Koszty - Pralko-suszarki typu domowego
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
StandardOferta 1Oferta 2Oferta 3Oferta 4Oferta 5Oferta 6
2
ProducentPrzykładxxxx
3
Typ / model urządzeniaPrzykładxx
4
Dane i szczegóły techniczne
5
Liczba urządzeń do zakupienia [sztuk]20n20n20n20n20n20n20n
6
Ładunek znamionowy (bawełna) [kg]5,0kg5,0kg5,0kg5,0kg5,0kgkgkg
7
Liczba cykli prania w roku [n/rok]220n/rok220n/rok220n/rok220n/rok220n/rok-n/rok-n/rok
8
Zużycie energii na jedn. załadunku w cyklu standard. (60oC bawełna) [kWh/kg]1,05kWh/kg0,80kWh/kg0,62kWh/kg0,68kWh/kg0,68kWh/kgkWh/kgkWh/kg
9
Zużycie energii na cykl standardowy (60oC bawełna) [kWh/cykl]5,25kWh/cykl4,00kWh/cykl3,10kWh/cykl3,40kWh/cykl3,40kWh/cykl-kWh/cykl-kWh/cykl
10
Zużycie wody w cyklu standardowym [l/cykl]14,5l/cykl8,0l/cykl8,5l/cykl12,0l/cykl11,0l/cykl10,0l/cykl9,5l/cykl
11
Zakładany okres "życia" urządzenia na potrzeby oceny LCC [lata]10y10y10y10y10y10y10y
12
Stopa dyskonta na potrzeby oceny LCC [%] 5%5%5%5%5%5%5%
13
Koszty zakupu (zgodnie z ofertą)
14
Cena zakupu urządzenia [PLN]500,00
PLN/urządz.
560,00PLN/urządz.560,00PLN/urządz.540,00PLN/urządz.530,00PLN/urządz.PLN/urządz.PLN/urządz.
15
Koszt instalacji urządzenia z niezbędnymi akcesoriami [PLN]
PLN/urządz.
PLN/urządz.PLN/urządz.PLN/urządz.PLN/urządz.PLN/urządz.PLN/urządz.
16
Koszt dostawy urządzenia [PLN]
PLN/urządz.
PLN/urządz.PLN/urządz.PLN/urządz.PLN/urządz.PLN/urządz.PLN/urządz.
17
Opłata za zwrot i utylizację urządzenia [PLN]
PLN/urządz.
PLN/urządz.PLN/urządz.PLN/urządz.PLN/urządz.PLN/urządz.PLN/urządz.
18
Całkowite koszty zakupu urządzenia [PLN]500,00
PLN/urządz.
560,00
PLN/urządz.
560,00
PLN/urządz.
540,00
PLN/urządz.
530,00
PLN/urządz.
-
PLN/urządz.
-
PLN/urządz.
19
Całkowite koszty zakupu wszystkich urządzeń [PLN]10 000,00PLN11 200,00PLN11 200,00PLN10 800,00PLN10 600,00PLN-PLN-PLN
20
Roczny koszt utrzymania i konserwacji urządzenia
21
Stawka godzinowa dla usług serwisowych [PLN/godz.]]20,00PLN/godz.20,00PLN/godz.20,00PLN/godz.20,00PLN/godz.20,00PLN/godz.20,00PLN/godz.20,00PLN/godz.
