Menu Javi Coffee
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
STTTên hàngDVTGiá bán thườngNVLCOSTCOSTCOST/GiáGiá bán chốtHàng HóaMã NVLĐVTGiá mua
2
Mã HàngTên NVLĐVTS.LBột Cà Phê Đông SơnNVL001g1.940 đ
3
1JV001Cafe Đông Sơn 007 - Macallan WhiskyLy79.000 đNVL001Bột Cà Phê Đông Sơng20,0038.800 đ38.800 đ49,11%79.000 đCafé hạt JV3NVL002g174 đ
4
NVL014Rượu MacallanmlCafe Túi LọcNVL003Túi10.800 đ
5
2JV002Cafe Javi Nhân Sâm Gingseng - 3 yearsLy35.000 đNVL015Cà Phê Bột GinSengg20,0019.714 đ19.818 đ56,62%35.000 đĐường Gói JaviNVL004Gói400 đ
6
NVL005Đường biên hòaml8,33104 đĐường Biên HòaNVL005ml13 đ
7
3JV003Cafe Javi Arabica (Drip Túi Lọc)Ly39.000 đNVL003Cafe túi lọcTúi1,0010.800 đ13.520 đ34,67%39.000 đSữa Đặc VinamilkNVL006ml58 đ
8
NVL004Đường Gói JAVIGói1,00400 đSữa Tươi VinamilkNVL007ml27 đ
9
NVL006Sữa Đặc Vinamilkml40,002.320 đChanh TráiNVL008Quả1.538 đ
10
4JV004Cafe Javi Baileys SữaLy25.000 đNVL006Sữa Đặc Vinamilkml20,001.160 đ15.915 đ63,66%25.000 đCam TráiNVL009Quả2.813 đ
11
NVL002Café hạt JV3g12,002.088 đNha Đam Sinh TốNVL010ml116 đ
12
NVL012
Rượu Sữa Bailey
ml20,0012.667 đYaourt HũNVL011Hủ6.000 đ
13
5JV005Cafe Javi LightLy25.000 đNVL002Café hạt JV3g12,002.088 đ4.884 đ19,54%25.000 đ
Rượu Sữa Bailey
NVL012ml633 đ
14
NVL006Sữa Đặc Vinamilkml20,001.160 đNước Cốt AtisoNVL013ml93 đ
15
NVL007Sữa Tươi Vinamilkml60,001.636 đRượu MacallanNVL014ml0 đ
16
6JV006Cafe Javi SữaLy22.000 đNVL002Café hạt JV3g18,003.132 đ3.950 đ17,96%22.000 đ
Cà Phê Bột GinSeng
NVL015g986 đ
17
NVL007Sữa Tươi Vinamilkml30,00818 đQuả MơNVL016Quả2.000 đ
18
7JV007Cafe Javi Bạc XỉuLy22.000 đNVL002Café hạt JV3g9,001.566 đ4.466 đ20,30%22.000 đQuả SấuNVL017Quả2.000 đ
19
NVL006Sữa Đặc Vinamilkml50,002.900 đChanh Dây tráiNVL018Quả1.000 đ
20
8JV008Cafe Javi ĐenLy18.000 đNVL002Café hạt JV3g24,004.176 đ4.280 đ23,78%18.000 đBột CacaoNVL019g320 đ
21
NVL005Đường biên hòaml8,33104 đ
Túi lọc Phúc Long
NVL020Túi1.480 đ
22
9JV009Atiso đỏ Đà LạtLy35.000 đNVL013Nước Cốt Atisoml50,004.667 đ6.061 đ17,32%35.000 đSữa Rich'sNVL021ml90 đ
23
NVL008Chanh tráiQuả0,50769 đTrà LiptonNVL022Túi850 đ
24
NVL005Đường biên hòaml50,00625 đGói Đào CoZiNVL023Gói1.600 đ
25
10JV010Yogurt hũ (Sữa chua hũ)15.000 đNVL011Yaourt HũHủ1,006.000 đ6.000 đ40,00%15.000 đHộp ĐàoNVL024Hộp69.000 đ
26
11JV011Nha đam chanh đáLy32.000 đNVL010Nha Đam sinh tốml80,009.280 đ10.049 đ31,40%32.000 đ
27
NVL008Chanh tráiQuả0,50769 đ
28
12JV012Yogurt nha đamLy32.000 đNVL011Yaourt hũGói1,006.000 đ10.445 đ32,64%32.000 đ
29
NVL010Nha Đam sinh tốml30,003.480 đ
30
NVL008Chanh tráiQuả0,25385 đ
31
NVL006Sữa Đặc Vinamilkml10,00580 đ
32
13JV013Yogurt đáLy25.000 đNVL011Yaourt hũGói1,006.000 đ7.283 đ29,13%25.000 đ
33
NVL009Cam tráiQuả0,25703 đ
34
NVL006Sữa Đặc Vinamilkml10,00580 đ
35
14JV014Yogurt CamLy32.000 đNVL008Chanh tráiQuả0,25385 đ8.371 đ26,16%32.000 đ
36
NVL006Sữa Đặc Vinamilkml10,00580 đ
37
NVL009Cam tráiQuả0,501.406 đ
38
NVL011Yaourt hũGói1,006.000 đ
39
15JV015Yogurt Chanh DâyLy32.000 đNVL008Chanh tráiQuả0,25385 đ7.965 đ24,89%32.000 đ
40
NVL006Sữa Đặc Vinamilkml10,00580 đ
41
NVL018Chanh Dây tráiQuả1,001.000 đ
42
NVL011Yaourt hũGói1,006.000 đ
43
16JV016Yogurt AtisoLy32.000 đNVL008Chanh tráiQuả0,25385 đ9.765 đ30,51%32.000 đ
44
NVL006Sữa Đặc Vinamilkml10,00580 đ
45
NVL013Nước Cốt Atisoml30,002.800 đ
46
NVL011Yaourt hũGói1,006.000 đ
47
17JV017Nha Đam CamLy32.000 đNVL005Đường biên hòaml20,00250 đ9.530 đ29,78%32.000 đ
48
NVL010Nha Đam sinh tốml80,009.280 đ
49
18JV018Nước chanhLy20.000 đNVL005Đường biên hòaml50,00625 đ2.933 đ14,66%20.000 đ
50
NVL008Chanh tráiQuả1,502.308 đ
51
19JV019Trà Sữa JaviLy35.000 đNVL020Túi lọc Phúc Longtúi2,002.960 đ8.880 đ25,37%35.000 đ
52
NVL006Sữa Đặc Vinamilkml402.320 đ
53
NVL021Sữa Rich'sml40,003.600 đ
54
20JV020Nước camLy30.000 đNVL005Đường biên hòaml50,00625 đ4.844 đ16,15%30.000 đ
55
NVL009Cam tráiQuả1,504.219 đ
56
21JV021Nước chanh dâyLy30.000 đNVL005Đường biên hòaml50,00625 đ1.625 đ5,42%30.000 đ
57
NVL018Chanh Dây tráiQuả1,001.000 đ
58
22JV022Cacao Sữa nóngLy30.000 đNVL019Bột Cacaog10,003.200 đ5.448 đ18,16%30.000 đ
59
NVL006Sữa Đặc Vinamilkml201.160 đ
60
NVL021Sữa Rich'sml10,00900 đ
61
NVL005Đường biên hòaml15,00188 đ
62
23JV023Cacao Sữa đáLy30.000 đNVL019Bột Cacaog10,003.200 đ6.815 đ22,72%30.000 đ
63
NVL006Sữa Đặc Vinamilkml20,001.160 đ
64
NVL007Sữa Tươi Vinamilkml90,002.455 đ
65
24JV024Mơ ngâm đường phènLy32.000 đNVL005Đường biên hòaml50,00625 đ6.625 đ20,70%32.000 đ
66
NVL016Quả MơQuả3,006.000 đ
67
25JV025Sấu ngâm đường phènLy32.000 đNVL005Đường biên hòaml50,00625 đ6.625 đ20,70%32.000 đ
68
NVL017Quả SấuQuả3,006.000 đ
69
26JV026Sữa tươiLy20.000 đNVL007Sữa Tươi Vinamilkml220,006.000 đ6.580 đ32,90%20.000 đ
70
NVL006Sữa Đặc Vinamilkml10,00580 đ
71
28JV028Trà Lipton (nóng/đá)Ly28.000 đNVL005Đường biên hòaml50,00625 đ2.244 đ8,02%28.000 đ
72
NVL008Chanh tráiQuả0,50769 đ
73
NVL022Trà LiptonGói1,00850 đ
74
29JV029Trà đàoLy35.000 đNVL023Gói Đào CoZiGói1,001.600 đ10.225 đ29,21%35.000 đ
75
NVL024Hộp ĐàoHộp0,138.625 đ
76
27JV027Nước suốiLy10.000 đ2.000 đ0,00%10.000 đ
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...