1718_poznamky_studenti_www
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Kód předmětu
Předmět a nebo popis aktivityVysvětlení
2
3
Biomedicínský technik
4
17PBBA3AAngličtina IIIA (část 1)Výuka probíhá jednou týdně dvě hodiny.
8
17PBBBBBiomechanika a biomateriályVýuka bude v laboratoři vedena dvěma vyučujícími na jednu skupinu studentů o max. 20 studentech, neboť jde o výuku v laboratoři.
10
17PBBBCHBiochemieNa laboratoře je nutno mít plášť
14
17PBBEMElektrická měřeníMax. 10 studentů na skupinu.
16
17PBBFCHFyzikální chemieTýden 1.-6. výpočtové semináře
17
17PBBFVPFunkce více proměnnýchKaždý týden probíhá 1 hodina přednášková a 1 hodina cvičení v návaznosti na sebe, bez přestávky.
18
17PBBFY1Fyzika IStudent si zapíše jednou teoretická a jednou laboratorní cvičení. Organizace laboratorních cvičení na 1. cvičení.
22
17PBBLPZ1Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika)harmonogram, včetně rozpisu úloh je na webové stránce předmětu
25
17PBBPMP2Přístroje, metody a postupy v klinické praxi IIVýuka bude probíhat z velké části mimo FBMI, zpravidla ve fakultní nemocnici. Skupina č.3 si nemůže přihlásit 17PBBPNK sk.č.6
26
17PBBPMSPravděpodobnost a matematická statistikaVýuka bude probíhat dle harmonogramu na webu předmětu.
29
17PBBPSLPsychologie1x za 14 dnů P a 1x za 14 cvičení
30
17PBBSPRASemestrální projektSemináře budou probíhat dle harmonogramu na webu předmětu.
36
17PBBZSZobrazovací systémyViz rozvrh a harmonogram výuky předmětu
37
38
Fyzioterapie
41
17PBFBLGBiologieprvních 7 týdnů semestru 2 hodinové přednášky 8 - 10 hodin v úterý dle minulého scénáře
43
17PBFF2TPFyzioterapie II - metody, terapeutické postupy a konceptyNa cvičení nutný předepsaný oděv (bílé tričko, bílé kalhoty, zdravotnická obuv s pevnou patou).
44
17PBFFPEFyzioterapie v pediatriiVýuka cvičení bude probíhat podle rozpisu, který studenti obdrží na začátku akademického roku.
48
17PBFMMTMasáž a měkké technikyNa cvičení nutný předepsaný oděv (bílé tričko, bílé kalhoty, zdravotnická obuv s pevnou patou).
52
17PBFOPR3Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice III.                    Nutný předepsaný oděv (bílé tričko, bílé kalhoty, zdravotnická obuv s pevnou patou). Bude probíhat od 11. týdne výuky dle rozpisu, který studenti obdrží na začátku akademického roku.
53
17PBFOTPOrtopedie a traumatologie pohybového aparátu
Výuka bude probíhat na 3. LF 1x za 14 dní 4 hodiny. Cvičení budou probíhat v nemocnici (FNKV) podle rozpisu, který obdrží studenti na začátku akademického roku. Na cvičení nutný předepsaný oděv (bílé tričko, bílé kalhoty, zdravotnická obuv s pevnou patou).
55
17PBFRPPRehabilitační propedeutikaNa cvičení nutný předepsaný oděv (bílé tričko, bílé kalhoty, zdravotnická obuv s pevnou patou).
56
17PBFSPA3Sportovní aktivity III.Nutné zapsat TV na webových stránkách ÚTVS ČVUT.
67
17PBFZSIZáklady statistiky a informatikyVýuka bude probíhat dle harmonogramu na webu předmětu.
68
17PBFZTV1Zdravotní tělesná výchova I.
Nutné zapsat TV na webových stránkách ÚTVS ČVUT. Budou vypsány 4 skupiny, ze kterých si budete moci vybrat. První v pondělí cca od 8:00 do 10:00 a druhá od 10:00 do 12:00. Středí ve středu od cca 10:00 do 12:00 a čtvrtá od 12:00 do 14:00. Výuka bude probíhat v Praze v Dejvicích.
69
70
Biomedicínská informatika
81
17PBIJA3Angličtina III.Výuka probíhá jednou týdně 4 hodiny.
85
17PBILTRLékařská terminologie
Předmět bude začínat úvodními přednáškami na začátku semestru. Následně bude probíhat samostudium s možností konzultací. Vše podle harmonogramu sděleného na začátku semestru.
99
17PBIZSZobrazovací systémyViz rozvrh a harmonogram výuky předmětu.
100
101
Zdravotní laborant
105
17PBLFFyzikaStudent si zapíše 1x laboratorní a 1x teoretické cvičení.
106
17PBLHHTHistologie a histologické technikyVýuka bude probíhat na Purkyněho ústavu 1.LFUK, Ústav histologie a embryologie 1.LF UK – Albertov 2048/4, 128 00 Praha, Nové Město
108
17PBLHTS1Hematologie a transfúzní služba I.
