Ptp 1r t 1.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
MÚSICA 1r
2
3
Pla de treball personalitzat: TEMA 1
4
5
Nom alumne/a: Curs: Grup:
6
7
0 = no ho sé 1= una mica
2= Ho sé força bé 3 = ho sé molt béValoració Inicial Valoració final
8
9
OBJECTIUS
10
1Saber fer percussió corporal.
11
2Introduir la notació musical.
12
3Saber les qualitats del so, soroll i contaminació sonora.
13
4Saber que son les ones sonores.
14
5Saber que és l'aparell auditiu
15
6Saber resumir els conceptes més importants.
16
7Saber fer música ja sigui amb la flauta com amb la veu.
17
8Utilització de les Tic: blog de fraumusic1
18
9Cerca d'informació sobre conceptes musicals
19
20
21
ACTIVITATSFet
22
1Activitat llenguatge musical 1, 2, 3, 4, 8, 10 i 11.
23
2Activitats finals: 12, 13, 14, 15, 21, 22
24
3Activitats amb internet: activitat final 23 i 24
25
4Resum o esquema dels conceptes més importants de l'unitat.
26
5Guia d'estudi FETA A MÀ!
27
28
29
QUALIFICACIÓ:
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu