17
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
UBND TỈNH YÊN BÁI LỊCH HỌC TẬP TUẦN 17
2
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
3
(Từ 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018)
4
5
NGÀY
LỚP
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
6
24/12/201825/12/201826/12/201827/12/201828/12/201829/12/201830/12/2018
7
CĐĐD 5STỰ HỌCTỰ HỌCCHĂM SÓC NGOẠI - THS HUYTỰ HỌCTỰ HỌCTỰ HỌC
8
4
9
CCHĂM SÓC NỘI - BS HẰNGCHĂM SÓC SẢN - BS NHUNGTỰ HỌCCHĂM SÓC NỘI - BS HẰNGCHĂM SÓC CC& CSTC - THS NHÀITỰ HỌC
10
4444
11
CĐĐD 4ASÔN THI ĐLCMĐCSVNÔN THI ĐLCMĐCSVNÔN THI ĐLCMĐCSVNÔN THI ĐLCMĐCSVNÔN THI ĐLCMĐCSVNÔN THI ĐLCMĐCSVN
12
13
CÔN CHĂM SÓC NỘI NCÔN CHĂM SÓC NỘI NCÔN CHĂM SÓC NỘI NCÔN CHĂM SÓC NỘI NCÔN CHĂM SÓC NỘI NCÔN CHĂM SÓC NỘI NCTHỨ 4 THI ĐLCMĐCSVN5
14
15
CĐĐD 4BSÔN THI ĐLCMĐCSVN5ÔN THI ĐLCMĐCSVNÔN THI ĐLCMĐCSVNÔN THI ĐLCMĐCSVNÔN THI ĐLCMĐCSVNÔN THI ĐLCMĐCSVN
16
17
CÔN CHĂM SÓC NỘI NCÔN CHĂM SÓC NỘI NCÔN CHĂM SÓC NỘI NCÔN CHĂM SÓC NỘI NCÔN CHĂM SÓC NỘI NCÔN CHĂM SÓC NỘI NCTHỨ 4 THI ĐLCMĐCSVN5
18
19
CĐĐD 6ASTỰ HỌCTH GPSL - Ths HUYPTHTỰ HỌCTỰ HỌCTỰ HỌCÔN THI SINH HỌC DI TRUYỀN
ÔN HÓA HỌC
ÔN THI VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG & LÝ SINH

THỨ 4 THI SINH HỌC DI TRUYỀN
THỨ 6 THI VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG & LÝ SINH
20
21
CTH GPSL - BS HẬU - HUYPTHTỰ HỌCTỰ HỌCTH GPSL - BS HẬU - HUYPTHTỰ HỌCÔN THI SINH HỌC DI TRUYỀN
ÔN HÓA HỌC
ÔN THI VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG & LÝ SINH
22
23
CĐĐD 6BSTỰ HỌCTỰ HỌCTỰ HỌCTỰ HỌCTỰ HỌCÔN THI SINH HỌC DI TRUYỀN
ÔN HÓA HỌC
ÔN THI VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG & LÝ SINH
24
25
CTỰ HỌCTH GPSL - BS HẬU - HUYPTHTH GPSL - Ths HUYPTHTỰ HỌCTH GPSL - BS HẬU - HUYPTHÔN THI SINH HỌC DI TRUYỀN
ÔN HÓA HỌC
ÔN THI VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG & LÝ SINH

THỨ 4 THI SINH HỌC DI TRUYỀN
THỨ 6 THI VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG & LÝ SINH
26
27
28
LỚP
THỨ
CĐĐD LT 2A-17CĐĐD LT 2B-17TCD K11DYBCĐ Dược LT 7FCĐ Dược LT 8FCĐ LTHS K17HLT17CĐ LTHS K18HLT18CĐĐD LT 1-18ACĐĐD LT 1-18BCNĐD D12D4CBĐK
29
30
Thứ 7
(29/12/18)
STTTNTTTNNGHỈ LỄThi BH Ngoại
CS Ngoại khoa
31
1.2
32
CTTTNTTTNThi Nhi khoa
- CSSKTE
33
1.2
34
Chủ nhật
(30/12/18)
STTTNTTTNNGHỈ LỄThi Vật lý trị liệu
PHCN
35
1.2
36
CTTTNTTTNTỰ HỌC
37
38
Thứ 4 (26/12/2018): 13h30 Xét duyệt nhiệm vụ NCKH; (TP: HĐ NCKH, Cán bộ, GV, viên chức nhà trường).
Phòng Đào tạo - NCKH - HTQT
39
40
41
42
Trịnh Thế Dũng
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...