RASPORED KONSULTACIJA U LETNJEM SEMESTRU ŠK. 2017/18. godina
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCD
1
2
RASPORED KONSULTACIJA U LETNJEM SEMESTRU ŠK. 2017/18. GODINE
3
NASTAVNICI I SARADNICIDANVREMEMESTO
4
dr Dragana Stojanović, docent
Prodekanka za nastavu
svakog radnog dana 10:00 - 14:00Soba 504, V sprat
5
dr Miodrag Šuvaković, redovni profesor
Dekan
ponedeljak11:00 - 13:00Dekanat
6
sreda15:00 - 17:00Soba 110, I sprat
7
četvrtak11:00 - 13:00Dekanat
8
petak11:00 - 13:00Dekanat
9
Ana Milojkovićčetvrtak12:00 - Departman za psihologiju
10
Daniel Meškovićpetak (obavezna najava putem mejla)11:00 - 13:00Departman za psihologiju
11
Dobrinka Kuzmanovićčetvrtak15:00 - Departman za psihologiju
12
Dragana Deh, nastavnik veštinautorak12:30 - 14:00Departman za psihologiju
13
dr Predrag Terzić, docentsreda12:00 - 13:00kabinet Digitalne umetnosti V sprat
14
dr Ana Petrov, docentsreda15:00 - 17:00Soba 110, I sprat
15
dr Novica Milić, redovni profesorutorak16:00 - 17:00Nastavnički kabinet
16
dr Đorđe Baljozović, docentčetvrtak21:15 - 21:45Sala 5
17
dr Dragana Đurić Jočić, docentponedeljak13:00 - 15:00Departman za psihologiju
18
dr Jelena Sladojević Matić, docentponedeljak 16:00 - 17:00Sala za konsultacije V sprat
19
dr Kristina Brajović Car, docentsreda12:00 - 13:00Departman za psihologiju
20
dr Nevena Čalovska Hercog, vanredni profesorsreda 15:45 - Departman za psihologiju
21
dr Tatjana Rosić, vanredni profesorutorak15:00 - 16:00Sala za konsultacije V sprat
22
dr Oleg Jeknić, docentčetvrtak14:00 - 15:00Sala za konsultacije V sprat
23
dr Žarko Cvejić, docentutorak12:30 - Sala za konsultacije V sprat
24
Dragan Pavlović, docentutorak12:00 - 13:00Foto studio (416)
25
Goranka Matić, docentutorak 18:30 - Foto studio IV sprat
26
Milena Đorđevićutorak 17:00 - Foto studio IV sprat
27
mr Isidora Nikolić, docentponedeljak16:00 - 18:00kabinet Digitalne umetnosti V sprat
28
dr Maja Stanković, docentponedeljak15:00 - 15:30kabinet Digitalne umetnosti IV sprat
29
sreda17:00- 17:30
30
dr Dušan Vejnović, docentponedeljak 15:00 - 17:00Departman za psihologiju
31
dr Ivana Leposavić, docentčetvrtak15:00 -Departman za psihologiju
32
dr Janko Međedović, docentčetvrtak 13:00 - Departman za psihologiju
33
dr Jelena Radosavljev Kirćanski, docentponedeljak 18:00 - 19:00Institut za mentalno zdravlje dečiji dispanzer, soba 9
34
dr Goran Bulatović, redovni profesorsreda17:00 - 18.30Sala za konsultacije V sprat
35
dr Ljiljana Bulatović, redovni profesorsreda15:30 - 17:30Sala za konsultacije V sprat
36
dr Nataša Teofilović, docentčetvrtak 16:00 - 17:00Sala za konsultacije V sprat
37
dr Iva Milićčetvrtak (obavezna najava putem mejla)16:30 - 17:30Sala za konsultacije V sprat
38
Ljiljana Boljanovićsreda (obavezna najava putem mejla)18:00 - 18:30Sala za konsultacije V sprat
39
dr Luka Bešlagić, docentutorak12:00 - 13:00Sala za konsultacije V sprat
40
dr Andrija Filipović, docentsreda16:30 - 18:30Soba 110, I sprat
41
ma Mina Božovićčetvrtak12:00 - Departman za psihologiju
42
ma Miina Šoljagautorak12:30 - 13:30Departman za psihologiju
43
četvrtak
44
doc. dr Marija Brankovićponedeljak13:00 - 15:00Departman za psihologiju
45
doc. dr Nataša Krstićponedeljak13:00 - 14:00Sala za konsultacije V sprat
46
utorak13:00 - 14:00
47
Istok Pavloviću dogovoru sa predavačemSala za konsultacije V sprat
48
Lada Paunoviću dogovoru sa predavačemSala za konsultacije V sprat
49
dr Ana Došenutorak12:00 - 13:30Nastavnički kabinet
50
mr Maja Ćurićsreda15:00 - 17:00Departman za psihologiju
51
dr Zorka Lopičić, vanredni profesorponedeljak11:00 - 13:00Departman za psihologiju
52
dr Mirjana Stošić, docentponedeljak (obavezna najava putem mejla) 13:00Nastavnički kabinet (215)
53
mr Vera Despotovićutorak12:30 - 15:00Departman za socijalni rad
54
mr Zoran Ćirijaković, nastavnik veštinapetak14:30 - 15:00Sala za konsultacije V sprat
55
Olga Čolovićčetvrtak17:00 - 18:00Institut za mentalno zdravlje
56
Milan Jordanovsreda10:00 - 11:00Departman za psihologiju
57
petak17:00 - 18:00
58
dr Mirjana Divac Jovanović, vanredni profesorutorak15:00 - 17:00Departman za psihologiju
59
Borut Vild, docentutorak13:00 - 14:00kabinet Digitalne umetnosti V sprat
60
četvrtak17:00 - 18:00
61
dr Aleksandra Milićević Kalašić, vanredni profesorsreda (obavezna najava putem mejla)16:30 - 17:00Departman za socijalni rad
62
dr Amra Latifić, vanredni profesorutorak11:00 - 12:00Sala za konsultacije V sprat
63
prof. dr Angelina Milosavljevićčetvrtak17:00 - 17:30Sala za konsultacije V sprat
64
petak 18:00 - 18:30
65
dr Ivana Stepanović Ilić, vanredni profesorpetak14:00 -Sala za konsultacije V sprat
66
dr Jasna Milošević, vanredni profesorutorak15:00 - 17:00Departman za psihologiju
67
dr Jelena Pešić, redovni profesorsreda15:00 - 17:00Departman za psihologiju
68
Dušanka Vučinić Latasčetvrtak13:00 - 15:00Bolnici za psihijatriju KBC "Dr Dragisa Misovic"
Soba 6
69
dr Panta Kovačević, vanredni profesorponedeljak 17:30 - Departman za psihologiju
70
dr Jovan Čekić, redovni profesorponedeljak17:00 - 18:00kabinet Digitalne umetnosti IV sprat
71
dr Jelisaveta Blagojević, redovni profesorutorak13:00 - 15:00Departman za kriticke studije politike II sprat
72
dr Jelena Đorđević Bojanović, redovni profesorčetvrtak (obavezna najava putem mejla)17:30 - 18:30Sala za konsultacije V sprat
73
dr Aleksandra Perišićčetvrtak 12:30 - 13:30Sala za konsultacije V sprat
74
dr Predrag Marković, redovni profesorutorak 11:00 - 12:00Sala za konsultacije V sprat
75
dr Saveta Draganić Gajić, vanredni profesorčetvrtak18:15 - Institutu za mentalno zdravlje, dispanzer soba 17
76
dr Stanko Crnobrnja, vanredni profesorponedeljak (obavezna najava putem mejla)12:00Sala za konsultacije V sprat
77
petak (obavezna najava putem mejla)
78
dr Igor Štiksčetvrtak 16:30 - 17:30Departman za kriticke studije politike
II sprat
79
dr Snežana Filipović, docentutorak16:30 - Sala za konsultacije V sprat
80
dr Velibor Hajduković, redovni profesoru dogovoru sa predavačemZagrebačka br. 3
81
dr Dijana Plut, redovni profesorčetvrtak15:00 - 16:00Soba 424
82
Voja Žanetić, nastavnik veštinačetvrtak16:30 - Sala za konsultacije V sprat
83
dr Rade Pantić, docentčetvrtak (obavezna najava putem mejla)14:45 - 15:30Sala za konsultacije V sprat
84
Rajko Petrovićsreda (obavezno najava putem mejla)13:30kabinet Digitalne umetnosti V sprat
85
Boško Prostranutorak (obavezna najava putem mejla)13:00 - 15:00Filmski studio
86
dr Marija Đorić, docentpetak17:30 - Sala za konsultacije V sprat
87
dr Danica Igrutinović, docentponedeljak12:00 - 13:00Sala za konsultacije V sprat
88
Lazar Džamiću dogovoru sa predavačemSala za konsultacije V sprat
89
ma Simona Žikićsvakog radnog dana (obavezna najava putem mejla)10:00 - 16:00Dekanat
90
Jasna Šerićutorak15:00 - 17:00Sala za konsultacije V sprat
91
Mirko Mrkićponedeljak14:30 - 15:30Sala za konsultacije V sprat
92
dr Uroš Krčadinacčetvrtak20:00 - 21:00kabinet Digitalne umetnosti V sprat
93
Vladan Jovanoviću dogovoru sa predavačem
94
Đorđe Terzinčetvrtak14:00 - 15:00Sala za konsultacije V sprat
95
Nemanja Mitrovićponedeljak13:00- 15:00Sala za konsultacije V sprat
96
Jelena Maksimovićčetvrtak10:00 - 11:00Filmski studio (418)
97
15:00 - 16:00
98
Mane Radmanovićutorak12:00 - 13:00kabinet Digitalne umetnosti V sprat
99
Snežana Penevsreda17:00kabinet Digitalne umetnosti V sprat
100
Vuk Ršumovićponedeljak (obavezna najava putem mejla)15:00 - 16:00Filmski studio
Loading...
Main menu