1/1การเข้าชั้นเรียน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYAAABAC
1
21103
รายวิชาวิทยาการคำนวณ

ป้อนค่า ม สำหรับ เข้าเรียน, ส สำหรับ เข้าเรียนสาย, ล สำหรับ ขาดเรียนโดยแจ้งครูผู้สอน, และ ข สำหรับ ขาดเรียนโดยไม่แจ้งครูผู้สอน. ใช้แท็บ "คีย์การเข้าชั้นเรียน" เพื่อปรับแต่งตามต้องการ
2
สัปดาห์ที่ (เรียนวันจันทร์)
1234567891011121314151617181920
3
ชื่อชั้นเรียน ม.1/113/520/54/95/96/97/98/911/912/913/914/915/918/919/920/921/922/925/926/927/928/929/9เข้าเรียนสายขาดเรียนโดยแจ้งครูผู้สอนขาดเรียนโดยไม่แจ้งครูผู้สอน
4
ครูผู้สอน พรรณภา โพธิ์หลำจ.จ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.
5
133160เด็กชายกันตพล พัวพานิช000
6
233161
เด็กชายเกียรติกุล มีพ่วง
000
7
333162
เด็กชายจิราธิวรรธน์ สุขคุ้ม
000
8
433163เด็กชายณฐกร พอใจ000
9
533164เด็กชายณธรรธร หร่ายลอย000
10
633165เด็กชายณัชพล พลยิ่ง000
11
733166
เด็กชายธนบดี พูลสวัสดิ์
000
12
833167เด็กชายธนัช เทียนถาวร000
13
933168
เด็กชายนันทิพัฒน์ รอดเจริญศักดิ์
000
14
1033169เด็กชายพงศกร มิตรถาวร000
15
1133170เด็กชายภวัต ภวังครัตน์000
16
1233171เด็กชายราฆพ พรมพยัฆ000
17
1333172เด็กชายเวชพิสิฐ ขำแสง000
18
1433173
เด็กหญิงกัลยกร เหมือนสิงห์
000
19
1533174เด็กหญิงกิตติมา อัตผล000
20
1633175
เด็กหญิงกุณฑลี ศรีเจริญ
000
21
1733176
เด็กหญิงจิราพัชร ชูแก้ว
000
22
1833177
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ไม้น้อย
000
23
1933178
เด็กหญิงชนัญชิดา ช่างหล่อ
000
24
2033179
เด็กหญิงฐิติกานต์ วงษ์แหวน
000
25
2133180เด็กหญิงณัฏนรี มาศิริ000
26
2233181
เด็กหญิงณิชาภัทร นาคศิลา
000
27
2333182เด็กหญิงนปภัช พุ่มพวง000
28
2433183เด็กหญิงนิธยาพร เณรมณี000
29
2533184เด็กหญิงบวรลักษณ์ ชลอน000
30
2633185เด็กหญิงปรายฝน แดงสง่า000
31
2733186
เด็กหญิงปรียานันท์ สงใย
000
32
2833187
เด็กหญิงปิตุธิตา สิงห์ซอม
000
33
2933188
เด็กหญิงเปรมศิณี พุทธโกสัย
000
34
3033189เด็กหญิงพรรณปพร บุญมี000
35
3133190
เด็กหญิงพัชราวดี ขำเนียม
000
36
3233191
เด็กหญิงพิชญาภา ทองเนื้อแปด
000
37
3333192
เด็กหญิงพิมพลอย เพิ่มพิพัฒน์
000
38
3433193
เด็กหญิงลลิตา ขาวสะอาดในธรรม
000
39
3533194
เด็กหญิงวรภาดา คล่องการลาน
000
40
3633195
เด็กหญิงศรันต์รัชย์ การีมี
000
41
3733196
เด็กหญิงศศิรประภา สุ่มงาม
000
42
3833197เด็กหญิงสรัลพร สุขพลำ000
43
3933198
เด็กหญิงไหมธาร เลี้ยงล่ำ
000
44
4033199
เด็กหญิงอชิรญา อยู่สำลี
000
Loading...