Danh sach du thi tuan 50-2018 thi chinh
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
8/27/201828/0//20188/30/2018
2
PMPMPM
3
4
MAHọTênLớpQPANGPCLLaySTDSTSHCTNhi2AVXQCTD
5
170001Lê TuấnAnhC05
D.1.3-7H15
D.3.2-7H15
6
171004Phạm Gia HùngKhanhC05
D.1.3-7H15
D.3.2-7H15
7
170006Đinh QuốcMỹC05
D.1.3-7H15
D.3.2-7H15
8
170008Lê Tấn ThànhNhânC05
D.1.3-7H15
D.3.2-7H15
9
170011Phạm Khắc Lê HồngTháiC05
D.1.3-7H15
D.3.2-7H15
10
160841Trần QuốcThắngC05
D.1.3-7H15
D.3.2-7H15
11
170315Võ Huỳnh ĐìnhThơC05
D.1.3-7H15
D.3.2-7H15
12
170013Nguyễn CôngTriềuC05
D.1.3-7H15
D.3.2-7H15
13
170014Huỳnh QuangVănC05
D.1.3-7H15
D.3.2-7H15
14
140951Nguyễn ĐìnhThuầnC05
D.3.2-7H15
15
150005Trần QuangLãnhC05
D.3.2-7H15
16
150004Đinh VănNhânC03
D.3.2-7H15
17
160895CAO VĂN ÂNC4PMT3-8H15
18
160003PHAN CÔNG BÌNHC4PMT3-8H15
19
160004NGUYỄN CÔNG CHUNGC4PMT3-8H15
20
160914CHÂU NGỌC QUỐC CƯỜNGC4PMT3-8H15
21
160837NGUYỄN TẤN DƯƠNGC4PMT3-8H15
22
160838NGUYỄN VĂN C4PMT3-8H15
23
160787BÙI NGỌCHOÀNGC4PMT3-8H15
24
160908HÀ NHẬT HOÀNGC4PMT3-8H15
25
160007ĐẶNG CÔNG KHANHC4PMT3-8H15
26
160713PHAN DUY KHƯƠNGC4PMT3-8H15
27
160968TRẦN VIẾTLƯUC4PMT3-8H15
28
160055NGUYỄN PHƯƠNG NAMC4PMT3-8H15
29
160878LÊ NGUYỄN HOÀNG PHÚCC4PMT3-8H15
30
160994TRẦN DUYPHƯƠNGC4PMT3-8H15
31
160993TRẦN VĂN QUỐCTHẮNGC4PMT3-8H15
32
161009HỒ DUYTHANHC4PMT3-8H15
33
160924NGUYỄN MẠNH THƯỜNGC4PMT3-8H15
34
160017HUỲNH GIÁM C4PMT3-8H15
35
160019NGUYỄN QUANG VINHC4PMT3-8H15
36
140951Nguyễn Đình ThuầnC5
37
160082PHẠM HOÀI ÂND11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.1-7H15
38
160084TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNHD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.1-7H15
39
160522TRƯƠNG THỊ Y BAD11APMT4-7H15
40
169522Trương Thị YBaD11APMT3-8H30
D.3.1-7H15
41
160476VÕ THỊ BÌNHD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.2-7H15
42
160995MẠC THỊ THÙY BÔNGD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.3-7H15
43
160089ĐINH THỊ MỸ CHÂUD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.1-7H15
44
160495NGUYỄN THỊ ANH ĐÀOD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.2-7H15
45
160091PHAN THỊ KIM DIỂMD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.1-7H15
46
160751TRẦN THỊ MỸ DIỆUD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.2-7H15
47
160096ĐÀO THỊ THUỲ DƯƠNGD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.1-7H15
48
160816NGUYỄN HOÀNG D11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.3-7H15
49
160639ĐỖ THỊ THUÝ HẰNGD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.2-7H15
50
160616TRẦN THỊ HẠNHD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.2-7H15
51
160106NGÔ THỊ NGỌC HẬUD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.1-7H15
52
160113NGUYỄN THỊ KIM HOAD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.1-7H15
53
160972VÕ THỊ KIM HOAD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.3-7H15
54
160595NGUYỄN THỊ HIÊN HƯƠNGD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.2-7H15
55
160990TRẦNTRƯƠNG THỊ NGỌC HUYỀND11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.3-7H15
56
160130HUỲNH THỊ LÀNHD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.1-7H15
57
160133PHẠM THỊ LIÊND11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.1-7H15
58
160136ĐINH THỊ KHÁNH LINHD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.1-7H15
59
160141PHẠM THỊ MỸ LỢID11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.1-7H15
