Kennisagenda Automatisch Rijden (IenM-ZRA)-2017
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Joop Veenis19 juni 2017
3
Dit is het overzicht van vragen in het kader van de kennisagenda automatisch rijden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
criteria: goede kennisvraag?
4
Dit is versie zomer 2017. De eerste lijst vragen (april 2015) is geactualiseerd met nieuwe of specifiekere vragen vanuit de volgende bronnen:
oordeelloos aub
5
1. Dutch Roads for Automated Vehicles (Samenwerking wegbeheerders olv Connekt, CROW, RDW, RWS)
6
2. kennisjaarverslagen (opgesteld door VPS in opdracht van RWS/IenM-ZRA.
7
3. Onderzoeksrapporten en voortgang waarin vragen worden beantwoord en nieuwe of vervolgvragen ontstaan.
8
3.a. ontwikkelagenda ZRA en wegontwerp Royal HAS Koning DHV en TNO, 8 nov 2016
9
3.b. rapport trafficquest maart 2016
10
4. Kennisvragen Researchlab Automatisch Rijden bij TU Delft (vervoer/verkeerskundig perspectief)
11
5. Kennisvragen en beleidsadvies vanuit de Provincie Gelderland (nav WEPODs en overzicht autonoom vervoer in interactie met de mens [Elsa Voorsluis])
12
6. C-ITS werkgroepen (AmsterdamGroup, EU CITS-WG's, CROADS WG's en TF's) (deze vragen werden in 2016 al toegevoegd), maar zijn nu in opdracht van RWS-WVL geactualiseerd en geintegreerd in de vijf domeinen (tabbladen)
13
7. werkagenda RT-NL van Smart Mobility Community for Standards & Practices (ofwel S&P SM) (Voorheen de ronde tafels bij DITCM en Connekt.
14
suggestie vanuit Gelderland
15
Hamvraag is:
Welke onderzoeksvragen zijn van belang? Van belang voor wie? en wie komt (uit zichzelf of na opdracht) met de antwoorden ?
Koppel kennisontwikkeling aan maatschappelijke (beleids-) doelstellingen. Autonoom vervoer is geen doel op zich. Prioriteer op basis van een visie en maak concreet in een actieprogramma.
16
Hoe geef je invulling aan verwoorde innovatie ? Antwoord: 'De learning by doing aanpak van NL'..
Koppel de doelstellingen van pilots bij aanvang aan maatschappelijke (beleids-) doelstellingen en de kennisbehoefte die daar uit voortkomt.Stem de doelstellingen en de te beantwoorden vragen van pilots en projecten af. Trek gezamenlijk op. Zo kunnen krachten worden gebundeld, de ene pilot kan de andere aanvullen en dubbeling wordt voorkomen. Leer van de pilots en wissel resultaten uit.
17
18
Overzicht lopende/geplande onderzoeken en praktijktesten (incl field-/living-labs) waar kennis wordt ontwikkelt 'learning by doing'
19
20
IN NL en aan de grens
21
INTERREG IAT(2017-2020)
22
Truck Platooning vervolg use cases
23
MRDH (Last Mile)
24
Meer: Zie kaartje NL van RDW met overzicht pilots/aanvragen ontheffingen
25
In EU verband wordt samengewerkt aan proeven en onderzoek, waarbij antwoorden beschikbaar gaan komen
26
HORIZON2020 (ART07, MG8-4-2017)
27
CARTRE
28
etc..
29
30
31
7 sept en 21 sept bedrijfsleven kennisvragen RADD
32
DelphiSerge
33
NXP
34
Aon
35
KPN
36
Schiphol
37
Ricard
38
Google
39
Technolution
40
Renault/Nissam
41
Octal (FR)
42
Tercr (kranen haven rdam)
43
2getthere
44
TBA (precisietechno)
45
46
Intraffic
47
Dyniq
48
VDL
49
NHTV
50
Haagse Hoge School
51
Hoge School Rotterdam
52
53
concreter al:
54
HERE
55
HR Group
56
IAT-Spring?
57
RES?
58
59
NOTE: Arjan: bij uitvoering onderzoek en projecten dient kennisdelen onderdeel te zijn: praktisch bv een open plek of eens stageplak
60
Wetenschappelijke normen ook toepassen op adviesrapporten, bv altijd beginnen met 'wat weten we al', en literatuurlijst.
61
Joop: taaie vraagstukken, koppelen aan businessmodellen interdisciplinair werken NWO
62
63
64
December 2017
nav Community sessie bij Connekt, inventarisatie vragen
65
Ontbrekende vragen ? (Actie Joop, check op huidige set vragen in kennisagenda ev invoegen)
66
1. Wat is ervoor nodig om op korte termijn meer auto's met ADAS op de weg te krijgen
67
2. Hoe bevorderen we gezamenlijk (OG en ON) ruimte voor innovatie (verantwoordelijkheid, investering, regelgeving)
68
3. Realistische inschatting van evolutie AV op de weg. Wat is realistisch te verwachten ? Want niet reele verwachtingen leiden tot verkeerde beleidskeuzes (NoteJoop, ontbreekt niet: zie rapport KIM)
69
4. Wat kunnen we leren van de huidige projecten ? (Lessons Learned en wat is best practice) [Reanne Boersma]
70
5. Is er een data-autoriteit over de data waarmee zelfrijdend vervoer wordt mogelijk gemaakt ?
71
6. Wat wil de gebruiker, waardoor wordt deze verleid ? (Note Joop: is een vraag bij Human Factors-gebruikersacceptatie)
72
6. Wat wil de consument nu eigenlijk ? [Rene Claessen CBR]
73
7. Hoe koppelen we verschillende systemen aan elkaar (verkeersregelistalaties, meldkamers, voertuigen) en de benodigde open communicatie en standaarden (Note Joop is al een vraag in domein TECHNICAL en was onderwerp Ronde tafel in NL en is onderwerp bij Standaards internationaal (EU, C-ITS profiles, ISO WG)
74
8. Waar kunnen we als BV NL geld aan verdienen [Bram Hendrix]
75
9. Ik mis technische vraagstukken (Joop: klopt domein TECHNICAL niet meegenomen in prioritering/toetsing)
76
10. Hoe komen tot de beste kaart voor Connected and Automated Driving, in NL!? (Joop bestaande vraag in TECHNICAL/IMPACT nr 2, blijft in NL hangen tusen overheden zoals Kadaster en Markt zoals AND en TomTom).
77
11. Hoe is de interactie van AV's van verschillende merken in de praktijk ?[Fieke Beemster]
78
11. Hoe is de interactie tussen AV's en niet-AV's en VRI's (allebei de kanten op) en wat betekent dat voor de verkeersafwikkeling ?)
79
11. Wat zijn de effecten van CAD bij verschillende penetratiegraden, Effect op verkeer/bereikbaarheid en leefbaarheid (luchtkwaliteit, gezondheid)? (Note Joop bekende vragen met al onderzoek en antwoorden internationaal)
80
12. Black box voor monitoren L2+ voertuigen, hoe regel je dat ?
81
13. Welke verkeersscenario's moet je testen om een goed beeld van de software te krijven ? (Note Joop is bekende vraag, oa voor RDW en Wegbeheerders)
82
14. Kwalificeren eisen voor chauffeurs van L2,3,4 voertuigen
83
15. Welke bundel van diensten (C-ITS+AR) is de meest aantrekkelijke om de veiligheids, efficiency en mileudoelen te bereiken ?
84
85
Uit te voeren onderzoek in 2018, suggesties Community Connekt
86
Hoe kunnen we (de wegbeheerder en de automotive) het toepassingsgebied (Operational Design Domain-ODD) van level 2 voertuigen uitbreiden ?
87
Is er een efficiencyslag te slaan ? Door het bundelen van: Kennisorganisaties, NL+EU, diverse subsidies, meerdere initiatieven vanuit dezelfde opdrachtgever
v
88
Ervaringen pilots vertalen naar algemeen breed verspreide informatie
89
Verschillende vormen van 'delen' onderzoeken
90
Impact van conventionele en autonome voertuigen op elkaar. Hoe gaan bestuurders hier mee om ? (Rene Claessen CBR)
91
Onderzoek naar overgangssituatie en hoe om te gaan met diversiteit van voertuigen op de weg)
92
Evaluatie L2 auto's die in gebruik zijn op Safety (aantal ongelukken etc.) [Daarlderop] (Note Joop, discussie is of OEM data geeft; en of betrouwbaar; daarom doet TNO zelf onderzoek)
93
In hoeverre zijn autofabrikanten bereid data uit voertuigen transparant en bruikbaar te maken (economisch versus maarschappelijk belang). [ Note Joop: testcase legal; afdwingen bij de rechter ?)
94
Hoe nemen we de privacy hobbel (delen van data bv CBR data, CAN Data uit voertuig) ? (Note Joop, LEGAL diverse stukken en meningen id)
95
Veel hypothetische vraagstukken. Waar lopen we nu echt tegenaan ?
96
OV Last mile projecten [Frans van Waes]
97
Rule based compliance bij zelfsturig
98
Effecten AR op parkeerdruk (Note Joop is onderzoek beschikbaar (2017), van Goudappel en BCG)
99
Template procedure automatische operatie [Rui-NLR]. (Note Joop is er, zie SAE standaards groepen)
100
Hoe kan een switch van Level 2 naar Level 5 bewerkstelligd worden (subvragen, impact veiligheid, financiele impact, haalbaarheid) [Remco Reints]
Loading...