แบบฟอร์มออนไลน์ "ติดตั้งไดร์เวอร์" (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJ
1
ประทับเวลา
ชื่อ-นามสกุล ผู้แจ้ง
เลือกรายการติดตั้งไดร์เวอร์สถานที่
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน
วันที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานสถานะ
2
13/2/2018, 11:52:13กาญจนา ตวงสุวรรณ
โปรแกรมเรียงเอกสารจากWordเป็นPDF
ห้องงานอาคารสถานที่ฯ
21-3-6121-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
3
21/3/2018, 15:04:35รัตนกร กาญจนแสงชัยเครื่องปริ๊นเตอร์ห้องธุรการ21-3-6121-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
4
21/3/2018, 16:32:12ปิยฉัตร อุปัขฌาย์เครื่องปริ๊นเตอร์กลุ่มงานอำนวนการ21-3-6121-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
5
19/4/2018, 8:45:35ณิชกมล น้อยจีนเครื่องปริ๊นเตอร์
ห้องพักอาจารย์ภาควิชาพื้นฐานการพยาบาลบุคคลทุกช่วงวัย
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
6
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
7
กำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติงาน
8
ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงาน
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu