GIÁ MRI
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TTTên dịch vụĐVTNhómGiá
2
1
Chụp cộng hưởng từ bạch mạch có tiêm tương phản đặc hiệu (1.5T)
Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
3
2
Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng có tiêm tương phản (0.2-1.5T)
Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
4
3Chụp cộng hưởng từ đánh giá bánh nhau (rau) (0.2-1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
5
4Chụp cộng hưởng từ đáy sọ và xương đá (0.2-1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
6
5
Chụp cộng hưởng từ dây thần kinh ngoại biên (neurography MR) (1.5T)
Lần
MRI Cộng hưởng từ
1.300.000
7
6
Chụp cộng hưởng từ động học sàn chậu, tống phân (defecography-MR) (0.2-1.5T)
Lần
MRI Cộng hưởng từ
1.300.000
8
7Chụp cộng hưởng từ động mạch chi dưới (1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
1.300.000
9
8
Chụp cộng hưởng từ động mạch chi dưới có tiêm tương phản (1.5T)
Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
10
9Chụp cộng hưởng từ động mạch chi trên (1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
1.300.000
11
10
Chụp cộng hưởng từ động mạch chi trên có tiêm tương phản (1.5T)
Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
12
11Chụp cộng hưởng từ động mạch chủ-chậu (1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
13
12
Chụp cộng hưởng từ bạch mạch có tiêm tương phản không đặc hiệu (1.5T)
Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
14
13Chụp cộng hưởng từ động mạch chủ-ngực (1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
15
14Chụp cộng hưởng từ động mạch vành (1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
16
15Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô (≥ 3T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
8.636.000
17
16
Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô (0.2-1.5T)
Lần
MRI Cộng hưởng từ
8.636.000
18
17
Chụp cộng hưởng từ hệ mạch cổ có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T)
Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
19
18
Chụp cộng hưởng từ hệ mạch cổ không tiêm chất tương phản (0.2-1.5T)
Lần
MRI Cộng hưởng từ
1.300.000
20
19Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị giác (0.2-1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
1.300.000
21
20
Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị giác có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T)
Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
22
21Chụp cộng hưởng từ khớp (0.2-1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
1.300.000
23
22
Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản nội khớp (0.2-1.5T)
Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
24
23Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật (0.2-1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
1.300.000
25
24
Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T)
Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
26
25Chụp cộng hưởng từ lồng ngực (0.2-1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
1.300.000
27
26
Chụp cộng hưởng từ lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (0.2-1.5T)
Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
28
27
Chụp cộng hưởng từ não- mạch não có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T)
Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
29
28
Chụp cộng hưởng từ não- mạch não không tiêm chất tương phản (0.2-1.5T)
Lần
MRI Cộng hưởng từ
1.300.000
30
29
Chụp cộng hưởng từ nội soi ảo khung đại tràng (virtual colonoscopy) (0.2-1.5T)
Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
31
30Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi (0.2-1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
1.300.000
32
31
Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi có tiêm tương phản (0.2-1.5T)
Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
33
32Chụp cộng hưởng từ phổ não (spect tính rography) (0.2-1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
3.136.000
34
33Chụp cộng hưởng từ phổ tuyến tiền liệt (0.2-1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
3.136.000
35
34
Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T)
Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
36
35Chụp cộng hưởng từ phổ tuyến vú (0.2-1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
3.136.000
37
36Chụp cộng hưởng từ ruột non (enteroclysis) (0.2-1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
38
37Chụp cộng hưởng từ sọ não (0.2-1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
1.300.000
39
38Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
40
39
Chụp cộng hưởng từ tầng bụng không tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan-mật, tụy, lách, thận, dạ dày-tá tràng...) (0.2-1.5T)
Lần
MRI Cộng hưởng từ
1.300.000
41
40
Chụp cộng hưởng từ tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (1.5T)
Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
42
41Chụp cộng hưởng từ thai nhi (0.2-1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
1.300.000
43
42Chụp cộng hưởng từ thông khí phổi (Heli) (0.2-1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
44
43Chụp cộng hưởng từ tim (1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
45
44Chụp cộng hưởng từ tim đánh giá quá tải sắtLần
MRI Cộng hưởng từ
1.300.000
46
45Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ (0.2-1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
1.300.000
47
46
Chụp cộng hưởng từ tim sử dụng chất gắng sức đánh giá tưới máu cơ tim có tiêm thuốc tương phản
Lần
MRI Cộng hưởng từ
3.136.000
48
47Chụp cộng hưởng từ tĩnh mạch (1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
1.300.000
49
48Chụp cộng hưởng từ tĩnh mạch có tiêm tương phản (1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
50
49Chụp cộng hưởng từ tưới máu các tạng (1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
3.136.000
51
50Chụp cộng hưởng từ tưới máu não (perfusion) (0.2-1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
52
51
Chụp cộng hưởng từ tuyến tiền liệt có tiêm tương phản (0.2-1.5T)
Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
53
52Chụp cộng hưởng từ tuyến vú (0.2-1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
1.300.000
54
53
Chụp cộng hưởng từ tuyến vú động học có tiêm tương phản (0.2-1.5T)
Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
55
54
Chụp cộng hưởng từ tuyến yên có tiêm chất tương phản (khảo sát động học) (0.2-1.5T)
Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
56
55
Chụp cộng hưởng từ vùng chậu (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) (0.2-1.5T)
Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
57
56Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ có tiêm tương phản (0.2-1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
58
57
Chụp cộng hưởng từ vùng chậu có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) (0.2-1.5T)
Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
59
58Chụp cộng hưởng từ vùng chậu dò hậu môn (0.2-1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
60
59Chụp cộng hưởng từ vùng mặt - cổ (0.2-1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
1.300.000
61
60
Chụp cộng hưởng từ vùng mặt - cổ có tiêm tương phản (0.2-1.5T)
Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
62
61Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương (0.2-1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
1.300.000
63
62
Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương có tiêm tương phản (0.2-1.5T)
Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
64
63Cộng hưởng từ phổ timLần
MRI Cộng hưởng từ
3.136.000
65
64Phụ thu cộng hưởng từLần
MRI Cộng hưởng từ
820.000
66
65Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực (0.2-1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
1.300.000
67
66
Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực có tiêm tương phản (0.2-1.5T)
Lần
MRI Cộng hưởng từ
2.200.000
68
67Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng (0.2-1.5T)Lần
MRI Cộng hưởng từ
1.300.000
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu