Julkisuuslaki-scraper
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
1Julkisuusperiaate1 § Julkisuusperiaate
2
2Lain soveltamisala2 § Lain soveltamisala
3
3Lain tarkoitus3 § Lain tarkoitus
4
4Viranomaiset4 § Viranomaiset
5
5Viranomaisen asiakirja5 § Viranomaisen asiakirja
6
6Viranomaisen laatiman asiakirjan julkiseksi tuleminen6 § Viranomaisen laatiman asiakirjan julkiseksi tuleminen
7
7Viranomaiselle toimitetun asiakirjan julkiseksi tuleminen7 § Viranomaiselle toimitetun asiakirjan julkiseksi tuleminen
8
8Asiakirjan saattaminen yleisesti julkisuuteen8 § Asiakirjan saattaminen yleisesti julkisuuteen
9
9Tiedonsaanti julkisesta asiakirjasta9 § Tiedonsaanti julkisesta asiakirjasta
10
10Tiedonsaanti salassa pidettävästä asiakirjasta10 § Tiedonsaanti salassa pidettävästä asiakirjasta
11
11Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin11 § Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin
12
12Oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta12 § Oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta
13
13Asiakirjan pyytäminen13 § Asiakirjan pyytäminen
14
14Asiakirjan antamisesta päättäminen14 § Asiakirjan antamisesta päättäminen
15
15Asiakirjan pyytämistä koskevan asian siirtäminen toiselle viranomaiselle15 § Asiakirjan pyytämistä koskevan asian siirtäminen toiselle viranomaiselle
16
16Asiakirjan antamistavat16 § Asiakirjan antamistavat
17
17Tiedonsaantioikeuksien huomioon ottaminen päätöksenteossa17 § Tiedonsaantioikeuksien huomioon ottaminen päätöksenteossa
18
18Hyvä tiedonhallintatapa18 § Hyvä tiedonhallintatapa
19
19Viranomaisen tiedonantovelvollisuus keskeneräisissä asioissa19 § Viranomaisen tiedonantovelvollisuus keskeneräisissä asioissa
20
20Viranomaisen velvollisuus tuottaa ja jakaa tietoa20 § Viranomaisen velvollisuus tuottaa ja jakaa tietoa
21
21Tietoaineistojen tuottaminen pyynnöstä21 § Tietoaineistojen tuottaminen pyynnöstä
22
22Asiakirjasalaisuus22 § Asiakirjasalaisuus
23
23Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto23 § Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto
24
24Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat24 § Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat
25
25Salassapito- ja luokitusmerkintä25 § Salassapito- ja luokitusmerkintä
26
26Yleiset perusteet salassa pidettävän tiedon antamiseen26 § Yleiset perusteet salassa pidettävän tiedon antamiseen
27
27Arkistoon siirrettyjen asiakirjojen antaminen27 § Arkistoon siirrettyjen asiakirjojen antaminen
28
28Viranomaisen lupa salassa pidettävän asiakirjan saamiseen28 § Viranomaisen lupa salassa pidettävän asiakirjan saamiseen
29
29Salassa pidettävien tietojen antaminen toiselle viranomaiselle29 § Salassa pidettävien tietojen antaminen toiselle viranomaiselle
30
30Salassa pidettävien tietojen antaminen ulkomaan viranomaiselle ja
kansainväliselle toimielimelle
30 § Salassa pidettävien tietojen antaminen ulkomaan viranomaiselle ja
kansainväliselle toimielimelle
31
31Viranomaisen asiakirjan salassapidon lakkaaminen31 § Viranomaisen asiakirjan salassapidon lakkaaminen
32
32Vaitiolovelvollisuudesta poikkeaminen ja sen lakkaaminen32 § Vaitiolovelvollisuudesta poikkeaminen ja sen lakkaaminen
33
33Muutoksenhaku33 § Muutoksenhaku
34
34Maksut34 § Maksut
35
35Rangaistussäännökset35 § Rangaistussäännökset
36
36Asetuksen antaminen36 § Asetuksen antaminen
37
37Voimaantulo37 § Voimaantulo
38
38Siirtymäsäännös38 § Siirtymäsäännös
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Julkisuuslain otsikot
Rikoslain otsikot
Kansanedustajien blogit
Kansanedustajien blogit URL
Keskimaa OSK edustajisto