Výuka bude probíhat na Oddělení hematologie a krevní transfuze, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6,169 02 
112
17PBLKMBAKlinická mikrobiologieVýuka bude probíhat na Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF a VFN – Studničkova 2028/7, 128 00 Praha, Nové Město
113
17PBLLZPLaboratorní zdravotnické přístrojeKapacita laboratoře: 10 studentů
116
17PBLMKBObecná mikrobiologieVýuka bude probíhat na Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF a VFN – Studničkova 2028/7, 128 00 Praha, Nové Město
122
17PBLOZLAObecná chemie a základní laboratorní výpočtyCelý semestr probíhají teoretická cvičení a laboratorní cvičení.
123
17PBLPMSPravděpodobnost a matematická statistikaVýuka bude probíhat dle harmonogramu na webu předmětu.
128
17PBLZIIZáklady imunologie a imunochemieCvičení v prvním týdnu semestru: v pondělí 2.10.2017 bude v KOKOSu v B-508 a ve čtvrtek 5.10. v KASÁRNÁCH v K-309. Dále dle pokynů vyučujících.
133
134
Optika a optometrie
144
17PBOFYZFyzikaStudent si zapíše 1x laboratorní cvičení a 1x teoretické cvičení.
149
17PBOLTRLékařská terminologie
Předmět bude začínat úvodními přednáškami na začátku semestru. Následně bude probíhat samostudium s možností konzultací. Vše podle harmonogramu sděleného na začátku semestru.
161
17PBOPSLPsychologieViz rozvrh a harmonogram výuky předmětu
169
17PBONRNauka o refrakciVýuka bude probíhat od 8. týdne semestru.
170
171
Plánování a řízení krizových situací - platné pro všechny ročníky studia
172
17PBPAKAnglická konverzaceVýuka probíhá jednou týdně dvě hodiny.
177
17PBPCHBChemie pro bakalářeDo laboratoře je nutno mít vlastní plášť.
178
17PBPISVInformační systémy v krizovém řízeníČást cvičení bude probíhat společně ve středu, viz harmonogram na webových stránkách předmětu.
185
17PBPMBMatematika pro bakalářeSpolu s Matematikou pro bakaláře doporučuji zapsat volitelný Seminář matematiky.
196
17PBPTV1Tělesná výchova I.Nutné zapsat TV na webových stránkách ÚTVS ČVUT. Výuka v Praze v Pá vždy. Lokace uvedena na webu ÚTVS.
197
17PBPTV3Tělesná výchova III.Nutné zapsat TV na webových stránkách ÚTVS ČVUT. Výuka v Praze v Pá vždy. Lokace uvedena na webu ÚTVS.
203
204
Radiologický asistent
206
17PBRAOTAnglický jazyk-odborná terminologieVýuka probíhá jednou týdně dvě hodiny.
207
17PBRARAngiografie a intervenční radiologie
Výuka bude probíhat na Radiodiagnostickém oddělení Ústřední vojenské nemocnice Praha (U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6). Studenti se budou hlásit na RTG oddělení v čekárně na recepci (přízemí pavilonu CH2). Výuka každý týden 1 hodina.
209
17PBRKR1Konvenční radiologie I
Výuka bude probíhat v prostorách Radiodiagnostického oddělení (přednášková místnost v budově CH2 - přízemí) Ústřední vojenské nemocnice Praha (U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6). Každý týden 1 hod. přednášek a 1 hod. cvičení.
210
17PBRKZP1Konvenční zobrazovací postupy-praktická výuka I.
Výuka bude probíhat v prostorách Radiodiagnostického oddělení Ústřední vojenské nemocnice Praha (U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6). Výuka rovněž probíhá na Klinice zobrazovacích metod 2. LF UK FN Motol - evidenci kliniky, která se nachází ve FNM v uzlu A, -1 podlaží a na RTG oddělení Thomayerovi nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč. Rozpis rozdělení do jednotlivých skupin obdrží studenti na začátku semestru.
213
17PBRNM1Nukleární medicína IVýuka bude probíhat v prostorách FN MOTOL
214
17PBRNM3Nukleární medicína IIIVýuka bude probíhat na Klinice nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (adresa: FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5).
215
17PBRNMPNukleární medicína-praxeVýuka bude probíhat dle rozpisu, který obdrží studenti na začátku semestru: FN Motol, VFN, IKEM.
216
17PBROTPOrtopedie a traumatologie pohybového aparátuVýuka bude probíhat na 3. LF 1x za 14 dní 4 hodiny.
219
17PBRPZMPostavení jednotlivých zobrazovacích metod v klinické diagnostice                    Výuka bude probíhat v prostorách Radiodiagnostického oddělení (přednášková místnost v budově CH2 - přízemí) Ústřední vojenské nemocnice Praha (U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6).
220
17PBRRARentgenová anatomie
Výuka bude probíhat v prostorách Radiodiagnostického oddělení (přednášková místnost v budově CH2 - přízemí) Ústřední vojenské nemocnice Praha (U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6). Každý týden 1 hod. přednášek a 1 hod. cvičení.
