B_PA_R_18-19_2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
2
факултет: ФИЛОСОФСКИ | ОКС Бакалавър | форма на обучение: РЕДОВНА
3
учебна година: 2018-2019 | семестър: ЛЕТЕНДЕКАН:
4
за контакт: Анна Иванова (anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg)проф.д-р Димитър Денков
5
6
РАЗПИС на ЗАНЯТИЯТА
7
посочените зали са в 4 бл. (Кампус Изток), освен когато изрично не е посочено друго място
8
(публикуван: 05.02.2019 | последна актуализация: 13.02.2019 | моля, проверявайте за промени)
9
10
1 курс
11
ден8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
12
понеделник
КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО (З)
доц. А.Славов
лекции - з.500
13
вторник
ПОЛИТИЧЕСКА ЕТИКА (И)
доц. В.Кънева
лекции - з.514
АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРИТОРИАЛНО У-ВО НА Р БЪЛГАРИЯ (З)
проф. Й.Ботев
лекции - з.500
МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ПУБЛ. ПОЛИТИКИ (З)
доц. К.Станчев
лекции - з.500
МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ПУБЛ. ПОЛИТИКИ (З)
доц. К.Станчев
упр.1гр. - з.514
МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ПУБЛ. ПОЛИТИКИ (З)
доц. К.Станчев
упр.2гр. - з.514
14
сряда
ЕТНОПОЛИТИКА (И)
д-р Д.Валериева
лекции - з.205
ЕТНОПОЛИТИКА (И)
д-р Д.Валериева
упр.1гр. - з.205
ЕТНОПОЛИТИКА (И)
д-р Д.Валериева
упр.2гр. - з.205
ПУБЛ. КУЛТУРА И ЕТИКА (И)
д-р Д.Валериева
лекции - з.400
СЧЕТОВОДСТВО (И)
А.Маринчев
лекции - з.400
СЧЕТОВОДСТВО (И)
А.Маринчев
упр. - з.400
15
четвъртък
МОДЕРНА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВНОСТ (И)
доц. Б.Попиванов
лекции - з.408
КОЛИЧЕСТВЕНИ ИЗСЛ. МЕТОДИ В ПУБЛ. АДМИНИСТРАЦИЯ (З)
доц. К.Харалампиев
лекции - з.500
КОЛ. ИЗСЛ. МЕТОДИ В ПУБЛ. АДМ. (З)
д-р А.Гетова
упр. - з.500
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛ. НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА (И)
д-р А.Джилдов
лекции - з.319
16
петък
17
18
2 курс
19
ден8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
20
понеделник
МЕТОДОЛОГИЯ НА АНАЛИЗА НА ПУБЛ. ПОЛИТИКИ (З)
д-р С.Петров
упр.2гр. - з.514
МЕТОДОЛОГИЯ НА АНАЛИЗА НА ПУБЛ. ПОЛИТИКИ (З)
д-р С.Петров
лекции - з.200
МЕТОДОЛОГИЯ НА АНАЛИЗА НА ПУБЛ. ПОЛИТИКИ (З)
д-р С.Петров
упр.1гр. - з.514
ТЕХНИКИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛ. РЕШЕНИЕ (И)
доц. А.Вълков
лекции - з.400
21
вторник
ОЦЕНКА НА АДМ. ДЕЙНОСТ И АДМ. КАПАЦИТЕТ (И)
д-р Л.Андреева
упр.1гр. - з.407
ОЦЕНКА НА АДМ. ДЕЙНОСТ И АДМ. КАПАЦИТЕТ (И)
д-р Л.Андреева
упр.2гр. - з.407
ОЦЕНКА НА АДМ. ДЕЙНОСТ И АДМ. КАПАЦИТЕТ (И)
проф. А.Маринов
лекции - з.400
ОСНОВНИ ПРАВА НА ЧОВЕКА (И)
доц. А.Славов
лекции - з.500
22
сряда
ФОРМИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПУБЛ. ПОЛИТИКИ (З)
доц. Т.Томова
лекции - з.500
ФОРМИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПУБЛ. ПОЛИТИКИ (З)
д-р С.Петров
упр.1гр. - з.500
ФОРМИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПУБЛ. ПОЛИТИКИ (З)
д-р С.Петров
упр.2гр. - з.500
ФОРМИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПУБЛ. ПОЛИТИКИ (З)
д-р С.Петров
упр.3гр. - з.500
ПОЛИТ. И ИКОН. ВЗАИМОД. В ПУБЛ. СФЕРА (З)
доц. К.Станчев
лекции - з.500
ПОЛИТ. И ИКОН. ВЗАИМОД. В ПУБЛ. СФЕРА (З)
С.Панчев
упр.1гр. - з.514
ПОЛИТ. И ИКОН. ВЗАИМОД. В ПУБЛ. СФЕРА (З)
С.Панчев
упр.2гр. - з.514
23
четвъртък
ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА (И)
д-р Д.Валериева
лекции - з.400
ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА (И)
д-р Д.Валериева
упр. - з.400
24
петък
25
26
3 курс
27
ден8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
28
понеделник
29
вторник
АДМИН. РАЗВИТИЕ И РЕФОРМИ (З)
проф. А.Маринов
лекции - з.400
ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ЕС (И)
доц. Т.Томова
лекции - з.505
30
срядаЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО (И)
доц. Е.Лозанова-Белчева
лекции - з.420, бл.1
КОРУПЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (И)
проф. Н.Найденов
лекции - з.514
АДМИНИСТРАТИВНО РАЗВИТИЕ И РЕФОРМИ (З)
д-р Л.Андреева
упр.2гр. - з.505
МЕСТНА ВЛАСТ (З)
д-р Е.Калфова
упр.2гр. - з.514
31
МЕСТНА ВЛАСТ (З)
д-р Е.Калфова
упр.1гр. - з.514
АДМИНИСТРАТИВНО РАЗВИТИЕ И РЕФОРМИ (З)
д-р Л.Андреева
упр.1гр. - з.505
32
четвъртък
ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ (З)
д-р М.Коцева-Тикова
лекции - з.300
МЕСТНА ВЛАСТ (З)
доц. М.Стефанова
лекции - з.300
ЕНЕРГЕТИКА И ДОБРО УПРАВЛ. В БЪЛГАРИЯ (И)
д-р Л.Андреева
лекции - з.526
33
петък
УЧЕБНА ПРАКТИКА В ЦЕНТРАЛНА И МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ (З)
доц. А.Танева
з.500
34
35
4 курс
36
ден8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
37
понеделник
38
вторник
ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (И)
д-р Е.Калфова
лекции - з.421
ДАНЪЧНА СИСТЕМА И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКИ (И)
д-р М.Коцева-Тикова
лекции - з.421
ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМ. В ПУБЛ. УСЛУГИ (И)
д-р Л.Тонева-Методиева
лекции - з.109
39
сряда
БАНКОВО И КРЕДИТНО ДЕЛО (И)
доц. К.Станчев
лекции - з.109
УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ (И на англ.език)
д-р Д.Хинкова
лекции - з.Яйцето
УПРАВЛЕНИЕ НА ГОЛЕМИЯ ГРАД (И)
доц. М.Стефанова
лекции - з.205
ПУБЛИЧНО ПРАВО И ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ (И)
доц. А.Славов
лекции - з.500
40
четвъртък
УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА (И)
проф. Й.Ботев
лекции - з.308
УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА (И)
проф. Й.Ботев
упр.1гр - з.526
УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА (И)
проф. Й.Ботев
упр.2гр - з.526
41
петък
Loading...
Main menu