ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ukeleMÚSICA 1r
2
3
Pla de treball personalitzat: TEMA 1
4
5
Nom alumne/a: Curs: Grup:
6
7
0 = no ho sé 1= una mica2= Ho sé força bé 3 = ho sé molt béValoració Inicial Valoració final
8
9
OBJECTIUS
10
1Saber fer percussió corporal.
11
2Introduir la notació musical.
12
3Saber les qualitats del so, soroll i contaminació sonora.
13
4Saber que son les ones sonores.
14
5Saber que és l'aparell auditiu
15
6Saber resumir els conceptes més importants.
16
7Saber fer música ja sigui amb l'ukelele com amb la veu.
17
8Utilització de les Tic: blog de fraumusic1
18
9Cerca d'informació sobre conceptes musicals
19
20
21
ACTIVITATSFet
22
1Activitats 1, 2, 3 a classe
23
2Activitat llenguatge musical 1, 2, 4 i 8.
24
3Activitats finals: 12, 13, 14, 15, 21, 22
25
4Activitats amb internet: activitat final 24.
26
5Resum o esquema dels conceptes més importants de l'unitat.
27
6Guia d'estudi FETA A MÀ!
28
29
30
QUALIFICACIÓ:
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100