Danh sách tham gia Noel ở Bắc Kạn - CĐV 2017
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
FHọ và TênSĐTCộng đoànGhi chúThống kê tổng số thành viên từng cộng đoànThống kê tổng số thành viên từng cộng đoàn
2
1Giu-se Nguyễn Văn Hoàng01693551811Pauls
3
2Anton Nguyễn Văn Cây0986153820PaulsCộng đoàn Phao lô trở lại28
Cộng đoàn Phao lô trở lại
4
3Micae Phan Đức Mạnh01698935197Paulsvề trong đêmCộng đoàn Phanxico Assisi17
Cộng đoàn Phanxico Assisi
5
4Phaolo Trần Quốc Thắng01688189344PaulsCộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm13
Cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm
6
5Giu-se Phạm Văn Thành01637761111Paulsvề trong đêmCộng đoàn Anton Padua11
Cộng đoàn Anton Padua
7
6Giu-Se Phạm Thanh Huyền0962570540Paulsvề trong đêmCộng đoàn Gioan Tông Đồ10
Cộng đoàn Gioan Tông Đồ
8
7jos vonga0984189514Paulsvề trong đêmCộng đoàn Phanxico Xavie6
Cộng đoàn Phanxico Xavie
9
8Anton Đặng Thế Quyền0961110456PaulsCộng đoàn Đa Minh Savio6
Cộng đoàn Đa Minh Savio
10
9Jos Bùi Cường01689836562PaulsCộng đoàn Donbosco2
Cộng đoàn Donbosco
11
10Maria Trần Hà Phương01234814270PaulsTỔNG SỐ93TỔNG SỐ
12
11Phao Lô Trần Quốc Dũng01687195456PaulsThống kê tổng số thành viên từng cộng đoànThống kê tổng số thành viên từng cộng đoàn
13
12Paul Trần Đình Tuấn01688886004Pauls
14
13Giuse Hoàng Văn Tài0982830746Phanxico AssisiVề trong đêmCộng đoàn Phao lô trở lại18
Cộng đoàn Phao lô trở lại
15
14Giuse Hoàng Hải Đăng01682051023GioanCộng đoàn Phanxico Assisi17
Cộng đoàn Phanxico Assisi
16
15Nguyễn Thùy Linh01258341991DonboscoVề trong đêmCộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm13
Cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm
17
16Giuse Nguyễn Văn Hùng01647666269GioanCộng đoàn Anton Padua11
Cộng đoàn Anton Padua
18
17Gioan Nguyễn Hữu Khiêm01638010530Mẹ vô nhiễmCộng đoàn Gioan Tông Đồ10
Cộng đoàn Gioan Tông Đồ
19
18
Giuse Phạm Ngọc Hoàng (Ngọc Anh)
01676 449 076PaulsCộng đoàn Phanxico Xavie6
Cộng đoàn Phanxico Xavie
20
19Anna Trần Thị Tú Anh0977641034PaulsCộng đoàn Đa Minh Savio6
Cộng đoàn Đa Minh Savio
21
20Maria Vũ Thị Kiều01652467847PaulsVề trong đêmCộng đoàn Donbosco2
Cộng đoàn Donbosco
22
21Maria Nguyễn Thị Hằng0946025387GioanTỔNG SỐ83TỔNG SỐ
23
22Maria Hoàng Thị Vân0967523154PaulsThống kê tổng số thành viên từng cộng đoànThống kê tổng số thành viên từng cộng đoàn
24
23Terexa Trần Mỹ Ý0961894830Phanxico Assisi
25
24Terexa Trần Thùy Linh0974637407Phanxico AssisiCộng đoàn Phao lô trở lại13
Cộng đoàn Phao lô trở lại
26
25Terexa Lê Thanh Tâm01666756324Phanxico AssisiCộng đoàn Phanxico Assisi16
Cộng đoàn Phanxico Assisi
27
26Anton Nguyễn Sỹ Đức01647140555Phanxico AssisiCộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm12
Cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm
28
27An Tôn Phạm Xuân Lộc01658140382An Tôn PaduaCộng đoàn Anton Padua11
Cộng đoàn Anton Padua
29
28Maria Nguyễn Thị Hồng Nhung0965577430An Tôn PaduaCộng đoàn Gioan Tông Đồ7
Cộng đoàn Gioan Tông Đồ
30
29Maria Nguyễn Thị Dung0978685418An Tôn PaduaCộng đoàn Phanxico Xavie6
Cộng đoàn Phanxico Xavie
31
30Anna Hoàng Thị Huế 0916400977PaulsCộng đoàn Đa Minh Savio6
Cộng đoàn Đa Minh Savio
32
31Maria Hoàng Thị Thu Thảo0966993930PaulsCộng đoàn Donbosco1
Cộng đoàn Donbosco
33
32Pet Nguyễn Văn Quang0983553857An Tôn PaduaTỔNG SỐ72TỔNG SỐ
34
33Pet Hoàng Văn Hữu01684950795Phanxico AssisiThống kê tổng số thành viên từng cộng đoànThống kê tổng số thành viên từng cộng đoàn
35
34Giuse Lê Vũ Minh Vương01694434562Phanxico Assisi
36
35Phan Văn CườngPaulsCộng đoàn Phao lô trở lại10
Cộng đoàn Phao lô trở lại
37
36Tê-rê-xa Trần Thị Huệ0982 880 614Phanxico AssisiCộng đoàn Phanxico Assisi11
Cộng đoàn Phanxico Assisi
38
37Jos Hồ Sỹ Tùng986840420Mẹ vô nhiễmCộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm12
Cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm
39
38Cộng đoàn Anton Padua7
Cộng đoàn Anton Padua
40
39Paul Đinh Văn Tuấn01656404272Phanxico AssisiCộng đoàn Gioan Tông Đồ7
Cộng đoàn Gioan Tông Đồ
41
40Cộng đoàn Phanxico Xavie6
Cộng đoàn Phanxico Xavie
42
41Tê-rê-xa Lê Thị Cẩm Tú 01637991666An tôn PaduaCộng đoàn Đa Minh Savio6
Cộng đoàn Đa Minh Savio
43
42Cao Đình THiên An tôn PaduaCộng đoàn Donbosco1
Cộng đoàn Donbosco
44
43Paul Nguyễn Tất DươngAn tôn PaduaTỔNG SỐ60TỔNG SỐ
45
44Giu-Se Nguyễn Thức TựPaulsThống kê tổng số thành viên từng cộng đoànThống kê tổng số thành viên từng cộng đoàn
46
45Phê rô Nguyễn Đình Ước0964691571Đa minh
47
46Phê rô Nguyễn Trường Luân01684052804Mẹ Vô NhiễmCộng đoàn Phao lô trở lại9
Cộng đoàn Phao lô trở lại
48
47Anton Trần Thiên Sinh01656185460Mẹ Vô NhiễmCộng đoàn Phanxico Assisi8
Cộng đoàn Phanxico Assisi
49
48Gioan Phạm Thái Sơn01675503127Mẹ Vô NhiễmCộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm11
Cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm
50
49Maria Nguyễn Thị Quỳnh Trang0978928647Phanxico XavieCộng đoàn Anton Padua4
Cộng đoàn Anton Padua
51
50Maria Tôn Thị Hải Yến0967 066 571Phanxico AssisiCộng đoàn Gioan Tông Đồ7
Cộng đoàn Gioan Tông Đồ
52
51Tê-rê-xa Nguyễn Thị Kim Chi0166 561 3660Phanxico AssisiCộng đoàn Phanxico Xavie6
Cộng đoàn Phanxico Xavie
53
52Maria Hoàng Thị Bình0967705754Mẹ Vô NhiễmCộng đoàn Đa Minh Savio6
Cộng đoàn Đa Minh Savio
54
53Anna Hồ Huyền Trang01654562121Phanxico XavieCộng đoàn Donbosco1
Cộng đoàn Donbosco
55
54 Anna Phan Thị Hải Yến0979382456Phanxico AssisiTỔNG SỐ52TỔNG SỐ
56
55Nguyễn Văn Mạnh01677059472GioanThống kê tổng số thành viên từng cộng đoànThống kê tổng số thành viên từng cộng đoàn
57
56Phê-rô Nguyễn Quốc Đạt01658595242PaulsVề trong đêm
58
57phê -rô Ngyễn Hải Ngân0964551290An tôn paduavề trong đêmCộng đoàn Phao lô trở lại8
Cộng đoàn Phao lô trở lại
59
58Maria Nguyễn Kiều Trang 01636617936Mẹ Vô NhiễmCộng đoàn Phanxico Assisi5
Cộng đoàn Phanxico Assisi
60
59Maria Lê Thị Như Miền01656988585Phanxico AssisiCộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm7
Cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm
61
60Maria Nguyễn Hạnh Thu 0968805495 Mẹ Vô NhiễmCộng đoàn Anton Padua4
Cộng đoàn Anton Padua
62
61Anna Nguyễn Thị Trinh0967129320Mẹ Vô NhiễmCộng đoàn Gioan Tông Đồ6
Cộng đoàn Gioan Tông Đồ
63
62Maria Phan Thị Phước 0986144948Mẹ Vô NhiễmCộng đoàn Phanxico Xavie4
Cộng đoàn Phanxico Xavie
64
63Pet Nguyễn Hoàng Phúc0982797077PaulsCộng đoàn Đa Minh Savio5
Cộng đoàn Đa Minh Savio
65
64Jos Nguyễn Văn Chính01683877936Phanxico AssisiCộng đoàn Donbosco1
Cộng đoàn Donbosco
66
65Maria Nguyễn Thị Ngân01638519676Phanxico XavieTỔNG SỐ40TỔNG SỐ
67
66Phaxico xavie Hồ Sỹ Thuận0961973595Mẹ Vô NhiễmThống kê tổng số thành viên từng cộng đoànThống kê tổng số thành viên từng cộng đoàn
68
67Thiên Long01634422230Đa Minh
69
68Hồ Huy Thủy0969912231Đa minhCộng đoàn Phao lô trở lại6
Cộng đoàn Phao lô trở lại
70
69Maria Nguyễn Thị Phương Thanh0975562622An tôn paduaCộng đoàn Phanxico Assisi3
Cộng đoàn Phanxico Assisi
71
70phương anh0961525799GioanCộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm2
Cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm
72
71Đinh Thị Cương01696726781Donboscovề trong đêmCộng đoàn Anton Padua3
Cộng đoàn Anton Padua
73
72Cộng đoàn Gioan Tông Đồ6
Cộng đoàn Gioan Tông Đồ
74
73Maria Lê Thanh Thùy0967165076Phanxico XavieCộng đoàn Phanxico Xavie3
Cộng đoàn Phanxico Xavie
75
74Maria Nguyễn Thị Phương01635006512Phanxico XavieCộng đoàn Đa Minh Savio5
Cộng đoàn Đa Minh Savio
76
75Teresa Trần Thị Minh Ly0989250996GioanCộng đoàn Donbosco1
Cộng đoàn Donbosco
77
76Maria Đặng Thị Lan Uy01676825400PaulsTỔNG SỐ29TỔNG SỐ
78
77Ngô Trí Sáng0989562400Gioanvề trong đêmThống kê tổng số thành viên từng cộng đoànThống kê tổng số thành viên từng cộng đoàn
79
78Trần Thị Trà Giang01668123862Phanxico Xavie
80
79Waldo Kanan Bayramov01632281763PaulsCộng đoàn Phao lô trở lại5
Cộng đoàn Phao lô trở lại
81
80Maria Cao Thị Huyền Ly097 9720754PaulsCộng đoàn Phanxico Assisi3
Cộng đoàn Phanxico Assisi
82
81Maria Phan Thị Hoa01699596767Phanxico Assisivề trong đêmCộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm2
Cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm
83
82Hoàng Khanh Trần Trung Hiếu01685734685Phanxico Assisivề trong đêmCộng đoàn Anton Padua2
Cộng đoàn Anton Padua
84
83Nguyễn Thị Thiết0972851397Phanxico AssisiCộng đoàn Gioan Tông Đồ3
Cộng đoàn Gioan Tông Đồ
85
84Bùi Đức Kiên0969542504An Tôn paduaCộng đoàn Phanxico Xavie1
Cộng đoàn Phanxico Xavie
86
85Giu se Phạm Quốc TiếnO986178229An Tôn paduaCộng đoàn Đa Minh Savio3
Cộng đoàn Đa Minh Savio
87
86Maria Đậu Hải Hiền0976294975PaulsCộng đoàn Donbosco0
Cộng đoàn Donbosco
88
87Maria Lê Huyền Trang0169693043Mẹ Vô NhiễmTỔNG SỐ19TỔNG SỐ
89
88Thống kê tổng số thành viên từng cộng đoànThống kê tổng số thành viên từng cộng đoàn
90
89Đặng HiềnGioan
91
90Maria Phan Thị Ánh0976465174Mẹ Vô NhiễmCộng đoàn Phao lô trở lại2
Cộng đoàn Phao lô trở lại
92
91Cộng đoàn Phanxico Assisi0
Cộng đoàn Phanxico Assisi
93
92Cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm1
Cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm
94
93Anna Faustina Nguyễn Thị Thanh01672906219Đa minhCộng đoàn Anton Padua0
Cộng đoàn Anton Padua
95
94Maria Đinh Thị Mai Liên0967316235PaulsCộng đoàn Gioan Tông Đồ3
Cộng đoàn Gioan Tông Đồ
96
95Maria Phạm Thị Tuyết01699723347Đa MinhCộng đoàn Phanxico Xavie0
Cộng đoàn Phanxico Xavie
97
96Maria Lê Thị Thu Hà0962951513Đa MinhCộng đoàn Đa Minh Savio3
Cộng đoàn Đa Minh Savio
98
97Phan hùng chính0974280599GioanCộng đoàn Donbosco0
Cộng đoàn Donbosco
99
98Cẩm thuGioanTỔNG SỐ9TỔNG SỐ
100
99Anton Nguyễn Trọng Nhã01666692595PaulsThống kê tổng số thành viên từng cộng đoànThống kê tổng số thành viên từng cộng đoàn
Loading...
Main menu