60
160151PHẠM THỊ THANH MYD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.1-7H15
61
160752HỒ THỊ TRÀ MYD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.2-7H15
62
160998TRƯƠNG THỊNGÂND11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.3-7H15
63
160484NGUYỄN THỊ THUÝ NGUYÊND11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.2-7H15
64
161015LƯU THỊ THU NHID11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.3-7H15
65
160698PHẠM THỊ HỒNG NHƯD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.2-7H15
66
160757NGUYỄN THỊ KIỀU OANHD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.3-7H15
67
160167NGUYỄN THỊ PHÚCD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.1-7H15
68
160173CAO LÊ HÀO QUANGD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.1-7H15
69
169001PHONSAVANHSOMMAYD11APMT4-7H15
D.1.3-7H15
70
160749LÊ THỊ SƯƠNGD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.2-7H15
71
160183LÊ THỊ THẮMD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.1-7H15
72
160494PHAN THỊ KIM THANHD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.2-7H15
73
160191NGUYỄN THANH DIỆU THẢOD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.1-7H15
74
160901PHẠM THẠCH THẢOD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.3-7H15
75
160202ĐẶNG THỊ LỆ THUD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.1-7H15
76
160610PHAN THỊ MỸ THUẬND11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.2-7H15
77
160696ĐINH THỊ MINH THUỲD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.2-7H15
78
160216THỦY THỊ NGỌC TIÊND11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.1-7H15
79
160217NGUYỄN THỊ THANH TRÀD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.1-7H15
80
160221TRẦN THỊ HUYỀN TRÂND11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.1-7H15
81
160520UNG THỊ THÙY TRINHD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.2-7H15
82
160904TRẦNNGUYỄNPHƯƠNG TRINHD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.3-7H15
83
160228PLOONG THỊ TRÔID11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.1-7H15
84
160604ĐỖ THỊ D11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.2-7H15
85
160231HUỲNH THANH TUYỀND11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.2-7H15
86
160234NGUYỄN THỊ THU TUYỀND11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.2-7H15
87
160237TRẦN THỊ MỸ VÂND11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.2-7H15
88
160946NGUYỄN TẤN VƯƠNGD11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.3-7H15
89
169002BAIKHUANCHANHXAYTHAVONED11APMT4-7H15
D.1.3-7H15
90
160242NGUYỄN THỊ THANHXUÂND11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.2-7H15
91
160631TRẦN THỊ MINH YẾND11APMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.2-7H15
92
160083TRẦN THỊ ANHD11BPMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.3-7H15
93
160085VÕ THỊ NGỌC ÁNHD11BPMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.3-7H15
94
160087NGUYỄN ĐỨCBÌNHD11BPMT4-7H15
D.1.3-7H15
95
150481A LĂNG THỊ D11BPMT4-8H15PMT3-8H30
D.3.1-7H15
96
160703LÊ THỊ KIM DIỄND11BPMT4-7H15PMT4-8H30
D.2.2-7H15
97
160718HÀ THỊ DUNGD11BPMT4-7H15PMT4-8H30
D.2.2-7H15
98
160099VÕ THỊ PHƯƠNG DUYÊND11BPMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.3-7H15
99
160109LÊ THỊ HIẾUD11BPMT4-7H15PMT4-7H15
D.1.3-7H15
100
160980PHAN THỊ HỒNGD11BPMT4-7H15PMT4-8H30
D.2.2-7H15
Loading...