22
Ilość roboczogodzin rocznie na utrzymanie i konserwację urządzenia [godz./urządz./rok]2,00
godz./urządz/rok
2,00
godz./urządz/rok
2,00
godz./urządz/rok
2,00
godz./urządz/rok
2,00
godz./urządz/rok
godz./urządz/rok
godz./urządz/rok
23
Roczny koszt utrzymania i serwisu urządzenia [PLN/urządz.]40,00
PLN/urządz/rok
40,00
PLN/urządz/rok
40,00
PLN/urządz/rok
40,00
PLN/urządz/rok
40,00
PLN/urządz/rok
-
PLN/urządz/rok
-
PLN/urządz/rok
24
Roczny koszt utrzymania i serwisu dla wszystkich urządzeń [PLN/rok]800,00PLN/rok800,00PLN/rok800,00PLN/rok800,00PLN/rok800,00PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok
25
Roczne koszty energii i wody
26
Cena energii elektrycznej [PLN/kWh]0,10PLN/kWh0,10PLN/kWh0,10PLN/kWh0,10PLN/kWh0,10PLN/kWh0,10PLN/kWh0,10PLN/kWh
27
Cena wody [PLN/m3]2,00PLN/m32,00PLN/m32,00PLN/m32,00PLN/m32,00PLN/m32,00PLN/m32,00PLN/m3
28
Roczne zużycie energii przez urządzenie (bez standby) [KWh/rok]1155,00kWh/rok880,00kWh/rok682,00kWh/rok748,00kWh/rok748,00kWh/rok-kWh/rok-kWh/rok
29
Zużycie wody przez urządzenie w ciągu roku [m3/rok]3,19[m3/rok]1,76[m3/rok]1,87[m3/rok]2,64[m3/rok]2,42[m3/rok]-[m3/rok]-[m3/rok]
30
Koszt energii na urządzenie na rok [PLN/rok]115,50PLN/rok88,00PLN/rok68,20PLN/rok74,80PLN/rok74,80PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok
31
Koszt wody na urządzenie na rok [PLN/rok]6,38PLN/rok3,52PLN/rok3,74PLN/rok5,28PLN/rok4,84PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok
32
Całkowite roczne koszty energii i wody na urządzenie na rok [PLN/rok]121,88PLN/rok91,52PLN/rok71,94PLN/rok80,08PLN/rok79,64PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok
33
Koszty detergentów i środków piorących
34
Koszt detergentu [PLN/cykl]1,10PLN/cykl1,00PLN/cykl1,00PLN/cykl1,00PLN/cykl1,00PLN/cyklPLN/cyklPLN/cykl
35
Roczny koszt detergentów i środków piorących [PLN/rok]242,00PLN/rok220,00PLN/rok220,00PLN/rok220,00PLN/rok220,00PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok
36
Całkowite koszty użytkowania
41
Całkowity roczny koszt użytkowania urządzenia [PLN/rok]403,88PLN/rok351,52PLN/rok331,94PLN/rok340,08PLN/rok339,64PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok
42
Całkowity roczny koszt użytkowania wszystkich urządzeń [PLN/rok]8 077,60PLN/rok7 030,40PLN/rok6 638,80PLN/rok6 801,60PLN/rok6 792,80PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok
44
Całkowity koszt użytkowania urządzenia w okresie10,0lat10,0lat10,0lat10,0lat10,0lat10,0lat10,0lat
46
Całkowity, zdyskontowany koszt użytkowania jednego urządzenia [PLN]3 618,65PLN3 274,34PLN3 123,15PLN3 166,01PLN3 152,61PLN-PLN-PLN
47
Całkowity, zdyskontowany koszt użytkowania wszystkich urządzeń [PLN]72 373,09PLN65 486,89PLN62 463,05PLN63 320,15PLN63 052,20PLN-PLN-PLN
48
49
Uwagi:
50
1. Dane techniczne i dane do obliczeń dla poszczególnych urządzeń mogą być wprowadzane tylko w polach oznaczonych kolorem szarym i powinny opierać się na dokumentacji technicznej lub danych
51
dostarczonych przez sprzedawcę lub producenta urządzenia
52
2. Niniejszy arkusz obliczeniowy można stosować do analizy kosztów w cyklu życia PRALKO-SUSZAREK BĘBNOWYCH. Przykładowa kalkulacja jest dołączona dla porównania.
53
3. Szczegóły takie jak koszty jednostkowe energii i spodziewany czas użytkowania urządzenia mogą się w rzeczywistości różnić od podanych wartości i mogą być zmieniane w zależności od potrzeb.
54
4. LCC - Koszt w cyklu życia = całkowite koszty zakupu+(PWF*całkowite roczne koszty użytkowania) w okresie życia, gdzie: PWF - wskaźnik wartości bieżącej.
55
5. Nazwa producenta urządzenia musi być wpisana w nagłówku niniejszego arkusza.
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Loading...
Main menu