ABCDMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อโรงเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกให้ได้รับเป็น Best Practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ปี 2559
2
จำนวน 182 เขต รวม 328 โรงเรียน/ผลงาน
3
ที่สังกัดจังหวัดเขตรร.Bestรายชื่อโรงเรียนรายชื่อผลงานที่เป็น Best Pratiecs
4
Practices
5
1สพป.กระบี่
(blank)
5021 วัดถ้ำโกบ
การเพาะเห็ดแครงสู่ครัวโลก
6
2 บ้านหนองจูด
การแปรรูปอาหารจากฟักข้าว
7
2สพป.
กาญจนบุรี
13221 บ้านชุกพี้
การพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพด้วยนาฏศิลป์ลิเกไทย
8
2 บ้านห้วยน้ำขาว
ก๋วยเตี๋ยวห้วยน้ำขาวเพื่อสุขภาพ
9
3สพป.
กาญจนบุรี
22511 บ้านหลุมหิน
นวดแผนโบราณ
10
4สพป.
กาญจนบุรี
31711 บ้านกุยแหย่
หนังสือเล่มเล็ก
11
5สพป.
กาญจนบุรี
41611 บ้านหนองกร่าง
นวดเพื่อสุขภาพ
12
6สพป.
กาฬสินธุ์
13621 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
กระป๋องมหัศจรรย์
13
2 หัวคูประชาอุทิศ
มหัศจรรย์ของใช้จากเศษวัสดุ
14
7สพป.
กาฬสินธุ์
24221 ปอแดงวิทยา
ผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอรี่ 4H
15
2 นางามแก่นลำดวนวิทยา การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากใบไม้
16
8สพป.
กาฬสินธุ์
34221ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์
ลังกระดาษสร้างสรรค์พัฒนาสู่อาชีพ
17
2เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
สีสัน เส้นสาย ลายปัก อัตลักษณ์ผู้ไทเหล่าใหญ่
18
9สพป.
กำแพงเพชร
14221 บ้านหนองแดน
ผลิตภัณฑ์ถั่วดาวอินคา
19
2 บ้านเกศกาสร
ไอศกรีมสมุนไพร
20
10สพป.
กำแพงเพชร
23421 บ้านวังบัว
น้ำพริกผัดสูตรโบราณ
21
2 บ้านใหม่หนองยาง
สบู่สมุนไพร "Natural Mix"
22
11สพป.ขอนแก่น12621 บ้านแดงใหญ่
เบญจรงค์ไทย อีสาน
23
2 บ้านพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
เสน่ห์ผ้าไหม
24
12สพป.ขอนแก่น23221 บ้านป่าปอเครื่องประดับจากหญ้าแฝก
25
2 บ้านขามป้อมขนมโดนัทจากสมุนไพร
26
13สพป.ขอนแก่น33821 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา
สบู่สมุนไพร
27
2 บ้านหนองแวงตอตั้งอิฐประสาน
28
14สพป.ขอนแก่น43221 นามูลวิทยามะนางแปลงร่าง
29
2 บ้านฝางวิทยาข้างไรท์เบอรี่เพื่อสุขภาพ
30
15สพป.ขอนแก่น54521 บ้านใหม่โสกส้มกบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม
31
2 ภูเวียงวิทยายนขนมกลีบลำดวนสูตรชาววัง ขนมเหลืองตึกร.7
32
16สพป.
จันทบุรี
1272
1 บ้านห้วงกระแจะสวัสดิชัยอุปถัมภ์
ถุงผ้าลดโลกร้อนพร้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
33
2 วัดเสม็ดโพธิ์ศรีผลิตภัณฑ์จากรากเหง้า (ข่า)
34
17สพป.
จันทบุรี
23621 บ้านโป่งน้ำร้อน เชื้อเห็ดพันล้านโป่งน้ำร้อน
35
2 วัดเวฬุวัน ห่อหมกเห็ดนางฟ้า
36
18สพป.
ฉะเชิงเทรา
15121 วัดบางแสมผ้าคลุุมหัวเพิ่มคุณค่าปลูกฝังกุลสตรี
37
2 สุเหร่าสมอเซผ้าคลุมหัวเพิ่มคุณค่าปลูกฝังกุงสตรี
38
19สพป.
ฉะเชิงเทรา
22411 วัดหนองไม้แก่นกลองยาวเถิดเทิง
39
20สพป.ชลบุรี12411 บ้านหนองซ้ำซาก การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว
40
21สพป.ชลบุรี23121 วัดห้วยยางซอสพริก
41
2 บ้านทับร้างนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (นวดฝ่าเท้า)
42
22สพป.ชลบุรี31811 วัดตโปทารามผลิตภัณฑ์จากข้าวไร้ซ์เบอร์รี่
43
23สพป.ชัยนาท
(blank)
5021 วัดโพธิ์งาม ศิลป์สร้างสรรค์สู่งานอาชีพ
44
2 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ กระเป๋าผ้า Hand Made
45
24สพป.ชัยภูมิ13521 บ้านโนนสะอาดเศษกระดาษสร้างสรรค์ ฝันสู่งานอาชีพ
46
2 บ้านกุดไผ่4H RICEBERRY
47
25สพป.ชัยภูมิ24521 บ้านแดงสว่างผลิิตภัณฑ์สมุนไพรจากรังไหม
48
2 ศรีแก้งคร้อดอกไม้สวยด้วยมือเรา
49
26สพป.ชัยภูมิ33021 รังงามวิทยา การเพาะเห็ดนางฟ้าและแปรรูป
50
2 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วการทำขนมและการจัดการตลาด
51
27สพป.ชุมพร12411.ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์เมื่ยงกล้วยหอม
52
28สพป.ชุมพร23321.บ้านดอนแคเรือใบโบราณสืบสานรักษ์
53
2 สามัคคีวัฒนาบ้ายอ สร้างอาชีพ (บ้ายอสร้างอาชีพ)
54
29สพป.
