Tei-Psi-Ko atliekamų ekspertizių sąrašas : Išvadų lentelė