisatieproces van een kind dat de gebeurtenis heeft meegemaakt.
- Je kunt signalen benoemen die opgemerkt kunnen worden in het gedrag van een kind dat een belangrijke levensgebeurtenis heeft meegemaakt
- Je kunt beschrijven hoe een kind dat een belangrijke levensgebeurtenis heeft meegemaakt, begeleid kan worden.
- Je kunt werkvormen en activiteiten beschrijven die ingezet kunnen worden bij de begeleiding van een kind dat een belangrijke levensgebeurtenis heeft meegemaakt
- Je kunt factoren benoemen die het effect van een belangrijke levensgebeurtenis voor een kind positief of negatief kunnen beïnvloeden
Belangrijke levensgebeurtenissen, signalen, begeleiding, emotionele ondersteuning, socialisatieproces, ontwikkelingsfase, emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, interactievaardigheden, factoren, valkuilenPW-B1-K1-W7
34
9789037241273
Begeleiden bij educatieve activiteiten
Begeleiden bij educatieve activiteiten
TSWLx- Je hebt kennis van educatie en leren binnen het werkveld SCW.
- Je kunt een educatieve activiteit voorbereiden volgens het Model Didactische Analyse van Van Gelder.
- Je kunt deelnemers begeleiden bij educatieve activiteiten.
- Je kunt controleren of de educatieve activiteit heeft bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen.
- Educatie en leren
- Activiteit voorbereiden met Model Didactische Analyse
- Didactische werkvormen
- Deelnemers begeleiden
- Afronding activiteit
Educatie, activiteiten voorbereiden, activiteiten uitvoeren, deelnemers begeleiden. P2-K1-W1 & W2
35
9789037232981
Begeleiden bij het beheren van geld
Begeleiden bij het beheren van geld
PMZLxxxx- kan kennis van gesprekstechnieken en begeleidingsmethodieken toepassen bij verschillende doelgroepen
- kan ondersteuning bieden bij de omgang met sociale media en internet
- heeft specialistische kennis van de specifieke leer- en ondersteuningsbehoefte bij cliënten
- kan branchespecifieke voorlichtings, advies- en instructie geven
- Je kunt informatie over het begeleiden bij geldzaken opzoeken en beoordelen.
- Je kunt de regelingen beschrijven die te maken hebben met het verkrijgen van geld voor mensen met een beperking.
- Je kunt de regelingen beschrijven die te maken hebben met het beheren van geld van anderen.
- Je kunt het onderwerp geldzaken op een voor de cliënt aansprekende wijze aan hem presenteren waarbij je rekening houdt met de achtergrond van de cliënt.
- Je kunt hulpmiddelen gebruiken bij het beheren van geld van een cliënt.
- Je kunt de cliënt begeleiden bij het beheren van zijn geld.
- Je kunt begeleiders van cliënten in de gehandicaptenzorg informatie bieden over budgetten en verantwoordelijkheden.
Begeleiden bij bheren van geld, begroting opstellen, licht verstandelijke beperkingMZ-P3-K1-W2
MZ-P4-K1-W2
MZ-P5-K1-W3
MZ-P6-K1-W2
36
9789037233889Begeleiden bij opvoeden
Begeleiden bij opvoeden
CMZLx- heeft kennis van de meest voorkomende opvoedingsproblemen bij cliënten
- kan branchespecifieke voorlichting, advies en instructie geven
- kan specialistische kennis van branchespecifieke methodieken toepassen
kan brede kennis van communicatiemogelijkheden en -methoden toepassen (verbaal, non-verbaal, pre-verbaal en
schriftelijk), passend bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt
- kan sociaal vaardig optreden in functionele contacten

- Je kunt beschrijven welke alledaagse opvoedingsvragen ouders kunnen hebben.
- Je kunt alledaagse opvoedingsvragen van ouders in kaart brengen.
- Je kunt ouders via thuisbegeleiding ondersteunen bij het bieden van optimale- voorwaarden in de opvoeding van kinderen.
- Je kunt beschrijven welke (preventieve) vormen van opvoedingsondersteuning bij de- alledaagse opvoeding toegepast worden binnen de thuisbegeleiding en hoe je deze- opvoedingsondersteuning kunt bieden.
- Je kunt beschrijven hoe je ouders met een verstandelijke beperking of psychische- problemen via thuisbegeleiding kan ondersteunen bij de alledaagse opvoeding.
- Je kunt benoemen hoe je de opvoedingsondersteuning met de ouders kunt evalueren.
- Opvoeden
- Pedagogisch adviseren
- Opvoedingsondersteuning
- Ontwikkelings- en opvoedingsopgave
- Ontwikkelings- en opvoedingsopgave voor kinderen van 0-4 jaar
- Ontwikkelings- en opvoedingsopgave voor kinderen van 4-12 jaar en jongeren van 12-19 jaar
- Ouders met een verstandelijke beperking of psychische problemen
- Evalueren met ouders
Opvoeding, ondersteuning,
opvoedingsondersteuning,
pedagogisch adviseren,
ontwikkelingsopgave, opvoedingsopgave,
cirkel van veiligheid, samenwerkingsmodel,
empowerment-benadering, opvoedingsprogramma’s,
zindelijkheid, omgaan met driftbuien,
omgaan met eet- en slaapproblemen, omgaan met faalangst,
ouders met een verstandelijke beperking,
ouders met psychische problemen, evalueren, feedback geven en ontvangen.
MZ- P5-K1-W5
37
9789037234022
Begeleiden bij psychiatrische aandoeningen 1 (schizofrenie, psychotische, obsessieve en traumastoornissen)
Begeleiden bij psychiatrische aandoeningen 1 (schizofrenie, psychotische, obsessieve en traumastoornissen)
CVZMZLxxx- heeft brede kennis van de factoren die van invloed zijn op de geestelijke gezondheid
- heeft brede kennis van psychische en psychiatrische ziektes en stoornissen in relatie tot de sociale context
- heeft specialistische kennis van het begeleiden van cliënten bij veranderingsprocessen
- kan specialitische kennis van branchespecifieke methodieken toepassen
- heeft kennis van psychische en psychiatrische ziektebeelden en stoornissen gericht op de zorgvragers in de GGZ
Je kunt omschrijven waar cliënten met schizofrenie spectrum en andere psychotische stoornissen terechtkunnen voor hulp.
Je kunt behandelvormen bij schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen omschrijven.
- Je kunt de meest voorkomende moeilijk hanteerbare gedragingen bij schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen beschrijven.
- Je kunt de meest voorkomende moeilijk hanteerbare gedragingen bij schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen begeleiden en begeleidingsmethodieken toepassen.
Je kunt de begeleiding afstemmen op de behoeften en wensen van de cliënt.
Je kunt omschrijven waar cliënten met obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen terechtkunnen voor hulp. Je kunt behandelvormen bij obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen omschrijven.
- Je kunt de meest voorkomende moeilijk hanteerbare gedragingen bij obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen beschrijven.
- Je kunt de meest voorkomende moeilijk hanteerbare gedragingen bij obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen begeleiden en begeleidingsmethodieken toepassen. Je kunt de begeleiding afstemmen op de behoeften en wensen van de cliënt.- Je kunt omschrijven waar cliënten met trauma- en stressorgerelateerde stoornissen terechtkunnen voor hulp. Je kunt behandelvormen bij trauma- en stressorgerelateerde stoornissen omschrijven.- Je kunt de meest voorkomende moeilijk hanteerbare gedragingen bij trauma- en stressorgerelateerde stoornissen beschrijven. - Je kunt de meest voorkomende moeilijk hanteerbare gedragingen bij trauma- en stressorgerelateerde stoornissen begeleiden en begeleidingsmethodieken toepassen. Je kunt de begeleiding afstemmen op de behoeften en wensen van de cliënt.- Je kunt omschrijven waar cliënten met neurobiologische ontwikkelingsstoornissen terechtkunnen voor hulp. Je kunt behandelvormen bij neurobiologische ontwikkelingsstoornissen omschrijven.- Je kunt de meest voorkomende moeilijk hanteerbare gedragingen bij neurobiologische ontwikkelingsstoornissen begeleiden en begeleidingsmethodieken toepassen. Je kunt de begeleiding afstemmen op de behoeften en wensen van de cliënt. - Je kunt omschrijven hoe de sociale context betrokken kan worden in de ondersteuning van cliënten met schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen, obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen, trauma- en stressorgerelateerde stoornissen en neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (niveau 3 en 4) en de hulp van de sociale context inschakelen (niveau 4).
Behandelvormen schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen
- Begeleiden van cliënten met schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen
- Behandelvormen obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
- Begeleiden van cliënten met obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
- Behandelvormen bij trauma- en stressorgerelateerde stoornissen
- Begeleiden van cliënten met trauma- en stressorgerelateerde stoornissen
- Behandelvormen bij neurobiologische ontwikkelingsstoornissen
- Begeleiden van cliënten met een neurobiologische ontwikkelingsstoornis
schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen, obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen, traumaen stressorgerelateerde stoornissen, neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, ADHD, leerstoornis, communicatieve stoornis, psychotherapeutische behandeling, cognitieve gedragstherapie, sociale vaardigheidstraining, psycho-educatie, ACT- team, ECT, EMDR, exposure, neurofeedback, medicatie, bijwerkingen, sociale netwerk, moeilijk gedrag, contact, houding, aandachtspunten in de begeleidingVZ-P3-K1-W overstijgend
MZ-P4-K1-W overstijgend
MZ-P6-K1-W overstijgend
38
9789037242867
Begeleiden bij psychiatrische aandoeningen 2 (stemmingsstoornissen, persoonlijkheids- en angststoornissen)
Begeleiden bij psychiatrische aandoeningen 2 (stemmingsstoornissen, persoonlijkheids- en angststoornissen)
CVZMZLxxx- heeft brede kennis van de factoren die van invloed zijn op de geestelijke gezondheid
- heeft brede kennis van psychische en psychiatrische ziektes en stoornissen in relatie tot de sociale context
- heeft specialistische kennis van het begeleiden van cliënten bij veranderingsprocessen
- kan specialitische kennis van branchespecifieke methodieken toepassen
- heeft kennis van psychische en psychiatrische ziektebeelden en stoornissen gericht op de zorgvragers in de GGZ
Je kunt omschrijven waar cliënten met (depressieve- en bipolaire-)stemmingsstoornissen terecht kunnen voor hulp.
Je kunt behandelvormen bij (depressieve- en bipolaire-)stemmingsstoornissen omschrijven.
- Je kunt de meest voorkomende moeilijk hanteerbare gedragingen bij (depressieve- en bipolaire-)stemmingsstoornissen beschrijven.
- Je kunt de meest voorkomende moeilijk hanteerbare gedragingen bij (depressieve- en bipolaire-)stemmingsstoornissen begeleiden en begeleidingsmethodieken toepassen. Je kunt de begeleiding afstemmen op de behoeften en wensen van de cliënt.