เชียงราย
12211 บ้านปางขอนเมล็ดพันธ์ุ สร้างชีวิต
55
30สพป.
เชียงราย
23521. บ้านวังวิทยา ชาเขียวใบหม่อนชาววัง
56
2. พานพสกสวัสดิ์ 1 เกษตรกรน้อย 1 ดินปลูกผสมมูลไส้เดือนดิน
57
31สพป.
เชียงราย
3322
1 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
SMART FARMER: ZERO WASTE FARMING
58
2 บ้านสันกองรางจืด สมุนไพรพิชิตสารพิษในเลือด
59
32สพป.
เชียงราย
42921 บ้านเมืองกาญจน์ผลิตภัณฑ์สาหร่าย(ไก) จากแม่น้ำโขง
60
2 บ้านทุ่งนาน้อย“8 ขั้นสู่การเรียนรู้” แกะสลักสบู่ สู่งานอาชีพ
61
33สพป.
เชียงใหม่
12621. บ้านลวงเหนือ ปุ๋ยอินทรีย์ใบไม้บด สูตรเร่งด่วน ชนิดอัดเม็ด
62
2. วัดห้วยแก้ว สบู่ผิวขาวใสจากวัตถุดิบธรรมชาติพืชสมุนไพร
63
34สพป.
เชียงใหม่
24221. บ้านหนองปลามัน สานฝัน สะบัดชัย สร้างรายได้สู่อาชีพ
64
2. บ้านเมืองกึ้ด ภาษาเพื่อสัมมาชีพ
65
35สพป.
เชียงใหม่
32821 ชุมชนบ้านเมืองงายลูกประคบสมุนไพร
66
2 บ้านม่อนปิ่น คุกกี้สมุนไพร
67
36สพป.
เชียงใหม่
44121 บ้านปงผลิตภัณฑ์ตะไคร้หอม
68
2 วัดบวกครกเหนือการผลิตดอกไม้จันทน์
69
37สพป.
เชียงใหม่
51811 บ้านยางเปา อาชีพกระจกแกะลาย
70
38สพป.
เชียงใหม่
61611 บ้านห้วยส้มป่อยกาแฟออร์แกนิคเพื่อสุขภาพ
71
39สพป.ตรัง13821. บ้านคลองเต็ง ตัดผมชาย-เสริมสวย
72
2. วัดนานอน ขนมปากหม้อสมุนไพร
73
40สพป.ตรัง24221 บ้านสองพี่น้อง ขนมไทยบ้านหนองสองพี่น้อง
74
2 กมลศรีมหรรศจรรย์หัวปลี
75
41สพป.ตราด
(blank)
372
1 วัดวัง ( กิ่ม - บุญอยู่ - อุทิศ)
ผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม
76
2 บ้านไร่ป่าดอกไม้จันทน์ สร้างสรรค์ พารวย
77
42สพป.ตาก12511 ชุมชนวัดสันป่าลาน ใบลานสานฝัน
78
43สพป.ตาก23021 รวมไทยพัฒนา 2ผ้าปักม้ง
79
2 บ้านห้วยกระโหลกสะล้อซอซึงเสน่ห์เส้นเสียง
80
44สพป.นครนายก
(blank)
3921. วัดพลอยกระจ่างศรีไอศกรีมผลไม้ตามฤดูกาล
81
2. วัดโพธิ์แก้วเบญจธารามตัดผมชาย
82
45สพป.นครปฐม14321 วัดสระสี่มุมผลิตภัณฑ์จากผ้าลายหน้าหมอน
83
2 วัดวังตะกูข้างวเกรียบชะอมชาววัง
84
46สพป.นครปฐม22511 บ้านคลองบางกระจันอังกะลุงเสียงใส
85
47สพป.นครพนม12311 โพนสวางนางิ้ววิทยางานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่
86
48สพป.นครพนม23921 อุเทนวิทยาคารผลิตภัณฑ์สับปะรด 9 ดี ของดีอุเทนวิทยาคาร
87
2 ชุมชนประสานมิตรจักสานกระติบข้าว สร้างงาน สร้างรายได้
88
49สพป.
นครราชสีมา
13721 บ้านดอนหวายฯอิฐบล็อกตัวหนอนสอนเสริมสู่อาชีพ
89
2. โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า (เปรมประชารัฐวิทยา)
อาหารพื้นบ้านเมืองโคราช
90
50สพป.
นครราชสีมา
24221 บ้านหนองบุนนาก ขนมทองม้วน ขนมทองพับ ขนมทองจีบ
91
2 บ้านหนองม่วงหวาน
สืบสานหม่อนไหม เทิศไท้องค์ราชินี
92
51สพป.
นครราชสีมา
33821. สะแกราชวิทยาคมศิลปิน ดนตรี
93
2 เจียรวนนท์อุทิศ 2 ชาใบหม่อนและใบเตยเพื่อสุขภาพ
94
52สพป.
นครราชสีมา
43521 บ้านหนองขวางมหัศจรรย์กระดาษ
95
2 บ้านวังโรงใหญ่มหัศจรรย์ภัณฑ์ไม่ตาล
96
53สพป.
นครราชสีมา
54721 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีผงขัดสมุนไพรแก่นตะวัน
97
2 บ้านโนนตาลผลิตภัณฑ์งานริบบิ้น
98
54สพป.
นครราชสีมา
63821.บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ การทำน้ำดื่มศรีตำบล
99
2.บ้านโนนสำราญ ผ้าเก่ากระเป๋าใหม่
100
55สพป.
นครราชสีมา
74421 บ้านโนนรังหม่อน สม็อค