מחצית ב 16.05
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
לוח מבחנים
2
י'1י'2י'3י'4י'5י'6י'7י'8י'9י'10י- רדיו י'-ה"ת א'י'-ה"ת ב'י'-ה"ת ג'י'-ה"ת ד'י-קולנועי-ר"תי-רפואיתי-ביוטכ'י-מדעית
3
ספט01 שבת
125
ינואר01 גמבוא לתכנותמבוא לתכנותמבוא לתכנותמבוא לתכנותמבוא לתכנות
126
02 ד
127
03 הסדנאות man&mind
128
04 ומדעי החברה קבוצה דגנית (שעות 1-2)
129
05 שבת
130
ינואר06 אמדעי החברהמדעי החברהמנהרת הזמן מדעי החברהמדעי החברה (י6 קבוצה דנה)/ קורס מד"א רפואית (ש 7-10)מדעי החברהמדעי החברה
131
07 בכימיה (ש 3-4)כימיה (ש1-2)קורס מד"א רפואית (ש 1-4)סדנת ביטוי עצמי - אלפי גלברט
132
08 גקורס מד"א רפואית (ש 5-8)מדעי החברה
133
09 דכימיה (ש 5-6)כימיה (ש' 5-6)כימיה - ביוטכ (ש' 5-6)גיאוגרפיה, כימיה רפואית (ש 5-6)
134
10 הסמינר רב תחומיביוטכ - מכון ויצמן קורס מד"א רפואית (ש 3-6)סיור עלה נגב
135
11 ו
136
12 שבת
137
ינואר13 אמועדים מתקנים - מקצועות כיתות אם/ קורס מדא רפואית (ש' 7-10)
138
14 בקורס מד"א רפואית (ש 1-4)
139
15 גמועדים מתקנים - אנגלית + מקצועות מגמה/ קורס מדא רפואית (ש 5-8)
140
16 דמנהרת הזמן
141
17 ה
142
18 ואנגלית שכבת י
143
19 שבת
144
ינואר20 א
145
21 בפיסיקה (ש' 1-2)צרפתית פיסיקה (ש' 1-2)/צרפתיתצרפתית פיזיקה - מדעית ב/צרפתית
146
22 גאנגלית שכבת י , סדנת ביטוי עצמי - אלפי גלברטאנגלית שכבת י
147
23 דהרצאה - טל"ם (8200) - מגמת ערבית
148
24 הפרויקט קבלת החלטות /בחינה בערבית
149
25 ו
150
26 שבת
151
ינואר27 א
152
28 ב
153
29 גסיום מחצית - תעודות - יום חינוך אחר
154
30 דמנהרת הזמן
155
31 ההיסטוריההיסטוריההיסטוריההיסטוריה
156
פבר01 ו
157
02 שבת
158
פברואר03 אמיצב אקלים
159
04 במתמטיקה שכבת י'
160
05 ג
161
06 ד
162
07 הסיור בעלה נגבמנהרת הזמן סיור בעלה נגב
163
08 ו
164
09 שבת
165
פברואר10 אביקור בחברת הסייבר - clarotyכימיה/מדעים - ביוטכ + מדעית א (י5 בלבד)סיור בעלה נגבסיור בעלה נגב
166
11 בכימיה לשון
167
12 גלשוןלשון
168
13 דלשוןמנהרת הזמן לשוןלשון
169
14 הלשוןלשון (שעות 5-6)לשוןלשון (שעות 5-6)
170
15 ו
171
16 שבת
172
פברואר17 אהרצאה - אסף יסעור
173
18 בביולוגיהביולוגיהפיסיקה מדעית א /פיזיקה - ביוטכ, פיסיקה - מדעית א (שעות 1-2), פיזיקה רפואית (שעות 3-4)היסטוריה
174
19 גהיסטוריה
175
20 דהיסטוריה
176
21 הביולוגיהפיסיקהסיור בעלה נגבביולוגיה (שעות 1-2)סיור בעלה נגבמדעים - מדעית א+ב (ללא מדעית י5) / כימיה - רפואית (שעות 3-4)
177
22 ו
178
23 שבת
179
פברואר24 אסדנאות man&mind / ביולוגיה מדעית א+ב(שעות 3-4) / ביולוגיה רפואית / ביולוגיה - ביוטכ
180
25 ב
181
26 גהיסטוריההיסטוריהכימיה (שעות 2+3)מדעים
182
27 דכימיה היסטוריה
183
28 ההיסטוריהמדעים
184
מרץ01 ו
185
02 שבת
186
מרץ03 אביקור בחברת הסייבר - claroty
187
04 ב
188
05 גערב מגמת רפואה
189
06 דערב מגמת הנדסת תוכנה מתמטיקה - 3 יחידות קבוצה הוגט
190
07 ה
191
08 ומתמטיקה שכבת י
192
09 שבת
193
מרץ10 אביקור בחברת הסייבר - clarotyמנהרת הזמן
194
11 בפיסיקה
195
12 גכימיהפיסיקה (שעות 2-3)ביוטכנולוגיההיסטוריהאנגלית שכבת י
196
13 דטיול שנתי
197
14 ה
198
15 ו
199
16 שבת
200
מרץ17 איום דמוקרטיה
201
18 באנגלית שכבת י
202
19 גמסיבת פורים
203
20 דחופשת פורים
204
21 ה
205
22 ו
206
23 שבת
207
מרץ24 אמבוא לתכנות תקשורת וחברה
208
25 במבוא לתכנות מדעי הבריאות גיאוגרפיהגיאוגרפיה
209
26 גמבוא לתכנות - ר"ת פעילות רפואית
210
27 דתכנות ה"ת (שעות 1-2)תכנות ה"ת (שעות 5-6)
211
28 הספרותספרותספרות
212
29 וספרות
213
30 שבת
214
מרץ31 אספרותמפגש מכוון ביוטמדעי החברה (ש' 5-6)
215
אפריל01 בספרותכימיה כימיה
216
02 ג
217
03 דמדעי החברה (ש' 2-3)
218
04 הכימיה ספרותספרותכימיה כימיה - ביוטכ / כימיה מדעית א+ב
219
05 ו
220
06 שבת
221
אפריל07 אסיור רפואית - תל השומר מתמטיקה שכבת י מתמטיקה שכבת י
Loading...