- Je kunt omschrijven waar cliënten met angststoornissen terecht kunnen voor hulp. Je kunt behandelvormen bij angststoornissen omschrijven.
- Je kunt de meest voorkomende moeilijk hanteerbare gedragingen bij angststoornissen beschrijven.
- Je kunt de meest voorkomende moeilijk hanteerbare gedragingen bij angststoornissen begeleiden en begeleidingsmethodieken toepassen.
Je kunt de begeleiding afstemmen op de behoeften en wensen van de cliënt.
- Je kunt omschrijven waar cliënten met persoonlijkheidsstoornissen- terecht kunnen voor hulp. Je kunt behandelvormen bij persoonlijkheidsstoornissen omschrijven.
- Je kunt de meest voorkomende moeilijk hanteerbare gedragingen bij persoonlijkheidsstoornissen beschrijven.
- Je kunt de meest voorkomende moeilijk hanteerbare gedragingen bij persoonlijkheidsstoornissen begeleiden en begeleidingsmethodieken toepassen.
Je kunt de begeleiding afstemmen op de behoeften en wensen van de cliënt.
- Je kunt omschrijven waar cliënten met disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen terecht kunnen voor hulp. Je kunt behandelvormen bij disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen omschrijven.
- Je kunt de meest voorkomende moeilijk hanteerbare gedragingen bij disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen beschrijven.
- Je kunt de meest voorkomende moeilijk hanteerbare gedragingen bij disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen begeleiden en begeleidingsmethodieken toepassen.
Je kunt de begeleiding afstemmen op de behoeften en wensen van de cliënt.
- Je kunt omschrijven hoe de sociale context betrokken kan worden in de ondersteuning van cliënten met (depressieve- en bipolaire-)stemmingsstoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen en de hulp van de sociale context inschakelen (niveau 4).-
Behandelvormen bij depressieve- en bipolaire-stemmingsstoornissen
- Begeleiden van cliënten met een depressieve- of bipolaire-stemmingsstoornis
- Behandelvormen bij angststoornissen- Begeleiden van cliënten met angststoornissen
- Behandelvormen bij persoonlijkheidsstoornissen
- Begeleiden van cliënten met persoonlijkheidsstoornissen
- Behandelvormen bij disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen
- Begeleiden van kinderen met een oppositionele-opstandige stoornis en de normoverschrijdend-gedragsstoornis
stemmingsstoornissen,
angststoornissen,
persoonlijkheidsstoornissen,
disruptieve-,
impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen,
moeilijk hanteerbaar gedrag,
behandelvormen,
begeleidingsmethodieken,
rol sociaal netwerk
VZ-P3-K1 W overstijgend
MZ-P4-K1-W overstijgend
MZ-P6-K1-W overstijgend
39
9789037228137
Begeleiden en zorgen in de thuiszorg
Begeleiden en zorgen in de thuiszorg
CVZLx- heeft kennis van branchespecifieke methodieken
- heeft kennis van relevantie ziektebeelden in de VVT gericht op chronische, revaliderende, geriatrische of psychogeriatrische zorgvrager
- kan kennis van groepsdynamica toepassen
- kan handelen volgens het branchespecifieke kwaliteitskader
Je kunt:
- Uitleggen wat thuiszorg inhoud.
- zorgvragers in de woonsituatie begeleiden
- verbindend samenwerken met andere zorgverleners
- Wat is thuiszorg?
- Bekostiging van de thuiszorg
- Verpleging en verzorging
- Elk huisje zijn kruisje
- Risicosignalering
- Vraaggericht werken
- Zelf- en samenredzaamheid
-Inclusie en participatie
- Positieve gezondheid
- Motiverende gespreksvoering
- Mantelzorg(en)!
thuiszorg, vraaggericht werken, samenredzaamheid, mantelzorg, positieve gezondheid, bemoeizorg, semenwerken, visie, kwaliteit van leven, normen en waarden, ouderparticipatie, familieparticipatieVZ-P1-K1-W overstijgend
40
9789037232998
Begeleiden en zorgen in de thuiszorg en ambulant in GHZ
Begeleiden en zorgen in de thuiszorg en ambulant in GHZ
CVZMZLxxxheeft inzicht in hoe op aangepasten wijze gezond gedrag kan worden gestimuleerd en kennis hierover aan cliënten kan worden overgedragen
- heeft kennis van de relatie tussen functioneren, activiteiten en participatie zoals beschreven in het ICF
- heeft kennis van specifieke leer- en ondersteuningsbehoeften bij cliënten- heeft kennis van kwaliteit van leven, autonomie en empowerment- heeft kennis van samenlevingsgericht werken- kan kennis van branchespecifieke methodieken toepassen
- geeft duidelijke adviezen aan de cliënt m.b.t. de omgang met sociale media en internet om zijn sociale- vaardigheden op dit gebied te vergroten
- ondersteunt de cliënt adequaat gericht op de doelen ten aanzien van de ontwikkeling van zijn gedrag en- vaardigheden- past gedrag, communicatie en omgangsvormen effectief aan op verschillende cliënten- werkt adequaat oplossingsgericht
- geeft de cliënt op een duidelijke manier advies en informatie over het opbouwen en onderhouden van een sociaal en maatschappelijk netwerk
- schept actief kansen en mogelijkheden voor de cliënt om ander gedrag en andere vaardigheden te oefenen, doelen- te bereiken en uitdagingen aan te gaan
- draagt haar expertise met betrekking tot de aanpak en begeleiding van de cliënt op een begrijpelijke manier over- aan naastbetrokkenen
Je kunt uitleggen wat thuiszorg en ambulante zorg is, welke visie en opvattingen hierachter zitten en hoe deze zorg bij kan dragen aan kwaliteit van leven en wonen.
- Je kunt uitleggen hoe de zorg en ondersteuning binnen de thuiszorg en ambulante zorg voor cliënten met een verstandelijke, zintuiglijke en meervoudige beperking georganiseerd is.
- Je kunt vertellen voor welke cliënten in de GHZ thuiszorg en ambulante zorg geschikt is en welke vorm van ambulante zorg passend is bij verschillende doelgroepen en verschillende ondersteuningsbehoeften.
- Je kunt cliënten en hun ouders in de GHZ begeleiden en ondersteunen binnen de thuiszorg en ambulante zorg
Thuiszorg en ambulante zorg in de GHZ
- Organisatie van de thuiszorg en ambulante zorg in de GHZ
- Thuis bij de cliënt-
Cliënten met een beperking in de thuiszorg en ambulante zorg
- Begeleiden in de thuiszorg en ambulante zorg- Begeleidingsmethodieken- Ondersteunen bij opvoeding
ambulante zorg, thuiszorg,
gehandicaptenzorg, eigen regie,
zorg en ondersteuning, zintuiglijke beperking,
licht verstandelijke beperking, meervoudige beperking,
doelgroep en zorgbehoefte,
financiering, wetgeving,
voorbijganger, zoeker, klant,
verschillende ondersteuningsbehoeften, begeleiden cliënten in ambulante zorg, begeleiden cliënten in thuiszorg,
vraaggericht werken, dagbesteding,
werk, participatie, leerwerkproject, supported employment,
sociale werkvoorziening, person centred planning,
MAP, PATH, oplossingsgericht werken,
early intervention, PPG, video interactieanalyse
VZ- P2-K1-W1
VZ-P2-K1-W2
-MZ- P1-K1-W2
MZ- - P3-K1-W2
MZ - P3-K1-W4
41
9789037228137
Begeleiden en zorgen in het hospice
Begeleiden en zorgen in het hospice
CVZLx- heeft kennis van branchespecifieke methodieken
- heeft kennis van relevantie ziektebeelden in de VVT gericht op chronische, revaliderende, geriatrische of psychogeriatrische zorgvrager
- kan kennis van groepsdynamica toepassen
- kan handelen volgens het branchespecifieke kwaliteitskader
- Je kunt uitleggen wat een hospice is, vanuit welke motivatie deze zijn ontstaan, wat de doestellingen van hospice zijn en hoe daar aan gewerkt wordt.
- Je kunt vertellen welke zorg mogelijk is binnen het hospice en welke professionals er allemaal bij betrokken zijn.
- Je kunt zorgvragers en hun naasten ondersteunen tijdens hun verblijf in het hospice.
- Je kutn vrijwilligers ondersteunen bij hun werkzaamheden in het hospice.
- Hoscipce
- Doelstellingen van hospices
- Zorg en professionals in een hospice
- Zorgvragers ondersteunen bij fysieke klachten
- Mentale ondersteuning van bewoners en naasten
- Vrijwilligerswerk in een hospice
- Begeleiden van vrijwilligers in een hospice
Hospices, bijna-thuis-huis, opnamecriteria, geschiedenis van hospices, doelstellingen, palliatieve zorg, begeleiding, professionele zorg, samenwerking, zorgvragers ondersteunen, naasten ondersteunen, allochtonen, levensvragen, emotionele ondersteuning, fysieke ondersteuning, medische zorg, verpleegkundige zorg, spirituele ondersteuning, complementaire zorg, vrijwilligerswerk, begeleiden van vrijwilligers, SOFA-model, motieven van vrijwilligers, persoonlijke grenzen, vrijwilligersklem.VZ-P1-K1-W overstijgend
42
9789037228137
Begeleiden en zorgen in het verpleeghuis
Begeleiden en zorgen in het verpleeghuis
CVZLx- heeft kennis van branchespecifieke methodieken
- heeft kennis van relevantie ziektebeelden in de VVT gericht op chronische, revaliderende, geriatrische of psychogeriatrische zorgvrager
- kan kennis van groepsdynamica toepassen
- kan handelen volgens het branchespecifieke kwaliteitskader
- kan actuele benaderingswijzen toepassen in de omgang met dementerende
- heeft kennis van begeleidingsmethoden zoals belevingsgerichte zorg en PDL
- Je kunt uitleggen hoe verpleehuiszorg georganiseerd is, welke visie en opvattingen achter intramurale zorg zitten en hoe intramurlae zorg bij kan dragen aan kwaliteit van leven en wonen.
- Je kunt cliënten begeleiden binnen het verpleeghuis.
- Je kunt psychogeriatrische zorgvragers begeleiden in het verpleeghuis.
- Doelgroepen en teamsamenstelling
- Organisatie en financiering
- Visie op (goede) zorg
- Een dag in het verpleeghuis
- Diversiteit
- Groepsverzorging
- Moeilijkheden in de groep
- Gesprekstechnieken
- Copingstijlen
- Hersenkunde
- Belevingsgerichte zorg
- Benaderingswijzen
- Het 'lerend'vermogen van de dementerende zorgvrager
verpleeghuis, dagindeling, visie, PDCA cyclus, disciplines in het verpleeghuis, MDO, wetten en organisaties, diversiteit, zelfredzaamheid, coping, groepsbegeleiding, hersenkunde, persoonsgerichtezorg, Belevings-Nis, lerend vermogen, STOP-methodeVZ-P1-K1-W overstijgend
43
9789037233001
Begeleiden en zorgen in kleinschalig wonen
Begeleiden en zorgen in kleinschalig wonen
CVZMZLxxx- kan kennis van groepsdynamica toepassen
- kan handelen volgens het branchespecifieke kwaliteitskader
-heeft kennis van begeleidingsmethoden zoals belevingsgerichte zorg en PDL
Je kunt:
- uitleggen wat kleinschalig wonen is, welke visie en opvattingen achter deze woonvorm zitten en hoe kleinschalig wonen bij kan dragen aan kwaliteit van leven en wonen
- uitleggen hoe de zorg en ondersteuning in kleinschalig wonen georganiseerd is
- vertellen voor welke cliënten kleinschalig wonen geschikt is welke vorm van kleinschalig wonen passend is bij verschillende doelgroepen en verschillende ondersteuningsbehoefte
- cliënten individueel begeleiden binnen het kleinschalig wonen
- cliënten in een groep begeleiden binnen het kleinschalig wonen
- Groepen 1
- Groepen 2
- Kleinschalig wonen
- Passende zorg en ondersteuning
- Begeleiden binnen kleinschalig wonen
- Begeleiden van groepen
- De ontwikkeling naar kleinschalig wonen
Intramurale zorg, kleinschalig wonen, kwaliteit van leven en wonen, zorg en ondersteuning bij kleinschalig wonen, doelgroep en zorgbehoefte, verschillende ondersteuningsbehoefte, begeleiden cliënten in de intramurale setting, domotica.VZ-P1-K1-W overstijgend
MZ-P2-K1-W overstijgend
MZ-P6-K1-W overstijgend
44
9789037244366
Begeleiden en zorgen in kleinschalig wonen GHZ
Begeleiden en zorgen in kleinschalig wonen GHZ
CVZMZLxxx-heeft specialitische kennis van het begeleiden van cliënten bij veranderingsprocessen
- heeft specialitische kennis van kwaliteit van bestaan, autonomie en empowerment
- kan stemmingswisselingen en - stoornissen herkennen en hierop anticiperen
- heeft kennis van samenlevingsgericht werken
Je kunt:
- uitleggen wat kleinschalig wonen is, welke visie en opvattingen achter deze woonvorm zitten en hoe kleinschalig wonen bij kan dragen aan kwaliteit van leven en wonen
- uitleggen hoe de zorg en ondersteuning in kleinschalig wonen georganiseerd is
- vertellen voor welke cliënten kleinschalig wonen geschikt is welke vorm van kleinschalig wonen passend is bij verschillende doelgroepen en verschillende ondersteuningsbehoefte
- cliënten individueel begeleiden binnen het kleinschalig wonen
- cliënten in een groep begeleiden binnen het kleinschalig wonen
- Kleinschalig wonen GHZ
- De financiering en organisatie van kleinschalig wonen GHZ
- Passende zorg en ondersteuning in de GHZ
- Begeleiden binnen het kleinschalig wonen in de GHZ 1
- Begeleiden binnen het kleinschalig wonen in de GHZ 2
- Groepen 1
- Groepen 2
- Begeleiden van groepen
Kleinschalig wonen, begeleid wonen, beschermd wonen, gehandicaptenzorg, cliënten met een beperking, begeleiding, ondersteuning, sociaal netwerk, domotica, ondersteuningsplan, groepsdynamica, rehabilitatie en revalidatieVZ-P2-K1-W overstijgend
MZ-B1-K1-W3
MZ-B1-K1-W4
MZ-B1-K1-W7
MZ-P1-K1-W overstijgend
MZ-P3-K1-W overstijgend
45
9789037242836
Begeleiden en zorgen in kleinschalig wonen in GGZ
Begeleiden en zorgen in kleinschalig wonen in GGZ
CVZMZLxx- heeft breden kennis van systeemgerichte methodieken in de GGZ
- kan specialistische kennis van groepsdynamica toepassen
- kan specialitische kennis van branchespecifieke methodieken toepassen
Je kunt:
- uitleggen wat kleinschalig wonen is, welke visie en opvattingen achter deze woonvorm zitten en hoe kleinschalig wonen bij kan dragen aan kwaliteit van leven en wonen
- uitleggen hoe de zorg en ondersteuning in kleinschalig wonen georganiseerd is
- vertellen voor welke cliënten kleinschalig wonen geschikt is welke vorm van kleinschalig wonen passend is bij verschillende doelgroepen en verschillende ondersteuningsbehoefte
- cliënten individueel begeleiden binnen het kleinschalig wonen
- cliënten in een groep begeleiden binnen het kleinschalig wonen
- Kleinschalig wonen GGZ
- De ontwikkeling naar kleinschalig wonen (ggz)
- Passende zorg en ondersteuning in de ggz
- Begeleiden binnen het kleinschalig wonen in de ggz
- Groepen
- Begeleiden van groepen
sociaal netwerk, ketenzorg, sociale psychiatrie, therapeutisch klimaat, groepsdynamica, rehabilitatie en revalidatie, van Herstel Ondersteunende Zorg (HOZ)VZ-P3-K1-W overstijgend
MZ-P4-K1-W overstijgend
46
9789037233018Begeleiden en zorgen intramuraal
Begeleiden en zorgen intramuraal
CMZLxxkan kennis van gesprekstechnieken en begeleidingsmethodieken toepassen bij verschillende doelgroepen
- heeft kennis van de taken en rollen van andere disciplines in de branche en weet wanneer op wie een beroep
- gedaan kan worden- heeft kennis van financieringsvormen (zoals zorgzwaartepakketten, Wet maatschappelijke ondersteuning) en- voorzieningen voor de doelgroepen- heeft kennis van geriatrie
- heeft kennis van werkvelden en doelgroepen in relatie tot de beroepsuitoefening
- kan de visie op zorg toepassen in haar dagelijkse werkzaamheden
- kan kennis van muziek, tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen, audiovisuele vorming, belevingsgerichte,
- ontwikkelingsgerichte en arbeidsmatige activiteiten toepassen
- kan kennis van groepsdynamica toepassen
Je kunt uitleggen wat intramurale zorg is, welke visie en opvattingen achter intramurale zorg zitten en hoe intramurale zorg bij kan dragen aan kwaliteit van leven en wonen.
- Je kunt uitleggen hoe de zorg en ondersteuning binnen intramurale zorg georganiseerd is.
- Je kunt vertellen voor welke cliënten intramurale zorg geschikt is en welke vorm van intramurale zorg passend is bij verschillende doelgroepen en verschillende ondersteuningsbehoeften.
- Je kunt cliënten begeleiden binnen intramurale zorg, zowel individueel als in de groep.
- Je kunt de rol van domotica in de intramurale zorg uitleggen.
Driehoekskunde uitgelegd
- Samenwerken in de driehoek
- Communiceren in de driehoek
- Hulpverlener in de driehoek- Hulpverlener 3.0
- Digitale communicatie
- Knelpunten in de driehoek
Driehoekskunde, hulpverlener,
cliënt, ouders,
wettelijk vertegenwoordigers,
samenwerken, eigen regie,
optimale communicatie,
loyaliteit, loslaten,
losmaken, gezonde relatie,
knelpunten, spanningen,
fundament, gespreksvoering,
interculturele communicatie,
digitale communicatie, normen en waarden, ervaringen.
MZ- P3-K1-W2 -
47
9789037242799
Begeleiden en zorgen intramuraal GHZ
Begeleiden en zorgen intramuraal GHZ
CVZMZLxxxKan kennis van gesprekstechnieken en begeleidingsmethodieken toepassen bij verschillende doelgroepen.
- Heeft kennis van de taken en rollen van andere disciplines in de branche en weet wanneer op wie een beroep gedaan kan worden.
- Heeft kennis van financieringsvormen (zoals zorgzwaartepakketten, Wmo, Wlz) en voorzieningen voor de doelgroepen.
- Heeft kennis van psychiatrie en psychologie.
- Heeft kennis van werkvelden en doelgroepen in relatie tot de beroepsuitoefening.
- Kan de visie op zorg toepassen in haar dagelijkse werkzaamheden.
- schept adequaat kansen en mogelijkheden voor cliënten om zich te ontwikkelen
- kan kennis van groepsdynamica toepassenpassen.
- Je kunt uitleggen wat intramurale zorg is, welke visie en opvattingen achter intramurale zorg zitten en hoe intramurale zorg bij kan dragen aan kwaliteit van leven en wonen
- Je kunt uitleggen hoe de zorg en ondersteuning binnen de intramurale gehandicaptenzorg georganiseerd is
- Je kunt vertellen voor welke cliënten intramurale GHZ geschikt is en welke vorm van intramurale zorg passend is bij verschillende doelgroepen en verschillende ondersteuningsbehoeften
- Je kunt cliënten begeleiden binnen intramurale zorg, individueel en in de groep
- Je kunt de rol van domotica in de intramurale zorg benoemen.
- Domotica in de intramurale gehandicaptenzorg
- Organisatie van de intramurale GHZ
Uitgangspunten intramurale gehandicatenzorg
- Welke intramurale zorg voor welke doelgroep?
- Begeleiden in de intramurale gehandicaptenzorg
- Begeleiden van groepen
intramurale zorg, kwaliteit van bestaan, gehandicaptenzorg,
eigen regie, zorg en ondersteuning in de intramurale zorg,
zintuiglijke beperking,
verstandelijke beperking, meervoudige beperking, doelgroep en zorgbehoefte,
verschillende ondersteuningsbehoeften,
begeleiden cliënten in intramurale zorg,
participatie, groepen,
triple C, gentle teaching,
goldstein, domotica
VZ- P2-K1-W1-
VZ P2-K1-W2-
VZ P2-K1-W3-
MZ- P1-K1-W1-
MZ P1-K1-W2-
MZ P3-K1-W2-
MZ P3-K1-W3
48
9789037242843
Begeleiden en zorgen intramuraal in GGZ
Begeleiden en zorgen intramuraal in GGZ
CVZMZLxxKan kennis van gesprekstechnieken en begeleidingsmethodieken toepassen bij verschillende doelgroepen.
- Heeft kennis van de taken en rollen van andere disciplines in de branche en weet wanneer op wie een beroep gedaan kan worden.
- Heeft kennis van financieringsvormen (zoals zorgzwaartepakketten, Wmo, Wlz) en voorzieningen voor de doelgroepen.
- Heeft kennis van psychiatrie en psychologie.
- Heeft kennis van werkvelden en doelgroepen in relatie tot de beroepsuitoefening.
- Kan de visie op zorg toepassen in haar dagelijkse werkzaamheden.
- schept adequaat kansen en mogelijkheden voor cliënten om zich te ontwikkelen
- kan kennis van groepsdynamica toepassen.
