ABCDEFGHIJKLMNO
1
LAPORAN NILAI TUGAS MATERI VIDEO PEMBELAJARAN 2
2
SISWA-SISWI SMPIT GAMEEL AKHLAQ
3
TAHUN AJARAN 2020/2021
4
5
Kelas : 7A
6
NO NAMA JENIS KELAMINNILAI TUGAS PENGETAHUAN (P) DAN NILAI KETERAMPILAN (K)
7
PA BPPKNB.INDONESIAMATEMATIKAIPAIPSB.INGGRIS
SENI BUDAYA
PJOKB.SUNDAB.ARAB BK
8
KKM : 70KKM: 76
9
1ADI PUTRA NUGRAHAL9080807660100767683857690
10
2AFFAN ISKANDARL898685769070767683857690
11
3AJIDAN DWI PUTRAL938095769076807682859090
12
4AKBAR ICHAN SAPTOMO L909590769076767680859090
13
5ARKAN TAUFIQURAHMANL838676767670769076857690
14
6BACHARUDDIN YUSUF ILHAML85908010010070767676857690
15
7BILLAL CHANDRA HIDAYATL868576766070768084858090
16
8BINTANG ADI SAPUTRAL9086767610070769084857690
17
9DEFAZLI DZAKI ZL8085767670707679838090
18
10DEVAN AULIA YUSMANL89909576608076100828510090
19
11DUTA DANAR SAMBARAL90908076100100907684859090
20
12FARSYA GHAZYARISYA DHAWYL8576767670809076857690
21
13HADYANT SYAMSI WIRYAWANL919590909070906084858090
22
14HAMAS RAFAIRUZ ZABRANL9086769070909084857690
23
15HILMI ALIL898685764080767684857690
24
16M. FARREL ADHITAMAL908076767670908076857690
25
17M. ZAKI ZAIDAN AL-FAQIHL908695906070769082857690
26
18MATTHEW TODI ABIYYU RAFIL90767676707676857690
27
19MAULANA DZIKRI W.L908585769090767684857690
28
20MOHAMMAD ALFATHONI FAIROUZDIAZL92868510010090909082858090
29
21MUHAMAD RAFI RAMADANIL90959576100767680838510090
30
22MUHAMMAD BILAL WITYAPUTRAL918576767070909084859090
31
23MUHAMMAD DAFFA FATURRAHMANL8980958010090769084859090
32
24MUHAMMAD FAUZAN FADHLUL RAHMANL90867610070808076848510090
33
25MUHAMMAD HAFIZH ALFI NUR HIDAYATL91868576100907680838510090
34
26MUHAMMAD HAIKAL FAZAL878076767670767676857690
35
27NAZMI GALANG MAHENDRAL85859080100707676828510090
36
28PANJI PUTRA PANULUHL8985777680801008085857690
37
29RENZO RAFANNO DACHY L9080807610070767684857690
38
30YUSUF SUPRIYADI L868580769090767685859090
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100