1718_poznamky_studenti_www
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Kód předmětu
Předmět a nebo popis aktivityVysvětlení
2
3
Biomedicínský technik
4
17PBBA3BAngličtina IIIB (část 2)Výuka probíhá jednou týdně dvě hodiny.
7
17PBBBPBakalářská práceViz harmonogram výuky předmětu na www stránce https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/17pbbbp
9
17PBBEZPEkonomika zdravotnického provozuViz harmonogram výuky předmětu na www stránce předmětu, tj. na https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/17pbbezp
10
17PBBFY2Fyzika IIPředmět se skládá z přednášek, cvičení a laboratoří. Laboratoře je třeba zapsat.
12
17PBBCHMChemieNa laboratorní cvičení je vyžadován plášť.
13
17PBBITPIntegrální početNa cvičení se procvičuje látka přednesená na přednášce téhož týdne, cvičení nenahrazuje přednášku. Pokud se student na přednášku nedostaví, příslušnou látku si nastuduje před cvičením sám.
14
17PBBLPZ2Lékařské přístroje a zařízení IIPravidelná výuka.
15
17PBBLTLaboratorní technikaNa cvičení je nezbytný laboratorní plášť
16
17PBBMAZManagement a administrativa ve zdravotnictvíPro obor BMT rozvrhováno jako 4 hodiny 1x za 14 dní po dobu prvních 8 týdnů (celkem 4 hodiny přednášek 4x za semestr).
17
17PBBMECMechanikapočet na cvičení omezen na 16 z důvodu kapacit místnosti
21
17PBBPMP1
Přístroje, metody a postupy v klinické praxi ITato výuka bude probíhat zcela nestandardně a to jako praktika po 5 studentech na mnoha pracovištích během každého týdne, resp. celého semestru (část cvičení) a dále jako povinné přednášky na 1. LF UK ve dvou dnech. Podrobný rozpis akcí bude k dispozici v KOSu, kam se studenti budou na jednotlivé akce povinně přihlašovat a dále též viz harmonogram výuky předmětu a podmínky zakončení předmětu na www stránce https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/17pbbpmp1
27
17PBBSPTSpeciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péčiPřednášky i cvičení probíhají jednou za 14 dní. Maximální kapacita laboratoří je 10 studentů v jedné paralelce. Paralelky cvičení prosíme rozvrhovat do lichých i sudých týdnů na stejné časy.
30
31
Fyzioterapie
32
17PBFEGTErgoterapie a ergonomieVýuka (cvičení) bude probíhat blokově v RÚ Kladruby a to v pátek podle rozpisu, který studenti obdrží na začátku letního semestru. Přednášky budou probíhat 1x za 14 dní 2 hodiny na FBMI ČVUT.
33
17PBFMAZManagement a administrativa ve zdravotnictvíRozvrhováno jako 4 hodiny 1x za 14 dní po dobu prvních 6 týdnů (celkem 4 hodiny přednášek 3x za semestr).
34
17PBFNEUA
NeurologieCvičení budou probíhat v pátek v Oblastní nemocnici Kladno (Rehabilitační oddělení) podle rozpisu, který studenti obdrží na začátku semestru.
35
17PBFOAR1
Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení nemocnice I.Praxe bude probíhat podle rozpisu a pokynů KZOOO, studenti oboru FYZIOTERAPIE mají pouze 10 týdnů výuky v semestru, ve zbylé době budou probíhat praxe mimo FBMI.
36
17PBFOAR2
Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení II.Praxe bude probíhat podle rozpisu a pokynů KZOOO, studenti oboru FYZIOTERAPIE mají pouze 10 týdnů výuky v semestru, ve zbylé době budou probíhat praxe mimo FBMI.
37
17PBFOAR3
Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení III.Praxe bude probíhat podle rozpisu a pokynů KZOOO, studenti oboru FYZIOTERAPIE mají prvních 10 týdnů v LS pouze praxe.
38
17PBFOPR1
Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice IPraxe bude probíhat podle rozpisu a pokynů KZOOO, studenti oboru FYZIOTERAPIE mají pouze 10 týdnů výuky v semestru, ve zbylé době budou probíhat praxe mimo FBMI.
39
17PBFOPR2
Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice II.Praxe bude probíhat podle rozpisu a pokynů KZOOO, studenti oboru FYZIOTERAPIE mají pouze 10 týdnů výuky v semestru, ve zbylé době budou probíhat praxe mimo FBMI.
40
17PBFORU1
Odborná praxe v rehabilitačním ústavu I.Praxe bude probíhat podle rozpisu a pokynů KZOOO, studenti oboru FYZIOTERAPIE mají pouze 10 týdnů výuky v semestru, ve zbylé době budou probíhat praxe mimo FBMI.
41
17PBFORU2
Odborná praxe v rehabilitačním ústavu II.Praxe bude probíhat podle rozpisu a pokynů KZOOO, studenti oboru FYZIOTERAPIE mají pouze 10 týdnů výuky v semestru, ve zbylé době budou probíhat praxe mimo FBMI.
42
17PBFORU3
Odborná praxe v rehabilitačním ústavu III.Praxe bude probíhat podle rozpisu a pokynů KZOOO, studenti oboru FYZIOTERAPIE mají prvních 10 týdnů v LS pouze praxe.
43
17PBFSPA1Sportovní aktivity I.Nutné zapsat TV na webových stránkách ÚTVS ČVUT
44
17PBFSPA2Sportovní aktivity II.Nutné zapsat TV na webových stránkách ÚTVS ČVUT
45
17PBFZBPZpracování bakalářské práceZápočty studentům uděluje vedoucí bakalářské práce.
46
17PBFZRM2
Základy reflexních a manuálních metod-Bobath koncept, ...Výuka bude probíhat blokově na FBMI v 11. a 12. týdnu.
47
17PBFZTV2Zdravotní tělesná výchova II.Nutné zapsat TV na webových stránkách ÚTVS ČVUT. Výuka v Praze v Po a ve St.
48
49
Biomedicínská informatika
52
17PBIBSBiomedicínská statistikaPravidelná výuka; mění se formát zkoušek
56
17PBIEZPEkonomika zdravotnického provozuViz harmonogram výuky předmětu na www stránce předmětu, tj. na https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/17pbiezp
59
17PBIITPIntegrální početNa cvičení se procvičuje látka přednesená na přednášce téhož týdne, cvičení nenahrazuje přednášku. Pokud se student na přednášku nedostaví, příslušnou látku si nastuduje před cvičením sám.
62
17PBILDTLaboratorní diagnostika a technikaCvičení je zaměřeno na zpracování a vyhodnocení labratorních dat
65
17PBINMPNávrh a management projektuViz harmonogram výuky předmětu na www stránce předmětu, tj. na https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/17pbinmp
78
79
Zdravotní laborant
81
17PBLBCH1Biochemie I.Cvičení ve formě laboratorních úloh. Nutné mít laboratorní plášť.
82
17PBLBPBakalářská práceZápočty studentům uděluje vedoucí bakalářské práce.
84
17PBLHTS2Hematologie a transfúzní služba II.Přednášky a laboratorní cvičení budou probíhat na oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN v Praze.
85
17PBLILPBIndividuálně letní praxe -biochemiePraxe bude probíhat podle rozpisu a pokynů KZOOO, studenti mají pouze 10 týdnů výuky v semestru, ve zbylé době budou probíhat praxe mimo FBMI ve zdravotnickém zařízení.
86
17PBLKB1Klinická biochemie I.Přednášky v pátek budou probíhat na Fakultě dopravní ČVUT, Praha 2 - Albertov, Horská ulice 2040/3.
87
17PBLKB1AKlinická biochemie I.Přednášky v pátek budou probíhat na Fakultě dopravní ČVUT, Praha 2 - Albertov, Horská ulice 2040/3.
88
17PBLKGEKlinická genetikaVýuka bude probíhat blokově na FBMI v 1. týdnu LS semestru.
89
17PBLKIMKlinická imunologieCvičení budou probíhat na Ústavu imunologie a mikrobiologie, Studničkova 7, Praha 2, 128 00.
90
17PBLKMBKlinická mikrobiologiePřednášky a cvičení budou probíhat na Ústavu imunologie a mikrobiologie, Studničkova 7, Praha 2, 128 00.
91
17PBLLPLaboratorní praxe (hematologie, transfuziologie, ...)Praxe bude probíhat podle rozpisu a pokynů KZOOO, studenti mají pouze 10 týdnů výuky v semestru, ve zbylé době budou probíhat praxe mimo FBMI.
92
17PBLLPALaboratorní praxe (hematologie, transfuziologie, ...)Praxe bude probíhat podle rozpisu a pokynů KZOOO, studenti mají pouze 10 týdnů výuky v semestru, ve zbylé době budou probíhat praxe mimo FBMI.
