แบบฟอร์มออนไลน์ "ติดตั้งไดร์เวอร์" (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJ
1
ประทับเวลา
ชื่อ-นามสกุล ผู้แจ้ง
เลือกรายการติดตั้งไดร์เวอร์สถานที่
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน
วันที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานสถานะ
2
13/2/2018, 11:52:13กาญจนา ตวงสุวรรณ
โปรแกรมเรียงเอกสารจากWordเป็นPDF
ห้องงานอาคารสถานที่ฯ
21-3-6121-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
3
21/3/2018, 15:04:35รัตนกร กาญจนแสงชัยเครื่องปริ๊นเตอร์ห้องธุรการ21-3-6121-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
4
21/3/2018, 16:32:12ปิยฉัตร อุปัขฌาย์เครื่องปริ๊นเตอร์กลุ่มงานอำนวนการ21-3-6121-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
5
19/4/2018, 8:45:35ณิชกมล น้อยจีนเครื่องปริ๊นเตอร์
ห้องพักอาจารย์ภาควิชาพื้นฐานการพยาบาลบุคคลทุกช่วงวัย
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
6
5/6/2018, 11:25:43ปิยฉัตร อุปัชฌาย์เครื่องปริ๊นเตอร์กลุ่มงานอำนวยการ5-6-615-6-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
7
14/8/2018, 13:48:15พิมพ์ลดาเครื่องปริ๊นเตอร์ห้องชุมชน14-8-6114-8-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
8
22/8/2018, 9:21:29
นางสาวพัชริดา ยี่โถหุ่น
เครื่องปริ๊นเตอร์
ห้องทำงานภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และบริหารทางการพยาบาล
22-8-6122-8-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
9
24/8/2018, 14:19:25อ้อมใจ พลกายาเครื่องปริ๊นเตอร์ห้องภาคสูติฯ24-8-6124-8-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
10
10/9/2018, 13:19:56
ตริตาภรณ์ สร้อยสังวาลย์
เครื่องปริ๊นเตอร์
ภาคอนามัยชุมชนและจิตเวช
10-9-6110-9-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
11
9/11/2018, 14:53:48
ดร.วัลทณี นาคศรีสังข์
เครื่องปริ๊นเตอร์รองฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ9-11-619-11-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
12
9/11/2018, 14:54:39อ.บุญตา สุขวดีเครื่องปริ๊นเตอร์ห้องสูติฯ9-11-619-11-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
13
20/11/2018, 10:24:12
น.ส.ประกายแก้ว นพลักษณ์
เครื่องปริ๊นเตอร์งานการเงิน
14
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
15
กำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติงาน
16
ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงาน
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu