ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Thể lệ chương trình:
- Áp dụng khi đặt vé tại website VeXeRe.com hoặc ứng dụng VeXeRe
2
Tuyến đườngMã giảm giáGiá trịThời gian sử dụngGhi chú
3
Tất cảVEXERESUMMER2020.000 VNĐ30/09/2021Áp dụng cho đơn hàng từ 500.000 VNĐ
4
Tất cảVEXERESUMMER3030.000 VNĐ30/09/2021Áp dụng cho đơn hàng từ 700.000 VNĐ
5
Tất cảVEXERESUMMER4040.000 VNĐ30/09/2021Áp dụng cho đơn hàng từ 900.000 VNĐ
6
Tất cảVEXERESUMMER5050.000 VNĐ30/09/2021Áp dụng cho đơn hàng từ 1.200.000 VNĐ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100