93
17PBLMAZManagement a administrativa ve zdravotnictvíRozvrhováno jako 4 hodiny 1x za 14 dní po dobu prvních 6 týdnů (celkem 4 hodiny přednášek 3x za semestr).
94
17PBLOPLOrganizace a provoz laboratoře ve zdravotnickém zařízeníVýuka cvičení bude probíhat v Oblastní nemocnici Kladno, a.s. - Klinická laboratoř
99
17PBLSLPASprávná laboratorní praxeCvičení budou probíhat blokově po skončení semestru v 11. týdnu (2.5. - 5.5.2018), 1. LF UK, Ústavu imunologie a mikrobiologie, Studničkova 7, Praha 2
100
17PBLVMVZ
Vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdravíVýuka bude probíhat blokově ve Zdravotním ústavu (Kladno) v 2. týdnu LS semestru.
101
17PBLZACH
Základy analytické chemieNa cvičení je vyžadován plášť.
102
17PBLZACHA
Základy analytické chemieNa cvičení je vyžadován plášť.
103
104
Optika a optometrie
106
17PBOEVOEkonomika a vedení obchoduMax. 15 studentů ve skupině na cvičení.
114
17PBOMA2Matematika II.Na cvičení se procvičuje látka přednesená na přednášce téhož týdne, cvičení nenahrazuje přednášku. Pokud se student na přednášku nedostaví, příslušnou látku si nastuduje před cvičením sám.
115
17PBOMIMikrobiologie a imunologieVýuka dle rozvrhu: v pondělí přednáška, v úterý cvičení. Bloková výuka v pátek bude oznámena vyučujícím předem s dostatečným předstihem!
117
17PBONMPNávrh a management projektuPrůběh výuky bude oznámen na první přednášce.
125
17PBOSTAStatistikaPřednášky v 1. polovině semestru
129
130
Plánování a řízení krizových situací
131
17PBPAOTAnglická odborná terminologieVýuka probíhá jednou týdně dvě hodiny.
132
17PBPLVKLetní výcvikový kurzNutné zapsat TV na webových stránkách ÚTVS ČVUT. Místo výuky je zde uvedeno včetně popisu lokace.
133
17PBPOPR1
Odborná praxe (odbory krizového řízení státní správy a samosprávy)Praxe bude probíhat podle rozpisu a pokynů KZOOO, studenti mají pouze 10 týdnů výuky v semestru, ve zbylé době budou probíhat praxe mimo FBMI.
134
17PBPOPR2
Odborná praxe II. (SÚJCHBO, SÚRO, složky IZS)Praxe bude probíhat podle rozpisu a pokynů KZOOO, studenti mají pouze 10 týdnů výuky v semestru, ve zbylé době budou probíhat praxe mimo FBMI.
136
17PBPTV2Tělesná výchova II.Nutné zapsat TV na webových stránkách ÚTVS ČVUT. Místo výuky je zde uvedeno včetně popisu lokace.
137
17PBPTV4Tělesná výchova IVNutné zapsat TV na webových stránkách ÚTVS ČVUT. Místo výuky je zde uvedeno včetně popisu lokace.
138
17PBPZBPZpracování bakalářské práceZápočty studentům uděluje vedoucí bakalářské práce.
139
140
Radiologický asistent
141
17PBRIOPIndividuální ošetřovatelská praxePraxe bude probíhat podle rozpisu a pokynů KZOOO, studenti mají pouze 10 týdnů výuky v semestru, ve zbylé době budou probíhat praxe mimo FBMI.
142
17PBRIPRIndividuální prázdninová praxePraxe bude probíhat podle rozpisu a pokynů KZOOO, studenti mají pouze 10 týdnů výuky v semestru, ve zbylé době budou probíhat praxe mimo FBMI.
144
17PBRKR2Konvenční radiologie II.Výuka bude probíhat každý týden 1 hodina. Výuka bude probíhat v prostorách Radiodiagnostického oddělení (přednášková místnost v budově CH2 - přízemí) Ústřední vojenské nemocnice Praha (U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6).
145
17PBRKZP2
Konvenční zobrazovací postupy-praktická výuka IIPraktická výuka bude probíhat na třech radiodiagnostických pracovištích (ÚVN, FN Motol, Thomayerova nemocnice) podle seznamu, který obdrží studenti na začátku semestru.