221
17PBRRA1Radioterapie IVýuka přednášek i cvičení bude probíhat v areálu FN Na Bulovce - Ústav radiační onkologie.
222
17PBRRA3Radioterapie IIIVýuka přednášek i cvičení bude probíhat v areálu FN Na Bulovce - Ústav radiační onkologie.
223
17PBRRAD1Radiodiagnostika IVýuka bude probíhat v Motole.
224
17PBRRAPRadioterapie-praxeVýuka bude probíhat dle rozpisu v areálu FN Na Bulovce - Ústav radiační onkologie, oddělení v budově č. 16 - pavilon B. Dále ve FN Motol.
228
17PBRRZMRadiologické zobrazovací metody-praxe
Výuka bude probíhat na Radiodiagnostickém oddělení  Ústřední vojenské nemocnice Praha (U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6). Studenti se budou hlásit na RTG oddělení v čekárně na recepci (přízemí pavilonu CH2). Výuka rovněž probíhá na Klinice zobrazovacích metod 2. LF UK FN Motol -  evidenci kliniky, která se nachází ve FNM v uzlu A, -1 podlaží. Rozpis rozdělení do jednotlivých skupin obdrží studenti před začátkem akademického roku. Nutný předepsaný oděv (bílé tričko, bílé kalhoty, zdravotnická obuv s pevnou patou).
229
17PBRVKMVybrané kapitoly z aplikované matematikyCvičení a přednáška na sebe navazují bez přestávky.
230
17PBRVKRVybrané kapitoly z radiologie (zvláštnosti dětského věku, kontrastní látky, traumatologie) Výuka bude probíhat v prostorách Radiodiagnostického oddělení (přednášková místnost v budově CH2 - přízemí) Ústřední vojenské nemocnice Praha (U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6).
235
17PBRZMRZobrazení magnetickou rezonancí
Výuka bude probíhat v prostorách Radiodiagnostického oddělení (přednášková místnost v budově CH2 - přízemí) Ústřední vojenské nemocnice Praha (U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6).
238
17PBRZSIZáklady statistiky a informatikyVýuka bude probíhat dle harmonogramu na webu předmětu.
239
240
Informační a komunikační technologie v lékařství
241
17PBTAJ1Angličtina IVýuka probíhá jednou týdně dvě hodiny.
243
17PBTFY1Fyzika I!! První laboratorní cvičení společné v Malém sále (KL:C-1) v pondělí 2.9.2017 od 14:00 - účast nutná. Student si zapíše 1x laboratorní cvičení a 1x teoretické cvičení.
248
249
Zdravotnický záchranář
256
17PBZIPP3Individuální praxe bloková III.Výuka bude probíhat od 11. výukového týdne ve zdravotnických zařízeních dle rozpisu, který studenti obdrží na začátku semestru od garanta praxe.
257
17PBZKHZKurz horské záchranyKurz bude probíhat v termínu od 11. - 18. 2. 2018. Bližší informace http://www.utvs.cvut.cz/zimni-kurzy/prehled.html, nutné zapsání přes ÚTVS
267
17PBZPSB3Praxe v semestru bloková III.Praktická výuka bude probíhat od 11. týdne výuky ve zdravotnickém zařízení. Nutný předepsaný oděv (bílé tričko, bílé kalhoty, zdravotnická obuv s pevnou patou).
268
17PBZPSO1Profesní sebeobrana I.Nutné zapsat TV na webových stránkách ÚTVS ČVUT. Místo výuky je zde uvedeno včetně popisu lokace.
269
17PBZPTV1Profesní tělesná výchova I. - fitnessNutné zapsat TV na webových stránkách ÚTVS ČVUT. Místo výuky je zde uvedeno včetně popisu lokace.
270
17PBZPTV3Profesní tělesná výchova III. - horolezectvíNutné zapsat TV na webových stránkách ÚTVS ČVUT. Místo výuky je zde uvedeno včetně popisu lokace.
271
17PBZPUSPraxe pod přímým vedením v semestru - úvodní soustředěníBude probíhat od 18. 9. 2017 do 22. 9. 2017
272
17PBZPV1Praxe pod přímým vedením v semestru I.Část výuky bude probíhat v 15. týdnu semestru ve zdravotnických zařízeních.
273
17PBZPV3Praxe pod přímým vedením v semestru III.Praktická výuka bude probíhat od 11. týdne výuky ve zdravotnickém zařízení. Nutný předepsaný oděv (bílé tričko, bílé kalhoty, zdravotnická obuv s pevnou patou).
282
17PBZZAOTZáklady anglické odborné terminologieVýuka probíhá jednou týdně dvě hodiny.
292
17PBZZSIZáklady statistiky a informatikyVýuka bude probíhat dle harmonogramu na webu předmětu.
293
17PBZZVKZimní výcvikový kurzKurz bude probíhat v termínu od 4. - 11. 2. 2018. Bližší informace http://www.utvs.cvut.cz/zimni-kurzy/prehled.html, nutné zapsání přes ÚTVS
294
295
Biomedicínský inženýr
296
17PMBBCABiosystém člověka
Loading...
 
 
 
Zimní semestr 1718