ABCDEFGHIJKLMNOP
1
תקציב 2020 - סופי
שקוף - גוף התקשורת של הציבור
2
3
4
עדכון אחרון: דצמבר 2020
5
לצפייה בתקציב השנה הנוכחית המתעדכן בזמן אמת
6
תקציב
7
מצב נוכחייישור קו: מאזן, הכנסות, הוצאות, התחייבויות
8
הכנסותפירוט מלא של כל ההכנסות
9
הוצאות מפורטותפירוט מלא בעבור הוצאות שאינן שכר
10
הוצאות שכרפירוט מלא בעבור הוצאות שכר
11
התחייבויותכסף שהוקצה לתשלום עתידי
12
13
מה הכסף שלכן ושלכם עושה בפועל: הניוזלטר שלנו נשלח כל שבוע ומסכם את כל התחקירים והכתבות
14
לצפייה בניוזלטרים האחרונים ולהרשמה
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100