לוח מבחנים ופעילויות שכבת יא תש"ף
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJ
1
118יוםיא 1יא 2יא 3יא 4יא 5יא 6יא 7הערות
50
12/10ש
51
13/10אערב סוכות
52
14/10ב
53
15/10ג
54
16/10ד
55
17/10ה
56
18/10ו
57
19/10ש
58
20/10א
59
21/10ב
60
22/10גאסרו חג
61
23/10דשיעור 3 - הכנה לצו בצוותא
62
24/10המבחן שכבתי במתמטיקה
63
25/10ו
64
26/10ש
65
27/10אמנהל וכלכלהתקשורת הפקות סייבר ג"ג סוציולוגיה מדעי המחשבתקשורת הפקות סייבר ג"ג סוציולוגיה מדעי המחשבתקשורת הפקות סייבר ג"ג סוציולוגיה מדעי המחשב
66
28/10באזרחותתקשורת וחברה
67
29/10גיום מוקד מעורבות חברתית
68
30/10ד
69
31/10התנ"ךתנ"ךתנ"ךתנ"ךתנ"ךתנ"ך
70
1/11ו
71
2/11ש
72
3/11אמבחן שכבתי בעברית
73
4/11ב
74
5/11גפיסיקהפיסיקהפיסיקהפיסיקהמינהל וכלכלהסייבר - סיור, 19:00 - 23:00 הצגה רפרטוארית לכל תלמידי השכבה
75
6/11דסיור לטכניון (בנות) tech women
76
7/11ה
77
8/11ו היסטוריהביולוגיהערבית תנ"ך מוגברערבית תנ"ך מוגברערבית תנ"ך מוגבר
78
9/11ש
79
10/11איום הזכרון ליצחק רבין - טקס
80
11/11באנגליתאנגליתאנגליתאנגלית
81
12/11גאנגליתאנגליתאנגליתיום זה"ב - פעילות בכיתות
82
13/11ד
83
14/11המבחן שכבתי בהיסטוריה
84
15/11ו
85
16/11ש
86
17/11אהרצאה PBL באזרחות שיעורים 3,4 הרצאה PBL באזרחות שיעורים 3,4
87
18/11ב
88
19/11ג
89
20/11דעדים של אלכוהול
90
21/11המבחן שכבתי במתמטיקה
91
22/11ו
92
23/11ש
93
24/11אתקשורת הפקותתקשורת הפקותתקשורת הפקות10:00-12:00 - הצגה שוקו וניל
94
25/11בכימיה
95
26/11ג
96
27/11דסיור נחשון
97
28/11ההרצאה PBL באזרחות הרצאה PBL באזרחות
98
29/11ו
99
30/11ש
100
1/12אאזרחותאזרחותאזרחותאזרחותאזרחות
101
2/12בתקשורת וחברהיום צה"ל
102
3/12גערב הורים
103
4/12ד
104
5/12התנ"ךתנ"ךתנ"ךתנ"ךתנ"ךתנ"ך
105
6/12ו ביולוגיה
106
7/12ש
107
8/12אהרצאה PBL באזרחות שיעורים 3,4הרצאה PBL באזרחות שיעורים 3,4
108
9/12באנגליתאנגליתאנגליתאנגלית
109
10/12גאנגליתאנגליתאנגלית
110
11/12דמסע שנתי לרמת הגולן
111
12/12המסע שנתי לרמת הגולן
112
13/12ו
113
14/12ש
114
15/12אסייבר ג"ג סוציולוגיה מדעי המחשבסייבר ג"ג סוציולוגיה מדעי המחשבסייבר ג"ג סוציולוגיה מדעי המחשב
115
16/12ב
116
17/12גמבחן שכבתי בעברית
117
18/12ד
118
19/12הצו בצוותא - בוגרים
119
20/12ו היסטוריה
120
21/12ש
121
22/12אמבחן שכבתי בהיסטוריה
122
23/12בא חנוכה
123
24/12גחנוכה
124
25/12ד
125
26/12ה
126
27/12ו
127
28/12ש
128
29/12א
129
30/12ב
130
31/12גהיסטוריה
131
1/1ד
132
2/1המבחן שכבתי במתמטיקה
133
3/1ו
134
4/1ש
135
5/1אמינהל וכלכלהפיזיקהפיזיקהפיזיקהפיזיקהמינהל וכלכלה
136
6/1בבגרות בספרות (ח)
137
7/1גמתכונת אנגליתמתכונת אנגליתמתכונת אנגליתמתכונת אנגליתמתכונת אנגליתמתכונת אנגליתיא 3,5,6 - מתכונת אנגלית רק לתלמידי אולגה
138
8/1ד
139
9/1המתכונת עבריתהרצאה PBL באזרחות שיעורים 4,5הרצאה PBL באזרחות שיעורים 4,5בגרות בתנ"ך (ח)
140
10/1ו ערבית, תקשורת וחברה, תנ"ך מוגבר ערבית, תקשורת וחברה, תנ"ך מוגבר ערבית, תקשורת וחברה, תנ"ך מוגבר
141
11/1ש
142
12/1אהיסטוריה
143
13/1ב
144
14/1גסמינר נחשון
145
15/1דסמינר נחשון
146
16/1הבגרות אנגליתבגרות אנגליתבגרות אנגליתבגרות אנגליתבגרות אנגליתבגרות אנגליתבגרות באנגלית (ח)
147
17/1ו
148
18/1ש
Loading...