Je kunt uitleggen wat intramurale ggz is, welke visie en opvattingen achter intramurale ggz zitten en hoe intramurale ggz kan bijdragen aan kwaliteit van leven en wonen.
- Je kunt uitleggen hoe de zorg en ondersteuning binnen de intramurale ggz georganiseerd is.
- Je kunt vertellen voor welke cliënten intramurale ggz geschikt is en welke vorm van intramurale ggz passend is voor verschillende doelgroepen en verschillende ondersteuningsbehoefte.
- Je kunt cliënten begeleiden binnen intramurale ggz: individueel en in de groep
Indicatietraject intramurale ggz- Intramurale ggz
- Zorg en ondersteuning in de intramurale ggz
- Begeleiden van cliënten in de intramurale ggz
- Begeleiden van groepen- Financiering en wetgeving in de intramurale ggz
Geestelijke gezondheidszorg (ggz),
ntramurale zorg, kwaliteit van leven en wonen,
financiering, wetgeving, indicatie, zorgprofiel,
zorg en ondersteuning in de intramurale ggz,
doelgroep en zorgbehoefte,
verschillende ondersteuningsbehoeften,
begeleiden cliënten in de intramurale zorg,
oplossingsgericht werken,
motiverende gespreksvoering, begeleiden van groepen
VZ- P3-K1-W1
VZ - P3-K1-W2-
MZ- P4-K1-W2-
MZ- P4-K1-W3
49
9789037242805Begeleiden in azc
Begeleiden in azc
CMZLxx- heeft inzicht in gezondheidsrisico’s behorende bij de doelgroep
- heeft kennis van de taken en rollen van andere disciplines in de branche en weet wanneer op wie een beroep gedaan kan worden
- kan brede kennis van diversiteit en interculturele communicatie toepassen
- kan branche specifieke voorlichting, advies en instructie geven
- Je kent de wet- en regelgeving en instanties waar vluchtelingen, asielzoekers, alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv) mee te maken krijgen.
- Je kunt voorlichting en advies geven aan asielzoekers en vluchtelingen over (voor deze doelgroep) belangrijke onderwerpen.
- Je kunt asielzoekers op een passende manier activeren.
- Je kunt in je begeleiding aan asielzoekers de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie stimuleren.
- Je kunt probleem gedrag begeleiden (o.a verslaving, huiselijk geweld, agressie, conflicten).
- Asielprocedure in Nederland
- Begeleiden van asielzoekers en vluchtelingen
- Voorlichting
- Voorlichting tijdens het traject
- Activeren van asielzoekers
- Stimuleren van zelfredzaamheid en participatie
- Begeleiden van problemen
asielzoeker, vluchteling, COA, azc, dagelijks leven, asielaanvraag, asielprocedure, voorlichting, taalbarrière, activeren, zelfredzaamheid, (on)betaald werk, problemen.MZ-P2-K1-W2
MZ-P2-K1-W3
MZ-P6-K1-W2
MZ-P6-K1-W2
50
9789037233025Begeleiden in de driehoek
Begeleiden in de driehoek
CMZLx- stimuleert de cliënt en andere betrokkenen in actie te komen om de cliënt zo veel mogelijk de regie over zijn eigen- leven te laten voeren of, indien nodig en haalbaar, naastbetrokkenen de regie te laten overnemen
- creëert gericht draagvlak en betrokkenheid voor de manier waarop de regie gevoerd wordt over het leven van de- Cliënt
- voorziet naastbetrokkenen tijdig van informatie en aanwijzingen voor de geplande- Ondersteuning
- legt op een begrijpelijke manier verantwoording af over het ondersteuningsaanbod aan de cliënt en- Naastbetrokkenen
- draagt relevante onderdelen van haar expertise op een begrijpelijke manier over aan betrokkenen.
- Je kunt beschrijven wat driehoekskunde (Chiel Egberts) inhoudt en de belangrijke aandachtspunten in de samenwerking binnen de driehoek cliënt, ouders/wettelijk vertegenwoordigers en hulpverlener benoemen.
- Je kunt beschrijven hoe je optimaal kunt communiceren met ouders/wettelijk vertegenwoordigers van een cliënt en hen optimaal kunt betrekken in de begeleiding van een cliënt.
- Je kunt een gesprek met (cliënt en) ouders/wettelijk vertegenwoordigers voeren.
- Je kunt beschrijven hoe je een cliënt optimaal kunt ondersteunen in het contact met zijn ouders/wettelijk vertegenwoordigers.
- Je kunt aangeven hoe knelpunten in de samenwerking binnen de driehoek kunnen ontstaan, hoe je hiermee om kunt gaan en hoe je deze spanningen kunt voorkomen.
Driehoekskunde uitgelegd
- Samenwerken in de driehoek
- Communiceren in de driehoek- Hulpverlener in de driehoek- Hulpverlener 3.0
- Digitale communicatie
- Knelpunten in de driehoek
Driehoekskunde, hulpverlener, cliënt,
ouders, wettelijk vertegenwoordigers,
samenwerken, eigen regie,
optimale communicatie, loyaliteit,
loslaten, losmaken,
gezonde relatie, knelpunten, spanningen,
fundament, gespreksvoering,
interculturele communicatie,
digitale communicatie,
normen en waarden, ervaringen.
MZ- P3-K1-W2
51
9789037236101Begeleiden van adolescenten
Begeleiden van adolescenten
CSWLx- Je hebt kennis van de levensfase adolescentie en mogelijke problematieken.
- Je hebt kennis van instrumenten om adolescenten te observeren en analyseren.
- Je hebt kennis van het begeleiden van adolescenten in veranderingsprocessen.
- Je hebt kennis van activerende methodieken om adolescenten te ondersteunen.
- Je hebt kennis van outreachende begeleidingsmethodieken om contact te leggen met- en ondersteunen van adolescenten.
- Je hebt kennis van groepsdynamica bij groepen met adolescenten en groepsinterventies.
- De adolescentie
- Observeren en analyseren
- Het begeleiden
- Activerende begeleidingsmethodiek
- Outreachende methodieken
- Groepsdynamica
Methodisch begeleiden, ontwikkelingspsychologie, adolescentie, ontwikkelingsstoornissen, groepsdynamica.P2-K1-W1 & 2
52
9789037233032Begeleiden van seksualiteit
Begeleiden van seksualiteit
CMZLxxxx- Kan regulerende methodieken toepassen ten aanzien van seksualiteit en intimiteit.
-Kan signalen herkennen van sociale problematiek, waaronder seksueel misbruik en onderneemt actie volgens wet- en regelgeving en het beleid/ protocol van de organisatie.
- Heeft kennis van preventie van seksueel misbruik grensoverschrijdend gedrag.
- Kan branchespecifieke voorlichting en instructie geven. - Kan specialistische kennis van branchespecifieke methodieken toepassen.
- Stimuleert de cliënt om over zijn mogelijkheden, wensen, behoeften en problemen te praten.
- Schept passende kansen en mogelijkheden voor de cliënt om zich te ontwikkelen.
-Gaat discreet om met vertrouwelijke zaken en gevoelige informatie.
- Luistert aandachtig als de cliënt iets naar voren brengt.
-Draagt relevante onderdelen van haar expertise op een duidelijke manier over aan betrokkenen.
- Je kunt de normale seksuele ontwikkeling beschrijven. Je kunt het begrip veilig klimaat beschrijven en het belang uitleggen van een veilig klimaat.
- Je kunt uitleggen hoe je op professionele wijze over seksualiteit kunt communiceren met cliënten en cliënten de nodige ondersteuning bieden op het gebied van seksualiteit.
- Je kunt diverse methodieken beschrijven om voorlichting te geven en een veilig seksueel klimaat te bevorderen. Je kunt deze methodieken toepassen.
- Je kunt cliënten voorlichting geven over mogelijke gevaren ten aanzien van internet- en sociale mediagebruik. - Je kunt mogelijke seksuele problemen bij cliënten beschrijven.
- Je kunt hier als hulpverlener een inschatting van maken. Je kunt beschrijven wat seksuele intimidatie en seksueel misbruik/ geweld inhoudt.
- Je kunt aangeven hoe dit als hulpverlener te signaleren en hoe hier op een professionele wijze mee om te gaan.
- Je kunt ethische dilemma’s op het gebied van de ondersteuning van cliënten op het gebied van seksualiteit bespreekbaar maken.
- Aandacht voor seksualiteit
- Seksuele ontwikkeling
- Cliënten begeleiden op het gebied van seksualiteit
- Handvatten voor seksuele voorlichting
- Problemen bij seksualiteit
- Ethische dilemma’s en wetgeving rondom seksualiteit
Veilig klimaat, seksualiteit, randvoorwaarden,
normen en waarden, seksuele ontwikkeling,
ontdekken, ontwikkelen, kaders, grenzen,
voorlichting, communicatie, methodieken,
vlaggensysteem, wijzer in de liefde,
Boys R Us, Girls’talk, Let’s talk, sociale media,
hermeneutische cirkel, hulpmiddelen,
alternatieve relaties, SOA's, signalen, intimidatie,
seksueel misbruik/geweld, meldcode,
lhbt, (ethische) dilemma's, wet- en regelgeving, moreel beraad
MZ-B1-K1-W overstijgend
MZ-P3-K1-W1 MZ-P4-K1 W overstijgend MZ-P5-K1-W2
MZ-P5-K1-W3
MZ-P6-K1-W2
53
9789037233070
Begeleiden van vrijwilligers en mantelzorgers
Begeleiden van vrijwilligers en mantelzorgers
CVZMZLxxxxxx- heeft (specialitische) kennis van samenlevingsgericht werken
-kan (specialistische) kennis van branchespecifieke methodieken toepassen
- kan voorlichting, advies en instructie geven
Je kunt:
- uitleggen wat informele zorg is
- uitleggen wat mantelzorg is
- uitleggen wat vrijwilligerswerk in de zorg is
- uitleggen hoe je mantelzorgers kunt begeleiden
- uitleggen hoe je zorgvrijwillgers kunt begeleiden.
- informele zorg
- mantelzorg
- vrijwilligerszorg
- begeleiden van mantelzorgers
- begeleiden van zorgvrijwilligers
Informele zorg, mantelzorg, vrijwilligerszorg, begeleiden, WIFA model, SOFA, signaleren overbelasting mantelzorgersVZ-B1-K2-W4
MZ-P1-K1-W4
MZ-P3-K1-W8
MZ-P4-K1-W6
MZ-P5-K1-W7
MZ-P6-K1-W6
54
9789037233049
Begeleiden van zelfredzaamheid op maatschappelijk gebied
Begeleiden van zelfredzaamheid op maatschappelijk gebied
CVZMZLxxVZ-opleidingen
- Brancheafhankelijk examen "Begeleiden in de branche naam"
MZ-opleidingen
- Aan de slag met de dag
- Dagbesteding in beeld
- Draagkracht vergroten
VZ-B1-K1-W6
MZ-B1-K1-W4
- kan emotionele problemen herkennen, zoals eenzaamheidsproblematiek en sociale uitsluiting
- kan kennis van de sociale kaart en maatschappelijke steunsystemen toepassen
- kan kennis van gesprekstechnieken en begeleidingsmethodieken toepassen bij verschillende doelgroepen
- heeft kennis van algemene begrippen van orthopedagogiek, psychologie, toegepaste sociologie, psychiatrie en psychopathologie (MZ)
- heeft kennis van algemene begrippen van gedragswetenschappen, psychologie, orthopedagogiek, psychiatrie en (toegepaste) sociologie (VZ)
- heeft kennis van sociale integratie
- Je kunt uitleggen waar de sociologie zich mee bezg houdt en waarom het belangrijk is hier kennis van te hebben.
- Je kunt proboelen bij verschillende doelgroepen op maatschappelijk gebied benoemen, waaronder ook sociale uitsluiting en eenzaamheid.
-Je kunt vertellen hoe je cliënten ondersteunt bij het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk.
- Je kunt het wat, hoe en waarom (reden en doel) van begeleingsmethoden, - technieken en - stijlen uitleggen
- Je kunt benoemen welke vormen van dagbeteding er zijn, hoe je de wensen van de cliënt inventariseert en hoe je mogelijkheden voor de cliënt creëert op het gebied van dagbesteding.
- Sociologie
- Theorieën grote sociologische denkers
- Eenzaamheid
- Kwetsbare groepen
- Sociaal isolement
- Uitsluiting
- Begeleidingsmodel Transactionele Analyse
- Begeleidingsmodel presentiemethode
- Rehabilitatie
- Begeleidingsmodel RET-methode
- Netwerk
- Dagbesteding
sociologie, eenzaamheid, pesten, sociaal isolement, begeleidingsmethodieken, dagbesteding, uitsluitingVZ-B1-K1-W6
MZ-B1-K1-W4
55
9789037234695
Begeleiding collega's en stagiaires
Begeleiding collega's en stagiaires
TVZMZLxxxxxx- heeft (specialitische) kennis van samenlevingsgericht werken
-kan (specialistische) kennis van branchespecifieke methodieken toepassen
- kan voorlichting, advies en instructie geven
- heeft specialistische kennis van motivatietechnieken
- kan feedbackvaardigheden toepassen
- kan werkbegeleidingsmethodieken toepassen
Je kunt:
- uitleggen wat leren op de werkvloer inhoudt
- uitleggen wat begeleiden op de werkvloer inhoudt
- uitleggen hoe je feedback geeft volgens de geldende regels
- uitleggen hoe je nieuwe collega’s en stagiairs werkbegeleiding geeft
- uitleggen hoe je met nieuwe collega’s en stagiairs introductie-, begeleidings- en beoordelingsgesprekken voert
- uitleggen hoe je faalangstige nieuwe collega’s en stagiairs begeleidt
- nieuwe collega’s en stagiairs inwerken
- nieuwe collega’s en stagiairs stimuleren, motiveren en feedback geven
- nieuwe collega’s en stagiairs informatie, instructie en advies geven
- met nieuwe collega’s en stagiairs begeleidingsgesprekken voeren
- het functioneren van stagiairs beoordelen.
- Leren op de werkplek
- Begeleiden op de werkplek
- Feedback
- Werkbegeleiding
- De werkbegeleider in gesprek
- Faalangst
Werkbegeleiding, leren op de werkplek, feedback, gesprekken, beoordelen, faalangstVZ-B1-K2-W4
MZ-P1-K1-W4
MZ-P3-K1-W8
MZ-P4-K1-W6
MZ-P5-K1-W7
MZ-P6-K1-W6
56
9789037241389Behoefteonderzoek
Behoefteonderzoek
PSWLx- Je kunt een behoefteonderzoek uitvoeren
- Je kunt op basis van het uitgevoerde behoefteonderzoek conclusies formuleren en aanbevelingen doen.
- Je kunt de resultaten uit het uitgevoerde behoefteonderzoek presenteren.
N.v.t.Behoefteonderzoek, onderzoeksmethoden, onderzoeksverslag, activiteiten.P2-K1-W1
57
9789037240832Benadering van leerlingen
Benadering van leerlingen
PPWLxJe kunt in kaart brengen welke interventies een docent kan inzetten bij leerlingen met uitstelgedrag.
Je kunt drie activiteiten ontwikkelen voor leerlingen met uitstelgedrag.
N.v.t.Ontwikkelingsgerichte lesactiviteiten, motivering, interactievaardigheden.P3-K1-W3
58
9789037242850Beroepsethiek mz/vz
Beroepsethiek mz/vz
PVZMZLxx- kan handelen volgens de normen voor verantwoorde zorg
- kan kennis van (beroeps)ethiek en ethische vraagstukken toepassen
- kan methodisch en systematisch handelen toepassen tijdens de beroepsuitoefening
- kan feedbackvaardigheden toepassen
- kan reflectievaardigheden toepassen
- Je kunt uitleggen wat ethiek inhoudt en de verschillen tussen descriptieve ethiek, normatieve ethiek en analytische ethiek beschrijven
- Je kunt de drie niveaus waarop ethiek kan spelen beschrijven; individu (relatie hulpverlener en cliënt), organisatie en samenleving
- Je kunt op basis van het normatieve stappenplan een oplossing voor een dilemma bedenken
- Je kunt ethisch reflecteren
- Je kunt een ethische discussie voeren.
-Ethiek, ethische discussie,
reflecteren, normatief stappenplan,
moreel beraad, themamiddag,
descriptieve, normatieve en
analytische ethiek, ethische niveaus.
VZ-B1-K2-W3
MZ-B1-K2-W2
59
9789037234749
Bijdrage leveren aan het ondersteuningsplan
Bijdrage leveren aan het ondersteuningsplan
CMZL5-3-95- kan gebruik maken van de ervaringsdeskundigheid van cliënten en naastbetrokkenen
- heeft specialistische kennis van methoden van gegevensverzameling -
Je kunt aangeven wat onder methodisch werken wordt verstaan en weet wat de relatie tussen methodisch werken en het ondersteuningsplan is.
- Je kunt uitleggen wat een ondersteuningsplan is en hoe dit opgesteld wordt.
- Je weet wat een ordeningsprincipe is en weet wat de relatie is tussen het anamnesegesprek en het ordeningsprincipe.
- Je hebt kennis van het cliëntbeeld en kunt uitleggen hoe en waarom dit tot stand komt.
- Je weet wat de hulpvraag en begeleidingsdoelen betekenen voor jouw werkzaamheden.
- Je weet welke activiteiten en begeleidingsvormen een bijdrage leveren aan het bereiken van de doelstellingen.
- Je kunt een ondersteuningsplan evalueren.
- Je kunt uitleggen welke bronnen van informatie (observaties, gesprekken en schriftelijke verslagleggingen) gebruikt worden voor het bijstellen van het ondersteuningsplan.
- Je kunt uitleggen wat het verschil in taken is tussen de hulpverlener niveau 3 en de hulpverlener niveau 4, in relatie tot het ondersteuningsplan.
- Wat is een ondersteuningsplan?
- Inleiding methodisch handelen
- Anamnese
- intakegesprek
- De cliënt
- Bijstellen van een ondersteuningsplan
- Gegevens ordenen
- Planmatig evalueren
Methodisch werken, ordeningsprincipes, zorgleefplan, Schalock, Omaha, Gordon, leefplan, ondersteuningsplan, EPD en ECD, ondersteuningsvraag/hulpvraag, begeleidingsdoel, plan van aanpak, SMART, evalueren, procesevaluatie, productevaluatie.MZ- B1-K1-W1
60
9789037240733
Bijhouden van ontwikkeling van de leerling en differentiatie
Bijhouden van ontwikkeling van de leerling en differentiatie
CPWLx- heeft basiskennis van inhoud en belang van (SLO) doelen voor het jonge kind
- heeft brede en specialistische kennis van begrippen en theorieën m.b.t. taalontwikkeling, -achterstanden,
-stimulering, culturele verschillen
- heeft brede en specialistische kennis van begrippen en uitgangspunten m.b.t. leerstijlen, leerbehoeften,
leeractiviteiten en een activerende leeromgeving
- heeft brede en specialistische kennis van belang en noodzaak van verzamelen en registreren van (ontwikkelings-)
gegevens
- heeft brede en specialistische kennis van doorgaande leerlijnen (ketenregie)
- kan ontwikkelingsgericht werken: signaleren, creëren en benutten van kansen op cognitief, motorisch,
zintuigelijk en sociaal-emotioneel gebied
- kan werken met een leerlingvolgsysteem
- Je hebt kennis van de ontwikkelingsgebieden bij het leren van de leerling.
- Je hebt kennis van kerndoelen en referentieniveaus in het onderwijs en weet hoe daarmee om te gaan.
- Je hebt kennis van diverse methoden om de ontwikkeling van leerlingen te volgen.
- Je hebt kennis van differentiatie in het onderwijs en het belang van betrokkenheid.
- Je hebt kennis van interne en externe differentiatie en kent bijpassende werkvormen.
- Ontwikkelingsgebieden bij het leren van de leerling
- Kerndoelen, referentieniveaus en leerlijnen
- Methoden om de ontwikkeling van leerlingen te volgen
- Differentiatie en het belang van betrokkenheid
- interne en externe differentiatie
Ontwikkeling, toetsen, observatie, differentiatiePW-P3-K1-W3
PW-P3-K2-W2
61
9789037233124
BMC vaardigheden gericht op dagbesteding deel 1 (creatief)
BMC vaardigheden gericht op dagbesteding deel 1 (creatief)
TMZLx- kan kennis van muziek, tekeken, handvaardigheid, textiele werkvormen, audiovisuele vorming, belevingsgerichte, ontwikkelingsgerichte en arbeidsmatige activiteiten toepassen
- kan methodische en systematisch handelen toepassen tijdens de beroepsuitoefening
Je kunt:
- aangeven wat creativiteitsontwikkeling inhoudt en wat het doel en nut ervan is
- verschillende creatieve vaardigheden en technieken (voor tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen) benoemen en toepassen
- een creatieve activiteit afstemmen op verschillende leeftijdsgroepen en doelgroepen, en hierbij zowel een belevingsgerichte als een ontwikkelingsgerichte creatieve activiteit aanbieden
- een creatieve activiteit voorbereiden aan de hand van een activiteitenplan
- een activiteitenplan voor een creatieve activiteit uitvoeren en de activiteit op een bevlogen wijze begeleiden
- een cliënt doelbewust motiveren om moeilijkheden te overwinnen of te accepteren tijdens een creatieve activiteit
- een creatieve activiteit binnen een specifiek thema aanbieden aan een groep cliënten
- de juiste materialen en middelen inzetten tijdens een creatieve activiteit en zorgen dat de materialen en middelen onderhouden zijn
- een creatieve activiteit evalueren.
- Creativiteitsontwikkeling
- Een activiteit met een doel
- Doelgroepen en passende activiteiten
- Creatieve activiteiten voorbereiden, begeleiden en evalueren
Creatief proces, creatieve ontwikkeling, passende activiteiten bij de doelgroep en thema.MZ-B1-K1-W4
62
9789037233131
BMC vaardigheden gericht op dagbesteding deel 2 (sport en spel)
BMC vaardigheden gericht op dagbesteding deel 2 (sport en spel)
TMZLx- kan kennis van muziek, tekeken, handvaardigheid, textiele werkvormen, audiovisuele vorming, belevingsgerichte, ontwikkelingsgerichte en arbeidsmatige activiteiten toepassen
- kan methodische en systematisch handelen toepassen tijdens de beroepsuitoefening
- Je kunt verschillende (werk)vormen van sport- en spelactiviteiten onderscheiden en toepassen.
- Je kunt sport- en spelactiviteiten afstemmen op verschillende leeftijdsgroepen en doelgroepen.
- Je kunt een sport- en spelactiviteit voorbereiden aan de hand van een activiteitenplan.
- Je kunt een heldere instructie geven bij een sport- en spelactiviteit, een activiteitenplan uitvoeren en als spelleider optreden tijdens de activiteit.
- Je kunt een cliënt doelbewust motiveren om moeilijkheden te overwinnen of te accepteren tijdens een sport- en spelactiviteit.
- Je kunt een sport- en spelactiviteit binnen een specifiek thema aanbieden aan een groep cliënten.
- Je kunt de juiste materialen en middelen inzetten tijdens een sport- en spelactiviteit en zorgen dat de materialen en middelen onderhouden zijn.
- Je kunt een sport- en spelactiviteit evalueren.
- Sport en spel
- Mogelijkheden en beperkingen
- Ontwikkelingsfasen
- Organiseren en uitvoeren van een activiteit
- Hoe houd ik het leuk?
- Sport- en spelmaterialen
Sport- en spel, dagbestedingMZ-B1-K1-W4
63
9789037233148
BMC vaardigheden gericht op dagbesteding deel 3 (muziek en drama)
BMC vaardigheden gericht op dagbesteding deel 3 (muziek en drama)
TMZLx- kan kennis van muziek, tekeken, handvaardigheid, textiele werkvormen, audiovisuele vorming, belevingsgerichte, ontwikkelingsgerichte en arbeidsmatige activiteiten toepassen
- kan methodische en systematisch handelen toepassen tijdens de beroepsuitoefening
Je kunt:
- aangeven waarom muziek en drama belangrijk zijn voor de ontwikkeling en wat het doel en nut ervan is
- verschillende muzikale elementen, soorten instrumenten en activiteiten benoemen en toepassen
- verschillende drama-elementen, soorten oefeningen en spelvormen benoemen en toepassen
- een activiteit afstemmen op verschillende leeftijdsgroepen en doelgroepen en hierbij zowel een belevingsgerichte als een ontwikkelingsgerichte activiteit aanbieden
- een activiteit voorbereiden aan de hand van een activiteitenplan
- een activiteitenplan voor een activiteit uitvoeren en de activiteit op een bevlogen wijze begeleiden
- een cliënt doelbewust motiveren om moeilijkheden te overwinnen of te accepteren tijdens een activiteit
- een activiteit binnen een specifiek thema aanbieden aan een groep cliënten
- de juiste materialen en middelen inzetten tijdens een activiteit en zorgen dat de materialen en middelen onderhouden zijn
- een activiteit evalueren.
- Muziek
- Muziek en ontwikkeling
- Drama
- Drama en ontwikkeling
- Een activiteit met een doel
- Doelgroepen en passende activiteiten
- Muziek- en drama- activiteiten voorbereiden, begeleiden en evalueren
Muziek, dramaMZ-B1-K1-W4
64
9789037233155
BMC vaardigheden gericht op dagbesteding deel 4 (werk en scholing)
BMC vaardigheden gericht op dagbesteding deel 4 (werk en scholing)
TMZLx- heeft brede kennis van de beginselen van onderricht/onderwijs
- heeft brede kennis van sociale integratie
- kan kennis van ontwikkelingsgerichte en arbeidsmatige activiteiten toepassen
- Uitleggen wat een re-integratietraject en het zoeken naar passend werk voor cliënten met een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel NAH, een lichamelijke of zintuiglijke beperking, psychiatrische aandoening, ex-verslaafden en asielzoekers inhoudt en wat het belang ervan is. Je kunt wet- en regelgeving hierbij beschrijven.
- Uitleggen welke scholing zij hiervoor nodig hebben. Cliënten deze scholing bieden (sociale vaardigheden, basisregels op het werk, etcetera) of hen doorverwijzen naar de juiste vorm van scholing.
- Uitleggen wat een jobcoach is en welke taken hij heeft. Als jobcoach cliënten op de werkvloer begeleiden (contact werkgever, voorwaarden scheppen, bemiddelen, coachen).
- Afstand tot de arbeidsmarkt
-Het re-integratietraject
- Van scholing naar passend werk
- Jobcoaching
Re-integratie, re-integratietraject, trajectbegeleider, jobcoach, arbeidsbeperking, beschut werk, Participatiewet, Wet verbetering poortwachter, scholing, passend werk, voorwaarden scheppen, inwerken, arbeidsethos, arbeidsvaardigheden.MZ-B1-K1-W4
65
9789037241471BPV AGGZ
BPV AGGZ
BMZLx-
66
9789037241501BPV basis PW
BPV basis PW
BPWLx
67
9789037241549BPV basis SW
BPV Basis SW
BSWLx
68
9789037241457BPV BSDBPV BSDBMZLx
69
9789037241440BPV GHZBPV GHZBMZLx
70
9789037241525BPV GPMBPV GPMBPWLx
71
9789037241433BPV MZ basis
BPV MZ basis
BMZLx
72
9789037241532BPV OABPV OABPWLx
73
9789037241464BPV PBGHZ
BPV PBGHZ
BMZLx
74
9789037241495BPV PBSD
BPV PBSD
BMZLx
75
9789037241518BPV PMKO
BPV PMKO
BPWLx
76
9789037241556BPV SCWBPV SCWBSWLx
77
9789037241563BPV SMDBPV SMDBSWLx
78
9789037241488BPV TBBPV TBBMZLx
79
9789037244335BPV VZ-Basis
BPV VZ-basis
BVZLx#N/A#N/A#N/A#N/A
80
9789037244342BPV VZ-GHZ
BPV VZ-GHZ
BVZLx#N/A#N/A#N/A#N/A
81
9789037244359BPV VZ-VVT
BPV VZ-VVT
BVZLx#N/A#N/A#N/A#N/A
82
9789037241150Centrum voor Jeugd en Gezin
Centrum voor Jeugd en Gezin
PSWLx- Je kunt een voorlichtingsfilmpje maken over het Centrum voor Jeugd en Gezin en verwante instellingen.
- Je kunt een dienstverleningsplan opstellen voor een gezin met opvoedproblemen.
- Je kunt een begeleidingsgesprek voeren met een gezin met opvoedproblemen.
N.v.t.Dienstverleningsplan, opvoedingsondersteuning, voorlichting.P1-K1-W3
83
9789037235951Chronisch zieken
Chronisch zieken
CVZMZLxxxx- kan omgaan met protocollen m.b.t. gezondheid, hygiëne, veiligheid, incidentmeldingen, ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomische en kostenbewust werken
- kan kennis van branchespecifieke methodieken toepassen
- heeft kennis van ketenzorg
- heeft kennis van het begeleiden van cliënten bij veranderingsprocessen
Je kunt vertellen:
- wat chronisch ziek zijn is, hoe de zorg voor chronisch zieken in Nederland is georganiseerd en welke instanties een rol spelen
- hoe je chornisch zieken kunt ondersteunen bij hun zelfredzaamheid
- hoe je chronisch zieken kunt ondersteunen bij hun deelname aan de samenleving
- welke multimorbiditeit regelmatig voorkomt en wat dit betekent voor de zorg voor chronisch zieken
- hoe je goed kunt samenwerken met andere zorgverleners en met naasten van de cliënt
- Chronisch zieken algemeen
- Ondersteuning bij zelfredzaamehdi
- Ondersteuning bij maatschappelijke participatie
- Multimorbiditeit
- Samenwerken
Chronische ziekte, langdurige zorg en ondersteuning, ketenzorg, eigen kracht, zelfbehandeling, zichzelf kunnen redden, arbeidsparticipatie, dagbesteding, complexe ondersteuning, zorgplan, persoonsgerichte zorg, samen beslissenVZ-P1-K1-W1
VZ-P1-K1-W2
MZ-P2-K1-W2
MZ-P2-K1-W3
MZ-P5-K1-W2
MZ-P5-K1-W3
MZ-P5-K1-W4
MZ-P6-K1-W2
MZ-P6-K1-W3
MZ-P6-K1-W4
84
9789037233162
Chronisch zieken en oudere cliënten
Chronisch zieken en oudere cliënten
PVZMZLxxx- kan branchespecifieke voorlichtings-, advies- en instructie geven
- heeft specialistische kennis van het begeleiden van cliënten bij veranderingsprocessen
- heeft kennis van psychische en psychiatrische ziektebeelden en stoornissen gericht op de zorgvrager in de GGZ
- Je kunt de problemen omschrijven waar oudere psychiatrische cliënten en psychiatrische cliënten met een chronische ziekte bij participatie tegenaan lopen.
- Je kunt beperkingen en mogelijkheden ten aanzien van participatie benoemen.
- Je kunt omschrijven waar oudere psychiatrische cliënten en psychiatrische cliënten met een chronische ziekte bij participatie mee geholpen kunnen worden.
- Je kunt met behulp van de Zelfredzaamheid-Matrix de mate van zelfredzaamheid van een cliënt beoordelen.
- Je kunt de situatie analyseren.
- Je kunt oudere psychiatrische cliënten begeleiden bij hun zelf- en samenredzaamheid.
- Je kunt psychiatrische cliënten met een chronische ziekte begeleiden bij hun zelf- en samenredzaamheid.
- Je kunt een ondersteuningsplan maken.
- Je kunt de cliënt helpen om de eigen kracht en eigen regie te vergroten.
- Je kunt het ondersteuningsplan op een voor de cliënt aansprekende wijze aan hem presenteren waarbij je rekening houdt met de achtergrond van de cliënt.
- Je kunt begeleiders van oudere psychiatrische cliënten of psychiatrische cliënten met een chronische ziekte informatie bieden over begeleiding en ondersteuning bij zelfredzaamheid.
oudere cliënten en cliënten met chronische ziekten in de GGZ voorlichtingsbijeenkomst specifieke problematiekVZ-P1-K1-W1
VZ-P3-K1-W1
MZ-P4-K1-W1
MZ-P4-K1-W2
85
9789037234220
Cliënten met een ernstig en matig verstandelijke beperking
Cliënten met een ernstig en matig verstandelijke beperking
CVZMZLxxx- heeft kennis van lichamelijk, verstandelijke en zintuigelijk functioneren en het sociaal-emotioneel, adaptief en cognitief vermogen van de cliënten
- heeft kennis van specifieke leer- en ondersteuningsbehoeften bij cliënten
- kan de mogelijkheden en beperkingen van cliënten inschatten en de begeleiding hierop aanpassen
- heeft kennis van randvoorwaarden en ondersteuning die nodig is voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid van voorzieningen en media voor cliënten
- heeft inzicht in de ontwikkeling en de verschillende levensfasen van cliënten en de levensvragen die hierbij een rol spelen overgedragen
- heeft kennis van branchespecifieke methodieken
- heeft kennis van de relatie tussen functioneren, activiteiten en participatie zoals beschreven in het ICF
- Je kunt uitleggen wat verstaan wordt onder een ernstig en matig verstandelijke beperking (cognitief, sociaal-emotioneel, lichamelijk, communicatief en zintuiglijk functioneren en zelfredzaamheid).
Je kunt de mogelijkheden en beperkingen van een cliënt inschatten en de begeleiding hierop afstemmen.
- Je kunt beschrijven hoe de verschillende levensfasen van cliënten met een ernstig en matig verstandelijke beperking verloopt en welke levensvragen hierbij een rol spelen
- Je kunt uitleggen welke opvoedings- en gedragsproblemen bij cliënten met een ernstig en matig verstandelijke beperking voorkomen en welke ondersteuningsbehoeften zij hebben
- Je kunt beschrijven welke verschillende voorzieningen en media ingezet kunnen worden bij cliënten met een ernstig en matig verstandelijke beperking en aangeven hoe zij hier gebruik van kunnen maken
- Je kunt uitleggen welke basismethoden en technieken er beschikbaar zijn in de begeleiding van cliënten met een ernstig en matig verstandelijke beperking en deze methoden en technieken toepassen, zodat de ontwikkeling van de cliënt behouden en gestimuleerd wordt.
- Een ernstig en matig verstandelijke beperking
- Kunnen en aankunnen
- Communicatie en zintuigen
- Lichamelijke beperkingen
- Zelfredzaamheid en activiteiten
- Ervaringsordening
- Levensfasen en levensvragen
- Gedragsproblemen bij cliënten met een ernstig en matig verstandelijke beperking
- Voorzieningen en Media
- Begeleidingsmethoden
- Totale communicatie
ernstig en matig verstandelijke beperking,
harmonische en disharmonische ontwikkeling,
- cognitieve mogelijkheden en beperkingen, sociaal-emotionele ontwikkeling, Došen, communicatie,
spraak- en taalontwikkeling, informatieverwerking,
ervaringsordening Timmers Huygens, lichamelijke beperkingen, zelfredzaamheid, levensfasen, rouwverwerking,
opvoedings- en gedragsproblemen, voorzieningen en media,
domotica, - gentle teaching, active support, totale communicatie, rouwverwerking, dementie
VZ- P2-K1-W1
VZ- P2-K1-W2
MZ- B1-K1-W1
MZ-P1-K1-W1
MZ-P1-K1-W2
MZ-P3-K1-W2
86
9789037233186Coachend begeleiden
Coachend begeleiden
TSWLx- Je kunt een gesprek voeren met een cliënt waarin je de motivatie van een cliënt voor een doel in kaart brengt.
- Je kunt een gesprek voeren met een cliënt aan de hand van het sociaal competentie model om de draagkracht van de cliënt te achterhalen.
- Je hebt kennis van coachendbegeleiden.
- Je kunt een coaching gesprek voeren met een cliënt door gebruik te maken van passende gesprekstechnieken.
- Je kunt weerstand bij de cliënt tijdens een coaching gesprek herkennen, achterhalen en actief op inspelen.
- Motieven van cliënten
- Het sociaal competentiemodel
- Coachen versus begeleiden
- Coachgesprekken
- Weerstanden
Motiveren, sociaal competentiemodel, draagkracht, draaglast, coachen, weerstand.B1-K1-W4
87
9789037241280Coachend begeleiden voor SCW
Coachend begeleiden voor SCW
TSWLx- Je hebt kennis van coachend begeleiden.
- Je kunt een gesprek voeren met een persoon waarin je de motivatie van een persoon voor een doel in kaart brengt.
- Je kunt met het sociaal-competentiemodel de draagkracht van een persoon achterhalen tijdens een gesprek.
- Je kunt een coachingsgesprek voeren met een persoon door gebruik te maken van passende gesprekstechnieken.
- Je kunt weerstand bij de persoon tijdens een coachingsgesprek herkennen, achterhalen en er actief op inspelen.
- Kennis van coachend begeleiden
- Motieven van mensen
- Het sociaal-competentiemodel
- Coachgesprekken
- Omgaan met weerstand
Coaching en begeleiding, veranderingsprocessen, weerstand, outreachende methodieken, sociaal-competentiemodel, coachingsgesprekken, gesprekstechnieken.P2-K1-W3
88
9789037241310
Communicatietechnieken voor onderhandelen en vergaderen
Communicatietechnieken voor onderhandelen en vergaderen
TSWLx- Je hebt kennis van communicatietechnieken voor onderhandelen en vergaderen.
- Je kunt op diverse wijze deelnemen aan een vergadering en besluiten nemen.
- Je kunt op diverse wijze onderhandelen.
- Kennis van onderhandelen en vergaderen
- Vergaderen
- Onderhandelen
Onderhandelen, vergaderen, communicatietechnieken, besluitvorming, notulen, agenda. P2-K1-W3
89
9789037234848
Communiceren met de doelgroep OA en PW/KO
Communiceren met de doelgroep OA en PW/KO
TPWLx- heeft kennis en inzicht in belang en waarde van stimulering van de ontwikkeling van een kind en van haar eigen
rol daarin
- heeft kennis van taalontwikkeling en taalstimulering
- kan educatieve interactievaardigheden toepassen: praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering, begeleiden van
interacties
- kan feedbackvaardigheden toepassen in relatie tot haar werkzaamheden
- kan gesprekstechnieken toepassen in relatie tot haar werkzaamheden
- kan omgaan met normoverschrijdend gedrag, conflictsituaties en agressie
- kan sociale vaardigheden toepassen in relatie tot haar werkzaamheden
- kan voorbeeldgedrag tonen in doen en laten
- Je kunt de methode van Gordon toepassen in verschillende gesprekssituaties.
- Je kunt passief en actief luisteren van elkaar onderscheiden en je bent in staat om deze luistervaardigheden in verschillende gesprekssituaties toe te passen.
- Je kunt in verschillende gesprekssituaties met kinderen de verschillende soorten vragen stellen.
- Je kent de verschillende gesprekssituaties en je kunt daarin de juiste structuur en vaardigheden toepassen
- De methoden van Gordon
- Feedback
- De geen verliesmethode (win-win methode
- Assertiviteit
- Luisteren
- Vragen stellen
Communiceren met kinderen, veilig groepsklimaat, gewenst gedrag stimuleren, aanspreken op ongewenst gedrag, begeleiden van interacties, assertiviteit, feedback, Thomas GordonPW-B1-K1-W overstijgend
90
9789037241341
Communiceren met de doelgroep voor SCW
Communiceren met de doelgroep voor SCW
TSWLx- Je kunt algemene communicatietechnieken toepassen in interactie met de doelgroep en communicatietechnieken toepassen gericht op de emotionaliteit van de cliënt/doelgroep.
- Je kunt motiveringstechnieken toepassen in relatie met de doelgroep.
- Je kunt intercultureel communiceren met de doelgroep.
- Je kunt op passende wijze feedback geven.
- Je kunt verschillende soorten gesprekken voeren met de doelgroep.
- Algemene communicatietechnieken
- Motiveringstechnieken
- Intercultureel communiceren
- Feedback geven
- Verschillende gesprekken
Communicatietechnieken, motiveren, intercultureel communiceren, feedback geven, gespreksvoering.P2-K1-W2
91
9789037241358Conflicthantering voor PWJ en SCW
Conflicthantering voor PWJ en SCW
CPWx#N/A#N/A#N/A#N/A
92
9789037241662
Conflicthantering voor SCW en SMD
Conflicthantering voor SCW en SMD
CSWLxx- Je hebt kennis van het begrip conflict, kent de functies van conflicten en dat er verschillende soorten conflicten zijn.
- Je hebt kennis van hoe conflicten tot stand komen en hoe een conflict kan verlopen.
- Je hebt kennis van diverse conflictstijlen.
- Je hebt kennis van de stappen die ondernemen worden om een conflict op te lossen.
- Je hebt kennis van communicatievaardigheden die van belang zijn bij het oplossen van een conflict.
- Je hebt kennis van het conflicthantingsgesprek.
- Kennis van conflicten
- Conflictmechanismen
- Conflictstijlen
- Conflict(en) oplossen
- Communicatie bij conflicten
Conflicten, conflicthantering, conflictstijlen, ABC-pyramide, assertiviteit, sub-assertiviteit, agressiviteit, cooperativiteit, escalatietrap Glasl.P1-K1-W1 & P2-K1-W2
93
9789037233100
Coördinatie en beheertaken uitvoeren
Coördinatie en beheertaken uitvoeren
CMZLxxxx- Kan omgaan met protocollen m.b.t. gezondheid, hygiëne, veiligheid, incidentmeldingen, arbo, milieu, kwaliteitszorg, ergonomische en kostenbewust werken
- kan werkzaamheden uitvoeren binnen het budget
- kan begroting opstellen
- heeft brede kennis van weerstandspatronen
- kan brede kennis van financiën en administratie toepassen
Je kunt:
- de voorraad van middelen en materialen beheren en bestellingen plaatsen
- het onderhoud van het gebouw en mateiralen verzorgen
- de financiën van een cliëntgroep/ woongroep organiseren: begroting, kasinspectie, afweging van kosten en baten
- prioriteiten aanbregen in werkzaamheden, werkzaamheden pallen en de werkzaamheden verdelen
- de werkzaamheden van verschillende collega's coördineren en zorgen voor procesbewaking
- vergaderen en zorgen voor een goede afstemming met andere disicplines
- continuïteit van hulpverlening en ondersteuning bij werkzaamheden waarborgen
- kennis van verandermanagement toepassen.
- Voorraadbeheer
- Materiaalbeheer
- Financiën
- Planning en coördinatie
- Timemanagement
- Vergaderen
- Continuïteit hulpverlening
- Verandermanagement
voorraadbeheer, materiaalbeheer, financiën, planning, coördinatie en timemanagement, prioriteitenmatrix van Eisenhower, vergaderen, rollen tijdens het vergaderen, verandermanagement, Kotter, weerstandMZ-P3-K1-W6
MZ-P3-K1-W7
MZ-P4-K1-W5
MZ-P5-K1-W6
MZ-P6-K1-W5
94
9789037240580
Coördineren in de kinderopvang, ketenregie, sociale kaart en netwerk
Coördineren in de kinderopvang, ketenregie, sociale kaart en netwerk
CPWLx- heeft brede en specialistische kennis van relevante doelgroepen in relatie tot haar werkzaamheden
- heeft kennis van de beleidscyclus: onderdelen, stappen en betrokken actoren
- heeft kennis van de sociale kaart in relatie tot haar werkzaamheden
- kan vergadertechnieken toepassen in relatie tot haar werkzaamheden
- Je kunt werkzaamheden plannen en coördineren.
- Je kunt voor de werkzaamheden randvoorwaarden scheppen, prioriteiten stellen en het proces bewaken.
- Je hebt kennis over het tot stand komen van beleid op het gebied van coördineren van de werkzaamheden.
- Je kunt contact leggen met collega's, stagiairs en vrijwilligers en hun functioneren bespreekbaar maken.
- Je hebt kennis van de sociale kaart in relatie tot de werkzaamheden en weet hoe je de sociale kaart kunt inzetten.
- Je kunt je sociale netwerk onderhouden en uitbreiden
- Plannen en coördineren
- Randvoorwaarden, prioriteiten en procesbewaking
- Nieuw beleid
- Motivatie en feedback
- Sociale kaart
- Sociale netwerk
Plannen, coördineren, randvoorwaarden scheppen, prioriteiten stellen, procesbewaking, Eisenhouwer, PDCAcyclus, functioneren, feedback(regels), implementeren nieuw beleid, sociale kaart, netwerk, privacyPW-P2-K2-W1
PW-P3-K2-W2
95
9789037240849
Coördineren van activiteiten binnen de school
Coördineren van activiteiten binnen de school
PPWLx- kan presentatietechnieken toepassen voor ouders/vervangende opvoeders en kinderen
- heeft brede en specialistische kennis van begrippen en uitgangspunten m.b.t. leerstijlen, leerbehoeften,
leeractiviteiten en een activerende leeromgeving
- heeft brede en specialistische kennis van doorgaande leerlijnen (ketenregie)
- kan ontwikkelingsgericht werken: signaleren, creëren en benutten van kansen op cognitief, motorisch,
zintuigelijk en sociaal-emotioneel gebied
- een activiteitenplan opstellen voor leerlingen binnen de school gericht op burgerschap
- betrokkenen informeren over het activiteitenplan
- twee activiteiten gericht op burgerschap voorbereiden en uitvoeren. Hierbij zet je de juiste middelen in waarmee je de kwaliteit waarborgt.
Activiteitenplan, onderzoeken, informeren & presenteren, coördinerenPW-P3-K2-W1
PW-P3-K2-W4
96
9789037241747Creëer een veilig seksueel klimaat
Creëer een veilig seksueel klimaat
CSWLx- Je hebt kennis van het begrip veilig seksueel klimaat en kunt het belang uitleggen van een veilig seksueel klimaat in een groep.
- Je hebt kennis van seksisme, seksuele intimidatie en seksueel geweld en over de wijze van signaleren als professional.
- Je hebt kennis van seksuele problemen en over de wijze van signaleren als professional.
- Je kunt uitleggen hoe je op professionele wijze over seksualiteit kunt communiceren met de doelgroep.
- Je hebt kennis van diverse methodieken om een veilig seksueel klimaat in de groep te bevorderen.
- Een veilig seksueel klimaat
- Seksisme, seksuele intimidatie en seksueel geweld
- Seksuele problemen bij jongeren
- Communiceren over seksualiteit
- Methodieken, gespreksvormen en -vaardigheden
Veiligheid, groepen, jongeren, seksualiteit, communicatie.P2-K1-W2
97
9789037233230
Dagbesteding, methodisch werken
Dagbesteding, methodisch werken
CMZLxOpleiding MZ
- Aan de slag net de dag
- Dagbesteding in beeld
- kan methodisch en systematisch handelen toepassen tijdens de beroepsuitoefening
- kan sociaal vaardig optreden in fucntionele contacten
- heeft kennis van methoden van gegevensverzameling
- Je kunt vertellen wat de methodische cyclus inhoudt en hoe deze ingezet wordt.
- Je kunt de stappen van de methodische cyclus toepassen binnen dagbesteding.
- Je kunt overleggen met de cliënt en naastbetrokkenen over wensen op het gebied van dagbesteding en een dagbestedingsplan opstellen.
- Je kunt uitleggen welke mogelijkheden er zijn op het gebied van dagbesteding.
- Je kunt een activiteitenplanopstellen en op basis van dit plan een activiteit uitvoeren.
- Je kunt een draaiboek opstellen.
-Je kunt een activiteit evalueren.
- Methodisch cyclisch werken
- Van dagbestedingsplan naar activiteitenplan
- Soorten dagbesteding
- Dagbestedingsvraag en -aanbod
Dagbesteding, Methodische cyclus, werk, scholing, vrije tijd, dagstructuur, activiteiten, zorgplan, ondersteuningsplan, dagbestedingsplan.MZ-B1-K1-W4
98
9789037240528
Dagprogramma en huishoudelijke werkzaamheden
Dagprogramma en huishoudelijke werkzaamheden
PPWLxxPW3
-heeft kennis van het belang van spel voor de ontwikkeling van het kind
- kan de ontwikkeling van kinderen stimuleren d.m.v. methodische interventies
- kan educatieve interactievaardigheden toepassen: praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering, begeleiden van
interacties
- kan ontwikkelingsgericht werken: signaleren, creëren en benutten van kansen op cognitief, motorisch,
zintuigelijk en sociaal-emotioneel gebied
PW4
- heeft brede en specialistische kennis van het belang van spel om de ontwikkeling te stimuleren
- heeft brede en specialistische kennis van mogelijkheden van ontwikkelingsstimulering van kinderen
- heeft kennis van speel-, spel- en ontwikkelingsmaterialen ten behoeve van de uitvoering van activiteiten
- kan de ontwikkeling van kinderen stimuleren d.m.v. methodische interventies
- kan educatieve interactievaardigheden toepassen: praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering, begeleiden van
interacties
- kan instructievaardigheden toepassen
- kan ontwikkelingsgericht werken: signaleren, creëren en benutten van kansen op cognitief, motorisch,
zintuigelijk en sociaal-emotioneel gebied
- een protocol lezen en toepassen
- huishoudelijke werkzaamheden uitvoeren
- op een efficiënte manier werken met schoonmaakmiddelen
- op een ergonomische manier werken
- ontwikkelingsgerichte activiteiten inzetten bij huishoudelijke werkzaamheden
- randvoorwaarden organiseren om de huishoudelijke werkzaamheden goed te laten verlopen (niveau 4).
Huishoudelijke werkzaamheden, activiteiten, ontwikkelingsgericht, dagprogramma, werkplanningPW-P1-K1-W6
PW-P2-K1-W6
99
9789037241570Dak- en thuislozenzorg
Dak- en thuislozenzorg
PSWLx- Je kunt de psychosociale problematiek van dak- en thuislozen in kaart brengen.
- Je kunt de relevante wet- en regelgeving rondom dak- en thuislozen in kaart brengen.
- Je kunt politieke besluitvorming en wetgeving vertalen naar adviezen op beleidsniveau en een bijdrage leveren aan het beleid van een organisatie.
N.v.t.Dak- en thuislozen, psychosociale problematiek, advies, beleid.B1-K1-W1
B1-K1-W6
B1-K2-W1
100
9789037240900De organisatie en ik
De organisatie en ik
CSWLx- Je hebt kennis van het begrip organisatie, de onderdelen en de werking van een organisatie.
- Je hebt kennis van diverse organisatieculturen, rechtsvormen en organisatieschema's.
- Je hebt kennis van het belangenorganisaties, het doel, de werkwijze, de doelgroep en de rol van een sociaal maatschappelijk dientsverlener.
- Je hebt kennis van het begrip hulpverlenende organisaties, het doel, de werkwijze, de doelgroep en de rol van een sociaal maatschappelijk dientsverlener.
- Je hebt kennis van het begrip vrijwilligersorganisaties, het doel, de werkwijze, de doelgroep en de rol van een sociaal maatschappelijk dientsverlener.
Organisatie, rechtsvormen, organisatieschema's, belangenorganisaties, hulpverlenende organisaties, vrijwilligersorganisaties.P1-K1-W1
101
9789037236118De wijk in beeld
De wijk in beeld
CSWLx- Je hebt kennis van diverse soorten wijken.
- Je hebt kennis van het verzamelen van gegevens over de wijk.
- Je hebt kennis van diverse invloeden op een wijk.
- Je hebt kennis over de rol van de gemeente op de wijk.
- Je hebt kennis van de rol van de landelijke overheid op de wijk.
- De wijk - zijn huizen en bewoners
- Feiten van de wijk
- Invloeden op de wijk
- De wijk en de gemeente
- De wijk en de landelijke overheid
- Wijkanalyse
Wijken, wijkanalyse, invloeden, gemeente, taken.B1-K1-W1
B1-K1-W5
102
9789037241099Debatteren
Debatteren
TSWLx- Je hebt kennis van debatteren.
- Je kunt zowel voor- als tegenargumenten en een standpunt formuleren.
- Je kunt de standpunten van de ander onderzoeken en een Magisterdebat voeren.
- Je kunt een debat voeren als deelnemer waarbij je gebruiktmaakt van technieken.
- Je kunt een Lagerhuisdebat voeren als voorzitter, deelnemer en als onafhankelijk jurylid.
- Kennis van debatteren
- Argumenten en standpunten
- Debattechnieken
- De rollen in het Lagerhuisdebat
Debat, argumenteren, analyseren, perspectiefwisseling.P1-K1-W2
103
9789037233254Deskundigheidsbevordering 1
Deskundigheidsbevordering 1
PPWLx-heeft brede en specialistische kennis van het werkveld onderwijs
-heeft (brede en specialistische) kennis van het werkveld kinderopvang
- Je hebt kennis van maatschappelijke, technologische en vakinhoudelijke ontwikkelingen binnen het beroep (PW/OA).
- Je kunt onderbouwen waarom je voor een bepaald onderwerp hebt gekozen en je kunt aangeven welke kennis je nog wilt verbreden op dit gebied.
- Je kunt informatie over de beroepsontwikkelingen vertalen naar de huidige beroepspraktijk.
- Je doet voorstellen om de beroepspraktijk te verbeteren.
- Je hebt kennis over de wet- en regelgeving over het onderwerp dat je gekozen hebt
- Je bediscussieert verbeteringen met collega’s/betrokkenen.
- Je reflecteert op het resultaat van voorgestelde verbeteringen.
Deskundigheid, ontwikkelingen, literatuur, wet- en regelgeving, visie, discussie, reflecterenPW-B1-K2-W1
Loading...
Main menu