แบบบันทึกข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
BCDEFGH
1
ชื่อเรื่องที่ทำการโอนเงินชื่อผู้รับโอนจำนวนเงินวันที่วางฏีกาวันที่โอนหน่วยงานผู้โอนหมายเหตุ
2
โบนัสข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2554ข้าราชการและลูกจ้างประจำ47,340.5410/11/201325/11/2013สสอ.พิบูลมังสาหารฎีกาที่ตั้งเบิก 4 / 2557 ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปแจ้งงานเร่งด่วน สสอ.พิบูลฯ
3
เงินค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ( พตส. ) ข้าราชการ เดือน สิงหาคม, กันยายน 2556ข้าราชการ (พยาบาล)61,000.004/9/201324/1/2014สสอ.พิบูลมังสาหารเฉพาะข้าราชการตำแหน่ง พยาบาล
4
เงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือน มค 57ข้าราชการและลูกจ้างประจำ548,242.106/1/201430/1/2014สสอ.พิบูลมังสาหารตรวจสอบยอดรายละเอียดการโอนของแต่ละบุคคลได้ที่งานการเงิน
5
เงินตกเบิกเงินเดือนข้าราชการข้าราชการ259,066.123/12/20136/2/2014สสอ.พิบูลมังสาหารดูรายละเอียดได้ที่งานการเงินและ เว็ป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร (แจ้งงานด่วน )
6
ค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร, ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ8,632.006/11/20137/2/2014สสอ.พิบูลมังสาหารดูรายละเอียดได้ที่เว็ป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร (แจ้งงานด่วน) และงานการเงิน
7
เงินตกเบิกลูกจ้างประจำนายเสถียร วงศ์สมบัติ480.0028/11/20137/2/2014สสอ.พิบูลมังสาหาร
8
ค่าตอบแทน ฉบับที่ 8 รพ.สต.ทุกแห่ง244,800.0013/8/20137/3/2014สสอ.พิบูลมังสาหารค่าตอบแทน ฉบับที่ 8 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2556 (ข้าราชการ)
9
ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พตส) ข้าราชการ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 56พยาบาล91,500.006/11/20137/3/2014สสอ.พิบูลมังสาหารรายละเอียดอยู่ที่ เว็ป สำนักงานฯ แจ้งงานเร่งด่วน
10
เงินตกเบิกค่าตอบแทนพิเศษเต็มขั้นข้าราชการข้าราชการ8,730.003/2/20147/3/2014สสอ.พิบูลมังสาหารรายละเอียดการโอนดูได้จากเว็ป สำนักงานฯ แจ้งงานเร่งด่วน
11
เงินตกเบิกเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 936นายกีรติโชติ เสริมศรี900.0017/3/201419/5/2014สสอ.พิบูลมังสาหาร
12
เงินตกเบิกเงินเดือน ข้าราชการ ครั้งที่ 939,942นางหอมไกร สุระสิทธิ์19,490.0017/3/201419/5/2014สสอ.พิบูลมังสาหาร
13
ค่าศึกษาเล่าเรียนบุตรนายสุรศักดิ์ โสภิตชา2,500.003/12/201319/5/2014สสอ.พิบูลมังสาหาร
14
ค่าศึกษาเล่าเรียนบุตรนางนวพรรณ จำรูญพงษ์1,200.003/3/201319/5/2014สสอ.พิบูลมังสาหาร
15
ค่าศึกษาเล่าเรียนบุตรนายธนาบุตร ศรีอุบล1,950.003/1/201419/5/2014สสอ.พิบูลมังสาหาร
16
ค่าศึกษาเล่าเรียนบุตรนายธนวรรธ สุดสุข3,254.503/1/201419/5/2014สสอ.พิบูลมังสาหาร
17
การโอนเงิน โบนัส ปี 2555 ข้าราชการและลูกจ้างประจำ57,419.8923/4/201430/6/2014สสอ.พิบูลมังสาหารดูรายละเอียดได้ที่ เว็ป สนง. แจ้งงานด่วน
18
การโอนเงินค่าอินเตอร์เน็ต คืนเงินบำรุง รพ.สต.รพ.สต129,721.8826/3/201430/6/2014สสอ.พิบูลมังสาหารดูรายละเอียดที่เว็ป สนง.แจ้งงานด่วน
19
ดูรายละเอียดที่เว็ป สนง.แจ้งงานเร่งด่วน
20
โอนเงินตกเบิกเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำข้าราชการและลูกจ้างประจำ98,998.0015/9/201419/11/2014สสอ.พิบูลมังสาหารดูรายละเอียดได้ที่เว็ป แจ้งงานเร่งด่วนและ รับ - ส่งข้อมูลงานการเงิน สสอ.พิบูลฯ
21
แจ้งโอนเงินข้าราชการ
-ค่าตอบแทนด้านกำลังคน (พตส.)
ข้าราชการ9900015/5/201510/7/2015สสอ.พิบูลมังสาหารเดือน ที่แจ้งโอน กพ, มีค, เมย 2558
22
แจ้งโอนเงินข้าราชการ
- ค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร
ข้าราชการ578723/3/201510/7/2015สสอ.พิบูลมังสาหาร
23
แจ้งโอนเงินข้าราชการ
- ค่ารักษาพยาบาล
ข้าราชการ655023/3/201510/7/2015สสอ.พิบูลมังสาหารจำนวน 2 ราย
1. นางจินตนา พันธ์ปกครอง
2. นายธีรพงศ์ เกษมบุตร
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100