146
17PBRMAZManagement a administrativa ve zdravotnictvíRozvrhováno jako 4 hodiny 1x za 14 dní po dobu prvních 6 týdnů (celkem 4 hodiny přednášek 3x za semestr).
147
17PBRNM2Nukleární medicína IIVýuka přednášek i cvičení bude probíhat 1 za 14 dní, tj. 2 hod. přednášek a 2 hod. cvičení. Výuka bude probíhat na Klinice nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (adresa: FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5).
148
17PBRNMKNukleární medicína-klinická praxePraxe bude probíhat podle rozpisu a pokynů KZOOO, studenti mají v letním semestru 3. ročníku pouze praktickou výuku.
149
17PBROOPOdborná ošetřovatelská praxePraxe bude probíhat podle rozpisu a pokynů KZOOO, studenti mají pouze 10 týdnů výuky v semestru, ve zbylé době budou probíhat praxe mimo FBMI.
150
17PBRPSBPraxe v semestru bloková (11 až 14 týden)Praxe bude probíhat podle rozpisu a pokynů KZOOO, studenti mají pouze 10 týdnů výuky v semestru, ve zbylé době budou probíhat praxe mimo FBMI ve zdravotnickém zařízení.
151
17PBRPTDPřístrojová technika v radiologiiViz harmonogram výuky předmětu na www stránce https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/17pbrptd
152
17PBRPTNPřístrojová technika v nukleární medicíněViz harmonogram výuky předmětu na www stránce předmětu, tj. na https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/17pbrptn
153
17PBRRA2Radioterapie IIVýuka přednášek bude probíhat 1x za 14 dní 4 hodiny a bude probíhat v areálu FN Na Bulovce - Ústav radiační onkologie. Výuka cvičení bude probíhat 1x za 14 dní 4 hodiny a bude probíhat v areálu FN Na Bulovce - Ústav radiační onkologie.
154
17PBRRAD2
Radiodiagnostika IIVýuka probíhá každý týden 1 hod. v prostorách Radiodiagnostického oddělení (přednášková místnost v budově CH2 - přízemí) Ústřední vojenské nemocnice Praha (U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6).
155
17PBRRAOA
Radiační ochranaVýuka bude probíhat v prostorách Radiodiagnostického oddělení (přednášková místnost v budově CH2 - přízemí) Ústřední vojenské nemocnice Praha (U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6).        
156
17PBRRKARadiologická kazuistikaVýuka probíhá každý týden 1 hodina v prostorách Radiodiagnostického oddělení (přednášková místnost v budově CH2 - přízemí) Ústřední vojenské nemocnice Praha (U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6).
157
17PBRRKKRadioterapie-klinická praxePraxe bude probíhat podle rozpisu a pokynů KZOOO, studenti mají v letním semestru 3. ročníku pouze praktickou výuku.
158
17PBRRZKRadiologické zobrazovací metody-klinická praxePraxe bude probíhat podle rozpisu a pokynů KZOOO, studenti mají v letním semestru 3. ročníku pouze praktickou výuku.
159
17PBRTATopografická anatomieVýuka probíhá každý týden 1 hodina v prostorách Radiodiagnostického oddělení (přednášková místnost v budově CH2 - přízemí) Ústřední vojenské nemocnice Praha (U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6).
160
17PBRVTUVýpočetní tomografie, ultrazvukÚvodní část přednášek a cvičení (4 přednášky a cvičení) budou probíhat na FBMI ČVUT – vyučující doc. Hozman (P) a doc. Rožánek (C). Podrobněji v harmonogramu. Druhá část přednášek a cvičení (6 přednášek a cvičení) bude probíhat v prostorách Radiodiagnostického oddělení (přednášková místnost v budově CH2 - přízemí) Viz harmonogram výuky předmětu na www stránce https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/17pbrvtu
161
17PBRZBPZpracování bakalářské práceZápočty studentům uděluje vedoucí bakalářské práce.
162
17PBRZSPZákladní skiagrafické projekcePrvních 5. týdnů v semestru bude probíhat teoretická výuka na FBMI, druhých 5. týdnů budou probíhat cvičení (pondělí) na radiodiagnostickém oddělení EUC Kliniky Kladno (Huťská 211, 272 01 Kladno).
163
164
Informační a komunikační technologie v lékařství
Loading...
 
 
 
Letní semestr 1718
Zimní semestr 1718
 
 
Main menu