3.1 (ก่อน) แจ้งคะแนนก่อนเรียนหน่วยที่ 3.1 โทโปโลยีของเครือข่าย
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCD
1
2
วันเวลาที่เข้าสอบ
ชื่อ-สกุลรหัส น.ศ.คะแนน
3
Sunday, 19 October 2014ธนาภรณ์ แสงเหลือง55150138050345
4
Sunday, 19 October 2014น.ส.ภัชนีย์ ไชยแสง551501380504218
5
Sunday, 19 October 2014นางวิภารัตน์ ชมจำปี551501380504717
6
Sunday, 19 October 2014น.ส.ธมลวรรณ สันชุมสี551501380506316
7
Sunday, 19 October 2014น.ส.ศิริกัญญา สามารถ551501380504916
8
Sunday, 19 October 2014น.ส.ชฏาพร วิลัยกุล551501380506716
9
Sunday, 19 October 2014น.ส.คนึงหา เสนาพรม551501380503317
10
Sunday, 19 October 2014น.ส.นีรนุช บุญเจริญ551501380503617
11
Wednesday, 22 October 2014รุ่งฤดี อริยโกมุท551501380504519
12
Wednesday, 22 October 2014วุฒิชัย กุมารสิทธิ์551501380504818
13
Thursday, 23 October 2014
นางสาวสุจิตรา ดีดวงพันธ์
551501380505113
14
Friday, 24 October 2014นางสาววราภรณ์ ศรีแจ่ม55150138050464
15
Sunday, 26 October 2014นางสาว วราภรณ์ ศรีแจ่ม55150138050464
16
Sunday, 26 October 2014นายวุฒิชัย กุมารสิทธิ์ 55150138050489
17
Monday, 27 October 2014นิภาวรรณ ปัญญานาม551501380503511
18
Tuesday, 28 October 2014ปิยภาพร สมนึก54150138050527
19
Tuesday, 28 October 2014นาย สุรชัย แสงวงค์55150138050536
20
Tuesday, 28 October 2014อนุธิดา อุปัญญ์55150138050565
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu