ผลการแข่งขันศรีเมืองเอแม็ทและซูโดกุ2018
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ผลการแข่งขันเอแม็ท(A-MATH)
2
ศรีเมืองเอแม็ทและซูโดกุ 2018 ครั้งที่ 3
3
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
4
ระดับ ประถมศึกษา
5
6
อันดับ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 1
ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 2
ชนะแพ้
ผลต่างสะสม
7
1
นิคมสร้างตนเอง 5
ด.ญ.ประภาสิริ ทองจันทร์
ด.ญ.ธัญมน เสนะรอบชิงชนะเลิศ
8
2
ชุมชนบ้านนาโพธิ์
เด็กหญิงกุลนัดดา ปานหงษา
เด็กหญิงนันทิตา ธรรมวัฒน์
9
3
บ้านหนองแสง-วังอ่าง
เด็กชายคุณานนท์ พิมพ์ทรัพย์
-รอบชิงอันดับ 3
10
4บ้านโพธิ์สง่า
ด.ญ.ชัญญานุช ชัฎขันธกิจ
ด.ญ.กานต์ธีรา สีแป้
11
5
ชุมชนบ้านนาโพธิ์
เด็กหญิงเนตรนภา วิรังษา
เด็กชายธนกานต์ ดวงเฉลิม
32318
12
6
บ้านท่าโพธิ์ศรี
เด็กชายนพพร มีศรี
เด็กชายณัฐชานนท์ วิริวรรณ์
32251
13
7บ้านโนนตูม
ด.ช.กฤตนัย ตุพิลา
ด.ช.ทินกร บุตรจันทร์
32108
14
8บ้านโนนยาง
ด.ญ.ธัญญาภรณ์ พรมสุข
ด.ญ.ฐานิสรา สีมาวัน
3289
15
9
ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
ด.ช.ธนกร อุตะนะตะ
ด.ช.ธีร์กวิน ยาคำ
3251
16
10บ้านโพธิ์สง่า
ด.ช.ธนวัฒน์ วงศ์พุทธะ
เด็กหญิงสิริวิภา นอระสีหา
32-97
17
11บ้านด่าน
เด็กชายอภิรักษ์ ทองทิพย์
เด็กชายศรายุทธ คำวงศ์
2357
18
12
นิคมสร้างตนเอง 5
เด็กชายทศพร ตู้ทอง
เด็กหญิงชิดชนก ดอนชะเอม
23-118
19
13บ้านโพธิ์สง่า
ด.ญ.ดวงฤทัย แสวงผล
ด.ช.ธนพงศ์ ทัดเทียม
23-202
20
14
บ้านตุงลุงเหนือ
ด.ญ.ณัฐกานต์ สุขสาร
ด.ช.ณัฐภัทร ผาก่ำ
23-248
21
15บ้านโนนสุข
เด็กหญิงสุมินตรา คำนนท์
เด็กหญิงรัชดาพร แก้วพรม
23-275
22
16บ้านงิ้ว
เด็กชายพันกร สุวรรณภาพ
เด็กชายธัญรังสรรค์ ดำริห์
23-332
23
17บ้านโพธิ์สง่า
ด.ช.เอทิปกรณ์ กุลวงค์
เด็กชายนัฐวุฒิ คำศรีสุข
14-146
24
18
ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
ด.ญ.อโนชา จักรสาร
ด.ญ.เทวธิดา มณีเขียว
14-321
25
19บ้านนาเอือด
ด.ญ.อรุโนทัย จันทะเวช
ด.ช.ธรรมรัตน์ ฤทธิ์ยา
26
20บ้านนาเอือด
ด.ช.เมธวินร์ ศรีวง์
ด.ช.วงศกร ป้องวงค์
27
21
บ้านหนองสองห้องดอนตูม
ด.ญ.ชญานิน บุญส่ง
ด.ญ.อธิชา บุญส่ง
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu