รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่เวรจุดตร.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อ จนท.สาธารณสุขที่เข้าเวรยามจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
2
สำนักงานสาธาณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
3
ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2560
4
5
จุดตรวจ..น้ำปลีก
6
7
วัน/เดือน/ปีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
8
ผลัดที่ / เวลาชื่อ – สกุลตำแหน่งรพ.สต.
9
11 เม.ย. 60 ผลัดที่ 1 00.01–08.00 น.
นายอุทัย ขันธุปัตย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนายม
10
ผลัดที่ 2 08.00-16.00 น.นางสาวพรพิศ สีตะมาพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการโนนโพธิ์
11
ผลัดที่ 3 16.00-24.00 น.
นายมัธยัสถ์ ธรธนสิริวัฒน์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานนาโพธิ์
12
12 เม.ย. 60 ผลัดที่ 1 00.01–08.00 น.นายอำนวย คำตันนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนาโพธิ์
13
ผลัดที่ 2 08.00-16.00 น.
นางสาวน้ำทิพย์ ธุมาชิน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขนาผือ
14
ผลัดที่ 3 16.00-24.00 น.
นายอนุรักข์ ธัญญศรีสมบัติ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการนาหมอม้า
15
13 เม.ย. 60 ผลัดที่ 1 00.01–08.00 น.
นายอนุรักข์ ธัญญศรีสมบัติ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการนาหมอม้า
16
ผลัดที่ 2 08.00-16.00 น.
นางสาวจันทร์สุดา มุทาลัย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนโนนโพธิ์
17
ผลัดที่ 3 16.00-24.00 น.
นายไชยวัฒน์ แสงชาลี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานนาผือ
18
14 เม.ย. 60 ผลัดที่ 1 00.01–08.00 น.
นาย ชัยวุฒิ สีวังลาศ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนาโพธิ์
19
ผลัดที่ 2 08.00-16.00 น.
นางสาวพรทิพย์ จันดีสาร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการน้ำปลีก
20
ผลัดที่ 3 16.00-24.00 น.นายอิสระ เถาว์โทนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ดงบังพัฒนา
21
15 เม.ย. 60 ผลัดที่ 1 00.01–08.00 น.นายอิสระ เถาว์โทนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ดงบังพัฒนา
22
ผลัดที่ 2 08.00-16.00 น.นางสาวพรพิศ สีตะมาพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการโนนโพธิ์
23
ผลัดที่ 3 16.00-24.00 น.นายสมชาย เจริญส่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโสน้ำปลีก
24
16 เม.ย. 60 ผลัดที่ 1 00.01–08.00 น.
นายพงษ์ศักดิ์ มงคลมาตย์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นายม
25
ผลัดที่ 2 08.00-16.00 น.นางจุรีพร สุภสรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ดงบังพัฒนา
26
ผลัดที่ 3 16.00-24.00 น.
นายชัชวาล ประเปรียว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนาผือ
27
17 เม.ย. 60 ผลัดที่ 1 00.01–08.00 น.นายบุญนำ จันลุทินนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนาหมอม้า
28
ผลัดที่ 2 08.00-16.00 น.
นางแจ่มจันทร์ พุ่มโพธิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนายม
29
ผลัดที่ 3 16.00-24.00 น.นายสมชาย เจริญส่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโสน้ำปลีก
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu